Typen bestanden die u niet kunt toevoegen aan een lijst of bibliotheek

Bepaalde typen bestanden kunt u niet uploaden naar een SharePoint-lijst of -bibliotheek. SharePoint blokkeert standaard bepaalde bestandstypen.

Als .ASP is opgenomen in de lijst met geblokkeerde bestandsextensies, wordt bijvoorbeeld het bestand 'Nieuwepagina.asp' geblokkeerd. Variaties op een bestandsextensie worden ook geblokkeerd. In de volgende lijst worden verschillende manieren vermeld waarop hetzelfde bestand kan worden aangeduid. Al deze varianten worden geblokkeerd als de extensie .HTA is opgenomen in de lijst met geblokkeerde bestandsextensies.

  • bestandsnaam.hta
  • bestandsnaam.hta.
  • bestandsnaam.hta.{3050F4D8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}
  • bestandsnaam.hta::$DATA

De lijst met bestanden die zijn geblokkeerd voor SharePoint Online verschilt van de lijst met bestanden die zijn geblokkeerd voor on-premises implementaties van SharePoint Foundation of SharePoint Server.

In dit artikel


Geblokkeerde bestandstypen voor SharePoint Online

De lijst met geblokkeerde bestandstypen kan niet worden gewijzigd voor een SharePoint Online-site.

Bestandsextensie Bestandstype
.ASHX ASP.NET-webhandlerbestand. Webhandlers zijn softwaremodules die onbewerkte HTTP-aanvragen verwerken die door ASP.NET worden ontvangen.
.ASMX Bronbestand voor ASP.NET-webservices
.ASP Active Server Pages
.ASPQ Active Server Pages
.AXD Bronbestand voor ASP.NET
.CSHTM ASP.NET-webpagina
.CHTML ASP.NET-webpagina
.JSON Notatiebestand voor JavaScript-object
.REM Gecodeerd gegevensbestand voor BlackBerry
.SHTM HTML-bestand met instructies voor uitvoering op de server
.SHTML HTML-bestand met instructies voor uitvoering op de server
.SOAP SOAP-bestand (Simple Object Access Protocol)
.STM HTML-bestand met instructies voor uitvoering op de server
.SVC WCF-servicebestand (Windows Communication Foundation)
.VBHTM ASP.NET Razor-webpagina
.VBHTML ASP.NET Razor-webpagina
.XAMLX Servicebestand voor een Visual Studio-werkstroom

Geblokkeerde bestandstypen voor SharePoint Foundation en SharePoint Server

Voor on-premises implementaties van SharePoint Foundation of SharePoint Server kan een serverbeheerder bestandstypen toevoegen aan of verwijderen uit de lijst met geblokkeerde bestandstypen. Zie voor meer informatie over het werken met geblokkeerde bestandstypen voor SharePoint Server-sites een van de volgende artikelen, afhankelijk van welke versie van SharePoint u gebruikt:

In de volgende tabel worden de bestandstypen weergegeven die standaard worden geblokkeerd.

