Notities verzenden in een e-mailbericht

Als er een e-mailprogramma is geïnstalleerd op de computer waarop u Microsoft Office OneNote 2007 gebruikt, kunt u kopieën van uw notities als bijlage in een e-mailbericht verzenden.

Ontvangers kunnen uw notities bekijken in OneNote of in een standaardwebbrowser.

Ga als volgt te werk om notities in een e-mail te verzenden:

  1. Selecteer de te verzenden pagina's in OneNote.
    • Als u meerdere pagina's wilt selecteren, houdt u SHIFT of CTRL ingedrukt terwijl u op de gewenste paginatabs klikt.
    • Als u een pagina en de bijbehorende subpagina's wilt selecteren, klikt u op de betreffende paginatab en dubbelklikt u vervolgens op een van de pagina's in de paginagroep.
  2. Wijs Verzenden naar aan in het menu Bestand en klik op E-mailadres (als bijlage).
  3. Typ de relevante gegevens in de vakken Aan, CC, BCC (indien beschikbaar) en Onderwerp van het nieuwe e-mailbericht dat wordt geopend.
  4. Pas de berichttekst zo nodig aan en verzend het bericht.

 Opmerking   Als Microsoft Office Outlook 2007 is geïnstalleerd op de computer waarop u OneNote gebruikt, kunt u notities sneller via e-mail verzenden door op de knop E-mail op de werkbalk Standaard te klikken. Wanneer u op de knop E-mail drukt, wordt een Outlook-berichtenveloppe rechtstreeks in OneNote weergegeven, vanwaar u de notities kunt verzenden. Zie Notities verzenden in een Outlook-e-mailbericht voor meer informatie.

 
 
Van toepassing op:
OneNote 2007