Beheerdersrollen toewijzen

Afhankelijk van de grootte van uw organisatie kunt u diverse beheerders aanwijzen met verschillende functies. De beheerder heeft toegang tot alle functies in het Beheercentrum en kan onder andere gebruikers maken of bewerken, beheerdersrollen toewijzen aan anderen, wachtwoorden van gebruikers opnieuw instellen, gebruikerslicenties beheren en domeinen beheren. Kies een beheerdersrol voor een bestaande gebruiker en volg daarna deze procedure om de rol toe te wijzen of te verwijderen.

 Belangrijk    Beheerders die hun wachtwoord zijn vergeten, kunnen via de procedure Wachtwoorden voor beheerders opnieuw instellen hun eigen wachtwoord opnieuw instellen en zo weer toegang krijgen tot hun account. Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u zowel een mobiel telefoonnummer met toegang tot sms-berichten opgeven als een alternatief e-mailadres dat niet is gekoppeld aan het Office 365-abonnement met de gegevens van de beheerder.

Beheerdersrollen toewijzen aan een bestaande gebruiker

 1. Ga naar Beheer > Office 365 > Gebruikers en groepen.
 2. Selecteer op de pagina Actieve gebruikers de gebruiker van wie u de beheerdersrol wilt wijzigen en klik vervolgens op Bewerken Bewerken.
 3. Klik op Instellingen. Klik onder Rol toewijzen op Ja of Nee.
 4. Als u Nee kiest, bent u klaar en kunt u op Opslaan klikken. Als u Ja kiest, selecteert u een rol in de lijst en gaat u door met de resterende stappen.
 5. Typ in het vak Alternatief e-mailadres een e-mailadres dat niet is gekoppeld aan Office 365. Dit e-mailadres wordt gebruikt voor belangrijke mededelingen, bijvoorbeeld om informatie te sturen voor het opnieuw instellen van het beheerderswachtwoord. Dit betekent dat de gebruiker ook toegang moet hebben tot het e-mailaccount als hij of zij geen toegang heeft tot Office 365.

 Opmerking    Als u geen productgerelateerde informatie wilt ontvangen op uw alternatieve e-mailadres, wijzigt u uw contactvoorkeuren op de pagina Info over mijzelf. Zie Uw voorkeuren voor contact wijzigen voor meer informatie.

 1. Klik op Details. Klik op de pijl naast Aanvullende gegevens en typ in het vak Mobiele telefoon het nummer van een mobiele telefoon, inclusief de landcode als de gebruiker een landcode heeft, waarop sms-berichten kunnen worden ontvangen. Dit telefoonnummer wordt ook gebruikt in de procedure voor het opnieuw instellen van het beheerderswachtwoord.

 Opmerking    U hebt alleen in de volgende gevallen een mobiele telefoon nodig waarop u sms-berichten kunt ontvangen, om het wachtwoord opnieuw in te stellen:

 • Uw organisatie heeft een aangepast domein dat u hebt ingesteld voor gebruik met Office 365.
 • Uw Office 365-account wordt gesynchroniseerd via adreslijstsynchronisatie.

 1. Klik op Opslaan als u klaar bent.

 Opmerking   Als u een gecertificeerd partner bent, kunt u beheerdersrollen instellen voor uw klanten en de personen binnen uw organisatie die fungeren als ondersteuningsmedewerkers of beheerders voor klanten. De keuzen worden weergegeven als u gebruikers toevoegt of bewerkt of als u meerdere gebruikers toevoegt via bulkgewijs importeren. Een partner kan de volgende rollen instellen:

 • Volledig beheer: deze rol heeft bevoegdheden die vergelijkbaar zijn met die van de algemene beheerdersrol.
 • Beperkt beheer: deze rol heeft bevoegdheden die vergelijkbaar zijn met die van de wachtwoordbeheerdersrol.

Wat wilt u doen?


Beheerdersrollen toewijzen of intrekken voor meerdere gebruikers

Gebruik deze procedure om beheerdersmachtigingen toe te wijzen of in te trekken voor meerdere bestaande gebruikers.

 Opmerking    U kunt geen beheerdersmachtigingen toewijzen wanneer u meerdere gebruikers toevoegt met bulksgewijs importeren.

 1. Ga naar Beheer > Office 365 > Gebruikers en groepen.
 2. Selecteer op de pagina Actieve gebruikers de selectievakjes van de gebruikers van wie u de gebruikersrol wilt wijzigen en klik vervolgens op Bewerken Bewerken.
 3. Klik op de pagina Details op Volgende.
 4. Klik op de pagina Instellingen onder Rol toewijzen op Ja of Nee.
 5. Kies een rol in de lijst als u op Ja hebt geklikt. Klik op Volgende als u klaar bent.
 6. Klik op de pagina Licenties toewijzen op Verzenden.
 7. Bekijk de resultaten op de pagina Resultaten en klik op Voltooien.