Bestandsextensie Bestandstype
.ADE Extensie voor Microsoft Access-project
.ADP Microsoft Access-project
.ASA Bestand met ASP-declaraties
.ASHX ASP.NET-webhandlerbestand. Webhandlers zijn softwaremodules die onbewerkte HTTP-aanvragen verwerken die door ASP.NET worden ontvangen.
.ASMX Bronbestand voor ASP.NET-webservices
.ASP Active Server Pages
.BAS Klassemodule in Microsoft Visual Basic
.BAT Batchbestand
.CDX Samengestelde index
.CER Certificaatbestand
.CHM Gecompileerd HTML Help-bestand
.CLASS Java-klassebestand
.CMD Microsoft Windows NT-opdrachtscript
.COM Microsoft MS-DOS-programma
.CONFIG Configuratiebestand
.CNT Help-inhoudsbestand
.CPL Extensie voor Configuratiescherm
.CRT Beveiligingscertificaat
.CSH Scriptbestand
.DER DER-Certificaatbestand
.DLL Windows DLL-bestand (Dynamic Link Library)
.EXE Uitvoerbaar bestand
.FXP Gecompileerd Microsoft Visual FoxPro-programma
.GADGET Windows Gadget
.GRP SmarterMail-groepsbestand
.HLP Help-bestand
.HPJ Afbeeldingsbestand voor Hemera-foto-objecten
.HTA HTML-programma
.HTR Scriptbestand
.HTW HTML-document
.IDA IIS-bestand (Internet Information Services)
.IDC IDC-bestand (Internet Database Connector)
.IDQ IDQ-bestand (Internet Data Query)
.INS WINS-bestand (Windows Internet Naming Service)
.ISP Instellingen voor internetcommunicatie
.ITS IDS-bestand (Internet Document Set)
.JSE Bestand met JScript-code
.JSON Notatiebestand voor JavaScript-object
.KSH Korn Shell-scriptbestand
.LNK Snelkoppeling
.MAD Snelkoppeling
.MAF Snelkoppeling
.MAG Snelkoppeling
.MAM Snelkoppeling
.MAQ Snelkoppeling
.MAR Snelkoppeling
.MAS Opgeslagen procedure van Microsoft Access
.MAT Snelkoppeling
.MAU Snelkoppeling
.MAV Snelkoppeling
.MAW Snelkoppeling
.MCF Multimediacontainerindeling
.MDA Invoegtoepassing voor Microsoft Access
.MDB Microsoft Access-programma
.MDE Microsoft Access MDE-database
.MDT Microsoft Access-gegevensbestand
.MDW Microsoft Access-werkgroep
.MDZ Microsoft Access-wizardprogramma
.MS-one-stub Microsoft OneNote stub
.MSC Microsoft Common Console-document
.MSH Microsoft Agent Scripting Helper
.MSH1 Microsoft Agent Scripting Helper
.MSH1XML Microsoft Agent Scripting Helper
.MSH2 Microsoft Agent Scripting Helper
.MSH2XML Microsoft Agent Scripting Helper
.MSHXML Microsoft Agent Scripting Helper
.MSI Microsoft Windows-installatiepakket
.MSP Updatepakketbestand voor Windows Installer
.MST Bronbestanden voor Visual Test
.OPS Instellingenbestand voor Microsoft Office-profiel
.PCD Photo CD-afbeelding of gecompileerd script voor Microsoft Visual Test
.PIF Snelkoppeling naar MS-DOS-programma
.PL
.PRF Systeembestand
.PRG Bronbestand voor programma
.PRINTER Printerbestand
.PS1 Windows PowerShell-cmdlet-bestand
.PS1XML Windows PowerShell-weergaveconfiguratiebestand
.PS2 Windows PowerShell-cmdlet-bestand
.PS2XML Windows PowerShell-weergaveconfiguratiebestand
.PSC1 Windows PowerShell-consolebestand
.PSC2 Windows PowerShell-consolebestand
.PST Bestand met persoonlijke mappen van Microsoft Outlook
.REG Registervermeldingen
.REM ACT!-bestand voor databaseonderhoud
.SCF Opdrachtbestand voor Windows Verkenner
.SCR Schermbeveiliging
.SCT Scriptbestand
.SHB Sneltoetsen in Windows
.SHS Knipselobject van shell
.SHTM HTML-bestand met instructies voor uitvoering op de server
.SHTML HTML-bestand met instructies voor uitvoering op de server
.SOAP SOAP-bestand (Simple Object Access Protocol)
.STM HTML-bestand met instructies voor uitvoering op de server
.SVC WCF-servicebestand (Windows Communication Foundation)
.URL Uniform Resource Locator (snelkoppeling naar internet)
.VB Microsoft Visual Basic Scripting Edition-bestand (VBScript)
.VBE Bestand met VBScript-code
.VBS VBScript-bestand
.VSIX Visual Studio-extensie
.WS Windows Script-bestand
.WSC Windows Script-component
.WSF Windows Script-bestand
.WSH Instellingenbestand voor Windows Script Host
.XAMLX Servicebestand voor een Visual Studio-werkstroom

Terug naar boven Terug naar boven

Gerelateerde taken

Bestanden in een bibliotheek uploaden of maken

 
 
Van toepassing op:
OneDrive for Business, SharePoint Beheercentrum, SharePoint Foundation 2013, SharePoint Foundation 2013 Centraal beheer, SharePoint Online Enterprise (E3 en E4), SharePoint Online voor kleine bedrijven, SharePoint Online voor Middelgrote en Grote Ondernemingen, SharePoint Online voor ondernemingen (E1 en E2), SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard, SharePoint Foundation 2010 , SharePoint Online voor ondernemingen, SharePoint Online voor zelfstandigen en kleine bedrijven, SharePoint Server 2010