Bekende problemen in Office 365

De volgende lijst bevat belangrijke feiten met betrekking tot Microsoft Office 365.

Raadpleeg de meegeleverde gebruiksrechtovereenkomst voor licentiegegevens.

In welke producten treden problemen op?

Office 365 voor Thuisgebruik

Office 365 Portal

Exchange Online

Lync Online

Project Online en Project Pro voor Office 365

SharePoint Online

Visio Pro voor Office 365

Power BI voor Office 365

OneDrive voor Bedrijven Zelfstandige SKU

Office 365 voor Thuisgebruik

Raadpleeg voor gerelateerde problemen Bekende problemen in Office.

In Internet Explorer 8 wordt een beveiligingswaarschuwing weergegeven als u Office 365 voor Thuisgebruik installeert

Als u Office 365 voor Thuisgebruik installeert en Windows Internet Explorer 8 gebruikt, wordt op de pagina Mijn account een beveiligingswaarschuwing weergegeven:

Het downloaden van bestanden van deze website wordt om beveiligingsredenen door Internet Explorer geblokkeerd. Klik hier voor opties...

Tijdelijke oplossing    Als u wilt doorgaan met het downloaden, klikt u op Akkoord. Hierdoor wordt de pagina Mijn account opnieuw geladen, waarop u opnieuw op de knop Installeren klikt.

Met de telemetriehulpmiddelen van Office kan niet tussen weergavetalen worden geschakeld als het taalpakket is geïnstalleerd met Office 365 ProPlus

Als u het Office Single Language Pack installeert in Office 365 ProPlus, kunt u met de hulpmidelen voor het Office-telemetrielogboek en -telemetriedashboard (Start> Microsoft Office 2013 > Office 2013-hulpmiddelen) niet overschakelen tussen weergavetalen, zelfs niet als u de taalinstellingen in de taalvoorkeuren voor Office (Start > Microsoft Office 2013 > Office 2013-hulpmiddelen) hebt gewijzigd. In dit geval wordt de door u gekozen taal ingeschakeld voor het lintmenu, maar voor de inhoud van de hulpmiddelen blijft de taal van Office 365 ProPlus gelden.

Dit probleem doet zich alleen voor als een taalpakket is geïnstalleerd met Office 365 ProPlus en doet zich niet voor in Office Professional.

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

Registratie voor Office 365 voor Thuisgebruik mislukt mogelijk als het Windows Live-netwerk niet beschikbaar is

Bij registratie voor Office 365 voor Thuisgebruik worden op de Microsoft-accountpagina (Windows Live) mogelijk de vakken voor gebruikersnaam en wachtwoord niet weergegeven. In plaats daarvan verschijnt een foutbericht in het rood dat luidt: 'Het Windows Live-netwerk is niet beschikbaar'.

Tijdelijke oplossing   U kunt dit probleem tijdelijk oplossen door u af te melden op alle websites waarvoor het Microsoft-account (Windows Live) wordt gebruikt, zoals www.live.com of www.hotmail.com, door naar de desbetreffende site te navigeren en vervolgens Afmelden te selecteren. Nadat u zich hebt afgemeld bij Windows Live, registreert u zich opnieuw voor Office 365 voor Thuisgebruik.

Terug naar boven Terug naar boven

Office 365-portal

Als u een gebruikerslicentie voor Exchange Online verwijdert, wordt de bijbehorende lijst met contactpersonen van Lync Online mogelijk ook verwijderd.

Als een gebruiker licenties heeft voor Exchange Online en Lync Online en de beheerder de Exchange Online-licentie verwijdert, wordt de lijst met contactpersonen van Lync Online van de gebruiker mogelijk verwijderd. Als de beheerder de Exchange Online-licentie binnen 30 dagen terugzet, wordt de lijst met contactpersonen ook weer teruggezet.

Tijdelijke oplossing   De beste manier om ervoor te zorgen dat de gebruiker de lijst met contactpersonen van Lync Online niet kwijtraakt, is door de Exchange Online-licentie niet te verwijderen als de gebruiker ook Lync Online heeft.

Terug naar boven Terug naar boven

Exchange Online

Raadpleeg voor gerelateerde problemen Office Online of Bekende problemen in Office.

De URL voor het delen van sleutels moet worden geconfigureerd om RMS Online in te schakelen in Exchange Online

Alleen van toepassing op Office 365 Enterprise en Office 365 voor Middelgrote en Grote Ondernemingen

Met RMS Online, de Rights Management Service (RMS) die wordt geleverd bij Exchange Online 2013, kunt u services voor het beheer van rechten gebruiken, zoals het inschakelen van versleutelingfuncties en het afschermen van e-mail en voicemail van de cloud. U kunt RMS Online inschakelen via de Exchange Management Console, maar u moet eerst de URL voor het delen van sleutels voor RMS Online configureren. Wij werken aan een oplossing in een toekomstige versie.

Tijdelijke oplossing    Voer het volgende uit om de URL voor het delen van sleutels voor RMS Online te configureren.

 1. Maak verbinding met de Exchange Online-tenant met behulp van Windows PowerShell. Als u zich bevindt in:
 • Noord-Amerika, voert u de volgende opdracht uit om de URL voor het delen van sleutels in te stellen:
 • Set-IRMConfiguration -RMSOnlineKeySharingLocation https://sp-rms.na.aadrm.com/TenantManagement/ServicePartner.svc
 • de Europese Unie, voert u de volgende opdracht uit om de URL voor het delen van sleutels in te stellen:
 • Set-IRMConfiguration -RMSOnlineKeySharingLocation https://sp-rms.eu.aadrm.com/TenantManagement/ServicePartner.svc
 • Azië en Stille Oceaan, voert u de volgende opdracht uit om de URL voor het delen van sleutels in te stellen:
 • Set-IRMConfiguration -RMSOnlineKeySharingLocation https://sp-rms.ap.aadrm.com/TenantManagement/ServicePartner.svc
 1. Test de configuratie door de volgende opdracht uit te voeren:

Er is een update vereist als u Outlook 2007 of Outlook 2010 koppelt aan Exchange Online   

U moet Windows Update uitvoeren om de volgende update te installeren als u Outlook 2007 of Outlook 2010 wilt koppelen aan Exchange Online:

Bij gebruik van Exchange Web Services werkt de bewerking GetConversationItems mogelijk niet correct onder bepaalde omstandigheden   

De bewerking GetConversationItems in Exchange Web Services werkt niet correct onder de volgende omstandigheden:

 • De BaseShape is ingesteld op IdOnly of AllProperties zonder aanvullende eigenschappen. Als dit gebeurt, wordt een interne serverfout geretourneerd in een SOAP-fout (Simple Object Access Protocol).
 • De BaseShape is ingesteld op FirstClassProperties en er zijn aanvullende eigenschappen toegevoegd. Als dit gebeurt, probeert de server een reactie te retourneren waarvoor de schemavalidatie mislukt.

Tijdelijke oplossing   U kunt dit probleem omzeilen door de BaseShape IdOnly te gebruiken en een of meer aanvullende eigenschappen opgeven voor retournering in de reactie.

Kan geen openbare mappen beheren vanuit het Exchange-beheercentrum

U kunt postvakken voor openbare mappen maken en beheren vanuit het Beheercentrum van Exchange, maar openbare mappen zelf kunt u niet beheren. Het beheer van openbare mappen omvat het maken, ophalen, bijwerken en verwijderen van openbare mappen en het wijzigen van machtigingen voor openbare mappen.

Tijdelijke oplossing   Gebruik Microsoft Outlook voor het beheren van de openbare mappen zelf.

Kan geen regels toevoegen aan een beleid voor voorkoming van gegevensverlies dat niet-alfanumerieke tekens in de naam bevat

Als een beleid ter voorkoming van gegevensverlies (Data Loss Prevention, oftewel DLP) wordt gemaakt met niet-alfanumerieke tekens in de naam, kunt u geen extra regels aan het beleid toevoegen. Als u probeert het beleid op te slaan nadat u een nieuwe regel hebt toegevoegd, wordt het foutbericht “Kan DLP-beleid met de volgende naam niet vinden: <DLP-beleidsnaam>”.

Tijdelijke oplossing   Ga als volgt te werk om dit probleem tijdelijk op te lossen:

 1. Verwijder alle niet-alfanumerieke tekens uit de DLP-beleidsnaam en sla het beleid op. Geldige tekens zijn A-Z, a-z en 0-9. DLP-beleidsnamen kunnen geen spaties bevatten.
 2. Open het beleid en voeg vervolgens de nieuwe regel toe.

Terug naar boven Terug naar boven

Lync Online

Raadpleeg voor gerelateerde problemen Bekende problemen in Lync 2013.

Toegestane domeinen worden niet opgeslagen nadat u de instellingen voor externe toegang hebt gewijzigd in het Lync-beheercentrum.

Nadat u de instellingen voor externe toegang in het Lync-beheercentrum hebt gewijzigd van Alleen inschakelen voor toegestane domeinen in Inschakelen behalve voor geblokkeerde domeinen, verdwijnt de lijst met toegestane domeinen en kan deze niet worden opgehaald als de oorspronkelijke instellingen voor externe toegang weer worden hersteld.

Tijdelijke oplossing   Er is op dit moment nog geen tijdelijke oplossing beschikbaar.

Q&A Manager is niet beschikbaar in Lync Online

Wanneer een Lync Online-gebruiker in Office 365 de Q & A Manager probeert te starten in Microsoft Lync 2013, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

Sommige functies voor delen zijn niet beschikbaar door problemen met de serververbinding.

U vindt deze informatie ook in dit KB-artikel.

Tijdelijke oplossing   Er is op dit moment nog geen tijdelijke oplossing beschikbaar.

Voorkom aanvullende kosten voor gebruik van de televergaderingprovider door Lync Online-vergaderingen op de juiste manier te beëindigen

Organisatoren van vergaderingen die een vergadering niet correct beëindigen en afsluiten krijgen mogelijk te maken met aanvullende kosten van hun televergaderingprovider omdat gebruikers die hebben ingebeld gedurende langere tijd op de vergaderingsbrug aanwezig blijven.

Tijdelijke oplossing    Organisatoren van vergaderingen moeten elke vergadering op de juiste manier beëindigen en afsluiten. Zie de volgende artikelen voor aanbevolen procedures:

Als u Lync Phone Edition geïntegreerd met Lync op uw computer gebruikt en belt met iemand die Lync Mobile gebruikt, kunt u niet iemand anders aan het gesprek toevoegen

U kunt geen andere persoon aan uw gesprek toevoegen als u Lync Phone Edition geïntegreerd met Lync op uw computer gebruikt en u al belt met iemand die Lync Mobile gebruikt.

Tijdelijke oplossing   Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

Emoticons worden onbedoeld verstuurd in Fins

Finse klanten kunnen onbedoeld emoticons in chatberichten versturen wanneer ze achterzetsels gebruiken die overeenkomen met de sneltoetsen voor emoticons, zoals:

 • :s
 • :o
 • :d
 • :p

Deze toevallige emoticons kunnen de ontvanger onbedoeld beledigen.

Tijdelijke oplossing    Finse klanten kunnen de weergave van emoticons uitschakelen door in Opties > Algemeen het selectievakje Emoticons weergeven in chatberichten uit te schakelen.

PowerPoint delen: dia's verschijnen niet of worden weergegeven als zwarte dia's

Wanneer u PowerPoint delen gebruikt, verschijnen dia's niet of worden deze weergegeven als zwarte dia's.

Tijdelijke oplossing   Als uw beveiligingsinstellingen in Internet Explorer zijn ingesteld op een hoog niveau, werkt de functie PowerPoint delen van Lync mogelijk niet. Als u deze functie wilt gebruiken, verlaagt u uw beveiligingsinstellingen in Internet Explorer en/of schakelt u functies zoals Verbeterde beveiliging van Internet Explorer uit.

Objectnamen die beginnen met zwakke tekens, worden mogelijk in de verkeerde volgorde weergegeven in het Lync-beheercentrum

Voor talen die van rechts naar links worden geschreven, kunnen objectnamen die door de gebruiker worden ingevoerd (zoals gebruikersnamen, e-mailadressen en bestandsnamen) worden weergegeven in een onjuiste leesvolgorde als ze beginnen met een 'zwak' teken. In deze context zijn zwakke tekens tekens waaraan de toepassing niet kan zien of ze van rechts naar links of van links naar rechts worden gelezen. Tekens die in deze categorie vallen, zijn cijfers, leestekens en spaties.

Voorbeeld: 001@contoso.com kan worden weergegeven als contoso.com@001 in de kolom Gebruikersnaam van de pagina Gebruikers.

Tijdelijke oplossing   Gebruik objectnamen die niet beginnen met cijfers, leestekens of spaties.

Nadat u een nieuwe foto van uzelf hebt geüpload in Lync, krijgen anderen de nieuwe foto te zien, maar ziet u zelf nog de oude    

Als u probeert uw foto te vervangen in Lync wordt de oorspronkelijke foto nog steeds weergegeven voor u, hoewel anderen de nieuwe foto te zien krijgen. Dit komt doordat het downloaden via HD Photo vanuit Exchange niet beschikbaar is in Lync Online .   

Tijdelijke oplossing   Er is op dit moment nog geen tijdelijke oplossing beschikbaar.

Lege UI of vastgelopen videostuurprogramma

Mogelijk ziet u een lege UI of verdwijnt de UI als u de muisaanwijzer boven een element plaatst in Office-programma's. Of uw videostuurprogramma loopt vast.

Tijdelijke oplossing   Probeer het stuurprogramma van uw videokaart bij te werken en/of klik op Bestand > Opties > Geavanceerd > Weergave en schakel vervolgens het selectievakje Hardwareversnelling uitschakelen voor afbeeldingen in.

Terug naar boven Terug naar boven

Project Online en Project Pro voor Office 365

Raadpleeg voor gerelateerde problemen Bekende problemen in Project Server 2013.

U kunt geen reeds bestaande aangepaste rapporten weergeven in Project Pro voor Office 365

Als u aangepaste rapporten hebt gemaakt voor Project Pro voor Office 365, kunt u deze rapporten niet weergeven in Project Pro voor Office 365 omdat de bestandsindeling voor aangepaste rapporten is gewijzigd.

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

Project Online-velden worden niet bijgewerkt via werkstromen als het project niet is ingecheckt   

Door werkstromen kunnen alleen gegevens naar Project Online-velden worden geschreven als het project is ingecheckt. Als dit niet geval is, wordt het uitvoeren van de werkstroom door de activiteit Dit veld in project op deze waarde instellen onderbroken totdat het project is ingecheckt. Als de ontwerper van de werkstroom niet heeft aangeduid dat inchecken is vereist via een werkstroomstatusbericht, weet de gebruiker niet hoe deze moet verdergaan.   

Tijdelijke oplossing    U kunt dit op een aantal manieren oplossen:

 • Markeer de fase (in de definitie van de fase) als Inleveren vereist. Als de gebruiker op Verzenden klikt, wordt het project tijdelijk ingecheckt, zodat de update kan worden uitgevoerd. Het project wordt vervolgens uitgecheckt aan de gebruiker, zodat de werkstroom kan doorgaan.
 • Stel een statusbericht in voor de werkstroom waarmee wordt aangeduid dat het project moet worden ingecheckt en gebruik een activiteit van het type Wachten op gebeurtenis: wanneer een project wordt ingecheckt.

Voor nieuwe projecten in Project Pro voor Office 365 moet u het bestand global.mpt bijwerken   

Als u naar het dialoogvenster Menu Rapport gaat in Project Pro voor Office 365 (Project > Rapporten > Meer rapporten), ziet u geen nieuwe rapporten en categorieën.

Tijdelijke oplossing    Als u de nieuwe rapporten wilt weergeven, moet u het bestand global.mpt bijwerken:

 1. Project Pro voor Office 365 sluiten.
 2. Verwijder het bestand global.mpt.

 Opmerking    U vindt het bestand global.mpt op C:\Users\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Microsoft\MS Project\15\1033.

 1. Project Pro voor Office 365 starten.
 2. Blader naar de rapporten en controleer of de nieuwe rapporten nu worden weergegeven.

Lint van resourceplanning uitgeschakeld in Project Pro voor Office 365   

De besturingselementen op het lint van de pagina voor resourceplanning voor Project Pro voor Office 365 zijn uitgeschakeld als de pagina wordt geladen. In Internet Explorer 8 treedt er een scriptfout op en kunnen de besturingselementen van het lint niet worden ingeschakeld.

Tijdelijke oplossing    Wij adviseren u gebruik te maken van Internet Explorer 9 of Chrome. Klik in Internet Explorer 9 of Chrome in het rastergebied om het lint van de resourceplanning in te schakelen.

De VBA (VBA: Een volledige programmeertaal waarmee u taken in Project en een groot aantal andere Microsoft-programma's kunt automatiseren.)-methode SynchronizeWithSiteEx werkt niet   

De nieuwe methode SynchronizeWithSiteEx in Visual Basic for Applications werkt niet voor Office or for Office 365.

Tijdelijke oplossing    Gebruik in plaats daarvan de VBA-methode SynchronizeWithSite.

Visuele rapporten kunnen alleen in het Engels worden bekeken voor deze versie   

Als u een visueel rapport selecteert in een andere taal dan het Engels in Project Professional of Project Pro voor Office 365,, wordt het foutbericht "Er is een onbekende fout opgetreden" weergegeven en kunt u het rapport niet bekijken. Er is een bekend probleem dat het bekijken van visuele rapporten in andere talen dan het Engels voorkomt.   

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

De gebruikersinterface voor de overgang van de werkstroomfase wordt mogelijk vernieuwd voordat de werkstroomfase is ingevoerd   

Als u werkt met een werkstroom met meerdere fasen in Project Online, wordt de pagina mogelijk vernieuwd voordat de werkstroom de overschakeling heeft voltooid als u van de ene fase naar een andere gaat. De UI geeft aan dat u zich nog steeds in de vorige fase bevindt.   

Tijdelijke oplossing    Vernieuw de pagina om de juiste fasegegevens weer te geven.

OData Excel-rapporten worden in het Engels weergegeven voor Spaanse en Japanse versies   

Als u de Spaanse of Japanse versie van Project Server of Project Online installeert worden de Excel-rapporten van Project Overview, Resource Overview en Project Overview Dashboard in het Engels weergegeven in plaats van in de door u gekozen taal.

Tijdelijke oplossing   Als u deze rapporten wilt bekijken in de door u gekozen taal, moet u de OData Excel-rapporten opnieuw maken in het Spaans of Japans.

Excel-rapporten waarbij gebruik wordt gemaakt van OData-verbindingen kunnen niet worden vernieuwd in Excel Services   

In zowel Project Server als Project Online geldt dat, als een Excel-bestand is geselecteerd en wordt weergegeven in de browser met behulp van Excel Services en als het Excel-bestand verbindingen heeft met de Project OData-feed, een gebruiker geen gegevensverbindingen kan vernieuwen.   

Tijdelijke oplossing   U kunt uw gegevens vernieuwen door het bestand te openen in Excel 2013, de gegevens te vernieuwen en vervolgens het bestand opnieuw op te slaan in de SharePoint-documentbibliotheek waarin het is opgenomen. De volgende keer dat het rapport wordt bekeken met Excel Services, bevat dit de meest recente gegevens.

Mogelijk wordt een foutbericht weergegeven bij het vernieuwen van Excel-rapporten met behulp van OData   

Als u Excel-rapporten samenstelt met behulp van de OData-verbinding met Project Server of Project Online, wordt af en toe dit bericht weergegeven als u probeert de rapporten te vernieuwen:

De aanvraag is afgebroken: kan geen beveiligd SSL/TLS-kanaal maken.

