Inleiding in de SharePoint Online Management Shell

Als SharePoint Online-beheerder kunt u de SharePoint Online Management Shell gebruiken om beheeropdrachten vanaf de opdrachtregel uit te voeren. Dit kan u helpen bij het doelmatiger beheren van gebruikers, sites en organisaties.

In dit artikel


Wat is de SharePoint Online Management Shell?

De SharePoint Online Management Shell is a Windows PowerShell-module. U kunt de shell gebruiken om gebruikers, sites, siteverzamelingen en organisaties van SharePoint Online te beheren vanaf de opdrachtregel in plaats van de gebruikersinterface van het SharePoint-beheercentrum. Met Windows PowerShell kunt u deze opdrachtregelbewerkingen uitvoeren met een aangepaste opdracht genaamd cmdlet. Een cmdlet, uitgesproken als 'command-let', bestaat uit een combinatie van werkwoord en zelfstandig naamwoord, zoals Get-Command. De twee onderdelen van een cmdlet worden gescheiden door een liggend streepje (-) en zonder spaties. Het werkwoord verwijst naar de actie die de cmdlet uitvoert. Het zelfstandig naamwoord verwijst naar het object waarop de actie wordt uitgevoerd. Cmdlets komen met name goed van pas voor batchbewerkingen, bijvoorbeeld wanneer u honderden nieuwe gebruikers van SharePoint Online toevoegt.

 Opmerking    U kunt de cmdlet Get-Command gebruiken om alle cmdlets weer te geven en de cmdlet Get-Help gebruiken voor meer informatie over een cmdlet. Zie Get-Command en Get-Help voor meer informatie.

Hoe gebruik ik het hulpprogramma Windows PowerShell Command Builder?

Het hulpmiddel Windows PowerShell Command Builder Tool helpt u snel Windows PowerShell cmdlets voor SharePoint Online te begrijpen en te gebruiken. Stel dat u een site wilt maken. Wanneer u het hulpprogramma Command Builder gebruikt om een cmdlet te maken, kunt u een site maken op de opdrachtregel in plaats van meerdere pagina's in de gebruikersinterface te doorlopen. Voor het gebruik van het hulpmiddel kiest u een werkwoord, zoals Add (Toevoegen). Het hulpmiddel filtert vervolgens de cmdlets die met dat werkwoord beginnen en geeft de zelfstandige naamwoorden weer die u met het opgegeven werkwoord kunt gebruiken, zoals Site.

U kunt het hulpmiddel Command Builder downloaden en op het bureaublad installeren. Zie Windows PowerShell Command Builder Getting Started Guide (Engelstalig) voor meer informatie.

Wat is het verschil tussen cmdlets van SharePoint Online en cmdlets van Office 365?

De reeks cmdlets van SharePoint Online Management Shell verschilt van de reeks cmdlets van Office 365 voor zelfstandigen en kleine bedrijven. Met de cmdlets van SharePoint Online Management Shell beheert u gebruikers en sites van SharePoint Online terwijl u met cdmlets van Office 365 taken op Office 365-niveau beheert, zoals voor domeinen, licenties, organisatiegegevens en services. Met beide cmdlets beheert u gebruikers en groepen. Gebruikers en groepen van Office 365 zijn echter niet alleen van toepassing op SharePoint Online-services, maar ook op Exchange Online- en Lync Online-services.

Moet ik het Beheercentrum SharePoint Online of cmdlets gebruiken?

Als u nog nooit Office 365 en SharePoint Online hebt gebruikt om SharePoint Online te beheren, is het Beheercentrum SharePoint Online een goede basis. Zie de Help bij het Beheercentrum SharePoint voor meer informatie over het Beheercentrum SharePoint Online.

Wanneer u eenmaal bekend bent met de functies en technologieën van SharePoint Online, gebruikt u de cmdlets van Windows PowerShell. Met name wanneer u veel gebruikers, sites of siteverzamelingen van SharePoint Online wilt beheren, zijn de cmdlets van SharePoint Online Management Shell de juiste keuze.

Terug naar boven Terug naar boven

Hoe vraag ik machtigingen aan en configureer ik de omgeving?

Machtigingen aanvragen

Als u de cmdlets van SharePoint Online Management Shell wilt gebruiken, moet u een globale beheerder van SharePoint Online zijn.

 Opmerking    Als u cmdlets wilt gebruiken, moet u een sitebeheerder van SharePoint Online een globale beheerder in Office 365 zijn.

De omgeving configureren

Voordat u cmdlets kunt uitvoeren, moet u de SharePoint Online Management Shell-omgeving instellen en verbinding maken met de service. Zie De SharePoint Online Management Shell-omgeving configureren voor meer informatie.

Nadat u de omgeving hebt geconfigureerd, moet u Connect-SPOService uitvoeren voordat u de gebruikers en de siteverzamelingen kunt beheren. Als u Connect-SPOService nog niet hebt uitgevoerd, wordt er een foutbericht weergegeven met de melding dat er geen verbinding beschikbaar is. Stel dat u verbinding wilt maken met het Beheercentrum SharePoint Online voor Contoso.com en uw gebruikersnaam is admin@contoso.com. U voert dan de volgende opdracht uit om verbinding te maken:

Connect-SPOService -Url https://contoso-admin.sharepoint.com -credential admin@contoso.com.

