Aanpassingen, oplossingen en apps voor SharePoint Online plannen

Er zijn heel veel verschillende aanpassingen en oplossingen die u kunt realiseren voor SharePoint Online-sites met Office 365 Enterprise-abonnementen, variërend van aanpassingen in de browser tot door ontwikkelaars gebouwde apps. Dit artikel kan u helpen bij het vaststellen van het aanpassingsniveau dat het best aansluit bij uw behoeften. Het artikel bevat eveneens verwijzingen naar de informatie die nodig is om aan de slag te gaan. Het is mogelijk dat u aan de meeste behoeften kunt voldoen via bestaande functies in SharePoint Online of met kleine aanpassingen.

In dit artikel


Aanpassingen: van eenvoudig tot complex

Aanpassingen van SharePoint Online variëren van niet-technische wijzigingen die u snel in de browser kunt doorvoeren met site-opdrachten tot het ontwikkelen van apps met behulp van speciale tools voor ontwikkelaars:

 1. Aanpassing via de browser    U kunt browserinstellingen gebruiken voor eenvoudige aanpassingen, zoals het wijzigen van de titel en het logo, het bijwerken van navigatiekoppelingen, het toepassen van een nieuw sitethema, het wijzigen van de inhoud op een pagina of het wijzigen van weergaven voor lijsten en bibliotheken. Aanpassingen via de browser zijn de eenvoudigste aanpassingen en hiervoor is minimale technische kennis vereist.
 2. Aanpassingen via ondersteunde hulpprogramma's en toepassingen    U kunt ondersteunde SharePoint-programma's gebruiken als u meer uitgebreide aanpassingen wilt doorvoeren. Zo kunt u Office-toepassingen zoals Access 2013, Excel 2013 en Visio 2013 gebruiken om zeer dynamische, gegevensrijke pagina's te maken op uw site. U kunt met Access 2013 zelfs een app voor SharePoint maken als een oplossing waarvoor geen code is vereist. Daarnaast kunt u Microsoft SharePoint Designer 2013 en Microsoft InfoPath 2013 gebruiken om krachtige oplossingen met werkstromen en complexe formulieren te maken.
 3. Aanpassingen via apps voor SharePoint    Met het nieuwe model voor cloud-apps van SharePoint 2013 kunt u apps toevoegen aan sites van SharePoint Online en daar gebruiken. Apps zijn kleine, eenvoudig te gebruiken webtoepassingen die taken uitvoeren of inspelen op de behoeften van gebruikers. U kunt apps toevoegen aan uw site om deze aan te passen met specifieke functionaliteit of om informatie weer te geven. Zo kunt u apps toevoegen voor het uitvoeren van algemene taken zoals het bijhouden van urenstaten en declaraties. U kunt ook apps toevoegen waarmee verschillende taken voor documenten kunnen worden uitgevoerd. Andere voorbeelden zijn apps voor het weergeven van het nieuws of informatie van externe websites of die een koppeling tot stand brengen met sociale websites.

  U kunt uw site aanpassen met apps van derden, aangepaste apps of een combinatie hiervan:
 • Apps van derden    Sitegebruikers (met minimaal de machtiging Site-eigenaar) kunnen in de SharePoint Store zoeken naar apps van derden en deze downloaden. De SharePoint Store is een op Office.com gehoste marktplaats die toegankelijk is vanaf sites van SharePoint Online. Beheerders kunnen ook licenties kopen voor specifieke apps en deze beschikbaar stellen aan alle gebruikers in een organisatie.
 • Aangepaste apps    Uw organisatie kan ook eigen apps ontwikkelen voor SharePoint Online en deze via de catalogus met apps beschikbaar stellen aan gebruikers. Als u weet hoe u een webtoepassing moet bouwen, kunt u ook een app voor SharePoint bouwen. U kunt hierbij elke taal gebruiken, zoals HTML, JavaScript, PHP of .NET, en uw favoriete tools, zoals Microsoft Visual Studio 2012 en een nieuwe tool met webinterface 'Napa' Office 365 Development Tools genaamd. Zie het Engelstalige artikel Get started developing apps for SharePoint voor meer informatie.

Terug naar boven Terug naar boven

Kan ik nog steeds sandbox-oplossingen ontwikkelen?

Microsoft adviseert waar mogelijk apps voor SharePoint te ontwikkelen in plaats van sandbox-oplossingen. Als u een klant bent die net is overgestapt en er binnen de organisatie al sandbox-oplossingen beschikbaar zijn gesteld aan gebruikers, blijven deze oplossingen gewoon werken en worden deze ook ondersteund.