Deze fout kan zich af en toe voordoen ten gevolge van problemen met de serverreactie.

Tijdelijke oplossing   Gewoonlijk wordt bij een tweede of derde poging het Excel-rapport wel vernieuwd.

Het URL-adres van Project Web App kan geen spatie in de naam bevatten   

Als bij de inrichting van Project Web App de URL van Project Web App (met inbegrip van de bovenliggende sites) spaties bevat, is geen interactie mogelijk met projecten of resources en aangepaste velden.

Tijdelijke oplossing   Zorg er bij de inrichting van Project Web App of siteverzamelingen voor Project Web App voor dat de URL geen spaties bevat.

Er wordt een foutbericht weergegeven tijdens uw initiële vernieuwing van serverrapporten die zijn verbonden met OData

Als u probeert een van de drie serverrapporten die zijn verbonden met OData te vernieuwen, wordt een foutbericht weergegeven wanneer u de eerste verbinding tot stand probeert te brengen:

De aanvraag is afgebroken: kan geen beveiligd SSL/TLS-kanaal maken.

Zo heeft "Projects Overview" bijvoorbeeld vijf werkmapverbindingen en wordt er altijd een foutbericht weergegeven waarin wordt verwezen naar de verbinding Toewijzingen.

Tijdelijke oplossing   Sluit het foutbericht en vernieuw een tweede keer. De tweede vernieuwing zou zonder fouten moeten slagen.

Terug naar boven Terug naar boven

SharePoint Online

Raadpleeg voor gerelateerde problemen Bekende problemen in SharePoint Server 2013 of Bekende problemen in SharePoint Foundation 2013.

Ga naar een categorie met bekende problemen in SharePoint Online:

Apps

SharePoint-besturingselementen kunnen niet vanuit de Visual Studio Toolbox naar de sitepagina-editor worden gesleept als SharePoint Server niet is geïnstalleerd op dezelfde computer

Als SharePoint Server niet is geïnstalleerd op uw machine kunt u geen SharePoint-besturingselementen slepen en neerzetten vanuit de Visual Studio Toolbox naar de sitepagina-editor als u een sitepagina ontwikkelt in een SharePoint-app-project.   

Tijdelijke oplossing   Er is geen tijdelijke oplossing voor dit probleem. Klanten kunnen echter IntelliSense-ondersteuning in de sitepagina-editor gebruiken om de besturingselementen te gebruiken.

Voor foutopsporing in een werkstroom in een app voor SharePoint zijn extra stappen vereist om van het onderbrekingspunt voor de ene activiteit naar het onderbrekingspunt voor de volgende activiteit te gaan

Bij foutopsporing in een werkstroom in een app voor SharePoint moet u herhaaldelijk op F10 of F11 drukken om van het ene onderbrekingspunt voor een activiteit naar het volgende onderbrekingspunt voor een activiteit te gaan. Dit komt doordat het systeem zonder noodzaak een activiteit start en vastloopt op de expressies voordat de volgende activiteit wordt bereikt.

Tijdelijke oplossing   Er is geen tijdelijke oplossing voor dit probleem. Druk herhaaldelijk op F10 of F11 totdat het volgende onderbrekingspunt voor activiteiten wordt bereikt.

Gebruikers kunnen soms geen toegang krijgen tot het teampostvak op de SharePoint-hoofdsite   

Als u probeert toegang te krijgen tot de app Teampostvak op uw hoofdsite in SharePoint, wordt mogelijk het foutbericht “Toegang geweigerd” of een lege pagina weergegeven. Dit komt gewoonlijk doordat de standaardgroepen van de site Eigenaren en Leden geen individuele gebruikers bevatten en teampostvakken alleen toegang bieden tot gebruikers die afzonderlijk worden genoemd in deze groepen. Dit probleem kan zich tevens voordoen op willekeurige subsites die machtigingen overnemen van de hoofdsite op de siteverzameling.

Tijdelijke oplossing   De beste manier om dit probleem te omzeil is de app Teampostvak installeren op sites die geen machtigingen overnemen van de hoofdsite in uw siteverzameling. U kunt sites met unieke machtigingen maken door naar het tabblad Sites te gaan en op Nieuwe site te klikken.

U kunt dit probleem ook omzeilen op sites die machtigingen overnemen, maar alleen als u nog geen teampostvak voor die sites hebt gemaakt. U moet gebruikers toevoegen aan de groepen Eigenaren of Leden op de hoofdsite van die siteverzameling. Dit kunt u doen door naar de hoofdsite te gaan, naar Site-instellingen te navigeren (door op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek van uw SharePoint-pagina te klikken) en vervolgens op Personen en groepen te klikken. Wanneer u zich op die pagina bevindt, voegt u uzelf en eventuele andere relevante gebruikers apart toe aan de groep Eigenaren of Leden door op Nieuw en vervolgens op Gebruikers aan deze groep toevoegen te klikken. Onthoud dat de toegang tot de teampostvakken beperkt is tot gebruikers die apart staan vermeld in de groep Eigenaar of Leden van uw site. Beveiligingsgroepen of distributielijsten worden niet ondersteund door teampostvakken.

Samenwerking

Een webonderdeel Lijstweergave voor een takenlijst filtert geen waarden voor een verbonden webonderdeel

U configureert een opzoekkolom voor een SharePoint Online-takenlijst om gegevens van een aangepaste lijst op te halen die waarden bevat en u maakt vervolgens voor de twee lijsten een webonderdeel Lijstweergave op een pagina. U configureert een verbinding tussen twee webonderdelen en configureert vervolgens de takenlijst voor het ophalen van filterwaarden van een lijst en geeft hiervoor de aangepaste lijst op. Wanneer u probeert waarden in de lijst te filteren, worden de resultaten niet gefilterd zoals verwacht.

Tijdelijke oplossing    Schakel Renderen op server in het webonderdeel Lijstweergave in voor de betrokken takenlijst. De instelling Renderen op server is beschikbaar in de sectie Diversen van het menu Webonderdeel bewerken. Zie voor specifieke stappen de sectie Tijdelijke oplossing in dit KB-artikel.

Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u probeert een SharePoint Online-site op te slaan als sjabloon en goedkeuring van de inhoud voor verzonden items is ingesteld op Ja voor de galerie met oplossingen

Nadat u de instelling Moet de inhoud van ingediende items worden goedgekeurd? hebt geconfigureerd op Ja voor een galerij met oplossingen van een SharePoint Online-site, wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer u de site als sjabloon probeert op te slaan:

Er is iets fout gegaan

Er is een onverwachte fout opgetreden.

Tijdelijke oplossing    Wijzig de instelling Moet de inhoud van ingediende items worden goedgekeurd? voor de galerij met oplossingen in Nee en sla de site vervolgens op als sjabloon. U vindt deze informatie ook in dit KB-artikel.

Een SharePoint Online-lijst waarvoor de agendaweergave wordt gebruikt, opent items in het dialoogvenster Formulier wanneer u items toevoegt of bewerkt

In een SharePoint Online-lijst waarvoor de agendaweergave wordt gebruikt, hebt u Nee opgegeven voor Formulieren weergeven in een dialoogvenster? in Lijstinstellingen, Geavanceerde instellingen. Wanneer u een item uit de lijst opent of een nieuw item maakt, wordt het dialoogvenster Formulier nog altijd geopend door het lijstitem.

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem. U vindt deze informatie ook in dit KB-artikel.

De kolom Toegewezen aan wordt niet juist gesorteerd voor een SharePoint Online-takenlijst.

Wanneer u de kolom Toegewezen aan wilt sorteren voor een SharePoint Online-lijst die is gebaseerd op de sjabloon Takenlijst, wordt de kolom niet juist gesorteerd voor de lijst.

 Opmerking    In dit scenario is de instelling Meerdere selecties toestaan van de kolom Toegewezen aan ingesteld op Nee.

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem. U vindt deze informatie ook in dit KB-artikel.

Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u een nieuwe navigatiekoppeling maakt of de site opslaat als sjabloon.

Het volgende foutbericht wordt weergegeven als u in een SharePoint Online-siteverzameling die is gemaakt met de sjabloon Basiszoekcentrum, op Nieuwe navigatiekoppeling klikt in het menu Bovenste koppelingsbalk menu of als u de optie Site opslaan als sjabloon gebruikt bij Site-instellingen:

Er is iets fout gegaan.

Er is een onverwachte fout opgetreden.

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem. U vindt deze informatie ook in dit KB-artikel.

Er is geen hyperlink naar een bestand dat aan een SharePoint Online-lijst is toegevoegd met de optie Uitgebreide tekst met opmaak.

Wanneer u in een SharePoint Online-lijst met een aangepaste kolom met het kolomtype Uitgebreide tekst met opmaak op de knop Bestand uploaden klikt om een bestand toe te voegen en een andere lijst selecteert als de Doelbibliotheek, is de hyperlink naar het bestand niet beschikbaar wanneer u de lijst met het kolomtype Uitgebreide tekst met opmaak bekijkt.

Tijdelijke oplossing    U kunt dit probleem omzeilen door naar de Doelbibliotheek te bladeren met het lijstitem waarmee u het item wilt weergeven. U vindt deze informatie ook in dit KB-artikel.

Het bericht ‘Er is iets fout gegaan’ wordt weergegeven wanneer u een verwante lijst toevoegt aan een webonderdeel Formulier in SharePoint Online.

Het volgende foutbericht wordt weergegeven wanneer u een Verwante lijst wilt toevoegen aan een webonderdeel Formulier voor een SharePoint Onlinelijst die de bron is van een opzoekkolom:

Er is iets fout gegaan

Lijst bestaat niet.

De pagina die u hebt geselecteerd, bevat een lijst die niet bestaat. Deze is mogelijk verwijderd door een andere gebruiker.

 Opmerking    In dit scenario bevindt de bronlijst van de opzoekkolom zich in de siteverzameling en bevindt de lijst waarin de inhoud van de opzoekkolom wordt gebruikt, zich op een subsite van de siteverzameling.

