Een domein toevoegen aan Office 365 en de website blijven hosten op de huidige locatie

U kunt een aangepast domein toevoegen, zoals fourthcoffee.com, aan Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven door u aan te melden bij de beheerportal. Kies vervolgens onder Domeinen de optie Uw website- en e-maildomeinen beheren en kies vervolgens Een domein toevoegen. (Als u al een domein hebt toegevoegd, kunt u extra domeinen toevoegen door dezelfde stappen hierboven uit te voeren.)

Als u al een website hebt waarin het domein wordt gebruikt dat u toevoegt, zoals www.fourthcoffee.com, moet u een paar extra stappen uitvoeren om ervoor te zorgen dat klanten de site nog steeds kunnen bereiken via uw huidige webhostingprovider. In dit artikel wordt deze procedure stapsgewijs beschreven. Aangezien elke hostingprovider net iets anders werkt, moet u mogelijk contact opnemen met uw huidige provider voor aanvullende hulp.

 Belangrijk    U hebt twee opties om ervoor te zorgen dat uw website bereikbaar blijft nadat u een domein hebt toegevoegd aan Office 365.

  • Als u ervoor kiest om uw DNS te blijven hosten buiten Office 365, hoeft u de stappen in dit artikel niet te volgen.
  • Als u wilt dat Office 365 de DNS-records voor uw services en uw DNS beheert, volgt u de richtlijnen in dit artikel.

Wat wilt u doen?


Het toevoegen van een domein voorbereiden

Houd rekening met het volgende voordat u een domein toevoegt aan Office 365:

  • Als u een domein wilt toevoegen, moet u dit al hebben geregistreerd en moet u beschikken over de benodigde aanmeldingsgegevens voor de domeinnaamregistrar.
    • U kunt een domein kopen bij een domeinnaamregistrar.
    • Als u het domein dat u wilt toevoegen al hebt, maar de aanmeldingsgegevens voor de domeinnaamregistrar niet beschikbaar zijn, neemt u contact op met de persoon die het domein heeft geregistreerd.

Zie Uw DNS-services vinden voor meer informatie.

  • Als u momenteel aangepaste domeinen gebruikt in een andere Microsoft-cloudservice, kunt u dezelfde domeinen niet toevoegen aan Office 365.
  • Wanneer u in Office 365 bevestigt dat u eigenaar van het domein bent, voegt u een DNS-record toe bij uw domeinregistrar en moet u wachten totdat de record in het DNS-systeem is doorgevoerd. Dit proces duurt gewoonlijk ongeveer 15 minuten, maar kan tot 72 uur duren.
  • Nadat u een domein hebt ingesteld voor gebruik met de Office 365-services, mag u het domein niet laten verlopen door uw domeinnaamregistrar niet meer te betalen. Als u de domeinregistratie niet verlengt, werken de Office 365-services niet die u hebt ingesteld met dat domein. E-mailberichten worden bijvoorbeeld niet afgeleverd en Lync Online werkt niet. Uw domeinnaamregistrar informeert u wanneer uw domeinregistratie verloopt.

Terug naar boven Terug naar boven

Uw domein toevoegen aan Office 365

U kunt een domein toevoegen aan Office 365 en een website behouden waarvoor de domeinnaam wordt gebruikt bij de huidige hostingprovider. Als u de website wilt blijven hosten op dezelfde plaats nadat u het domein hebt toegevoegd aan Office 365, moet u een DNS A-record in Office 365 maken. Deze record verwijst naar het IP-adres van uw website, bijvoorbeeld 172.16.140.1.

Als u uw IP-adres niet weet, neemt u contact op met uw huidige hostingprovider en legt u uit dat u het IP-adres van uw website nodig hebt zodat er een een A-record kan worden gemaakt om klanten daarheen door te sturen. Vervolgens voegt u het domein als volgt toe in Office 365:

  1. Klik op de pagina Beheer onder Domeinen op Uw website en e-maildomeinen beheren, klik op Een domein toevoegen en vervolgens op Nu starten.
  2. Typ op de pagina Een domein toevoegen het domein dat u wilt toevoegen en klik op Volgende.
  3. Volg de stappen in de wizard om bij Office 365 te verifiëren dat u eigenaar bent van het domein dat u hebt toegevoegd. U verifieert bij Office 365 dat u eigenaar bent van uw domein, en om het proces te voltooien zodat u uw domein in Office 365 kunt gebruiken, gaat u óf de naamserverrecords (NS) zo wijzigen dat ze wijzen naar Office 365 óf de benodigde DNS-records zelf maken bij uw DNS-hostingprovider.
  4. Als u de eerste optie kiest, wordt het domeinverkeer, zoals e-mailberichten, door de NS-records omgeleid naar uw Office 365-account. Nadat u deze records hebt bijgewerkt, worden uw e-mail en andere services door Office 365 bijgewerkt door de vereiste DNS-records te maken. Als u uw website op dezelfde locatie wilt blijven hosten, moet u extra stappen uitvoeren (zie hieronder). Nadat uw domein is geverifieerd, klikt u eerst in de wizard Een domein toevoegen op Annuleren. Daarna voert u de stappen in de sectie E-mailaccounts instellen en uw website omleiden uit.

 Belangrijk    Ga niet verder naar de pagina waar u uw NS-records (naamserver) bijwerkt zodat het domein verwijst naar Office 365-naamservers. U doet dit later.

Als u de tweede optie kiest, wordt de mogelijkheid om uw NS-records te wijzigen niet weergegeven en hoeft u hier geen extra stappen uit te voeren. De DNS blijft gehost bij uw huidige DNS-hostingprovider en u gaat daar zelf de DNS-records voor Office 365 maken.

Terug naar boven Terug naar boven

E-mailaccounts instellen en uw website omleiden

Als u kiest voor de optie waarbij u uw NS-records omschakelt naar Office 365, moet u in de volgende stap gebruikersaccounts en e-mailadressen voor het domein toevoegen, en de A-recordomleiding voor uw website instellen. Dit doet u als volgt.

  1. Gebruikersaccounts en e-mailadressen toevoegen:   maak e-mailadressen van Office 365 met het domein voor uw gebruikers die dat domein gebruiken (zoals ben@contoso.com) zodat uw gebruikers geen e-mailberichten verliezen wanneer u de DNS-records bijwerkt waarnaar Office 365 moet verwijzen.

 Tip    Nadat u een domein hebt toegevoegd aan Office 365 , kunt u het standaarddomein voor nieuwe e-mailadressen wijzigen .

  1. Een A-record instellen voor omleiding:    maak een A-record in DNS-beheer om verkeer om te leiden naar uw website met behulp van het IP-adres dat u hebt ontvangen van uw huidige hostingprovider.

U kunt het beste een CNAME-record maken om ervoor te zorgen dat uw klanten uw website vinden, ongeacht of ze www bij uw domeinnaam typen. Voeg de CNAME-record toe in Office 365in DNS-beheer.

Terug naar boven Terug naar boven

De DNS-serverrecords (domeinnaamserver) bijwerken zodat ze verwijzen naar Office 365

Nu u e-mailaccounts en websiteomleiding hebt ingesteld, kunt u uw DNS-records (domeinnaamserver) bijwerken zodat het domein verwijst naar Office 365. Door e-mailadressen en de A-record op tijd op te stellen, zoals is beschreven in de vorige sectie, hebben gebruikers e-mailaccounts waarin het domeinadres wordt gebruikt. Uw website is nog altijd beschikbaar bij uw huidige hostingprovider nadat u de NS-records hebt gewijzigd.

 Opmerking    Wanneer u NS-records van uw domein wijzigt zoals hier is beschreven, wijst u de bestemming van domeinservices, zoals e-mail, zodat deze verwijzen naar Office 365 . Als u het domein al gebruikt voor e-mail buiten Office 365 , moet u ervoor zorgen dat u e-mailadressen van Office 365 met het domein voor uw gebruikers hebt gemaakt (zoals ben@contoso.com ) zodat hun e-mailberichten niet verloren gaan wanneer u de NS-records bijwerkt zodat deze verwijst naar Office 365 .

  1. Klik op de pagina Beheer onder Domeinen op Uw website- en e-maildomeinen beheren.
  2. Selecteer de domeinnaam die u wilt bewerken.
  3. Klik op Problemen oplossen.
  4. Selecteer de eerste optie en klik op Volgende.
  5. Volg de stappen op de pagina om uw NS-records bij te werken of volg deze stapsgewijze aanwijzingen.

Nadat u uw NS-records hebt bijgewerkt, wordt e-mail gerouteerd naar Office 365, maar verkeer naar het webadres waarvoor het domein wordt gebruikt, wordt nog altijd naar uw huidige hostingprovider geleid.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Beheerder van Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven