Sneltoetsen voor OneNote 2010

In dit Help-artikel worden de sneltoetsen beschreven die u kunt gebruiken voor algemene taken in Microsoft OneNote 2010. Deze sneltoetsen hebben betrekking op de toetsenbordindeling voor de Verenigde Staten. Toetsen op toetsenborden met een andere indeling komen hier mogelijk niet volledig mee overeen.

Als voor een sneltoets twee of meer toetsen tegelijk moeten worden ingedrukt, worden de toetsen gescheiden door een plusteken (+). Als voor een sneltoets de ene toets na de andere moet worden ingedrukt, worden de toetsen gescheiden door een komma ( , ).

 Opmerking   Mogelijk wordt momenteel niet de meest recente versie van dit artikel weergegeven. Als op de statusbalk onder aan dit scherm Offline wordt weergegeven, gaat u als volgt te werk: maak met uw computer verbinding met internet, klik op de knop Offline in de Help Viewer en klik vervolgens in het snelmenu op Inhoud van Office.com weergeven. U kunt ook op Office.com naar de pagina Help en ondersteuning voor Microsoft OneNote 2010 gaan voor de nieuwste documentatie.

Snelkoppelingen


Notities maken en opmaken

Notities typen en bewerken

Als u dit wilt doen Drukt u op
Een nieuw OneNote-venster openen. Ctrl+M
Een klein OneNote-venster openen voor het maken van een kantlijnnotitie. Ctrl+Shift+M
Het OneNote-venster dokken. Ctrl+Alt+D
De laatste actie ongedaan maken. Ctrl+Z
De laatste actie opnieuw uitvoeren. Ctrl+Y

Alle items op de huidige pagina selecteren.

 Opmerking   Druk meerdere malen op Ctrl+A om het bereik van de selectie uit te breiden.

Ctrl+A
De geselecteerde tekst of het geselecteerde item knippen. Ctrl+X
De geselecteerde tekst of het geselecteerde item naar het Klembord kopiëren. Ctrl+C
De inhoud van het Klembord plakken. Ctrl+V
Naar het begin van de regel gaan. Home
Naar het einde van de regel gaan. End
Eén teken naar links gaan. PIJL-LINKS
Eén teken naar rechts gaan. PIJL-RECHTS
Eén woord naar links gaan. Ctrl+PIJL-LINKS
Eén woord naar rechts gaan. Ctrl+PIJL-RECHTS
Eén teken links van de invoegpositie verwijderen. Backspace
Eén teken rechts van de invoegpositie verwijderen. Del
Eén woord links van de invoegpositie verwijderen. Ctrl+Backspace
Eén woord rechts van de invoegpositie verwijderen. Ctrl+Del
Een regeleinde invoegen zonder een nieuwe alinea te beginnen. Shift+ENTER
Spelling controleren. F7
De synoniemenlijst voor het geselecteerde woord openen. Shift+F7
Het contextmenu weergeven voor een object dat de focus heeft, bijvoorbeeld een notitie of een tabblad. Shift+F10
De actie uitvoeren die op de informatiebalk wordt gesuggereerd, als deze boven aan de pagina wordt weergegeven. Ctrl+Shift+W

Notities opmaken

Als u dit wilt doen Drukt u op
De selecteerde tekst geel markeren. Ctrl+Shift+H
of Ctrl+Alt+H
Een hyperlink invoegen. Ctrl+K
De opmaak van de geselecteerde tekst kopiëren (Opmaak kopiëren/plakken). Ctrl+Shift+C
De opmaak op de geselecteerde tekst plakken (Opmaak kopiëren/plakken). Ctrl+Shift+V

Een hyperlink openen.

 Opmerking   De cursor moet ergens in de opgemaakte tekst van de hyperlink worden geplaatst.

