De naam voor het adres van uw openbare SharePoint Online-website wijzigen om uw aangepaste domein te gebruiken

Ga als volgt te werk om een aangepaste domeinnaam te maken voor uw openbare SharePoint Online-website in Office 365, bijvoorbeeld www.fourthcoffee.com. Als uw domeinnaam bijvoorbeeld fourthcoffee.com is, kunnen bezoekers met deze configuratie www.fourthcoffee.com gebruiken om naar uw openbare website te gaan.

 1. Uw openbare website voorbereiden
 2. De naam van uw openbare website wijzigen om uw domein te gebruiken
 3. Een DNS-record maken om de URL van uw domein te laten verwijzen naar de openbare website

 Belangrijk    Als u uw domein ook wilt gebruiken met e-mail en Lync Online, volgt u niet de onderstaande stappen. In plaats daarvan moet u deze instructies volgen om alles correct in te stellen.

Met deze stappen wijzigt u de naam van uw teamsite niet omdat u de naam van een teamsite niet kunt wijzigen in Office 365. De naam van uw teamsite blijft uwbedrijf .sharepoint.com .

Stap 1: De openbare website voorbereiden

Begin pas met stap 2 nadat u uw openbare website zo hebt aangepast dat deze voldoet aan uw wensen en behoeften. Nadat u stap 3 hebt uitgevoerd, is de openbare website van SharePoint Online voor iedereen zichtbaar.

Stap 2: De naam van uw openbare website wijzigen om uw domein te gebruiken

 1. Gebruik de wizard Een domein toevoegen in Office 365 om uw domein aan Office 365 toe te voegen met een subdomein zoals www.fourthcoffee.com in plaats van een hoofddomein zoals fourthcoffee.com. (U kunt het hoofddomein wel toevoegen om het te gebruiken met e-mailadressen of Lync.)
 2. In de stap van de wizard waarin u wordt gevraagd om het domeindoel te kiezen, selecteert u alleen SharePoint Online.
 3. Klik op de laatste pagina van de wizard op SharePoint Online Beheercentrum.
 4. Schakel op de pagina SharePoint Online Beheercentrum het selectievakje in naast uw openbare website en klik op Websitedomeinen op het lint.
 5. Selecteer in het dialoogvenster De naam van uw website wijzigen, in de vervolgkeuzelijst Nieuwe URL, de domeinnaam die u zojuist hebt toegevoegd, bijvoorbeeld www.fourthcoffee.com.

 Opmerking    Als u de URL van uw SharePoint Online-website wilt terugzetten naar het standaarddomein, gaat u weer naar de pagina SharePoint Online Beheercentrum en kiest u in het dialoogvenster De naam van uw website wijzigen de oorspronkelijke domeinnaam (zoals contoso-public.sharepoint.com) in de lijst.

 1. Klik op OK.
 2. Klik op het lint op DNS-gegevens.
 3. Noteer of kopieer in het dialoogvenster DNS-gegevens het doeladres dat eindigt op sharepoint.com. U gebruikt deze gegevens om in het volgende gedeelte een DNS-record te maken die mensen doorverwijst naar uw website in Office 365.

Stap 3: Een DNS-record maken om de URL van uw domein te laten verwijzen naar de openbare website

De video bekijken (3:29)

U maakt de record door de volgende stappen uit te voeren.

 1. Meld u aan bij uw account op de website van uw DNS-hostingprovider.
 2. Maak een CNAME-record met behulp van de waarden uit de onderstaande tabel.

In de tabel:

 • subdomein is het subdomein dat u hebt toegevoegd, zoals www.fourthcoffee.com.
 • naam.sharepoint.com is het doeladres dat u net hebt gekopieerd of genoteerd in stap 8 hierboven.
Hostnaam Adres waarnaar wordt verwezen TTL (Time to live)
subdomein naam.sharepoint.com 1 uur

Als u hulp nodig hebt bij het maken van de CNAME-record, raadpleegt u de stapsgewijze instructies voor het toevoegen van DNS-records aan de website van uw DNS-hostingprovider.

Nadat u de CNAME-record hebt gemaakt en de record in het DNS-systeem is bijgewerkt, wordt verkeer naar uw website (bijvoorbeeld http://www.fourthcoffee.com) doorgestuurd naar de openbare website van SharePoint Online.

 Opmerking    Het duurt meestal ongeveer 15 minuten voordat de wijzigingen worden doorgevoerd. Het kan echter tot 72 uur duren voordat de record die u hebt gemaakt, is bijgewerkt in het hele DNS-systeem.

.

Andere aandachtspunten

De bovenstaande stappen zorgen ervoor dat gebruikers uw website ook kunnen vinden als ze bijvoorbeeld www.contoso.com typen. Als ze uw site ook moeten zien wanneer ze alleen het hoofddomein contoso.com invoeren, neemt u contact op met uw DNS-hostingprovider en vraagt u of verkeer naar contoso.com automatisch kan worden omgeleid naar www.contoso.com. De meeste providers bieden deze service en mogelijk bevat hun documentatie instructies voor het instellen ervan.

 
 
Van toepassing op:
Beheerder van Office 365 Enterprise, Beheerder van Office 365 voor Middelgrote en Grote Ondernemingen, SharePoint Beheercentrum, SharePoint Online Enterprise (E3 en E4), SharePoint Online voor Middelgrote en Grote Ondernemingen, SharePoint Online voor ondernemingen (E1 en E2)