Apps voor SharePoint bieden diverse voordelen ten opzichte van sandbox-oplossingen. Apps stellen eindgebruikers in de gelegenheid sites van SharePoint uit te breiden zonder dat dit gevolgen heeft voor het takenpakket van beheerders. Apps zijn daarnaast eenvoudig te vinden en toe te voegen door eindgebruikers. Apps voor SharePoint kunnen ook soepeler en met meer flexibiliteit worden geïntegreerd met cloudgebaseerde resources dan sandbox-oplossingen.

Technische informatie over de voordelen van het ontwikkelen van aangepaste apps in plaats van sandbox-oplossingen kunt u lezen in het Engelstalige artikel Apps for SharePoint compared with SharePoint solutions. Het eveneens Engelstalige artikel Get started developing apps for SharePoint bevat ook veel nuttige informatie.

Terug naar boven Terug naar boven

Wat wilt u aanpassen? (met ideeën voor de realisatie ervan)

Om te bepalen welke methode van aanpassing of ontwikkeling geschikt is voor uw organisatie, is het belangrijk na te denken over wat u wilt aanpassen en wat voor soort oplossingen u wilt ontwikkelen.

Er zijn verschillende manieren om iets toe te voegen aan een SharePoint-site. Als u bijvoorbeeld een aangepaste lijst wilt maken, kunt u via verschillende lijstinstellingen in de browser een lijst en de bijbehorende weergaven configureren. Het is zelfs mogelijk dat u alle gewenste aanpassingen op deze manier kunt realiseren.

Als u echter krachtige functies en interactiviteit wilt toevoegen aan de lijst, kunt u hiervoor gebruikmaken van SharePoint Designer, InfoPath Designer of mogelijk een ondersteunde Office 2013-toepassing, zoals Access, Excel en Visio.

U kunt het beste beginnen met aanpassingen via de browser voordat u soortgelijke aanpassingen maakt met ondersteunde hulpprogramma's en toepassingen.

In dit gedeelte:

Ik wil het uiterlijk of het siteontwerp wijzigen

Gebruik eerst de browseropties: Gebruik vervolgens oplossingen zonder code: Gebruik vervolgens oplossingen met aangepaste code:

Gebruik de pagina Site-instellingen om:

Gebruik Ontwerpbeheer om te profiteren van uw kennis van HTML, CSS en JavaScript (alleen beschikbaar voor publicerende sites):

 • Eenvoudig HTML-basispagina's en -pagina-indelingen ontwerpen in de HTML-editor van uw keuze.
 • HTML-bestanden converteren naar een ASP.NET-basispagina.
 • Belangrijke functionaliteit toevoegen aan uw pagina's, zoals een zoekvak of navigatie-element, vanuit de galerie met codefragmenten.
 • Unieke UI-ervaringen ontwerpen voor verschillende apparaten met behulp van apparaatkanalen.

Zie het Engelstalige artikel MSDN: Develop the site design in SharePoint 2013 voor meer informatie over het gebruiken van Ontwerpbeheer.

Gebruik InfoPath Designer om:

 • Lijstformulieren, werkstroomformulieren en formulieren voor formulierbibliotheken aan te passen
 • Een nieuwe lay-out, kleuren en een thema toe te passen op formulieren

Zie Inhoud zoeken over InfoPath 2010 en 2013 voor meer informatie over het werken met InfoPath.

Ontwikkel apps voor SharePoint met app-onderdelen of aangepaste UI-acties, zoals lint- of menuopdrachten.

Gebruik Visual Studio om:

 • Aangepaste sitepagina's te maken
 • Aangepaste uitbreidingen van het lint te maken
 • Aangepaste besturingselementen voor dialoogvensters of het lint te maken
 • Aangepaste ontwerpoplossingen te implementeren als functies

 Opmerking    Probeer indien mogelijk uw site aan te passen met aangepaste CSS-elementen en -thema's in plaats van aangepaste basispagina's. Als u werkt met aangepaste basispagina's, kunt u namelijk niet beschikken over nieuwe aanpassingen van de gebruikersinterface die beschikbaar komen via upgrades. Dit kan onverwachte kosten met zich meebrengen op het moment dat u besluit een upgrade uit te voeren.

Terug naar boven Terug naar boven

Ik wil de weergave van informatie op sites aanpassen

Gebruik eerst de browseropties: Gebruik vervolgens oplossingen zonder code: Gebruik vervolgens oplossingen met aangepaste code:

Afzonderlijke pagina's op de site aanpassen:

 • Tekst, afbeeldingen, video en andere objecten toevoegen en bewerken
 • Webonderdelen toevoegen en aanpassen
 • Nieuwe lijsten en bibliotheken toevoegen en aanpassen
 • Aangepaste weergaven en formulieren voor lijsten en bibliotheken maken
 • Inhouds- en publicatiepagina's maken en bewerken
 • Functie in- of uitschakelen

Voeg apps van derden voor SharePoint toe om gegevens te integreren op sites. Zie Een app kopen in de SharePoint Store voor meer informatie.