ENTER
De opmaak Vet toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst. Ctrl+B
De opmaak Cursief toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst. Ctrl+I
De opmaak Onderstrepen toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst. Ctrl+U
De opmaak Doorhalen toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst. Ctrl+AFBREEKSTREEPJE (-)
De opmaak Superscript toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst. Ctrl+Shift+GELIJKTEKEN (=)
De opmaak Subscript toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst. Ctrl+GELIJKTEKEN (=)
Een lijst met opsommingstekens toepassen op of verwijderen van de geselecteerde alinea. Ctrl+PUNT (.)
De opmaak voor genummerde lijst toepassen op of verwijderen van de geselecteerde alinea. Ctrl+SLASH (/)
De stijl Kop 1 toepassen op de huidige notitie. Ctrl+Alt+1
De stijl Kop 2 toepassen op de huidige notitie. Ctrl+Alt+2
De stijl Kop 3 toepassen op de huidige notitie. Ctrl+Alt+3
De stijl Kop 4 toepassen op de huidige notitie. Ctrl+Alt+4
De stijl Kop 5 toepassen op de huidige notitie. Ctrl+Alt+5
De stijl Kop 6 toepassen op de huidige notitie. Ctrl+Alt+6
De stijl Standaard toepassen op de huidige notitie. Ctrl+Shift+N
Een alinea links laten inspringen. Alt+Shift+PIJL-RECHTS
Een alinea-inspringing aan de linkerkant verwijderen. Alt+Shift+PIJL-LINKS
De geselecteerde alinea rechts uitlijnen. Ctrl+R
De geselecteerde alinea links uitlijnen. Ctrl+L
De tekengrootte van de geselecteerde tekst vergroten. Ctrl+Shift+GROTER-DAN-TEKEN (>)
De tekengrootte van de geselecteerde tekst verkleinen. Ctrl+Shift+KLEINER-DAN-TEKEN (<)
Alle opmaak wissen die op de geselecteerde tekst is toegepast. Ctrl+Shift+N
Regellijnen op de huidige pagina weergeven of verbergen. Ctrl+Shift+R

Items aan een pagina toevoegen

Als u dit wilt doen Drukt u op
Een document of bestand op de huidige pagina invoegen. Alt+N, F
Een document of bestand als afdruk op de huidige pagina invoegen. Alt+N, O
Documentafdrukken op de huidige pagina weergeven of verbergen (wanneer OneNote in de modus Hoog contrast wordt uitgevoerd). Alt+Shift+P
Een afbeelding uit een bestand invoegen. Alt+N, P
Een afbeelding van een scanner of een camera invoegen. Alt+N, S

Een schermopname invoegen.

 Opmerking   Het OneNote-pictogram moet actief zijn in het systeemvak (helemaal rechts op de taakbalk van Windows).

Toets met Windows-logo+S
De huidige datum invoegen. Alt+Shift+D
De huidige datum en tijd invoegen. Alt+Shift+F
De huidige tijd invoegen. Alt+Shift+T
Een regeleinde invoegen. Shift+ENTER
Een wiskundige vergelijking beginnen of de geselecteerde tekst naar een wiskundige vergelijking converteren. Alt+GELIJKTEKEN (=)
Een tabel maken door een tweede kolom toe te voegen aan een tekst die al is getypt. Tab
Een extra kolom toevoegen aan een tabel met één rij. Tab

Een extra rij toevoegen vanuit de eindcel van een tabel.

 Opmerking   Druk een tweede maal op ENTER om de tabel te voltooien.

ENTER
Een rij maken onder de huidige rij in een tabel. Ctrl+ENTER
Een extra alinea maken binnen dezelfde cel in een tabel. Alt+ENTER
Een kolom maken aan de rechterkant van de huidige kolom in een tabel. Ctrl+Alt+R
Een kolom maken aan de linkerkant van de huidige kolom in een tabel. Ctrl+Alt+E
Een rij maken boven de huidige rij in een tabel (wanneer de cursor zich aan het begin van een rij bevindt). ENTER
De huidige lege rij in een tabel verwijderen (wanneer de cursor zich aan het begin van de rij bevindt). Del (tweemaal drukken)

Notities en objecten selecteren

Als u dit wilt doen Drukt u op

Alle items op de huidige pagina selecteren.

 Opmerking   Druk meerdere malen op Ctrl+A om het bereik van de selectie uit te breiden.

Ctrl+A
Selecteren tot het einde van de regel. Shift+End
De hele regel selecteren (wanneer de cursor zich aan het begin van de regel bevindt). Shift+PIJL-OMLAAG
Naar de titel van de pagina springen en deze titel selecteren. Ctrl+Shift+T
Het geselecteerde overzicht of de geselecteerde pagina annuleren. Esc
De huidige alinea of meerdere geselecteerde alinea's naar boven verplaatsen. Alt+Shift+PIJL-OMHOOG
De huidige alinea of meerdere geselecteerde alinea's naar beneden verplaatsen. Alt+Shift+PIJL-OMLAAG
De huidige alinea of meerdere geselecteerde alinea's naar links verplaatsen (de inspringing verkleinen). Alt+Shift+PIJL-LINKS
De huidige alinea of meerdere geselecteerde alinea's naar rechts verplaatsen (de inspringing vergroten). Alt+Shift+PIJL-RECHTS
De huidige alinea en alle bijbehorende subalinea's selecteren. Ctrl+Shift+AFBREEKSTREEPJE (-)
De geselecteerde notitie of het geselecteerde object verwijderen. Del
Naar het begin van de regel gaan. Home
Naar het einde van de regel gaan. End
Eén teken naar links gaan. PIJL-LINKS
Eén teken naar rechts gaan. PIJL-RECHTS
Teruggaan naar de laatst bezochte pagina. Alt+PIJL-LINKS
Vooruitgaan naar de volgende bezochte pagina. Alt+PIJL-RECHTS
Een geselecteerde audio- of video-opname afspelen. Ctrl+Alt+P
Een geselecteerde audio- of video-opname afspelen. Ctrl+Alt+S
De huidige audio- of video-opname enkele seconden terugspoelen. Ctrl+Alt+Y
De huidige audio- of video-opname enkele seconden vooruitspoelen. Ctrl+Alt+U

Notities markeren

Als u dit wilt doen Drukt u op
De markering Takenlijst toepassen, markeren of wissen. Ctrl+1
De markering Belangrijk toepassen of wissen. Ctrl+2
De markering Vraag toepassen of wissen. Ctrl+3
De markering Bewaren voor later toepassen of wissen. Ctrl+4
De markering Definitie toepassen of wissen. Ctrl+5
Een aangepaste markering toepassen of wissen. Ctrl+6
Een aangepaste markering toepassen of wissen. Ctrl+7
Een aangepaste markering toepassen of wissen. Ctrl+8
Een aangepaste markering toepassen of wissen. Ctrl+9
Alle notitiemarkeringen van de geselecteerde notities verwijderen. Ctrl+0

Overzichten gebruiken

Als u dit wilt doen Drukt u op
Niveau 1 weergeven. Alt+Shift+1
Uitvouwen tot niveau 2. Alt+Shift+2
Uitvouwen tot niveau 3. Alt+Shift+3
Uitvouwen tot niveau 4. Alt+Shift+4
Uitvouwen tot niveau 5. Alt+Shift+5
Uitvouwen tot niveau 6. Alt+Shift+6
Uitvouwen tot niveau 7. Alt+Shift+7
Uitvouwen tot niveau 8. Alt+Shift+8
Uitvouwen tot niveau 9. Alt+Shift+9
Alle niveaus uitvouwen. Alt+Shift+0
Inspringing met één niveau vergroten. Tab
Inspringing met één niveau verkleinen. Shift+Tab
Een samengevouwen overzicht uitvouwen. Alt+Shift+PLUSTEKEN (+)
Een uitgevouwen overzicht samenvouwen. Alt+Shift+MINTEKEN (-)

Taalinstellingen opgeven

 Opmerking   Als u de schrijfrichting voor de notities wilt wijzigen, moet u eerst de ondersteuning voor talen die van rechts naar links worden geschreven, inschakelen in het hulpprogramma Taalvoorkeuren voor Microsoft Office 2010.

