Aanmelden of afmelden bij een IMAP-map

 1. Klik in E-mail in het navigatiedeelvenster op het Postvak IN voor de IMAP-e-mailaccount die de map bevat waarbij u zich wilt aan- of afmelden.
 2. Klik op IMAP-mappen in het menu Extra.
 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Aanmelden bij mappen    
   1. Klik op Query.
   2. Selecteer in de lijst met Mappen de map waarbij u zich wilt aanmelden. Als u meerdere mappen wilt selecteren, houdt u de toets CTRL ingedrukt terwijl u op de mapnamen klikt.
   3. Klik op Aanmelden.
  • Afmelden bij mappen    
 1. Klik op het tabblad Geabonneerd.
 2. Klik op Query.
 3. Selecteer in de lijst met Mappen de map waarbij u zich wilt afmelden. Als u meerdere mappen wilt selecteren, houdt u de toets CTRL ingedrukt terwijl u op de mapnamen klikt.
 4. Klik op Afmelden.
 
 
Van toepassing op:
Outlook 2007