Een app verwijderen van een site

Als u een app niet meer nodig hebt op uw site, kunt u deze verwijderen door naar de pagina Site-inhoud te gaan.

 Belangrijk   Nadat u een app hebt verwijderd, kunt u geen gegevens herstellen die mogelijk worden opgeslagen op de locatie waar de app wordt gehost. Als u de gegevens wilt behouden, moet u deze opslaan voordat u de app verwijdert. Ga naar de app die u wilt verwijderen, en kopieer de gegevens handmatig naar een andere indeling. (In sommige apps wordt u mogelijk een manier geboden om gegevens te exporteren.)

Als u een app wilt verwijderen, moet u over de machtiging Volledig beheer beschikken voor een SharePoint-site. Als u site-eigenaar bent, hebt u deze machtiging al.

  1. Ga naar InstellingenKnop Instellingen > Site-inhoud.
  2. Zoek op de pagina Site-inhoud de app die u wilt verwijderen en klik op het beletselteken (. . .) om het bijschrift van de app-eigenschappen weer te geven.
  3. Klik in het bijschrift op het beletselteken (. . .) en klik in het menu op Verwijderen.
    Schermafbeelding van de opdracht Verwijderen in het eigenschappenbijschrift voor een app.
  4. Klik op OK.
 
 
Van toepassing op:
SharePoint Beheercentrum, SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E3 en E4), SharePoint Online voor kleine bedrijven, SharePoint Online voor Middelgrote en Grote Ondernemingen, SharePoint Online voor ondernemingen (E1 en E2), SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard