Een bestand hernoemen

Als u een bestand hernoemt, wijzigt u de bestandsnaam van een bestaand bestand. U kunt een bestand niet hernoemen als iemand het met een bepaald programma heeft geopend. Het bestand moet eerst worden gesloten en als het een gedeeld bestand is, moet het worden ingecheckt. U kunt een geopend bestand onder een andere naam opslaan, maar een kopie van het bestand met de oorspronkelijke naam zal blijven bestaan.

  1. Ga als volgt te werk in de desbetreffende programma's van 2007 Microsoft Office system:
Word, Excel, PowerPoint of Access
  • Klik op de Microsoft Office-knopKnopafbeelding en klik vervolgens op Openen.

Sneltoets  Druk op CTRL+O om het dialoogvenster Openen weer te geven.

InfoPath, OneNote, Outlook, Project, Publisher, SharePoint Designer of Visio
  • Klik op Openen in het menu Bestand.

Sneltoets  Druk op CTRL+O om het dialoogvenster Openen weer te geven.

  1. Klik in het vak Zoeken in op de map of het station met het bestand dat u wilt hernoemen.
  2. Open de map met het bestand waarvan u de naam wilt wijzigen vanuit de lijst met mappen.

 Opmerking   De bestanden die u in het dialoogvenster Openen ziet, zijn standaard alleen de bestanden die worden gemaakt door het programma dat u gebruikt. Als u bijvoorbeeld Microsoft Office Excel gebruikt, ziet u geen bestanden die met Microsoft Office Word worden gemaakt, tenzij u in het vak Bestandstype de optie Alle bestanden selecteert.

  1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand waarvan u de naam wilt wijzigen en klik vervolgens op Naam wijzigen in het snelmenu (snelmenu: een menu met opdrachten die relevant zijn voor een bepaald item. Klik met de rechtermuisknop op een item of druk op Shift+F10 om een snelmenu weer te geven).
  2. Typ de nieuwe naam en druk op ENTER.

 Opmerking   Zie voor meer informatie over het hernoemen van bestanden en mappen via Deze computer of de Verkenner de Help en ondersteuning van Windows, die u kunt bekijken door op Help en ondersteuning te klikken in het menu Start.

 
 
Van toepassing op:
Access 2007, Excel 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Project 2007, Publisher 2007, SharePoint Designer 2007, Visio 2007, Word 2007