Terug naar boven Terug naar boven

Een beheerdersrol kiezen

Afhankelijk van de grootte van uw organisatie kunt u diverse beheerders aanwijzen met verschillende functies. De volgende beheerdersrollen zijn beschikbaar:

 • Factuurbeheer: Producten aanschaffen, abonnementen beheren, ondersteuningstickets beheren en servicestatus bewaken.

 Opmerking   Als u Office 365 niet van Microsoft hebt gekocht, kunt u geen factureringswijzigingen aanbrengen en daarom niet de rol van factureringsbeheerder toegewezen krijgen. Neem voor factureringskwesties contact op met de beheerder van de organisatie waarbij u het abonnement hebt gekocht..

 • Globale beheerder: heeft toegang tot alle beheerdersfuncties. Globale beheerders zijn de enige beheerders die andere beheerdersrollen kunnen toewijzen. U kunt meer dan één globale beheerder voor uw organisatie hebben. De persoon die zich aanmeldt om Office 365 aan te schaffen, wordt een globale beheerder.
 • Wachtwoordbeheerder: Stelt wachtwoorden opnieuw in, beheert serviceaanvragen en bewaakt de servicestatus. Wachtwoordbeheerders zijn beperkt tot het opnieuw instellen van wachtwoorden voor gebruikers en andere wachtwoordbeheerders.
 • Servicebeheerder: Beheert serviceaanvragen en bewaakt de servicestatus.

 Opmerking   Voordat een globale beheerder de servicebeheerdersrol aan een gebruiker kan toewijzen, wijst deze eerst de gebruikersbeheerdersmachtigingen toe aan de service, zoals Exchange Online, en wijst deze vervolgens de servicebeheerdersrol aan de gebruiker toe in Office 365.

 • Beheerder gebruikerstoegang: Stelt wachtwoorden opnieuw in, bewaakt de servicestatus en beheert gebruikersaccounts, gebruikersgroepen en serviceaanvragen. De beheerder van de gebruikerstoegang kan geen algemene beheerder verwijderen, andere beheerdersrollen maken of wachtwoorden opnieuw instellen voor facturerings-, algemene en servicebeheerders.

Voor welke services gelden mijn Office 365-machtigingen?

Bepaalde beheerdersrollen in Office 365 voor ondernemingen en Office 365 Premium voor middelgrote bedrijven hebben een bijbehorende rol in Exchange Online, SharePoint Online en Lync Online. Zie de onderstaande tabel om te bekijken welke Office 365-beheerdersrollen horen bij de rollen in de verschillende Office 365-services.

Office 365-beheerdersrol Rol in Exchange Online Rol in SharePoint Online Rol in Lync Online
globale beheerder
 • Exchange Online-beheerder
 • Bedrijfsbeheerder
SharePoint Online-beheerder Lync Online-beheerder
factureringsbeheerder N.v.t. N.v.t. Lync Online-beheerder
wachtwoordbeheerder Helpdeskbeheerder N.v.t. Lync Online-beheerder
servicebeheerder N.v.t. N.v.t. Lync Online-beheerder
gebruikersbeheerder N.v.t. N.v.t. Lync Online-beheerder

Zie de Veelgestelde vragen over machtigingen in Office 365 voor meer informatie over rollen en machtigingen voor Office 365 en Office 365-services.

Terug naar boven Terug naar boven

Beheerdersmachtigingen per rol weergeven

Deze tabel bevat de Office 365-beheerdersrollen en de bijbehorende machtigingen.

Machtiging Factureringsbeheerder Algemene beheerder Wachtwoordbeheerder Servicebeheerder Beheerder gebruikertoegang
Organisatie en gebruikersinformatie weergeven Ja Ja Ja Ja Ja
Ondersteuningstickets beheren Ja Ja Ja Ja Ja
Gebruikerswachtwoorden opnieuw instellen Nee Ja Ja Ja Ja; met beperkingen. De beheerder kan geen wachtwoorden voor algemene beheerders of facturerings- of servicebeheerders instellen.
Facturerings- en inkoopbewerkingen uitvoeren Ja Ja Nee Nee Nee
Gebruikersweergaven maken en beheren Nee Ja Nee Nee Ja
Gebruikers en groepen maken, bewerken en verwijderen en gebruikerslicenties beheren Nee Ja Nee Nee Ja; met beperkingen. De beheerder kan geen algemene beheerder verwijderen of andere beheerders maken.
Domeinen beheren Nee Ja Nee Nee Nee
Organisatiegegevens beheren Nee Ja Nee Nee Nee
Beheerdersrollen aan anderen delegeren Nee Ja Nee Nee Nee
Synchronisatie van adreslijsten gebruiken Nee Ja Nee Nee Nee

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Beheerder van Office 365 Enterprise, Beheerder van Office 365 voor Middelgrote en Grote Ondernemingen