Terug naar boven Terug naar boven

Verwijzing naar SharePoint Online Management Shell-cmdlets

In de volgende artikelen worden cmdlets voor SharePoint Online vermeld op functionaliteit.


Cmdlets voor gebruikersbeheer

Cmdlet Beschrijving
Add-SPOUser Hiermee voegt u een bestaande Office 365-gebruiker of een Office 365-beveiligingsgroep toe aan een SharePoint-groep.
Get-SPOUser Hiermee retourneert u de SharePoint Online-gebruikers- of beveiligingsgroepaccounts die overeenkomen met de opgegeven zoekcriteria.
Remove-SPOUser Hiermee verwijdert u een gebruiker of een beveiligingsgroep uit een siteverzameling of groep.
Set-SPOUser Hiermee configureert u eigenschappen voor een bestaande gebruiker.
Get-SPOExternalUser Hiermee retourneert u externe gebruikers die zich bevinden in de map van de tenant op basis van opgegeven criteria.
Remove-SPOExternalUser Hiermee verwijdert u een verzameling externe gebruikers definitief uit de map van de tenant.

Terug naar boven Terug naar boven

Cmdlets voor gebruikersgroepbeheer

Cmdlet Beschrijving
Get-SPOSiteGroup Hiermee haalt u alle groepen van de opgegeven siteverzameling op.
New-SPOSiteGroup Hiermee maakt u een nieuwe groep in een SharePoint Online-siteverzameling.
Remove-SPOSiteGroup Hiermee verwijdert u een SharePoint Online-groep uit een siteverzameling.
Set-SPOSiteGroup Hiermee werkt u de SharePoint Online-eigenaar en machtigingsniveaus in een groep binnen een siteverzameling bij.

Terug naar boven Terug naar boven

Cmdlets voor upgrade

Cmdlet Beschrijving
Upgrade-SPOSite Hiermee start u het upgradeproces voor een siteverzameling.
Request-SPOUpgradeEvaluationSite Hiermee wordt het maken van een kopie van een bestaande siteverzameling aangevraagd om de invloed van een upgrade te valideren zonder de oorspronkelijke site te beïnvloeden.

Terug naar boven Terug naar boven

Cmdlets voor siteverzamelingbeheer

Cmdlet Beschrijving
Get-SPODeletedSite Hiermee retourneert u alle verwijderde siteverzamelingen uit de Prullenbak.
Get-SPOSite Hiermee retourneert u een of meer siteverzamelingen.
New-SPOSite Hiermee maakt u een nieuwe SharePoint Online-siteverzameling voor het huidige bedrijf.
Remove-SPODeletedSite Hiermee verwijdert u een verwijderde SharePoint Online-siteverzameling uit de Prullenbak.
Remove-SPOSite Hiermee stuurt u een SharePoint Online-siteverzameling naar de Prullenbak van SharePoint Online.
Repair-SPOSite Hiermee controleert en herstelt u de siteverzameling en de inhoud ervan.
Restore-SPODeletedSite Hiermee herstelt u een verwijderde SharePoint Online-siteverzameling uit de Prullenbak.
Set-SPOSite Hiermee kunt een of meer eigenschappenwaarden voor een siteverzameling instellen of bijwerken.
Test-SPOSite Hiermee test u een SharePoint Online-siteverzameling.

Terug naar boven Terug naar boven

Cmdlets voor het maken en verbreken van verbinding met services

Cmdlet Beschrijving
Connect-SPOService Hiermee verbindt u een globale beheerder van SharePoint Online met een SharePoint Online-verzameling. De beheerder wordt in dit geval verbonden met het Beheercentrum SharePoint Online.

U moet deze cmdlet uitvoeren voordat u andere cmdlets van SharePoint Online kunt uitvoeren.
Disconnect-SPOService Hiermee verbreekt u de verbinding met een SharePoint Online-service.

Cmdlets voor controle en beheer op organisatieniveau

Cmdlet Beschrijving
Get-SPOAppErrors Hiermee retourneert u toepassingsfouten.
Get-SPOAppInfo Hiermee retourneert u alle geïnstalleerde toepassingen.
Get-SPOTenant Hiermee retourneert u de eigenschappen van een SharePoint Online-organisatie.
Get-SPOTenantLogEntry Hiermee haalt u logboekbestanden van een SharePoint Online-bedrijf op.
Get-SPOTenantLogLastAvailableTimeInUtc Hiermee retourneert u de tijd waarop de logboekbestanden van de SharePoint Online-organisatie zijn verzameld.
Get-SPOWebTemplate Hiermee geeft u alle sitesjablonen weer die overeenkomen met de opgegeven id.
Set-SPOTenant Hiermee stelt u de eigenschappen van de SharePoint Online-organisatie in.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
SharePoint Beheercentrum, SharePoint Online Enterprise (E3 en E4), SharePoint Online voor Middelgrote en Grote Ondernemingen, SharePoint Online voor ondernemingen (E1 en E2)