Wijzigingen bijhouden gebruiken

Met wijzigingen bijhouden kunnen meerdere gebruikers samenwerken aan een document en worden de wijzigingen van verschillende personen in verschillende kleuren bijgehouden en weergegeven. De wijzigingen worden echter pas in de documenttekst opgenomen zodra ze zijn gereviseerd en geaccepteerd.

Ga op een van de volgende manieren te werk:

WeergevenWijzigingen bijhouden inschakelen

Als wijzigingen bijhouden is ingeschakeld, worden in Word alle wijzigingen gemarkeerd die door auteurs van het document worden gemaakt. Dit is handig wanneer u samenwerkt met andere auteurs, omdat kunt zien welke auteurs een bepaalde wijziging hebben aangebracht.

 1. Open het document dat u wilt bewerken.
 2. Klik op het tabblad Controlerenonder Bijhouden op Wijzigingen bijhouden om wijzigingen bijhouden in te schakelen.

Tabblad Controleren, groep Bijhouden

 Tip   

 • De wijzigingen van afzonderlijke revisoren hebben allemaal een andere kleur. Wanneer er meer dan acht verschillende revisoren zijn, worden kleuren hergebruikt.
 • Als u een bepaalde kleur wilt toepassen op uw eigen bijgehouden wijzigingen, klikt u in het menu Word op Voorkeuren en klikt u vervolgens onder Uitvoer en delen op Wijzigingen bijhouden Knop Voorkeuren voor bijgehouden wijzigingen in Word. Selecteer in de vakken voor Kleur de gewenste kleur.
 • Voor elke wijziging worden in de ballonnen (ballonnen: In de afdrukweergave of de weergave volgens weblay-out bevatten tekstballonnen markeringen, zoals opmerkingen en wijzigingsmarkeringen, in de marges van uw document. Gebruik tekstballonnen om de wijzigingen en opmerkingen van revisoren te accepteren of te negeren.) ook de naam van de revisor, de datum en tijd waarop de wijzigingen zijn aangebracht, en het soort wijziging (bijvoorbeeld Verwijderd) weergegeven. Als geen tekstballonnen weergeeft, verschijnt deze informatie zodra u de muisaanwijzer boven een wijziging houdt
 • De opties voor Wijzigingen markeren in het menu Extra > Wijzigingen bijhouden (Wijzigingen markeren op het scherm, Wijzigingen markeren in afgedrukt document) en de opties in het snelmenu van het tabblad Controleren (Uiteindelijke weergegeven opmaak, Uiteindelijk, Oorspronkelijke weergegeven opmaak, Origineel) zijn geen opgeslagen instellingen. Als u niet wilt dat de bijgehouden wijzigingen worden weergegeven wanneer u het document opnieuw opent, moet u de wijzigingen accepteren of negeren. Als u de revisies wilt vastleggen, slaat u een kopie van het document op voordat u de wijzigingen accepteert of negeert.

WeergevenBijgehouden wijzigingen weergeven op type of op revisor

U kunt de opmerkingen, opmaak, invoegingen en verwijderingen weergeven of verbergen en opmerkingen weergeven voor uitsluitend de geselecteerde revisoren.

 • Klik op het tabblad Controlerenonder Bijhouden in het pop-upmenu Opmaakcodes weergeven op de gewenste optie.

Tabblad Controleren, groep Bijhouden

 Tip   Als u een gearceerde achtergrond wilt weergeven achter een gebied waar in de rechtermarge bijgehouden wijzigingen of opmerkingen worden weergegeven, selecteert u in het pop-upmenu Opmaakcodes weergeven de optie Aandachtspunten. Dit gearceerde gebied wordt ook in uw document afgedrukt om de documenttekst duidelijk af te scheiden van de bijgehouden wijzigingen of opmerkingen.

WeergevenBijgehouden wijzigingen in tekstballonnen uitschakelen

Invoegingen, verwijderingen, opmerkingen, de naam van de revisor en een tijdstempel worden standaard weergegeven in tekstballonnen in de marges van uw document. U kunt de instellingen zodanig wijzigen dat bijgehouden wijzigingen in de hoofdtekst van het document worden weergegeven.

 1. Klik op het tabblad Controlerenonder Bijhouden in het pop-upmenu Opmaakcodes weergeven op Voorkeuren.

Tabblad Controleren, groep Bijhouden

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
Als u dit wilt doet u het volgende
Bijgehouden wijzigingen weergeven in de hoofdtekst van het document in plaats van in tekstballonnen Schakel het selectievakje Wijzigingen weergeven met ballonnen uit.
De naam van de revisor en het tijd- en datumstempel in ballonnen verbergen Schakel het selectievakje Knoppen voor revisor, tijdstempel en actie opnemen uit.

 Opmerking   Als de tekstballonnen zijn uitgeschakeld, wordt becommentarieerde tekst tussen haakjes gezet, gemarkeerd door een kleur en geïdentificeerd met de initialen van de revisor. Opmerkingen worden weergegeven in een klein pop-upvenster wanneer u de aanwijzer boven de becommentarieerde tekst houdt, behalve wanneer uw document in publicatieweergave staat.