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem. U vindt deze informatie ook in dit KB-artikel.

U kunt de instelling Standaardtaal niet wijzigen voor Host van Mijn site van SharePoint Online of siteverzamelingen in het Zoekcentrum.

U kunt de instelling Standaardtaal voor Host van Mijn site van SharePoint Online of siteverzameling in het Zoekcentrum niet wijzigen vanuit Site-instellingen > Taalinstellingen.

Tijdelijke oplossing    Neem contact op met de ondersteuning van Microsoft Office 365 om dit probleem op te lossen. U vindt deze informatie ook in dit KB-artikel.

Persoonlijke berichten mogen maximaal 256 tekens bevatten wanneer u een SharePoint Online-bron deelt met een externe gebruiker.

Het volgende bericht wordt weergegeven wanneer u een SharePoint Online-bron deelt met een externe gebruiker, u de optie Een uitnodiging per e-mail verzenden selecteert en u het veld Een persoonlijk bericht toevoegen aan deze uitnodiging (optioneel) invult:

Er is iets fout gegaan

Ongeldige tekstwaarde.

Een tekstveld bevat ongeldige gegevens. Controleer de waarde en probeer het opnieuw.

Tijdelijke oplossing        U kunt dit probleem omzeilen door in het persoonlijke bericht in de uitnodiging maximaal 256 tekens te gebruiken. U vindt deze informatie ook in dit KB-artikel.

Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u een SharePoint Online-subsite wilt maken op basis van een sitesjabloon die is gemaakt van een subsite.

Wanneer u een site opslaat als een sjabloon in SharePoint Online en als de subsite waarvan u een sjabloon hebt gemaakt, een lijst bevat met een map die een lege map bevat, wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer u een site maakt met de opgeslagen sjabloon:

Fout (null) ‘<naam van sjabloon>/<naam van lijst met lege map>/<naam van map>/<naam van lege map>’ niet gevonden.

 Opmerking    In dit scenario zijn de items binnen de <> specifiek voor de namen die u op uw site hebt gebruikt.

Deze fout treedt op wanneer u de versie Microsoft SharePoint 2010 Experience gebruikt op uw SharePoint Online-site. De fout treedt echter niet op als u de versie Microsoft SharePoint 2013 Experience gebruikt.

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem. U vindt deze informatie ook in dit KB-artikel.

Een SharePoint Online-gebruiker kan geen toegang tot een bron aanvragen.

Wanneer een SharePoint Online-gebruiker een SharePoint Online-bron wil openen waartoe deze geen toegang heeft, wordt in een foutbericht aangegeven dat de toegang is geweigerd en dat het niet mogelijk is om toegang tot de bron aan te vragen. In dit scenario hebt u voor de site Verzoeken om toegang toestaan of Toegangsaanvragen toestaan ingesteld (afhankelijk van uw versie van SharePoint Online), maar de gebruiker beschikt niet over de optie om de toegangsaanvraagformulier in te vullen.

Dit probleem treedt op sites met de versies SharePoint 2010 Experience en SharePoint 2013 Experience op.

Tijdelijke oplossing   Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u een categorie in een community bekijkt voor een SharePoint Online-site die is gemaakt op basis van een sjabloon.

Wanneer u een categorie maakt in een community voor een SharePoint Online-subsite die is gemaakt op basis van een site die is opgeslagen als sjabloon, en de sjabloon is gemaakt van een teamsite waarop de functie Communitysite is ingeschakeld, of op basis van een communitysitesjabloon, wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer u op de tegel voor de categorie klikt:

'Kan deze actie niet voltooien. Probeer het later opnieuw.'

Tijdelijke oplossing    U kunt dit probleem omzeilen door sites te maken op basis van een SharePoint Online-standaardsjabloon wanneer u communitycategorieën wilt gebruiken. Categorieën werken correct op een site die niet is gemaakt op basis van een site die is opgeslagen als sjabloon. U vindt deze informatie ook in dit KB-artikel.

U kunt zich niet abonneren op een RSS-feed vanaf een openbare SharePoint Online-siteblog of vanuit Outlook 2013.

Wanneer u een RSS-feed bekijkt vanuit de blog van een openbare SharePoint Online-site, ziet u een gedeelte van de XML-inhoud en is de optie om u te abonneren op de feed niet beschikbaar. Als u zich wilt abonneren op de feed in Outlook 2013, wordt u gevraagd om referenties en kunt u de feed niet toevoegen aan Outlook 2013.

Tijdelijke oplossing   Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

Yammer App voor SharePoint: app-gedeelte wordt niet weergegeven en genereert een iFrame-fout in Internet Explorer

Met het onderdeel Servicebeheer in Office-programma's worden er telkens wanneer u een document opent vanaf een SharePoint-site, automatisch SharePoint-tenantdomeinen toegevoegd aan de beveiligingszone Vertrouwde websites in Internet Explorer. Daardoor ontstaat er een IFrame-fout. Het eindpunt voor aanmelding wordt niet toegevoegd aan de vertrouwde websites. De gebruikersverificatie voor SharePoint slaagt wel, maar het iFrame zelf wordt niet weergegeven doordat het wordt geblokkeerd door de beveiliging tegen clickjacking.

Tijdelijke oplossing   Voeg de volgende sites toe aan de lijst Vertrouwde websites en start de sessie opnieuw.

 • https://login.microsoftonline.com
 • https://*.sharepoint.com

Als het probleem zich blijft voordoen, schakelt u de beveiligde modus voor Vertrouwde websites in.

Yammer App voor SharePoint: bij aanmelding in Internet Explorer wordt een leeg dialoogvenster geopend

Als *.yammer.com en *.sharepoint.com (zoals uw SharePoint-domein) zijn ingesteld in de instelling Intranetzone in Internet Explorer, kunt u zich niet aanmelden bij Yammer vanuit de Yammer App voor SharePoint. Wanneer u dit probeert, wordt er een leeg dialoogvenster geopend.

Tijdelijke oplossing   Voeg de volgende sites toe aan de lijst Vertrouwde websites en start de sessie opnieuw.

 • https://*.yammer.com
 • https://*.assets-yammer.com

Profielwijzigingen worden niet weergegeven in de nieuwsfeed

De volgende meldingen worden niet weergegeven in de nieuwsfeed:

 • Een document of site volgen
 • Een tag volgen
 • Een item taggen
 • Verjaardagsfeestje
 • Nieuwe functie
 • Jubileum
 • Uw 'Stel mij een vraag over'
 • Posten op een notitiebord

Tijdelijke oplossing   Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

Als het thema op persoonlijke sites wordt gewijzigd, verdwijnen sommige koppelingen van Snel starten

Wanneer de basispagina op de persoonlijke site van mysite15.master wordt gewijzigd in een andere basispagina, verdwijnen de koppelingen van Snel starten aan de linkerkant.

 Opmerking    In SharePoint 2013 bevat Site-instellingen geen invoerpunt meer waarmee gebruikers in eerdere versies de basispagina op hun persoonlijke site konden wijzigen.

Tijdelijke oplossing   

U kunt de koppelingen van Snel starten als volgt herstellen:

 1. Open SharePoint Designer.
 2. Klik op de beginpagina Sites op de optie Site openen en voer in het veld Sitenaam de URL van de persoonlijke site in (bijvoorbeeld <URLVanMijnSitehost>/personal/<naam>) met behulp van SharePoint Designer.
 3. Selecteer in de linkerlijst Siteobjecten de optie Basispagina's.
 4. Klik in de resulterende lijst met basispagina's met de rechtermuisknop op het item mysite15.master en selecteer Instellen als standaard basispagina.
 5. Klik in de resulterende lijst met basispagina's nogmaals met de rechtermuisknop op het item mysite15.master en selecteer Instellen als aangepaste basispagina.
 6. Klik op de knop Vernieuwen of druk op F5 om te verdienen. U bent nu klaar in SharePoint Designer.
 7. Ga terug naar uw browser en druk op F5 om te vernieuwen. De ontbrekende koppelingen van Snel starten worden opnieuw weergegeven.

Sommige gebruikersactiviteiten worden niet weergegeven in nieuwsfeeds in SharePoint Online.

De volgende activiteiten worden niet weergegeven in nieuwsfeeds in SharePoint Online :

 • Een tag volgen
 • Een item taggen
 • Verjaardagsfeestje
 • Nieuwe functie
 • Jubileum op werk
 • Uw 'Stel mij een vraag over' bijwerken
 • Publiceren op een notitiebord

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

Berichten met tags lijken getagd met de naam van de auteur of een foute tag   

De beschrijving die voorafgaat aan getagde berichten in uw nieuwsfeed in SharePoint Online of SharePoint Server 2013 moet de tag aangeven die u volgt, maar geeft in plaats daarvan mogelijk aan dat de conversatie is getagd met de naam van de auteur of een onjuiste tag.   

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

Openen van of opslaan naar uw Mijn site vanuit uw desktopapps werkt mogelijk niet

Hoewel de bibliotheek Documenten van Mijn site wordt weergegeven als map waarnaar u kunt opslaan op uw desktopcomputer, kunt u mogelijk niet opslaan naar Mijn site, omdat uw Mijn site nog niet is ingericht. Als uw Mijn site niet is ingericht en u een document wilt opslaan vanuit een van uw bureaublad-apps naar de bibliotheek Documenten van Mijn site, wordt het document opgeslagen in een lokale map of op de laatste locatie waarop u een bestand hebt opgeslagen.

Tijdelijke oplossing    Navigeer naar de startpagina van Mijn site. Deze bevindt zich meestal op https://klant-my.sharepoint.com/default.aspx. Zodra u toegang hebt tot de pagina OneDrive voor Bedrijven, kunt u Mijn site gebruiken als de standaardlocatie voor opslaan vanaf desktoptoepassingen.

