Voetnoten of eindnoten toevoegen of wijzigen

Voetnoten en eindnoten zijn bedoeld als uitleg, opmerkingen of verwijzingen voor tekst in een document. Voetnoten staan onder aan de pagina en eindnoten staan bij elkaar op een pagina aan het einde van het document. Een voetnoot of een eindnoot bestaat uit twee delen: de nootmarkering (nootmarkering: Een getal, teken of combinatie van tekens die aangeeft dat in een voetnoot of eindnoot extra informatie wordt gegeven. In het volgende voorbeeld is het getal 12 een nootmarkering. ) en de tekst van de betreffende noot. Voetnoten en eindnoten verschillen van bronvermeldingen, waar verwijzingen tussen haakjes in de tekst worden geplaatst. De brongegevens die zijn opgeslagen in de functie Bronvermeldingen of Bronbeheer, kunnen worden gebruikt om citaten, een lijst met geciteerde werken of een bibliografie te maken. U kunt de informatie in de functie Bronvermeldingen of Bronbeheer niet gebruiken om voetnoten of eindnoten te maken, en u kunt voetnoten of eindnoten niet gebruiken om een lijst met vermelde werken of een bibliografie te maken.

Ga op een van de volgende manieren te werk:

WeergevenVoetnoten of eindnoten toevoegen

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.
 2. Klik in uw document op de positie waarop u de nootmarkering wilt invoegen.
 3. Klik in het menu Invoegen op Voetnoot.
 4. Klik onder Locatie op Voetnoten of Eindnoten en klik vervolgens in het pop-upmenu Voetnoten of Eindnoten op de gewenste locatie.
 5. Selecteer onder Opmaak de gewenste nummeringsopties en klik vervolgens op Invoegen.

In Word wordt het nootnummer ingevoegd en de cursor naast het nootnummer in de voetnoot of de eindnoot geplaatst.

 1. Voer de tekst voor de noot in.

 Tip   

 • Als u een voetnoot of eindnoot met kruisverwijzing toevoegt, verwijdert of verplaatst, moet u het kruisverwijzingsnummer bijwerken. Houd CONTROL ingedrukt, klik op het kruisverwijzingsnummer en klik in het pop-up menu op Veld bijwerken. Word werkt de kruisverwijzingen automatisch bij tijdens het afdrukken.
 • Als u snel een voetnoot of eindnoot wilt toevoegen, klikt u op het tabblad Documentelementenonder Bronvermeldingen op Voetnoot of Eindnoot.

WeergevenDe tekst in een voetnoot of eindnoot bewerken

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukweergave.
 2. Dubbelklik op de nootmarkering (nootmarkering: Een getal, teken of combinatie van tekens die aangeeft dat in een voetnoot of eindnoot extra informatie wordt gegeven. In het volgende voorbeeld is het getal 12 een nootmarkering. ) in het document.

Word schuift automatisch naar de voetnoot of de eindnoot.

 1. Voer de gewenste wijzigingen door.

 Tip   Als u een voetnoot of eindnoot met kruisverwijzing toevoegt, verwijdert of verplaatst, moet u het kruisverwijzingsnummer bijwerken. Houd CONTROL ingedrukt, klik op het kruisverwijzingsnummer en klik in het pop-up menu op Veld bijwerken. Word werkt de kruisverwijzingen automatisch bij tijdens het afdrukken.

WeergevenDe nummering van voetnoten of eindnoten opnieuw laten beginnen

U kunt de nummering van voetnoten of eindnoten op elke pagina of in elke sectie opnieuw bij 1 laten beginnen.

 1. Klik in het menu Invoegen op Voetnoot.
 2. Voer onder Opmaak in het vakje Beginnen bij een 1 in.
 3. Klik in het pop-upmenu Nummering op de gewenste optie en klik op Toepassen.

WeergevenDe getalnotatie van nootmarkeringen wijzigen

 1. Klik in het menu Invoegen op Voetnoot.
 2. Klik onder Opmaak in het menu Nummering op de gewenste optie en klik op Toepassen.

 Tip   

 • U kunt de grootte of het lettertype van de nootmarkering, de voetnoot of de eindnoot op precies dezelfde manier wijzigen als iedere andere tekst. Selecteer de nootmarkering, voetnoot of eindnoot en pas vervolgens op het tabblad Start tabonder Lettertype de gewenste opmaakwijzigingen toe.
 • Als u een voetnoot of eindnoot met kruisverwijzing toevoegt, verwijdert of verplaatst, moet u het kruisverwijzingsnummer bijwerken. Houd CONTROL ingedrukt, klik op het kruisverwijzingsnummer en klik in het pop-up menu op Veld bijwerken. Word werkt de kruisverwijzingen automatisch bij tijdens het afdrukken.

WeergevenEen voetnoot of een eindnoot verplaatsen

Als u een noot wilt verplaatsen of kopiëren, werkt u met de nootmarkering (nootmarkering: Een getal, teken of combinatie van tekens die aangeeft dat in een voetnoot of eindnoot extra informatie wordt gegeven. In het volgende voorbeeld is het getal 12 een nootmarkering. ) in het documentvenster, niet met de tekst van de noot.

 1. Selecteer de nootmarkering.
 2. Sleep de markering naar de nieuwe locatie.

WeergevenEen voetnoot of een eindnoot kopiëren

 1. Selecteer de nootmarkering.
 2. Houd OPTION ingedrukt en sleep de markering naar de nieuwe locatie.

WeergevenEén voetnoot of eindnoot wijzigen

Als u een voetnoot of eindnoot wilt verwijderen, moet u de nootmarkering (nootmarkering: Een getal, teken of combinatie van tekens die aangeeft dat in een voetnoot of eindnoot extra informatie wordt gegeven. In het volgende voorbeeld is het getal 12 een nootmarkering. ) in het documentvenster verwijderen, niet de tekst van de noot.

 • Selecteer in het document de markering van de noot die u wilt verwijderen en druk op DELETE .


 Opmerkingen 

 • Als u een automatisch genummerde nootmarkering verwijdert, worden de resterende noten opnieuw genummerd.
 • Als u een voetnoot verwijdert waarnaar u een kruisverwijzing hebt gemaakt, moet u de kruisverwijzing handmatig verwijderen.

WeergevenAlle automatisch genummerde voetnoten of eindnoten verwijderen

 1. Wijs Zoeken aan in het menu Bewerken en klik op Geavanceerd zoeken en vervangen.
 2. Klik op het tabblad Vervangen controleer of het vak Vervangen door leeg is.
 3. Klik onder Zoeken in het pop-upmenu Speciaal op Eindnootmarkering of Voetnootmarkering en klik op Alles vervangen.

 Opmerking   Als u het pop-upmenu Speciaal niet ziet, klikt u op de pijl Pijlknop.

Zie ook

Voetnoten naar eindnoten converteren

Meerdere verwijzingen naar dezelfde voetnoot of eindnoot

Bronnen, bronvermeldingen en bibliografieën toevoegen of wijzigen

Een kruisverwijzing maken of bijwerken

 
 
Van toepassing op:
Word voor Mac 2011