WeergevenDe opmaak van bijgehouden wijzigingen wijzigen

U kunt aanpassen hoe revisiemarkering (revisiemarkering: Een markering die aangeeft waar een element in een document is gewijzigd (verwijderd, ingevoegd of op andere manier gewijzigd). Word kan wijzigingen bijhouden door revisies te markeren wanneer ze worden gemaakt of wanneer twee versies van een document worden vergeleken.) eruitzien en werken in Word.

 1. Klik op het tabblad Controlerenonder Bijhouden in het pop-upmenu Opmaakcodes weergeven op Voorkeuren.

Tabblad Controleren, groep Bijhouden

 1. Selecteer de gewenste opties. In de volgende tabel ziet u een aantal veelgebruikte opmaakopties.
Handeling Doe het volgende
De kleur en andere opmaak wijzigen die in Word worden gebruikt om wijzigingen aan te geven Klik onder Markeringen de opmaakopties die u in de pop-upmenu's wilt zetten.
Verwijderingen aangeven zonder de verwijderde tekst weer te geven

Klik onder Markeringen in het pop-upmenu Verwijderingen op # of ^.

Verwijderde tekst wordt vervangen door het teken # of ^.

Het uiterlijk van wijzigingslijnen (wijzigingslijnen: Verticale markeringen die naast toegevoegde, verwijderde of gewijzigde tekst worden weergegeven wanneer wijzigingen worden bijgehouden. U kunt voorkeuren instellen voor de locatie en kleur van de wijzigingslijnen.) wijzigen Klik onder Markeringen in de pop-upmenu's Gewijzigde regels en Kleuren de gewenste opties.
Verplaatste tekst bijhouden Klik onder Verplaatsingen op Verplaatsingen bijhouden en selecteer vervolgens in de pop-upmenu's Verplaatst van, Verplaatst naar en Kleur de gewenste opties.
De kleur wijzigen die in Word worden gebruikt om wijzigingen in tabelcellen te markeren Selecteer onder Tabelcellen markeren in de pop-upmenu's Cellen ingevoegd, Cellen verwijderd, Cellen samengevoegd en Cellen splitsen de gewenste opties.

WeergevenBijgehouden wijzigingen en opmerkingen reviseren

U kunt alle bijgehouden wijzigingen achtereenvolgens controleren, accepteren of negeren, alle wijzigingen tegelijk accepteren of negeren, alle opmerkingen tegelijk verwijderen of alle items van een bepaalde revisor controleren.

 1. Als revisiemarkeringen in het document niet zichtbaar zijn, wijst u in het menu Extra de optie Wijzigingen bijhouden aan, klikt u op Wijzigingen bijhouden en schakelt u het selectievakje Wijzigingen markeren op scherm in.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
Als u dit wilt doen doet u op het tabblad Controleren het volgende en daarna het volgende
De volgende wijziging controleren Klik onder Wijzigingen op Volgende Klik op Accepteren of Negeren.
De vorige wijziging controleren Klik onder Wijzigingen op Vorige Klik op Accepteren of Negeren.
Alle wijzigingen tegelijk accepteren Klik onder Wijzigingen op de pijl naast Accepteren Klik op Alle wijzigingen in het document accepteren.
Alle wijzigingen tegelijk negeren Klik onder Wijzigingen op de pijl naast Negeren Klik op Alle wijzigingen in document negeren.
Alle opmerkingen tegelijk verwijderen Klik onder Opmerkingen op de pijl naast Verwijderen Klik op Alle opmerkingen in document verwijderen.
Items van een bepaalde revisor controleren Klik onder Bijhouden op Opmaakcodes weergeven

Wijs Revisoren aan en wis alle selectiemarkeringen behalve degene naast de revisor wiens wijzigingen u wilt controleren.

Als u de selectievakjes voor alle revisoren in de lijst wilt in- of uitschakelen, klikt u op Alle revisoren.

 Opmerking   Als u de aanwijzer boven een bijgehouden wijziging houdt, verschijnt Scherminfo met de naam van de auteur, de datum en de tijd van de wijziging en het type wijziging dat is aangebracht.

WeergevenBijgehouden wijzigingen afdrukken

Het is soms handig om bijgehouden wijzigingen op te nemen in de afgedrukte versie van een document.

 1. Open het document met de bijgehouden wijzigingen die u wilt afdrukken.
 2. Klik in het menu Bestandop Afdrukken.
 3. Klik in het snelmenu Aantal en pagina's op Microsoft Word.

 Tip   Als u het snelmenu Aantal en pagina's niet ziet, klikt u op de blauwe pijl-omlaag rechts naast het snelmenu Printer.

 1. Klik in het snelmenu Afdrukken op Document met opmaak.

Zie ook

Een opmerking invoegen, verwijderen of wijzigen

 
 
Van toepassing op:
Word voor Mac 2011