De koppeling Nieuwe site in SharePoint Online geeft een machtigingsfout voor niet-beheerders weer

De pagina Sites in Office 365 bevat een koppeling voor het maken van een Nieuwe site. In de standaardinstelling van SharePoint Online krijgt een gebruiker die geen algemene beheerder is het foutbericht "Fout: U bent niet gemachtigd om projecten te maken op /" te zien. Dit komt omdat een niet-beheerder die deze functie wil gebruiken over de machtiging Subsite maken moet beschikken op de bovenliggende site die wordt gekozen in het dialoogvenster.

Tijdelijke oplossing   Dit probleem wordt opgelost, wanneer een beheerder machtigingen Subsites maken levert aan de gebruikers die een machtiging nodig hebben om de koppeling Nieuwe site te gebruiken. Zie dit KB-artikel voor instructies.

Toegangsaanvragen tot sites zijn standaard uitgeschakeld in SharePoint Online.

SharePoint Server 2013 bevat een functie voor toegangsaanvraag die zowel gebruikers zonder toegang tot de site als gebruikers die kunnen bijdragen aan de site in staat stelt om toegang aan te vragen voor henzelf of namens andere gebruikers. Deze aanvragen worden zichtbaar gemaakt voor eigenaren van de site die de aanvragen kunnen goedkeuren, weigeren of terugsturen naar de aanvragers voor meer informatie.

Deze functie is standaard uitgeschakeld in SharePoint Online. Het resultaat is:

 • Gebruikers zonder toegang tot de site krijgen het bericht "Fout: Toegang geweigerd" te zien als zij proberen toegang te krijgen tot de site, zonder optie om een toegangsaanvraag te initiëren.
 • Medewerkers met toegang tot de site maar zonder machtiging om nieuwe gebruikers toe te voegen krijgen de koppeling Delen in het bovenste navigatiegebied niet te zien.

Tijdelijke oplossing   Volg de stappen in dit KB-artikel om toegangsaanvragen in te schakelen voor een site.

Als u op resultaten van nieuwsfeed klikt, wordt een verbroken pagina weergegeven

Als u naar een bericht of antwoord zoekt vanuit de nieuwsfeed van een gebruiker, vindt u het bericht of antwoord in zoekresultaten, maar als u vervolgens op de titel klikt, wordt een verbroken pagina weergegeven in plaats van het bericht.

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

Externe gebruikers hebben geen toegang tot een OneDrive-map die met hen is gedeeld

Als u een map vanuit uw OneDrive deelt met een externe gebruiker, ontvangt de gebruiker een melding via e-mail. Als de gebruiker op de koppeling in het e-mailbericht klikt om toegang tot de map te krijgen, ziet hij een dialoogvenster met het bericht ‘Toegang geweigerd’. Dit dialoogvenster voorkomt dat de externe gebruiker toegang krijgt tot de inhoud van de map.

Dit probleem is niet van invloed op het feit of een site of document wordt gedeeld met externe gebruikers. Het is alleen van invloed op het delen van mappen met externe gebruikers als de map zich in OneDrive bevindt.

Tijdelijke oplossing   Deel in plaats daarvan afzonderlijke bestanden of teamsites met externe gebruikers.

Zoeken

Het voorbeeldvenster is leeg als u de aanwijzer boven zoekresultaten in SharePoint plaatst in Internet Explorer   

Als u zoekt naar Word-, Excel- en PowerPoint-documenten inSharePoint Online en SharePoint Server, moet u de muisaanwijzer op de zoekresultaten kunnen plaatsen en een voorbeeld bekijken van het document in een zwevend pop-upvenster. In Internet Explorer ziet u vaak een leeg vlak in het zwevend venster waar het voorbeeld zou moeten worden weergegeven. Dit geldt voor Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 en Internet Explorer 10.

Dit geldt niet voor Chrome- en FireFox-browsers.

Tijdelijke oplossing   Zoom in en opnieuw uit in Internet Explorer (Internet Explorer: een webbrowser waarmee HTML-bestanden worden geïnterpreteerd, als webpagina's worden opgemaakt en voor de gebruiker worden weergegeven. U kunt Internet Explorer downloaden van de website van Microsoft op http://www.microsoft.com.) (druk op Ctrl+plusteken om in te zoomen en op Ctrl+minteken om uit te zoomen). Het voorbeeld wordt nu weergegeven in het zwevende venster. U moet deze tijdelijke oplossing gebruiken bij elke zoekquery en soms bij elk resultaat dat wordt bekeken.

Fouten tijdens het importeren van de zoekconfiguratie   

Als de gebruikers proberen de zoekconfiguratie te importeren in een tenant, siteverzameling of site, wordt mogelijk een fout weergegeven.   

Tijdelijke oplossing   Afhankelijk van de fout zijn de volgende tijdelijke oplossingen beschikbaar.

Fout Tijdelijke oplossing
Niet ondersteund in Windows-verificatiemodus
 • Zorg ervoor dat de gebruiker geen systeembeheerder is en dat de gebruiker geen onderdeel vormt van een webappbeleid.
 • Controleer of er vrij geheugen beschikbaar is op de computer. (De fout kan optreden als de service appsts.svc niet kan worden geactiveerd.)
Helaas, er is iets misgegaan. De objectverwijzing is niet ingesteld op een exemplaar van een object Gebruik een andere browser dan Internet Explorer 8.
Deze site is helaas niet met u gedeeld Voeg gebruiker toe als beheerder van siteverzameling.

Content management

In een e-mailwaarschuwing die is verzonden vanuit een SharePoint Online-agenda, ontbreken gegevens of is onjuiste informatie opgenomen.

Wanneer u een e-mailwaarschuwing ontvangt die is verzonden voor een SharePoint Online-agenda met een aangepaste kolom die is geconfigureerd voor de selectie Persoon of Groep, zijn de waarden voor de aangepaste kolom Persoon of Groep in de e-mailwaarschuwing niet ingevuld of zijn de waarden onjuist.

Tijdelijke oplossing    Ga direct naar de SharePoint Online-agenda om de inhoud te bekijken van de aangepaste kolom die niet is ingevuld in het waarschuwingsbericht. U vindt deze informatie ook in dit KB-artikel.

Een exemplaar van een externe lijst kan niet worden gemaakt voor een extern inhoudstype met het filter Paginanummer.

Als u een extern inhoudstype maakt in SharePoint Online of SharePoint Server met behulp van Visual Studio en een filter Paginanummer wilt toevoegen aan het externe inhoudstype, moet u ervoor zorgen dat er geen lijstexemplaar wordt gemaakt voor dat externe inhoudstype. Anders wordt een foutbericht weergegeven met de inhoud “Installeren van app voor SharePoint mislukt”.

Tijdelijke oplossing   Verwijder het lijstexemplaar voor dat externe inhoudstype of verwijder het filter Paginanummer uit het externe inhoudstype.

Er treden drie problemen op wanneer HTML-versies van basispagina's worden gemaakt in SharePoint Online

Wanneer u een HTML-basispagina converteert of wanneer u een basispagina op basis van de minimale SharePoint Online-sjabloon wordt gemaakt, treden de volgende drie problemen op.

 • De basispagina bevat een onjuiste verwijzing naar /_layouts/15/images/spmpv15gradients.png

Tijdelijke oplossing   Verwijder de volgende regel uit uw HTML-bestand:

<!-- SPM: < SharePoint:ImageRegistration runat ="server" ImageUrl ="/_layouts/15/images/spmpv15gradients.png" Hide="true"/>-->

 • De bijschriftmenu's mislukken.

Tijdelijke oplossing   Voeg de volgende regel in de sectie <head> van uw HTML-bestand in:

<!< !--SPM:< SharePoint:ScriptLink language=" javascript " name="callout.js" OnDemand ="true" runat ="server" Localizable="false" />-->

 • Er treedt een klein probleem op met het lint.

Tijdelijke oplossing   Vervang de volgende 'oude' tekst door de volgende 'nieuwe' tekst voor de div 4-ribbonrow.

Oud Nieuw

<div id="s4-ribbonrow">
      <div id="
globalNavBox ">
              <div id="
ms -designer-ribbon">
                      <!--SID:02 {Ribbon}-->

                      <!--PS: Start of READ-ONLY PREVIEW (do not modify) --><div class="
DefaultContentBlock " >In true previews of your site, the SharePoint ribbon will be here.</div><!--PE: End of READ-ONLY PREVIEW -->
              </div>

              <!--MS:<
SharePoint:SPSecurityTrimmedControl runat ="server" AuthenticationRestrictions =" AnonymousUsersOnly ">-->
                    <!--SPM:<
wssucw:Welcome runat ="server" EnableViewState ="false"/>- ->
              <!--ME:</
SharePoint:SPSecurityTrimmedControl >-->

<div id="s4-ribbonrow">
<!--SID:02 {Ribbon}-->

<!--PS: Start of READ-ONLY PREVIEW (do not modify) --><div class="
DefaultContentBlock " >In true previews of your site, the SharePoint ribbon will be here.</div><!--PE: End of READ-ONLY PREVIEW -->
<!--MS:<
SharePoint:SPSecurityTrimmedControl runat ="server" AuthenticationRestrictions =" AnonymousUsersOnly ">-->
<!--SPM:<
wssucw:Welcome runat ="server" EnableViewState ="false"/>-->
<!--ME:</
SharePoint:SPSecurityTrimmedControl > -->
</div>

Bedrijfsoplossingen

Foutbericht 'Fout bij het maken van een bestand' wordt weergegeven wanneer u een Visio-bestand op een SharePoint Online-site probeert op te slaan

Wanneer u een Microsoft Visio-bestand probeert op te slaan in een SharePoint Online-lijst en u de optie voor bestand als webpagina opslaan selecteert, wordt het bericht 'Fout bij het maken van een bestand' weergegeven.

Tijdelijke oplossing    Blader naar de lijst waarin u het bestand probeert op te slaan, klik op het tabblad Bibliotheek op het lint en klik vervolgens op Openen met Verkenner. Nadat u deze stappen hebt voltooid, slaat u het bestand nogmaals in Visio op. U vindt deze informatie ook in dit KB-artikel.

