Sneltoetsen voor Word

Informatie over sneltoetsen

U kunt snel taken uitvoeren met sneltoetsen (een of meer toetsen op het toetsenbord waarmee u taken kunt uitvoeren). Als u bijvoorbeeld op COMMAND + P drukt, wordt het dialoogvenster Afdrukken geopend.


 Opmerkingen 

  • Beschrijvingen van sneltoetsen gelden voor de Amerikaanse toetsenbordindeling. Toetsen op andere toetsenbordindelingen komen mogelijk niet overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord. Sneltoetsen voor laptopcomputers kunnen mogelijk ook verschillen.
  • De instellingen in sommige versies van het Macintosh-besturingssysteem en sommige hulpprogramma's kunnen een conflict veroorzaken met bewerkingen via sneltoetsen en functietoetsen in Office. Raadpleeg de Mac Help voor uw versie van het Macintosh-besturingssysteem of de documentatie bij het desbetreffende hulpprogramma voor meer informatie over het wijzigen van toetstoewijzingen.
  • De volgende lijst bevat alleen toetsenbordsneltoetsen voor de meest voorkomende taken. Voor een lijst met alle opdrachten en toetsenbordsneltoetsen van Word, wijst u Macro aan in het menu Extra en klikt u op Macro's. Klik in het pop-upmenu Macro's in op Word-opdrachten typ LijstOpdrachten in het vak Macronaam, klik op Uitvoeren en selecteer de gewenste opties.

WeergevenFunctietoetsen

 Opmerking   Als u een MacBook gebruikt en een functietoets wilt gebruiken, moet u tegelijkertijd op de toets fn (linksonder op het toetsenbord) drukken.

Handeling Druk op
De laatste bewerking ongedaan maken F1
Tekst of afbeeldingen knippen F2
Tekst of afbeeldingen kopiëren F3
De inhoud van het Klembord plakken F4
De opdracht Ga naar kiezen (menu Bewerken) F5
Naar het volgende deelvenster of frame gaan F6
De opdracht Spelling en grammaticacontrole kiezen (menu Extra). F7

Een selectie uitbreiden

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Mac OS X. Als u deze Office- sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Mac OS X- sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Hardware op Toetsenbord. Klik op het tabblad Toetscombinaties en schakel het selectievakje Aan uit voor de toetstoewijzing die u wilt uitschakelen.

F8

Geselecteerde velden bijwerken.

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Exposé in Mac OS X versie 10.3 of hoger. Als u deze Office- sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Exposé-sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Persoonlijkop Exposé en Spaces.  Klik in het pop-up menu onder Toets- en muisknopcombinaties op - voor de sneltoets die u wilt uitschakelen.

F9

Naar het volgende veld gaan.

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Exposé in Mac OS X versie 10.3 of hoger. Als u deze Office- sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Exposé-sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Persoonlijkop Exposé en Spaces. Klik in het pop-up menu onder Toets- en muisknopcombinaties op - voor de sneltoets die u wilt uitschakelen.

F11
De opdracht Opslaan kiezen (menu Bestand). COMMAND + SHIFT + S
Tekst kopiëren SHIFT + F2
Letters wijzigen in hoofdletters, kleine letters of een combinatie daarvan SHIFT + F3
Zoeken of Ga naar herhalen SHIFT + F4
Naar het vorige invoegpunt gaan SHIFT + F5
Naar het vorige deelvenster of frame gaan SHIFT + F6
De opdracht Synoniemen kiezen (menu Extra) SHIFT + F7

Een selectie verkleinen

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Exposé in Mac OS X versie 10.3 of hoger. Als u deze Office- sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Exposé-sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Persoonlijkop Exposé en Spaces. Klik in het pop-up menu onder Toets- en muisknopcombinaties op - voor de sneltoets die u wilt uitschakelen.

SHIFT + F8

Schakelen tussen veldcode en veldresultaat.

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Exposé in Mac OS X versie 10.3 of hoger. Als u deze Office- sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Exposé-sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Persoonlijkop Exposé en Spaces.  Klik in het pop-up menu onder Toets- en muisknopcombinaties op - voor de sneltoets die u wilt uitschakelen.

SHIFT + F9

Een snelmenu (snelmenu: Een menu met een lijst opdrachten die relevant zijn voor een bepaald item. U kunt een snelmenu weergeven voor de volgende items: tekst, tabellen, woorden die zijn gemarkeerd door de spellingcontrole en afbeeldingen.) weergeven.

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Exposé in Mac OS X versie 10.3 of hoger. Als u deze Office- sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Exposé-sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Persoonlijkop Exposé en Spaces. Klik in het pop-up menu onder Toets- en muisknopcombinaties op - voor de sneltoets die u wilt uitschakelen.

SHIFT + F10

Naar het vorige veld gaan.

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Exposé in Mac OS X versie 10.3 of hoger. Als u deze Office- sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Exposé-sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Persoonlijkop Exposé en Spaces.  Klik in het pop-up menu onder Toets- en muisknopcombinaties op - voor de sneltoets die u wilt uitschakelen.

SHIFT + F11
Geselecteerde tekst knippen en kopiëren naar de Prikker (Prikker: Een AutoTekst-fragment waarin meerdere verwijderde elementen worden opgeslagen. Word blijft elementen opslaan totdat u de invoer groepsgewijs op een nieuwe locatie in het document invoegt.) COMMAND + F3
Het venster sluiten COMMAND + F4
Naar het volgende venster gaan COMMAND + F6
Het lint uitvouwen of minimaliseren OPTION + COMMAND + R
Een leeg veld invoegen COMMAND + F9
Een veld vergrendelen COMMAND + F11
De inhoud van de Prikker (Prikker: Een AutoTekst-fragment waarin meerdere verwijderde elementen worden opgeslagen. Word blijft elementen opslaan totdat u de invoer groepsgewijs op een nieuwe locatie in het document invoegt.) invoegen COMMAND + SHIFT + F3
Zoeken of Ga naar herhalen COMMAND + SHIFT + F4
Een bladwijzer bewerken COMMAND + SHIFT + F5
Naar het vorige venster gaan COMMAND + SHIFT + F6
Gekoppelde informatie in een Word-brondocument bijwerken COMMAND + SHIFT + F7
Een selectie of een blok uitbreiden (druk vervolgens op een pijltoets) COMMAND + SHIFT + F8
Een veld ontkoppelen COMMAND + SHIFT + F9
Een veld ontgrendelen COMMAND + SHIFT + F11
Een AutoTekst (AutoTekst: Een opslagplaats voor tekst of afbeeldingen die u vaker wilt gebruiken en die u kunt invoegen door slechts een paar tekens te typen. U kunt bijvoorbeeld een standaardcontractclausule of een lange distributielijst voor memo's opslaan. Word wordt geleverd met een paar standaardteksten, zoals 'Geachte heer/mevrouw' en 'Hoogachtend'.)  -fragment maken OPTION + F3
Naar volgende venster gaan OPTION + F6
Het volgende foutief gespelde woord of de volgende grammaticale fout zoeken. Het selectievakje Spelling controleren tijdens typen moet zijn ingeschakeld (menu Word, opdracht Voorkeuren, Spelling en grammaticacontrole). OPTION + F7
Een macro uitvoeren OPTION + F8
Schakelen tussen alle veldcodes en alle veldresultaten OPTION + F9
Naar het vorige venster gaan OPTION + SHIFT + F6
De woordenlijst openen OPTION + SHIFT + F7
Een GOTOBUTTON- of MACROBUTTON-bewerking uitvoeren vanuit het veld met de veldresultaten OPTION + SHIFT + F9

WeergevenDe cursor verplaatsen

Verplaatsen Druk op
Eén teken naar links PIJL-LINKS
Eén teken naar rechts PIJL-RECHTS
Eén woord naar links OPTION + PIJL-LINKS
Eén woord naar rechts OPTION + PIJL-RECHTS
Eén alinea omhoog COMMAND + PIJL-OMHOOG
Eén alinea omlaag COMMAND + PIJL-OMLAAG
Eén cel naar links (in een tabel) SHIFT + TAB
Eén cel naar rechts (in een tabel) TAB
Eén regel omhoog PIJL-OMHOOG
Eén regel omlaag PIJL-OMLAAG
Naar het einde van de regel COMMAND + PIJL-RECHTS of END
Naar het begin van de regel COMMAND + PIJL-LINKS of HOME
Eén scherm omhoog (schuiven) PAGE UP
Eén scherm omlaag (schuiven) PAGE DOWN
Naar de bovenkant van de volgende pagina