Als u dit wilt doen Drukt u op
Schrijfrichting instellen op van links naar rechts. Ctrl+Shift-LINKS
Schrijfrichting instellen op van rechts naar links. Ctrl+Shift-RECHTS
Inspringing met één niveau vergroten in tekst die van rechts naar links loopt. Tab
Inspringing met één niveau verkleinen in tekst die van rechts naar links loopt. Shift+Tab

Terug naar boven Terug naar boven

Notitieblokken ordenen en beheren

Werken met pagina's en kantlijnnotities

Als u dit wilt doen Drukt u op
Volledige paginaweergave in- of uitschakelen. F11
Een nieuw OneNote-venster openen. Ctrl+M
Een klein OneNote-venster openen voor het maken van een kantlijnnotitie. Ctrl+Shift+M
De tabbladen van een paginagroep uit- of samenvouwen. Ctrl+Shift+STERRETJE (*)
De huidige pagina afdrukken. Ctrl+P
Een nieuwe pagina toevoegen aan het einde van de geselecteerde sectie. Ctrl+N
De tabbalk voor paginatabbladen vergroten. Ctrl+Shift+VIERKANTE HAAK OPENEN ([)
De tabbalk voor paginatabbladen verkleinen. Ctrl+Shift+VIERKANTE HAAK SLUITEN (])
Een nieuwe pagina maken onder het huidige paginatabblad op hetzelfde niveau. Ctrl+Alt+N
Het inspringniveau van de huidige paginatabbladnaam verkleinen. Ctrl+Alt+VIERKANTE HAAK OPENEN ([)
Het inspringniveau van de huidige paginatabbladnaam vergroten. Ctrl+Alt+VIERKANTE HAAK SLUITEN (])
Een nieuwe subpagina maken onder de huidige pagina. Ctrl+Shift+Alt+N

Alle items selecteren.

 Opmerking   Druk meerdere malen op Ctrl+A om het bereik van de selectie uit te breiden.

Ctrl+A
De huidige pagina selecteren. Ctrl+Shift+A
Als de geselecteerde pagina deel uitmaakt van een groep, drukt u op Ctrl+A om alle pagina's in de groep te selecteren.
Het geselecteerde paginatabblad omhoog verplaatsen. Alt+Shift+PIJL-OMHOOG
Het geselecteerde paginatabblad omlaag verplaatsen. Alt+Shift+PIJL-OMLAAG
De invoegpositie naar de paginatitel verplaatsen. Ctrl+Shift+T
Naar de eerste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabbladen gaan. Alt+Page Up
Naar de laatste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabbladen gaan. Alt+Page Down
Op de huidige pagina omhoog schuiven. Page Up
Op de huidige pagina omlaag schuiven. Page Down
Naar het begin van de huidige pagina schuiven. Ctrl+Home
Naar het einde van de huidige pagina schuiven. Ctrl+End
Naar de volgende alinea gaan. Ctrl+PIJL-OMLAAG
Naar de vorige alinea gaan. Ctrl+PIJL-OMHOOG
De invoegpositie op de huidige pagina omhoog verplaatsen of de pagina aan de bovenkant uitbreiden. Ctrl+Alt+PIJL-OMHOOG
De invoegpositie op de huidige pagina omlaag verplaatsen of de pagina aan de onderkant uitbreiden. Ctrl+Alt+PIJL-OMLAAG
De invoegpositie op de huidige pagina naar links verplaatsen of de pagina aan de linkerkant uitbreiden. Ctrl+Alt+PIJL-LINKS
De invoegpositie op de huidige pagina naar rechts verplaatsen of de pagina aan de rechterkant uitbreiden. Ctrl+Alt+PIJL-RECHTS
Naar de volgende notitiecontainer gaan. Alt+PIJL-OMLAAG
Naar het begin van de regel gaan. Home
Naar het einde van de regel gaan. End
Eén teken naar links gaan. PIJL-LINKS
Eén teken naar rechts gaan. PIJL-RECHTS
Teruggaan naar de laatst bezochte pagina. Alt+PIJL-LINKS
Vooruitgaan naar de volgende bezochte pagina. Alt+PIJL-RECHTS
Inzoomen. Alt+Ctrl+PLUSTEKEN (+) (op het numerieke toetsenblok)
Of:
Alt+Ctrl+Shift+PLUSTEKEN (+)
Uitzoomen. Alt+Ctrl+MINTEKEN (-) (op het numerieke toetsenblok)
Of:
Alt+Ctrl+Shift+AFBREEKSTREEPJE (-)

Wijzigingen opslaan.

 Opmerking   Zolang OneNote actief is, worden de notities automatisch opgeslagen wanneer u wijzigingen aanbrengt. Notities hoeven niet handmatig te worden opgeslagen.

