Bestand of ander item als bijlage aan een e-mailbericht toevoegen

Een bestand als bijlage aan een bericht toevoegen

  1. Ga in een geopend bericht naar het tabblad Bericht en klik in de groep Toevoegen op Bestand bijvoegen.
  2. Blader naar het bestand dat u wilt bijvoegen, klik op het bestand en klik vervolgens op Invoegen.

Als u het gewenste bestand niet in de gekozen map ziet staan, zorg dan dat in het vak Bestandstype de optie Alle bestanden (*.*) is geselecteerd en dat Windows Verkenner zodanig is geconfigureerd dat bestandsnaamextensies worden weergegeven.

 Tip   U kunt ook bestanden bijvoegen via het tabblad Invoegen van een geopend bericht, of door bestanden vanuit mappen op de computer te slepen en in een geopend e-mailbericht neer te zetten.

Een Outlook-item als bijlage aan een bericht toevoegen

U kunt Outlook-items (item: een basiselement in Outlook dat informatie bevat (vergelijkbaar met een bestand in andere programma's). Items zijn e-mailberichten, afspraken, contactpersonen, taken, logboekitems, notities, geposte items en documenten.), zoals andere e-mailberichten, taken, contactpersonen of agenda-items, toevoegen aan een bericht.

  1. Ga in een geopend bericht naar het tabblad Bericht en klik in de groep Toevoegen op Item bijvoegen.
  2. Klik op Nieuw in het menu Bestand en klik vervolgens op E-mailbericht.
  3. Klik op het type Outlook-item dat u wilt bijvoegen. Als u op Ander Outlook-item klikt, kunt u naar de lijst met mappen bladeren om de map te zoeken die het gewenste item bevat. Klik in de lijst onder de groep Items op het item dat u wilt bijvoegen.
  4. Selecteer Bijlage onder Invoegen als.

 Tip   U kunt ook een item bijvoegen via het tabblad Invoegen van een geopend bericht, of door items vanuit Outlook-mappen te slepen en in een geopend e-mailbericht neer te zetten.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Outlook 2010