COMMAND + PAGE DOWN

COMMAND + FN + DOWN ARROW (on a MacBook keyboard)

Naar de bovenkant van de vorige pagina

COMMAND + PAGE UP

COMMAND + FN + PIJL-OMHOOG (op een MacBook-toetsenbord)

Naar het einde van het document

COMMAND + END

COMMAND + FN + PIJL-RECHTS (op een MacBook-toetsenbord)

Naar het begin van het document

COMMAND + HOME

COMMAND + FN + PIJL-LINKS (op een MacBook-toetsenbord)

Naar het vorige invoegpunt SHIFT + F5

WeergevenTekst en afbeeldingen selecteren

 Tip   Als u weet met welke toetsencombinatie u de cursor verplaatst, kunt u in het algemeen de tekst ook selecteren door dezelfde toetscombinatie te gebruiken en tegelijkertijd SHIFT ingedrukt te houden. Bijvoorbeeld: met COMMAND + PIJL-RECHTS verplaatst u de cursor naar het volgende woord; met COMMAND + SHIFT + PIJL-RECHTS selecteert u de tekst vanaf de cursor tot het begin van het volgende woord.

Uitbreiding van de selectie Druk op
Door meerdere items te selecteren die niet aan elkaar grenzen Selecteer het eerste gewenste item, houd COMMAND ingedrukt en selecteer de andere items
Eén teken naar rechts SHIFT + PIJL-RECHTS
Eén teken naar links SHIFT + PIJL-LINKS
Eén woord naar rechts SHIFT + OPTION + PIJL-RECHTS
Eén woord naar links SHIFT + OPTION + PIJL-LINKS
Naar het einde van de regel COMMAND + SHIFT + PIJL-RECHTS of SHIFT + END
Naar het begin van de regel COMMAND + SHIFT + PIJL-LINKS of SHIFT + HOME
Eén regel omlaag SHIFT + PIJL-OMLAAG
Eén regel omhoog SHIFT + PIJL-OMHOOG
Naar het einde van de alinea COMMAND + SHIFT + PIJL-OMLAAG
Naar het begin van de alinea COMMAND + SHIFT + PIJL-OMHOOG
Eén scherm omlaag SHIFT + PAGE DOWN
Eén scherm omhoog SHIFT + PAGE UP
Naar het begin van het document COMMAND + SHIFT + HOME
Naar het einde van het document COMMAND + SHIFT + END
Tot het einde van het venster OPTION + COMMAND + SHIFT + PAGE DOWN
Het gehele document selecteren COMMAND + A
Een verticaal tekstblok COMMAND + SHIFT + F8 en de pijltoetsen gebruiken. Druk op COMMAND + PUNT om de selectiemodus uit te schakelen
Naar een bepaalde positie in het document F8 en de pijltoetsen gebruiken. Druk op COMMAND + PUNT om de selectiemodus uit te schakelen

WeergevenTekst en afbeeldingen in een tabel selecteren

Handeling Druk op
De inhoud van de volgende cel selecteren TAB
De inhoud van de vorige cel selecteren SHIFT + TAB
De selectie uitbreiden naar aangrenzende cellen SHIFT ingedrukt houden en herhaaldelijk op een pijltoets drukken
Een kolom selecteren Klikken in de bovenste of onderste cel van de kolom. SHIFT ingedrukt houden en herhaaldelijk op PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG drukken
De selectie (of een blok) uitbreiden COMMAND + SHIFT + F8 en de pijltoetsen gebruiken. Druk op COMMAND + PUNT om de selectiemodus uit te schakelen
De selectie verkleinen SHIFT + F8
Meerdere cellen, kolommen of rijen selecteren die niet aan elkaar grenzen Selecteer het eerste gewenste item, houd COMMAND ingedrukt en selecteer de andere items

WeergevenEen selectie uitbreiden

Handeling Druk op
Uitbreidingsmodus inschakelen

F8

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Mac OS X. Als u deze Office- sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Mac OS X- sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Hardware op Toetsenbord. Klik op het tabblad Toetscombinaties en schakel het selectievakje Aan uit voor de toetstoewijzing die u wilt uitschakelen.