Ctrl+S

Werken met notitieblokken en secties

Als u dit wilt doen Drukt u op
Een nieuwe sectie maken. Ctrl+T
Een notitieblok openen. Ctrl+O
Een sectie openen. Ctrl+Alt+Shift+O
Naar de volgende sectie gaan. Ctrl+Tab
Naar de vorige sectie gaan. Ctrl+Shift+Tab
Naar de volgende pagina in de sectie gaan. Ctrl+Page Down
Naar de vorige pagina in de sectie gaan. Ctrl+Page Up
Naar de eerste pagina in de sectie gaan. Alt+Home
Naar de laatste pagina in de sectie gaan. Alt+End
Naar de eerste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabbladen gaan. Alt+Page Up
Naar de laatste pagina van de momenteel zichtbare set paginatabbladen gaan. Alt+Page Down
De huidige pagina verplaatsen of kopiëren. Ctrl+Alt+M
De focus naar het huidige paginatabblad verplaatsen. Ctrl+Alt+G
Het huidige paginatabblad selecteren. Ctrl+Shift+A
De focus naar het huidige sectietabblad verplaatsen. Ctrl+Shift+G
De huidige sectie verplaatsen. Ctrl+Shift+G, Shift+F10, M
Naar een ander notitieblok op de navigatiebalk overschakelen. Ctrl+G. Druk vervolgens op PIJL-OMLAAG of PIJL-OMHOOG om een ander notitieblok te selecteren en ten slotte op ENTER.

Notities zoeken

Als u dit wilt doen Drukt u op
Het invoegpunt naar het vak Zoeken verplaatsen om in alle notitieblokken te zoeken. Ctrl+E
Bij zoeken in alle notitieblokken een voorbeeld van het volgende resultaat weergeven. PIJL-OMLAAG
Bij zoeken in alle notitieblokken naar het geselecteerde resultaat gaan en de zoekactie beëindigen. ENTER
Het zoekbereik wijzigen. Ctrl+E, Tab, SPATIEBALK
Het deelvenster voor zoekresultaten openen. Alt+O (na het zoeken)

Alleen op de huidige pagina zoeken.

 Opmerking   U kunt schakelen tussen overal zoeken en alleen op de huidige pagina zoeken door op een willekeurige plaats op Ctrl+E of Ctrl+F te drukken.

Ctrl+F
Bij zoeken op de huidige pagina naar het volgende resultaat gaan. ENTER of F3
Bij zoeken op de huidige pagina naar het vorige resultaat gaan. Shift+F3
Zoeken beëindigen en terugkeren naar de pagina. Esc

Terug naar boven Terug naar boven

Notities delen

Notities delen met andere personen

Als u dit wilt doen Drukt u op
De geselecteerde pagina's in een e-mailbericht verzenden. Ctrl+Shift+E

Notities delen met andere programma's

Als u dit wilt doen Drukt u op
De geselecteerde pagina's in een e-mailbericht verzenden. Ctrl+Shift+E
Een Outlook-taak Vandaag maken van de momenteel geselecteerde notitie. Ctrl+Shift+1
Een Outlook-taak Morgen maken van de momenteel geselecteerde notitie. Ctrl+Shift+2
Een Outlook-taak Deze week maken van de momenteel geselecteerde notitie. Ctrl+Shift+3
Een Outlook-taak Volgende week maken van de momenteel geselecteerde notitie. Ctrl+Shift+4
Een Outlook-taak Geen datum maken van de momenteel geselecteerde notitie. Ctrl+Shift+5
De geselecteerde Outlook-taak openen. Ctrl+Shift+K
De geselecteerde Outlook-taak als voltooid markeren. Ctrl+Shift+9
De geselecteerde Outlook-taak verwijderen. Ctrl+Shift+0
Wijzigingen in het huidige gedeelde notitieblok synchroniseren. Shift+F9
Wijzigingen in alle gedeelde notitieblokken synchroniseren. F9
De huidige pagina markeren als Ongelezen. Ctrl+Q

Terug naar boven Terug naar boven

Notities beveiligen

Secties met een wachtwoord beveiligen

Als u dit wilt doen Drukt u op
Alle secties vergrendelen die zijn beveiligd met een wachtwoord. Ctrl+Alt+L

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
OneNote 2010