Een document dat is gemaakt via het SharePoint 2013-werkstroomplatform en is gebaseerd op een sjabloon van een inhoudstype kan niet worden geopend in SharePoint Online

U gebruikt het SharePoint 2013-werkstroomplatformtype om een werkstroom te maken in SharePoint Designer 2013. De werkstroom is geconfigureerd voor het maken van een document op basis van de sjabloon van een inhoudstype. Wanneer u klikt op het document dat is gemaakt door de werkstroom, wordt het volgende bericht weergegeven:

Er is in Word Online een probleem opgetreden bij het openen van dit document. Open het document in Microsoft Word als u het wilt bekijken.

Bovendien is het document leeg wanneer u probeert het document te openen in Microsoft Word door te klikken op Openen in Word.

Tijdelijke oplossing    Gebruik het SharePoint 2010-werkstroomplatformtype om de werkstroom te maken in SharePoint Designer 2013. De sjabloon die wordt gebruikt voor het inhoudstype moet zijn gebaseerd op de Word-documentindeling .docx. U vindt deze informatie ook in dit KB-artikel.

Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u een werkstroom met drie statuswaarden maakt die is gekoppeld aan een taakgebaseerd inhoudstype

Wanneer u een taakgebaseerd inhoudstype opent door op de naam van het item te klikken op de pagina Site-inhoudstypen en vervolgens een werkstroom met drie statuswaarden koppelt aan het inhoudstype op de pagina Werkstroominstellingen, wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer u op OK klikt op de pagina Werkstroom toevoegen:

Er is iets fout gegaan.

Tijdelijke oplossing    Hoewel het foutbericht wordt weergegeven, is de werkstroom gekoppeld aan het inhoudstype en wordt deze correct uitgevoerd mits het inhoudstype de benodigde velden bevat. Daarom kunt u dit foutbericht gewoon negeren. U vindt deze informatie ook in dit KB-artikel.

Een SharePoint Online-werkstroom die is gekopieerd en geplakt vanuit een siteobject Werkstromen in SharePoint Designer, is gekoppeld aan de bronwerkstroom

Wanneer u een werkstroom kopieert en plakt in SharePoint Designer 2010 of SharePoint Designer 2013 met de sneltoetsen Ctrl+C en Ctrl+V, bestaan er twee werkstromen in de sectie Werkstromen van Siteobjecten en hebben deze dezelfde naam. Wanneer u wijzigingen aanbrengt in een van deze werkstromen, is dit van invloed op beide werkstromen.

Tijdelijke oplossing    Kopieer en plak geen informatie vanuit de sectie Werkstromen van Siteobjecten met sneltoetsen voor een werkstroom. Als een werkstroom een Herbruikbare werkstroom is, gebruikt u de optie Kopiëren en wijzigen op het lint voor de werkstroom. U vindt deze informatie ook in dit KB-artikel.

Uw SharePoint-werkstroom loopt vast wanneer wordt geprobeerd het veld Inhoudstype te lezen

Wanneer wordt geprobeerd het veld Inhoudstype van een lijstitem of document te lezen in een SharePoint-werkstroom, werkt de werkstroom niet meer.

Tijdelijke oplossing   Gebruik de actie Een lijst-/sitewerkstroom starten om de SharePoint 2010-werkstroom te starten die het veld Inhoudstype kan lezen. U kunt ook de actie HTTP-webservice aanroepen met ContentTypeID gebruiken om de naam en waarde van het inhoudstype op te vragen.

Kan geen shapes selecteren in het Visio-webonderdeel met de Chrome-browser

Als een Visio-diagram wordt bekeken in een Web Part (webonderdeel: een modulaire eenheid met gegevens bestaande uit een titelbalk, een kader en inhoud. Webonderdelen zijn de bouwstenen van een pagina met webonderdelen.) met de Chrome-browser, kunt u de vormen in het diagram niet selecteren.   

Tijdelijke oplossing   Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor de Chrome-browser, maar u kunt wel andere browsers gebruiken voor het bekijken en selecteren van vormen.

Kolommen voor de werkstroomstatus worden niet automatisch bijgewerkt.

Kolommen voor Werkstroomstatus zou automatisch moeten worden bijgewerkt bij het doorlopen van werkstromen, maar zij worden niet correct bijgewerkt in SharePoint Online. In plaats daarvan blijft de statuskolom leeg.

Tijdelijke oplossing   U kunt handmatig updates toevoegen aan de lijst in SharePoint Online als onderdeel van uw werkstromen.

Als u een lokale serverklant bent, kunt u dit probleem handmatig omzeilen door de eigenschap alleen-lezen op onwaar in te stellen.

Voer in een SharePoint PowerShell-prompt de volgende opdracht uit:

$web = get-spweb<URL van site>

$list = $web.Lists[<naam van lijst of documentbibliotheek>]

$statusField = $list.Fields[<naam van werkstroomstatusveld>]

$statusField.ReadOnlyField=$false

$statusField.Update()"

SharePoint-oplossing met aangepaste activiteit geeft fout weer in werkstroomontwerp en het uitvoervenster   

Uw SharePoint-oplossing met aangepaste activiteit geeft een fout aan in werkstroomontwerp en het uitvoervenster, zelfs als deze met succes wordt geïmplementeerd en uitgevoerd.

Tijdelijke oplossing   U kunt dit probleem vermijden door de aangepaste activiteiten te openen in werkstroomontwerp voordat u het bestand workflow.xaml opent. Bijvoorbeeld als een project 3 XAML-bestanden heeft voor:

 • MyActivity
 • MyActivity2 waarbij gebruik wordt gemaakt van MyActivity
 • MyWorkflow waarbij gebruik wordt gemaakt van MyActivity2

U kunt het volgende doen:

 1. Sluit alle werkstroomontwerpers.
 2. Open de XAML-bestanden in deze volgorde: MyActivity, MyActivity2 en dan MyWorkflow.

Deze tijdelijke oplossing werkt totdat het volgende tijdsproject wordt gemaakt. Als de fout opnieuw optreedt, herhaalt u deze tijdelijke oplossing.

Twee aangepaste activiteiten kunnen niet dezelfde naam hebben in een SharePoint-werkstroom

Als u twee aangepaste activiteiten dezelfde naam geeft als u uw werkstroom opzet in SharePoint, mislukt het maken van de werkstroom, zelfs als de twee aangepaste activiteiten in verschillende projecten plaatsvinden.

Tijdelijke oplossing   Geef aangepaste activiteiten in Workflow unieke namen.

SharePoint-werkstroom loopt vast als kolomnamen bepaalde speciale tekens bevatten

Een SharePoint-werkstroom loopt vast vanwege een opmaakuitzondering als een kolomnaam een van de volgende speciale tekens bevat:

""'{}<>/.!@#$%)*(&

Voorbeeld van foutbericht:

System.IO.InvalidDataException: Kan inhoud van HTTP-reactie niet deserialiseren. Verwacht ContentType: 'application/json', Ontvangen ContentType: 'application/json'. Inhoud (afgekapt): ''. Uitzondering bij deserialisatie: 'De invoerbron is niet correct opgemaakt.'. ResponseStatusCode: 'BadRequest' bij Microsoft.Activities.Messaging.SendHttpRequest.ProcessResponseMessage(HttpResponseMessage responseMessage, NativeActivityContext context) bij Microsoft.Activities.Messaging.SendHttpRequest.OnReceiveResponse(NativeActivityContext context, Bookmark bookmark, Object value) bij System.Activities.Runtime.BookmarkCallbackWrapper.Invoke(NativeActivityContext context, Bookmark bookmark, Object value) bij System.Activities.Runtime.BookmarkWorkItem.Execute(ActivityExecutor executor, BookmarkManager bookmarkManager)

Tijdelijke oplossing   Vermijd het gebruik van de speciale tekens die worden genoemd in dit gedeelte bij het toekennen van een naam aan een SharePoint-kolom. Als al een kolom is gemaakt met niet-ondersteunde speciale tekens in de titel, werkt u de kolomnaam bij om deze speciale tekens te verwijderen. Hiermee is het probleem opgelost.

Een activiteit in een SharePoint-werkstroomtaak geeft niet de eigenschappen WaitForTask en SendReminderEmail aan zoals vereist, maar deze zijn wel vereist

In Visual Studio, bevat een activiteit in een SharePoint-werkstroomtaak vereiste eigenschappen WaitForTask en SendReminderEmail. Deze eigenschappen zijn echter niet gemarkeerd als vereist, waardoor onbedoeld een werkstroom met deze ontbrekende eigenschappen kan worden samengesteld en geïmplementeerd in SharePoint. Het resultaat is een validatiefout die optreedt tijdens de uitvoering van de werkstroom ten gevolge van ontbrekende vereiste waarden.

Tijdelijke oplossing   Verstrek in het eigenschappenvenster van een activiteit in een SharePoint-werkstroomtaak passende waarden voor de eigenschappen "WaitForTask" en "SendReminderEmail".

Een SharePoint-werkstroom kan niet worden gecombineerd met andere SharePoint-projectitems binnen een oplossing in een sandbox

Een werkstroom kan niet worden gecombineerd met andere SharePoint-projectitems binnen een oplossing in een sandbox die wordt geïmplementeerd in SharePoint Online.

Tijdelijke oplossing   Als u een werkstroomproject wilt toevoegen aan een oplossing in een sandbox voor implementatie in SharePoint Online, moet u de DLL uitsluiten uit het pakket door de eigenschap Assembly opnemen in pakket in te stellen op Onwaar. Als de oplossing in de sandbox andere projectitems bevat die vereisen dat de assembly wordt opgenomen in het pakket, zoals ontvangers van gebeurtenissen of webonderdelen, gebruikt u een aparte oplossing voor de werkstroom.