Het eerste teken naar links selecteren F8 en vervolgens PIJL-LINKS
Het eerste teken naar rechts selecteren F8 en vervolgens PIJL-RECHTS
Een selectie uitbreiden Blijf op F8 drukken om de selectie uit te breiden naar het hele woord, de zin, de alinea, de sectie, enzovoort.
De selectie verkleinen SHIFT + F8
Uitbreidingsmodus uitschakelen COMMAND + PUNT

WeergevenTekst en afbeeldingen bewerken

Handeling Druk op
Tekst of afbeeldingen kopiëren COMMAND + C of F3
Een stijl kopiëren COMMAND + SHIFT + C
Een stijl plakken COMMAND + SHIFT + V
Tekst of afbeeldingen naar de knipselmap kopiëren CTRL + OPTION + C
Tekst of afbeeldingen verplaatsen COMMAND + X of F2 (verplaats vervolgens de cursor en druk op COMMAND + V of F4 )
Afbeeldingen invoegen met de mediabrowser COMMAND + CTRL + M
AutoTekst (AutoTekst: Een opslagplaats voor tekst of afbeeldingen die u vaker wilt gebruiken en die u kunt invoegen door slechts een paar tekens te typen. U kunt bijvoorbeeld een standaardcontractclausule of een lange distributielijst voor memo's opslaan. Word wordt geleverd met een paar standaardteksten, zoals 'Geachte heer/mevrouw' en 'Hoogachtend'.) maken OPTION + F3
AutoTekst invoegen COMMAND + OPTION + SHIFT + V
De inhoud van het Klembord plakken COMMAND + V of F4
Het geselecteerde knipsel uit de knipselmap plakken CTRL + OPTION + V
Plakken speciaal COMMAND + CTRL + C
Plakken en de opmaak van de aangrenzende tekst overnemen COMMAND + OPTION + SHIFT + V
Plakken in het Plakboek CTRL + OPTION + V
De inhoud van de Prikker (Prikker: Een AutoTekst-fragment waarin meerdere verwijderde elementen worden opgeslagen. Word blijft elementen opslaan totdat u de invoer groepsgewijs op een nieuwe locatie in het document invoegt.)  plakken COMMAND + SHIFT + F3
Eén teken naar links verwijderen DELETE
Eén woord naar links verwijderen COMMAND + DELETE
Eén teken naar rechts verwijderen Delete of CLEAR
Het woord rechts van de cursor verwijderen COMMAND + Delete
Geselecteerde tekst knippen en naar het Klembord kopiëren. COMMAND + X of F2
De laatste bewerking ongedaan maken COMMAND + Z
Geselecteerde tekst knippen en kopiëren naar de Prikker (Prikker: Een AutoTekst-fragment waarin meerdere verwijderde elementen worden opgeslagen. Word blijft elementen opslaan totdat u de invoer groepsgewijs op een nieuwe locatie in het document invoegt.) COMMAND + F3

WeergevenAlinea's uitlijnen en opmaken

Handeling Druk op
Een alinea centreren COMMAND + E
Een alinea uitvullen COMMAND + J
Een alinea links uitlijnen COMMAND + L
Een alinea rechts uitlijnen COMMAND + R
Een alinea links laten inspringen CONTROL + SHIFT + M
Een alinea-inspringing aan de linkerkant verwijderen COMMAND + SHIFT + M
Verkeerd-om inspringen COMMAND + T
Een verkeerd-om inspringing verwijderen COMMAND + SHIFT + T
AutoOpmaak starten COMMAND + OPTION + K
De stijl Standaard toepassen COMMAND + SHIFT + N
De stijl Kop 1 toepassen COMMAND + OPTION + 1
De stijl Kop 2 toepassen COMMAND + OPTION + 2
De stijl Kop 3 toepassen COMMAND + OPTION + 3
De stijl Lijst toepassen COMMAND + SHIFT + L
Een vaste spatie invoegen OPTION + SPATIEBALK

WeergevenDe regelafstand instellen

De regelafstand instellen op Druk op
Regelafstand 1 COMMAND + 1
Regelafstand 2 COMMAND + 2
Regelafstand 1,5 COMMAND + 5
Eén witregel meteen voorafgaand aan de tekst toevoegen of verwijderen. COMMAND + 0 (nul)

