Een licentie toewijzen of intrekken, of een lijst met gebruikers zonder licentie weergeven

Hoofdbeheerders en beheerders voor gebruikerstoegang kunnen een licentie toewijzen aan gebruikers voor het werken met de Office 365-services. Omgekeerd kunnen ze toegewezen licenties ook intrekken. De beheerder wijst een licentie toe voor elke service die de gebruiker nodig heeft. Meestal gebeurt dit op het moment waarop het gebruikersaccount wordt gemaakt. Zie Gebruikers maken of bewerken voor meer informatie.

Een licentie voor één persoon toevoegen.

 1. Ga naar Beheer > Office 365 > Gebruikers en groepen.
 2. Kies de gebruiker aan wie u een licentie wilt toewijzen en klik op BewerkenBewerken.
 3. Selecteer op de pagina Licenties toewijzen de licenties die u wilt toewijzen en klik op Opslaan.

Een licentie voor meerdere personen toevoegen of vervangen.

 1. Ga naar Beheerder > Office 365 > Gebruikers en groepen.
 2. Kies de gebruiker aan wie u een licentie wilt toewijzen en klik op BewerkenBewerken.
 3. Klik op de pagina Licenties toewijzen op Huidige licentietoewijzingen vervangen of Toevoegen aan huidige licentietoewijzingen en selecteer de licenties die u wilt toewijzen.
 4. Klik op Verzenden en klik vervolgens op Voltooien.

Zie Gebruikers maken of bewerken voor informatie over het bewerken van meerdere gebruikers.

 Opmerking    Niet alle services zijn op alle locaties beschikbaar. Zie Gebruiksrechtbeperkingen voor Office 365 voor meer informatie.

Wat wilt u doen?


Een lijst weergeven met gebruikers zonder licentie

U kunt een vooraf gedefinieerde weergave kiezen om een lijst te zien met de gebruikers waaraan geen licentie is toegewezen. Ga hiervoor naar de pagina Gebruikers en groepen, klik op het filterpictogram Filter en selecteer vervolgens Gebruikers zonder licentie. U kunt vervolgens aan de hand van de instructies in dit artikel afzonderlijk licenties toewijzen aan deze gebruikers of in één keer.

Meer lezen over het toewijzen van licenties

Een abonnement op Office 365 bestaat uit een aantal licenties voor een verzameling services. Een organisatie kiest de gewenste services en het aantal gebruikers dat met deze services gaat werken. Het is vervolgens de taak van de beheerder om aan gebruikers de licenties toe te wijzen voor de services die ze nodig hebben.

Wanneer u een licentie toewijst aan een gebruiker, worden er in deze service een of meer configuratie-acties uitgevoerd voor de gebruiker. Enkele voorbeelden:

 • Wanneer u aan een gebruiker een licentie toewijst voor Exchange Online, wordt er automatisch een postvak gemaakt voor deze gebruiker.
 • Wanneer u aan een gebruiker een licentie toewijst voor SharePoint Online, krijgt de gebruiker automatisch machtigingen voor het bewerken van de standaardteamsite van SharePoint Online. Daarnaast krijgt de gebruiker toegang tot de voorzieningen die bij de licentie horen.
 • Wanneer u aan een gebruiker een licentie toewijst voor Lync Online, heeft de gebruiker automatisch toegang tot de voorzieningen die bij de licentie horen.

De taken die beheerders uitvoeren in het kader van licentiebeheer, kunnen globaal in twee categorieën worden onderverdeeld:

 • Licenties toewijzen en toevoegen:   U kunt licenties toewijzen aan nieuwe gebruikers wanneer u nieuwe accounts gaat maken en u kunt licenties toewijzen aan bestaande accounts. U kunt extra licenties kopen, bijvoorbeeld als alle licenties voor een bepaalde service zijn toegewezen en een nieuwe gebruiker de service nodig heeft. Bovendien hebt u de mogelijkheid de licentie voor een gebruiker volledig in te trekken als u zeker weet dat die gebruiker de service niet meer nodig heeft.

Verschillende typen beheerders kunnen op verschillende manieren met licenties werken, afhankelijk van hun rol. Raadpleeg de volgende tabel voor een overzicht van de meest voorkomende opties. Zie Beheerdersrollen toewijzen voor een volledige lijst met rollen en bevoegdheden van beheerders.

Beheerdersrol Een licentie toewijzen Een licentie intrekken Meer licenties aanschaffen Een gebruiker verwijderen
Algemene beheerder Ja Ja Ja Ja
Factureringsbeheerder Nee Geen Ja Nee
Beheerder gebruikertoegang Ja Ja Nee Ja
Servicebeheerder Nee Nee Nee Nee
Wachtwoordbeheerder Nee Nee Nee Nee

Terug naar boven Terug naar boven

Een licentie van een gebruiker intrekken

Als een gebruiker een andere functie krijgt, kan een hoofdbeheerder of beheerder voor gebruikerstoegang de licenties intrekken die de gebruiker dan niet meer nodig heeft. Als er echter meer gebruikers zijn toegewezen aan een service dan er licenties beschikbaar zijn, kunt u licenties intrekken van gebruikers die deze niet meer nodig hebben.

Volg deze procedure om een licentie in te trekken voor een gebruiker.

 1. Ga naar Beheerder > Office 365 > Gebruikers en groepen.
 2. Kies de gebruiker waarvan u de licentie wilt intrekken en klik op BewerkenBewerken.
 3. Schakel op de pagina Licenties toewijzen het vakje uit van de licentie die u wilt verwijderen en klik op Opslaan.

 Let op    Wanneer u een licentie intrekt voor een gebruiker, worden alle gegevens die voor deze gebruiker aan de service zijn gekoppeld, ook verwijderd en kunnen deze na een respijtperiode van 30 dagen niet meer worden hersteld. Dit geldt niet voor documenten die zijn opgeslagen in SharePoint Online . Als u bijvoorbeeld een licentie voor Exchange Online intrekt voor een gebruiker, wordt het postvak van die gebruiker verwijderd. Het postvak kan binnen 30 dagen worden hersteld door opnieuw een licentie toe te wijzen aan de gebruiker. Als de periode van 30 dagen is verstreken, worden het postvak en de inhoud ervan permanent verwijderd.Om die reden is het raadzaam extra licenties te kopen of gebruikersaccounts te verwijderen van gebruikers die niet meer voor de organisatie werken.

Zie Gebruikers maken of bewerken en Licenties of opslagruimte wijzigen voor uw abonnement voor meer informatie.

Terug naar boven Terug naar boven

Een gebruiker verwijderen om een licentie vrij te geven

Als een werknemer de organisatie verlaat, kan het account van deze werknemer worden verwijderd door een hoofdbeheerder of beheerder voor gebruikerstoegang. Hierdoor komen de toegewezen licenties van deze persoon beschikbaar voor toewijzing aan andere gebruikers. Zie Gebruikers maken of bewerken voor meer informatie.

 Let op    Als een gebruikersaccount wordt verwijderd, worden alle gegevens voor die gebruiker na een respijtperiode van 30 dagen verwijderd. Dit geldt niet voor documenten die zijn opgeslagen in SharePoint Online . Verwijder gebruikers daarom alleen als u zeker weet dat ze die gegevens in de toekomst niet meer nodig hebben. Voor meer informatie over verwijderde gebruikersaccounts en hoe u ze herstelt, raadpleegt u Problemen met verwijderde gebruikersaccounts oplossen in Office 365.

Terug naar boven Terug naar boven

Het abonnement van de organisatie verlengen om licentieconflicten op te lossen

De meeste organisaties kiezen ervoor om het abonnement op Office 365 automatisch te verlengen. U kunt automatische verlenging uitschakelen, maar als u dit doet, treedt er een licentieconflict op voor alle gebruikers en services in dit abonnement wanneer de verloopdatum is bereikt. De hoofdbeheerder of financieel medewerker kan dit type licentieconflict oplossen door het abonnement van het bedrijf te verlengen.

Zie Licenties of opslagruimte wijzigen voor uw abonnement voor meer informatie over het wijzigen van de instelling voor automatische verlenging van het abonnement.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Beheerder van Office 365 Enterprise, Beheerder van Office 365 voor Middelgrote en Grote Ondernemingen