Visio-diagrammen kunnen niet worden bekeken in SharePoint bij gebruik van een mobiele browser

Als u naar een Visio-diagram bladert in een SharePoint-bibliotheek met een mobiele browser, wordt u gevraagd of u het bestand wilt downloaden in plaats van dat het wordt weergegeven in Visio Services. Dit betreft hoofdzakelijk mobiele telefoonbrowsers en de iPad.

Tijdelijke oplossing   Er zijn twee tijdelijke oplossingen voor dit probleem:

 • Werk de URL van het bestand dat u wilt bekijken bij zodat dit eindigt met ""Mobile=0"" in plaats van ""Mobile=1""
 • Schakel de sitefunctie “Automatische omleiding voor mobiele browser” voor de SharePoint-site uit. Houd er rekening mee dat dit gevolgen heeft voor alle Office-documenten die worden bekeken in de browser, niet alleen Visio-documenten.

De SharePoint-werkstroom kan geen argument met een standaardwaarde bevatten.

Er treden ontwerpfouten op in SharePoint-werkstroom en het implementeren of laden mislukt als het een argument met een standaardwaarde bevat.   

Tijdelijke oplossing   Stel niet rechtstreeks de standaardwaarde van een werkstroomargument in. Gebruik in plaats daarvan de activiteit "Toewijzen" om een waarde toe te wijzen aan een argument.

Overige

Aangepaste Help wordt niet meer weergegeven in SharePoint Online

Help-inhoud die is toegevoegd via de functie Aangepaste Help voor siteverzameling of HCINSTALL.EXE, wordt niet meer weergegeven in SharePoint Online.

Tijdelijke oplossing   Inhoud voor aangepaste Help kan aan gebruikers worden verstrekt via sites, wiki's of apps van derden.

Bij het synchroniseren van documentbibliotheken van meerdere SharePoint Online-hosts op dezelfde computer treedt een fout op in OneDrive voor Bedrijven.

In de toepassing OneDrive voor Bedrijven veroorzaakt het synchroniseren van documentbibliotheken van meer dan één SharePoint Online-host op dezelfde computer een foutstatus "referenties vereist" voor alle bibliotheken behalve de als laatste ingestelde. Documenten en wijzigingen die hierin zijn aangebracht worden niet geüpload en gedownload.

Tijdelijke oplossing   De tijdelijke oplossing voor dit probleem is gebruikmaken van Internet Explorer om te navigeren naar de SharePoint Online-documentbibliotheek die de gebruiker wil synchroniseren en, op de aanmeldingspagina, uw SharePoint Online-gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Zorg ervoor dat de selectievakjes Mijn gegevens onthouden en Aangemeld blijven zijn ingeschakeld voordat u zich aanmeldt. Nadat u dit hebt gedaan, zou het synchroniseren van bibliotheken correct moeten verlopen.

Terug naar boven Terug naar boven

Visio Pro voor Office 365

Raadpleeg voor gerelateerde problemen Bekende problemen in Office.

Na het toevoegen van een legenda met gegevensafbeeldingen, worden shapes toegevoegd aan de legenda en niet aan de pagina

Als u een legenda met gegevensafbeeldingen toevoegt in Visio Pro voor Office 365 via de optie Gegevens > Gegevensafbeelding > Legenda invoegen, worden alle shapes die hierna worden ingevoegd, toegevoegd aan de legenda en niet aan het hoofddiagram.

Tijdelijke oplossing    Voorkom het gebruik van een legenda met gegevensafbeeldingen of voeg deze alleen in nadat u het bewerken van het diagram hebt voltooid.

Cocreatie wordt niet volledig ondersteund door bepaalde sjablonen van Visio Pro voor Office 365.

Cocreatie wordt niet correct en volledig ondersteund door alle sjablonen in Visio Pro voor Office 365 en cocreatie kan bovendien mogelijk tot onverwachte resultaten leiden. Met name in sjablonen voor het functiestroomdiagram, de tijdlijn en de agenda kunnen belangrijke problemen optreden. In de tijdlijn kunnen bijvoorbeeld dubbele mijlpalen of overlappende mijlpalen worden weergegeven en in het functiestroomdiagram kunnen shapes op de verkeerde locatie of schijnbaar in de verkeerde zwembaan worden weergegeven. De problemen treden het meest op als dezelfde gebruikers dezelfde shape bewerken of één gebruiker een container wijzigt, terwijl een andere gebruiker de shape die zich hierin bevindt, wijzigt.

Tijdelijke oplossing    Voorkom cocreatie voor sjablonen voor functiestroomdiagrammen, de tijdlijn en agenda. Houd er rekening mee dat cocreatie tot onverwachte resultaten kan leiden. Wij raden u aan om bij cocreatie te werken aan een kopie van belangrijke diagrammen.

Inkt werkt niet naar behoren in Windows 8 Release Preview

Als inkt wordt gebruikt in een diagram in Visio op een computer met Windows 8 Release Preview, is de inkt pas zichtbaar nadat het inktgebruik is voltooid. Inkt wordt weergegeven nadat de inktstreek is voltooid, maar is niet zichtbaar tijdens het tekenen.

Tijdelijke oplossing   Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

Als nieuwe vormen worden toegevoegd bij het gebruik van cocreatie op servers met een hoge latentie kan dit resulteren in een vastgelopen programma bij het opslaan

In gevallen waarin meerdere auteurs nieuwe vormen toevoegen aan een diagram is het mogelijk dat Visio vastloopt als u probeert uw bestand op te slaan. Dit gebeurt alleen als een auteur wijzigingen heeft aangebracht voordat het programma de auteursinformatie voor alle auteurs heeft ontvangen. Normaliter verloopt het proces van het bijwerken van auteurs heel snel na het openen van het document, maar het kan verschillende minuten in beslag nemen op servers met een hoge latentie. Dit probleem gaat vaak vergezeld van pictogrammen voor cocreatie die onmiddellijk na het toevoegen worden weergegeven op vormen.

Tijdelijke oplossing   U kunt verschillende voorzorgsmaatregelen treffen om dit probleem te voorkomen:

 • Als u diagram niet wilt bewerken via cocreatie, checkt u het bestand uit of beperkt u de machtigingen om te voorkomen dat anderen het bestand kunnen openen.
 • Wacht, als u een bestand via cocreatie bewerkt, totdat alle auteurs in de lijst met auteurs op de statusbalk worden weergegeven voordat u wijzigingen aanbrengt.
 • Sla regelmatige op om de verliezen te beperken in het geval van een storing.
 • Als het programma inderdaad vastloopt, moet u het herstelde document niet naar de server kopiëren. Als er wijzigingen zijn die u wilt herstellen, slaat u het herstelbestand op uw vaste schijf op en kopieert en plakt u eventuele wijzigingen handmatig in het serverbestand.

Kleurenkiezerdiagrammen waarbij "Geen thema" wordt gebruikt, leveren niet de juiste set kleuren op

Als in een Visio-diagram "Geen thema" wordt gebruikt als thema, levert de kleurenkiezer niet de juiste set kleuren. Als dit probleem in de toekomst wordt opgelost, veranderen uw kleuren mogelijk als u het diagram opent met de definitieve versie van Visio 2013.

Tijdelijke oplossing   De beste tijdelijke oplossing is een ander thema dan "Geen thema" gebruiken. Dit probleem is niet van invloed op andere thema's.

De map OneDrive-documenten wordt mogelijk weergegeven als ^.Documenten in Bestand openen en Bestand opslaan als

Bij gebruik van OneDrive kan het klanten opvallen dat hun map OneDrive-documenten wordt weergegeven als ^.Documenten in Bestand openen of Bestand opslaan als. Dit is alleen een visueel probleem en heeft geen invloed op de mogelijkheid van de klant om documenten op te slaan of te openen.

Tijdelijke oplossing   Er is geen tijdelijke oplossing vereist. Dit is alleen van invloed op de weergave van de locatie. Onder bepaalde omstandigheden wordt de vermelding ^.Documents mogelijk gedupliceerd. U kunt deze dubbele vermelding verwijderen door met de rechtermuisknop te klikken en "Uit lijst verwijderen" te selecteren.

Terug naar boven Terug naar boven

Power BI voor Office 365

De inrichting van Power BI-sites kan enige tijd duren

Nadat de inrichting van SharePoint Online is voltooid, worden Power BI-sites automatisch ingericht op de SharePoint Online-omgeving. Dit inrichtingsproces kan enkele minuten duren.

Tijdelijke oplossing   Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

Hernoemen van een site in SharePoint Online die Power BI-inhoud bevat, kan leiden tot fouten

Als de naam van een site in SharePoint Online wordt gewijzigd, worden de bijbehorende paden naar documenten in de site niet bijgewerkt. Dit zorgt ervoor dat koppelingen naar Power BI-inhoud niet werken.

Tijdelijke oplossing   Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

Als u de URL van de Power BI-site toevoegt aan de vertrouwde websites van een browser, werkt deze mogelijk niet meer.

Als u de URL van de Power BI-site toevoegt aan de vertrouwde websites van uw browser terwijl de SharePoint Online-URL niet is opgenomen, wordt de Power BI-site niet geladen.

Tijdelijke oplossing   Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

Openbare domeinen worden niet opgenomen in Power BI-sites.

Op Power BI-sites kan een gebruiker niet een ander domein toevoegen, ook niet als de gebruiker dit domein aan de SharePoint Online-tenant koppelt. Power BI-sites blijven behouden in het standaarddomein van sites.powerbi.com.

Tijdelijke oplossing   Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

De naam van de site mag geen escapetekens bevatten.

De naam van een site in Power BI-sites mag geen escapetekens bevatten, zoals &, +, $, <>, een spatie. Door deze tekens wordt het websiteadres (URL) voor een site onbruikbaar.

Tijdelijke oplossing    Gebruik alfanumerieke tekens voor sitenamen.

Niet-ondersteunde werkmaptypen

Werkmappen die zijn opgeslagen als XLS-, XLSM- en XLSB-bestanden, worden niet ondersteund op Power BI-sites.

Tijdelijke oplossing    Gebruik XLSX-bestanden op Power BI-sites.

