Automatische correctie

Als u wilt dat typefouten, spelfouten en verkeerd hoofdlettergebruik automatisch worden opgemerkt en verbeterd, kunt u AutoCorrectie gebruiken.

Wanneer u bijvoorbeeld hte plus een spatie typt, wordt dit door AutoCorrectie vervangen door "het". En als u Ten enen male plus een spatie typt, wordt dit vervangen door "Ten enenmale".

Met AutoCorrectie kunt u ook snel tekens uit de lijst met AutoCorrectie-fragmenten invoegen. Als u bijvoorbeeld © wilt invoegen, typt u (c).

Als het gewenste teken niet in de lijst met ingebouwde fragmenten staat, kunt u het teken toevoegen.

 Opmerking   De tekst van hyperlinks (hyperlink: gekleurde en onderstreepte tekst of een afbeelding waarop u kunt klikken om naar een bestand te gaan, naar een bepaalde plaats in een bestand, naar een webpagina op het World Wide Web of naar een webpagina op een intranet. Hyperlinks kunnen ook verwijzen naar nieuwsgroepen en naar Gopher-, Telnet- en FTP-sites.) wordt niet automatisch gecorrigeerd.

Wanneer u Microsoft Word gebruikt als uw e-maileditor, werkt AutoCorrectie in berichten met de indeling HTML, RTF of tekst zonder opmaak. Wanneer u Outlook gebruikt als uw e-maileditor, werkt AutoCorrectie alleen bij RTF-berichten en bij berichten tekst zonder opmaak.

WeergevenAutoCorrectie gebruiken om tijdens het typen fouten te corrigeren

U kunt de volgende AutoCorrectie-opties in- of uitschakelen:

  • Opties voor hoofdlettergebruik        AutoCorrectie kan een hoofdletter plaatsen aan het begin van het eerste woord in een zin, in de namen van de dagen van de week, enzovoort.
  • AutoCorrectie-fragmenten      AutoCorrectie kan op basis van een lijst met ingebouwde fragmenten typefouten, spelfouten en veelgebruikte tekens vervangen. U kunt eenvoudig ongewenste fragmenten verwijderen of uw eigen fragmenten toevoegen.

Wanneer u Word gebruikt als e-maileditor, beschikt u over meer AutoCorrectie-opties. Deze opties worden beschreven in Word Help.

WeergevenAutoCorrectie gebruiken om fouten te corrigeren in een andere taal

Als u AutoCorrectie wilt gebruiken in een andere taal, moet deze taal ingeschakeld zijn. Ook hebt u de lijst met ingebouwde AutoCorrectie-fragmenten voor die taal nodig.

 
 
Van toepassing op:
Outlook 2003