Maak SharePoint-apps met Access 2013. Zie Een Access-app maken voor meer informatie.

Gebruik SharePoint Designer om:

 • Tekst, afbeeldingen, scripts en webonderdelen toe te voegen aan pagina's
 • Sitepagina's en pagina's met webonderdelen te maken en aan te passen
 • Aangepaste acties toe te voegen
 • Aangepaste navigatie toe te voegen

Gebruik Microsoft InfoPath 2013 om:

 • Tekst, afbeeldingen en koppelingen toe te voegen aan lijst- en werkstroomformulieren
 • Aangepaste gegevensverbindingen en functionaliteit toe te voegen aan lijst- en werkstroomformulieren

Zie Inhoud zoeken over InfoPath 2010 en 2013 voor meer informatie over het werken met InfoPath.

Gebruik ondersteunde Microsoft Office-toepassingen om:

 • Werkmappen te publiceren met gegevens, grafieken en visualisaties met Excel 2013 en Excel Services
 • Gegevensvisualisaties te publiceren met Visio 2013 en Visio Services

Gebruik het webonderdeel Script Editor om JavaScript-code toe te voegen aan sitepagina's.

Ontwikkel apps voor SharePoint met app-onderdelen die bepaalde informatie weergeven.

Gebruik Visual Studio om:

 • Aangepaste sitepagina's te maken
 • Aangepaste webonderdelen te maken

Terug naar boven Terug naar boven

Ik wil inhoud van verschillende gegevensbronnen weergeven

Gebruik eerst de browseropties: Gebruik vervolgens oplossingen zonder code: Gebruik vervolgens oplossingen met aangepaste code:
 • Webonderdelen toevoegen waarin inhoud wordt opgehaald van externe sites of gegevensbronnen
 • Lijstweergaven en formulieren uit verschillende gegevensbronnen aanpassen

Gebruik Excel 2013 en Excel Services om gegevens uit allerlei gegevensbronnen weer te geven en te visualiseren.

Gebruik Access 2013 om snel zonder code geavanceerde database-achtige oplossingen te maken met SQL Server als de backend-database.

Voeg apps van derden voor SharePoint toe om gegevens te integreren op sites. Zie Een app kopen in de SharePoint Store voor meer informatie.

Configureer Business Connectivity Services om verbinding te maken met gegevensbronnen zoals SQL Azure-databases of Windows Communication Foundation-webservices.

Gebruik InfoPath 2013 om gegevens in lijsten en formulierbibliotheken weer te geven met:

 • Aangepaste lijstformulieren
 • Aangepaste formulieren voor formulierbibliotheken
 • Aangepaste formuliertoepassingen

Zie Inhoud zoeken over InfoPath 2010 en 2013 voor meer informatie over het werken met InfoPath.

Ontwikkel aangepaste apps voor SharePoint om gegevens te integreren en weer te geven.

Gebruik Visual Studio om:

 • Aangepaste lijstdefinities te maken
 • Aangepaste sitepagina's te maken
 • Aangepaste webonderdelen te maken
 • Aangepaste besturingselementen voor dialoogvensters of het lint te maken

Terug naar boven Terug naar boven

Ik wil werkstromen voor bedrijfsprocessen aanpassen

Gebruik eerst de browseropties: Gebruik vervolgens oplossingen zonder code:
 • De algemene bedrijfsprocessen, zoals documentrevisie en -goedkeuring, beheren met de beschikbare kant-en-klare werkstromen
 • De werkstroomkenmerken, zoals goedkeurders, vervaldatum en gekoppelde takenlijst, wijzigen
 • Gebruik SharePoint Designer om aangepaste declaratieve werkstromen te maken
 • Gebruik de visuele ontwerpfunctie in SharePoint Designer 2013 (beschikbaar als ook Visio 2013 is geïnstalleerd) om visueel werkstromen te ontwerpen door shapes uit een werkset te slepen.

SharePoint 2013 wordt geleverd met het platform voor werkstromen van SharePoint 2010, wat betekent dat aangepaste werkstromen die zijn gemaakt in SharePoint 2013 gewoon beschikbaar blijven. Zie Werkstromen in SharePoint 2013 voor meer informatie over werkstromen.