WeergevenTekens opmaken

Handeling Druk op
Het lettertype wijzigen COMMAND + SHIFT + F
De tekengrootte vergroten COMMAND + SHIFT + >
De tekengrootte kleiner maken COMMAND + SHIFT + <
De tekengrootte met 1 punt vergroten COMMAND + ]
De tekengrootte met 1 punt verkleinen COMMAND + [
De opmaak van tekens wijzigen (opdracht Lettertype in het menu Opmaak) COMMAND + D
Gebruik van hoofdletters/kleine letters wijzigen SHIFT + F3
Helemaal in hoofdletters opmaken COMMAND + SHIFT + A
Opmaak Vet toepassen of verwijderen COMMAND + B
De selectie onderstrepen COMMAND + U
Woorden onderstrepen, maar spaties niet onderstrepen COMMAND + SHIFT + W
Tekst dubbel onderstrepen COMMAND + SHIFT + D
Opmaak cursief toepassen of verwijderen COMMAND + I
Helemaal in klein kapitaal opmaken COMMAND + SHIFT + K
Teken in subscript zetten (afstand automatisch bepaald) COMMAND + GELIJKTEKEN
Teken in superscript zetten (afstand automatisch bepaald) COMMAND + SHIFT + PLUSTEKEN
Handmatig toegepaste tekenopmaak verwijderen COMMAND + SHIFT + Z
Doorhaalopmaak toepassen COMMAND + SHIFT + X

WeergevenSpeciale tekens invoegen

Invoegen Druk op
Veld COMMAND + F9
Regeleinde SHIFT + RETURN
Pagina-einde SHIFT + ENTER
Kolomeinde COMMAND + SHIFT + RETURN
Vast afbreekstreepje COMMAND + SHIFT + AFBREEKSTREEPJE
Copyright-teken OPTION + G
Symbool voor geregistreerd handelsmerk OPTION + R
Handelsmerksymbool OPTION + 2
Weglatingssymbool OPTION + PUNTKOMMA

WeergevenVelden invoegen

Invoegen Druk op
Veld DATE CONTROL + SHIFT + D
Veld LISTNUM COMMAND + OPTION + SHIFT + L
Veld PAGE CONTROL + SHIFT + P
Veld TIME CONTROL + SHIFT + T
Een leeg veld COMMAND + F9

WeergevenWerken met velden

Handeling Druk op
Geselecteerde velden bijwerken F9
Een veld ontkoppelen COMMAND + SHIFT + F9
Schakelen tussen veldcode en veldresultaat SHIFT + F9
Schakelen tussen alle veldcodes en alle veldresultaten OPTION + F9
Een GOTOBUTTON- of MACROBUTTON-bewerking uitvoeren vanuit het veld met de veldresultaten OPTION + SHIFT + F9
Naar het volgende veld gaan F11
Naar het vorige veld gaan SHIFT + F11
Een veld vergrendelen COMMAND + F11
Een veld ontgrendelen COMMAND + SHIFT + F11

WeergevenDocumentoverzicht

Handeling Druk op
Een alinea verhogen CONTROL + SHIFT + PIJL-LINKS
Een alinea verlagen CONTROL + SHIFT + PIJL-RECHTS
Een alinea verlagen naar platte tekst COMMAND + SHIFT + N
Geselecteerde alinea's omhoog verplaatsen CONTROL + SHIFT + PIJL-OMHOOG
Geselecteerde alinea's omlaag verplaatsen CONTROL + SHIFT + PIJL-OMLAAG
Tekst onder een kop uitvouwen CONTROL + SHIFT + PLUSTEKEN

Tekst onder een kop samenvouwen

Deze sneltoets veroorzaakt een conflict met een standaardtoetstoewijzing van Mac OS X. Als u deze Office- sneltoets wilt gebruiken, moet u eerst de Mac OS X- sneltoets uitschakelen voor deze toets. Klik in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren. Klik onder Hardware op Toetsenbord. Klik op het tabblad Toetscombinaties en schakel het selectievakje Aan uit voor de toetstoewijzing die u wilt uitschakelen.