Internet Explorer 8- en Internet Explorer 9-browsers niet ondersteund

De toepassing voor Power BI voor Office 365-sites werkt met Internet Explorer 10 en Internet Explorer 11.

Tijdelijke oplossing    Gebruik Internet Explorer 10 of Internet Explorer 11.

De portal Gegevens beheren is niet toegankelijk voor bepaalde tijdzones.

U hebt geen toegang tot de portal Gegevens beheren als de tijdzone-instelling op uw computer niet in een tijdsinterval van een heel uur is ingesteld.

Tijdelijke oplossing    Wijzig de tijdzone op de computer in het dichtstbijzijnde tijdsinterval van een heel uur voordat u de portal Gegevens beheren opent.

Terug naar Power BI-sites navigeren vanaf de portal Gegevens beheren

De portal Gegevens beheren bevat geen optie voor het terugkeren naar Power BI-sites.

Tijdelijke oplossing    Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Gebruik in de portal Gegevens beheren de knop Vorige van de browser om terug te gaan naar de Power BI-site.
 • Klik tijdens het openen van de portal Gegevens beheren vanuit Power BI-Sites met de rechtermuisknop op de koppeling Gegevens beheren op de Power BI-site en klik op Openen op het tabblad Nieuw om de portal Gegevens beheren te openen op een nieuw tabblad.
 • Voeg de URL's van uw Power BI-sites, de portal Gegevens beheren en het beheercentrum toe aan de lijst met favorieten of bladwijzers van uw browser voor snelle toegang tot deze URL’s.

Vertraging in de beschikbaarheid van gedeelde query's via online zoeken in Power Query

Wanneer u een query deelt in Power Query, duurt het maximaal vijf minuten voordat uw gedeelde query beschikbaar is via online zoeken. De gedeelde query wordt meteen beschikbaar in het deelvenster Gedeeld in Power Query, maar wordt pas weergegeven in de zoekresultaten als de zoekindex is bijgewerkt. Dit kan maximaal vijf minuten duren. Zie Query’s delen voor informatie over het delen van query’s.

Tijdelijke oplossing   Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

Beperkte weergave van gegevens voor de gebruiksanalyse voor gedeelde query's in de portal Gegevens beheren

In de grafiek in de portal Gegevens beheren worden geen gebruiksanalysegegevens weergegeven voor de huidige dag wanneer u als gegevensbereik de laatste 30 dagen kiest en voor het huidige uur wanneer u als gegevensbereik de laatste dag kiest. Daarnaast duurt het 30 minuten voordat de gebruiksanalyse voor gedeelde query’s wordt geaggregeerd en weergegeven in de portal. Zie Gebruiksanalyses voor uw gedeelde query’s weergeven en vergelijken met behulp van de portal Gegevens beheren voor meer informatie over de gevolgen van deze beperkingen voor de gebruiksanalyses voor gedeelde query’s in de portal Gegevens beheren.

Tijdelijke oplossing   Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

De gegevens van de OData-feed kunnen niet worden geïndexeerd met het beheercentrum.

De mogelijkheid om de indexeringsfunctie in te schakelen wordt nog niet volledig ondersteund. Deze functie is standaard uitgeschakeld. De gebruikersbesturingselementen in het beheercentrum voor deze functie zijn uitgeschakeld totdat de functie voor het indexeren van gegevens wordt ondersteund.

Tijdelijke oplossing   Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

Store-app voor Power BI: als u veegt op de legenda van een grafiek, wordt niet geschakeld tussen de dia 's.

In de Store-app voor Power BI kunt u vanaf links of rechts vegen om naar de volgende of vorige dia te gaan. Dit werkt echter niet als u veegt op de legenda van een grafiek. In plaats daarvan schuift u door de legenda-items.

Tijdelijke oplossing    Veeg ergens op de pagina buiten het legendagebied om naar de volgende of vorige dia te gaan.

Store-app voor Power BI: geen filters in het deelvenster Filters nadat de internetverbinding is verbroken

Als de internetverbinding wordt verbroken of u Wi-Fi uitschakelt en weer inschakelt, ziet u de filters in het deelvenster Filters mogelijk niet meer.

Tijdelijke oplossing    Veeg op de rapportpagina omhoog om de app-balk weer te geven en tik op Oorspronkelijke weergave herstellen.

Als het rapport een favoriet is, tikt u op de introductiepagina van de Store-app voor Power BI op het pictogram Synchroniseren boven het rapport of tikt u op de app-balk op Alles synchroniseren voor alle rapporten.

Store-app voor Power BI: grafieken met dezelfde naam in Excel hebben mogelijk extra slicers in de Store-app.

De Store-app voor Power BI bevat slicers die zijn gekoppeld aan een grafiek in de Excel-werkmap. Als meerdere grafieken dezelfde naam hebben in de Excel-werkmap, worden in Power BI in elke grafiek alle slicers weergegeven die aan alle grafieken zijn gekoppeld.

Tijdelijke oplossing    Als u een Excel-werkmap ontwerpt voor de Store-app voor Power BI, zorgt u ervoor dat alle grafieken in de werkmap unieke namen hebben. Als u de namen van grafieken en andere objecten in de werkmap wilt controleren, klikt u op de pijl in het vak Naam (links van de formulebalk). U ziet een lijst met alle benoemde objecten in de werkmap.

Query's wordt niet vernieuwd nadat de naam van de resulterende tabel is gewijzigd.

Als u de naam van een tabel in het gegevensmodel wijzigt (met de opties voor het wijzigen van namen in Power Pivot of Power View), kunt u niet meer vernieuwen.

Tijdelijke oplossing    Wacht totdat er een oplossing voor deze problemen beschikbaar is voordat u de naam van resulterende tabellen op het werkblad of in het gegevensmodel wijzigt.

Als u de naam van een query wijzigt en deze vernieuwt (via Power Query) terwijl het venster Beheren van Power Pivot is geopend, lopen Power Pivot en Excel vast.

Als u de naam van een query wilt wijzigen en deze wil vernieuwen via Power Query terwijl het venster Beheren van Power Pivot is geopend, lopen Power Pivot en Excel vast.

Tijdelijke oplossing    Open eerst het venster Beheren van Power Pivot voordat u de naam van een query wijzigt en deze vernieuwt via Power Query.

Als uw query al is geladen in het Excel-gegevensmodel en u de opdrachttekst in de verbindingseigenschappen wijzigt in een specifieke SQL-instructie, wordt deze uit het gegevensmodel verwijderd.

Wanneer een query is geladen in het Excel-gegevensmodel en u de opdrachttekst in de eigenschappen van de gegevensverbinding wijzigt in een specifieke SQL-instructie, wordt de query uit het gegevensmodel verwijderd.

Tijdelijke oplossing    Wijzig de SQL-instructies voor de verbinding niet voor bestaande Power Query-query's.

Als u een Power Query-queryverbinding importeert in Power Pivot in Excel 2013 via Bestaande verbindingen, blijven Excel- en Power Query-processen actief wanneer u Excel wilt afsluiten.

Als u een Power Query-query wilt importeren in Power Pivot in Excel 2013 met de functionaliteit Bestaande verbindingen in Power Pivot, zijn er Excel- en Power Query-processen die op de achtergrond actief blijven wanneer u Excel wilt afsluiten.

Tijdelijke oplossing    Er is geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor dit probleem.

Het taakvenster Werkmapquery's en het linttabblad Query worden mogelijk niet automatisch weergegeven nadat u verbindingen hebt ingeschakeld voor een werkmap waarvoor deze verbindingen eerst waren uitgeschakeld.

Wanneer u een werkmap met Power Query-query's opent, worden de verbindingen in Excel mogelijk uitgeschakeld als een veiligheidsmechanisme en wordt de knop Inhoud inschakelen weergegeven. Wanneer u op deze knop hebt geklikt, worden de verbindingen ingeschakeld, maar wordt het deelvenster Werkmapquery's mogelijk niet automatisch weergegeven.

Tijdelijke oplossing    Wijzig de geselecteerde cel nadat u de verbindingen hebt ingeschakeld. Als deze cel behoort tot een Power Query-query die op het blad is geladen, worden het deelvenster Werkmapquery's en het linttabblad Query weergegeven.

Als u een query de eerste keer laadt, mislukt dit als een werkblad in de werkmap is beveiligd.

Wanneer u een nieuwe query wilt laden in een Excel-werkmap, treedt een fout op als een van de bladen in de werkmap is beveiligd.

Tijdelijke oplossing    Controleer of de bestaande bladen in de werkmap niet zijn beveiligd voordat u een nieuwe Power Query-query toevoegt.

Terug naar boven Terug naar boven

OneDrive voor Bedrijven met zelfstandige SKU van Office Online

In de navigatiebalk boven wordt geen Yammer-navigatietabblad weergegeven

Als tenantbeheerder van OneDrive voor Bedrijven bent u gewend om Nieuwsfeed of Yammer in de bovenste navigatiebalk van Office 365 te zien. Maar met het abonnement voor zelfstandige OneDrive voor Bedrijven ziet u deze tabbladen niet meer. Zelfs wanneer de service Yammer.com is ingeschakeld op de tenantbeheerderspagina, is dit niet zichtbaar in de bovenste navigatiebalk.

Standaard bevat zelfstandige OneDrive voor Bedrijven geen sociale navigatietabbladen voor Yammer of Nieuwsfeed. Maar wanneer u de service Yammer.com inschakelt als uw sociale netwerk, moet in de bovenste navigatiebalk de koppeling voor Yammer zichtbaar zijn en de koppeling OneDrive.

Tijdelijke oplossing    Als u Yammer hebt ingeschakeld als uw sociale netwerk, kunt u rechtstreeks naar www.yammer.com gaan en u aanmelden met uw organisatie-id voor Office 365.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Beheerder van Office 365 Enterprise, Beheerder van Office 365 voor Middelgrote en Grote Ondernemingen, Beheerder van Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven, Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business user, Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven, OneDrive for Business, Project Web App voor Project Online