Terug naar boven Terug naar boven

Ik wil SharePoint Online koppelen aan een lokale implementatie van SharePoint Server 2013

Een hybride SharePoint-omgeving bestaat uit SharePoint Server 2013, meestal lokaal geïmplementeerd, en Microsoft Office 365 - SharePoint Online. Het inrichten van een hybride omgeving is een oplossing om een bepaald integratieniveau aan te bieden, afhankelijk van het doel van de integratie.

Hybride SharePoint-omgevingen kunnen de volgende functionaliteit bieden of delen hiervan:

 • Federatieve zoekopdrachten:    Dit houdt in dat gebruikers in de cloud en in uw lokale domeinomgeving zoekresultaten kunnen weergeven met inhoud uit beide locaties.
 • Business Connectivity Services:    Hiermee kunnen line-of-business gegevens beschikbaar worden gesteld aan toepassingen voor SharePoint en voor gebruik in externe lijsten in SharePoint Online.
 • Eenmalige aanmelding:    Gebruikers die zijn verbonden met het bedrijfsnetwerk of Office 365 hoeven zich in een sessie maar één keer te identificeren om toegang te krijgen tot resources in zowel de lokale SharePoint-farm als SharePoint Online.
 • Adreslijstsynchronisatie:    Gebruikersaccounts in het lokale AD DS-domein (Active Directory Domain Services) worden automatisch gesynchroniseerd met Office 365.
 • Eén- of tweerichtingsvertrouwensrelatie tussen servers:    Een vertrouwensrelatie tussen de lokale SharePoint-farm en SharePoint Online die beveiligde verbindingen en dus een veilige uitwisseling van gegevens mogelijk maakt.

Zie Hybride voor SharePoint Server 2013 voor meer informatie over het configureren van een hybride omgeving voor SharePoint Server en SharePoint Online.

Terug naar boven Terug naar boven

Oplossingen of apps beschikbaar maken voor gebruikers

Als u een oplossing of aangepaste app hebt ontwikkeld, zult u deze oplossing of app waarschijnlijk willen implementeren op één of meer sites of siteverzamelingen in SharePoint Online. Dat kan op de volgende manieren:

 • Als uw oplossing bestaat uit een aangepaste lijst of een speciale site of pagina, kunt u een koppeling naar de pagina of site delen met gebruikers.
 • Als u een aangepaste app voor SharePoint of Office hebt ontwikkeld, kunt u de app beschikbaar stellen door deze te uploaden naar de catalogus met apps. Zie De catalogus met apps gebruiken om aangepaste zakelijke apps beschikbaar te stellen aan uw SharePoint Online-omgeving voor meer informatie over het beschikbaar maken van aangepaste apps.
 • Als u vanuit de SharePoint Store een app van derden toevoegt, kunt u deze beschikbaar maken voor alle gebruikers van de siteverzamelingen in uw SharePoint Online-omgeving door voor alle gebruikers in uw organisatie licenties te kopen. U kunt natuurlijk ook alleen licenties kopen voor de mensen die de app echt nodig hebben en deze mensen vervolgens een licentie geven. Zie Een app kopen in de SharePoint Store en App-licenties beheren voor een SharePoint Online-omgeving voor meer informatie.
 • Als u de instellingen wilt wijzigen die bepalen of sitegebruikers al dan niet apps kunnen downloaden uit de SharePoint Store, leest u het artikel Instellingen voor de SharePoint Store configureren.
 • Als u een aangepaste oplossing wilt maken en deze als een sjabloon beschikbaar wilt maken voor andere gebruikers, kunt u lijsten, weergaven, werkstromen en sites opslaan als sjablonen. Deze sjablonen kunnen vervolgens ongewijzigd worden gebruikt of u kunt ze zo beschikbaar stellen in SharePoint dat andere gebruikers de sjabloon als basis kunnen nemen voor verdere aanpassing. U kunt deze stappen rechtstreeks uitvoeren in de browser en in ondersteunde hulpprogramma's, zoals SharePoint Designer 2013. Zie het artikel Een SharePoint 2013-site opslaan, downloaden en uploaden als een sjabloon voor meer informatie.

Terug naar boven Terug naar boven

Oplossingen en services van partners

Als u geïnteresseerd bent in services of toepassingen van Microsoft-partners die u kunt gebruiken voor SharePoint Online, bezoek dan Microsoft Office 365 Marketplace.

Terug naar boven Terug naar boven

Terug naar SharePoint Online-planningshandleiding voor Office 365 Enterprise en Office 365 voor Grote en Middelgrote Bedrijven.

 
 
Van toepassing op:
SharePoint Beheercentrum, SharePoint Online Enterprise (E3 en E4), SharePoint Online voor Middelgrote en Grote Ondernemingen, SharePoint Online voor ondernemingen (E1 en E2)