CONTROL + SHIFT + MINTEKEN
Alle hoofdtekst en koppen uitvouwen of alle hoofdtekst samenvouwen CONTROL + SHIFT + A
De eerste regels platte tekst of alle platte tekst weergeven CONTROL + SHIFT + L
Alle koppen met het opgegeven kopniveau weergeven CONTROL + SHIFT +<KNOPNIVEAU>

WeergevenDocumenten redigeren

Handeling Druk op
Opmerkingen invoegen COMMAND + OPTION + A
Het bijhouden van wijzigingen in- of uitschakelen COMMAND + SHIFT + E
Naar het begin van een opmerking gaan. HOME
Naar het einde van een opmerking gaan. END  (De toets END is niet op alle toetsenborden beschikbaar)
Naar het begin van de lijst met opmerkingen gaan in het revisievenster COMMAND + HOME
Naar het einde van de lijst met opmerkingen gaan in het revisievenster COMMAND + END

WeergevenDocumenten afdrukken

Handeling Druk op
Documenten afdrukken COMMAND + P

WeergevenDe invoegpositie in een tabel verplaatsen

Handeling Druk op
Naar de volgende cel gaan TAB (Als de cursor in de laatste cel van een tabel staat, voegt u een nieuwe rij toe als u op TAB drukt)
Naar de vorige cel gaan SHIFT + TAB
Naar de vorige of volgende rij gaan PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG
Naar de eerste cel in de rij gaan CONTROL + HOME
Naar de laatste cel in de rij gaan CONTROL + END
Naar de eerste cel in de kolom gaan CONTROL + PAGE UP
Naar de laatste cel in de kolom gaan CONTROL + PAGE DOWN
Een nieuwe alinea starten RETURN
Een nieuwe rij toevoegen onder aan de tabel TAB aan het einde van de laatste rij
Tekst toevoegen vóór een tabel aan het begin van een document RETURN bij het begin van de eerste cel
Een rij invoegen COMMAND + CTRL + I

WeergevenHet formaat van tabelkolommen wijzigen met de liniaal

Handeling Druk op de sneltoetsen en versleep een punt op de liniaal

Kolomformaten aan de rechterkant behouden

De breedte van een tabel wijzigen

Geen toets

Eén kolomregel verplaatsen

De breedte van een tabel behouden

SHIFT

Alle kolommen aan de rechterkant even groot maken

De breedte van een tabel behouden

COMMAND + SHIFT

Het formaat van kolommen aan de rechterkant proportioneel wijzigen

De breedte van een tabel behouden

COMMAND

WeergevenHet formaat van tabelkolommen rechtstreeks in een tabel wijzigen

 Tip   

  • Als u de afmetingen van een kolom wilt weergeven op de liniaal als u het formaat van de kolom wijzigt, drukt u op OPTION bij deze sneltoetsen.
  • Als u de breedte van een kolom nauwkeurig wilt aanpassen, schakelt u de hulplijnfunctie uit door op OPTION te drukken bij de sneltoetsen.

Handeling Druk op de sneltoetsen en versleep een kolomgrens

Eén kolomregel verplaatsen

De breedte van een tabel behouden

Geen toets

Kolomformaten aan de rechterkant behouden

De breedte van een tabel wijzigen

SHIFT

Alle kolommen aan de rechterkant even groot maken

De breedte van een tabel behouden

COMMAND + SHIFT

Het formaat van kolommen aan de rechterkant proportioneel wijzigen

De breedte van een tabel behouden

COMMAND

WeergevenAlinea's en tabtekens invoegen in een tabel

Invoegen Druk op
Nieuwe alinea in een cel RETURN
Tabstop in een cel OPTION + TAB

WeergevenGegevens samenvoegen

Als u de volgende sneltoetsen wilt gebruiken, moet u eerst samenvoegbestanden instellen.

Handeling Druk op
Een document samenvoegen CONTROL + SHIFT + N
Een gegevensdocument voor Gegevens samenvoegen bewerken CONTROL + SHIFT + E
Op fouten controleren CONTROL + SHIFT + K
Een samenvoegveld invoegen CONTROL + SHIFT + F

WeergevenVoet- en eindnoten

Invoegen Druk op
Een voetnoot COMMAND + OPTION + F
Een eindnoot COMMAND + OPTION + E

Zie ook

Veelgebruikte Office-sneltoetsen

 
 
Van toepassing op:
Word voor Mac 2011