Een index maken of bewerken

Met Word kunt u het meeste werk voor het maken van een index automatisch uitvoeren en kunt u vervolgens de index eenvoudig bijwerken of opmaakwijzigingen toepassen. Als u een index wilt maken, markeert u eerst de indexvermelding (indexvermelding: Een veldcode die tekst markeert voor opname in een index. Wanneer u tekst markeert als indexvermelding, voegt Word een XE-veld (indexvermelding) in en maakt het op als verborgen tekst.) door de naam op te geven van de hoofdvermelding en de kruisverwijzing in uw document. Wanneer de indexvermeldingen zijn gemarkeerd, kunt u een index maken.

WeergevenStap 1: indexvermeldingen markeren

U kunt een indexvermelding maken voor een specifiek woord, zinsdeel of symbool of voor een onderwerp dat diverse pagina's beslaat.

Indexvermeldingen markeren voor woorden of zinsdelen

 1. Selecteer de tekst die u als indexvermelding wilt gebruiken.
 2. Klik in het menu Invoegen op Index en inhoudsopgave.
 3. Klik op het tabblad Index op Item markeren.

 Tip   Als u rechtstreeks naar het dialoogvenster Indexvermelding markeren wilt gaan, drukt u op COMMAND + OPTION + SHIFT + X .

 1. Typ of bewerk de tekst in het vak Hoofdgegeven.

 Tip   

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
Markeren Klik op
De indexvermelding Markeren
De eerste keer dat deze tekst in elke alinea van het document voorkomt met exact hetzelfde gebruik van hoofdletters en kleine letters als in de vermelding Alles markeren
 1.  Tip   Als u alle indexvermeldingen wilt markeren voor symbolen zoals @, typt u onmiddellijk na het symbool ;# (dubbele punt en hekje) in het vak Hoofdgegeven en klikt u vervolgens op Markeren. Wanneer u de index maakt, worden in Word de symbolen aan het begin van de index geplaatst.

 2. Als u aanvullende indexvermeldingen wilt markeren, selecteert u de tekst of klikt u juist achter de tekst. Vervolgens klikt u in het dialoogvenster Indexvermelding markeren en herhaalt u stap 4 en 5.

 Opmerking   Word voegt elke gemarkeerde indexvermelding in als XE-veld (veld: Een aantal codes waarmee Word automatisch tekst, afbeeldingen, paginanummers en andere gegevens in een document invoegt. Met een datumveld voegt u bijvoorbeeld de huidige datum in en met een tijdveld voegt u de huidige tijd in. U kunt velden ook gebruiken om variabele gegevens in te voegen in samenvoegdocumenten, zoals standaardbrieven.) (indexvermelding) in de vorm van verborgen tekst. Als het XE-veld niet wordt weergegeven, klikt u op Weergeven/verbergen Knop Weergeven op de werkbalk Standaard.

Indexvermeldingen markeren voor tekst die meerdere pagina's beslaat

 1. Selecteer het tekstbereik waarnaar de indexvermelding moet verwijzen.
 2. Klik in het menu Invoegen op Bladwijzer.
 3. Typ in het vak Bladwijzernaam een naam en klik vervolgens op Toevoegen.

 Opmerking   Gebruik geen spaties in de bladwijzernaam.

 1. Klik in het document aan het begin van het tekstbereik dat u hebt geselecteerd.
 2. Klik in het menu Invoegen op Index en inhoudsopgave.
 3. Klik op het tabblad Index op Item markeren.
 4. Typ een indexvermelding voor de gemarkeerde tekst in het vak Hoofdgegeven.
 5. Klik op onder Opties op Paginabereik.
 6. Typ of selecteer in het vak Bladwijzer de bladwijzernaam die u hebt opgegeven in stap 3.
 7. Klik op Markeren
 8. Klik op Sluiten.

 Opmerking   Word voegt elke gemarkeerde indexvermelding in als XE-veld (veld: Een aantal codes waarmee Word automatisch tekst, afbeeldingen, paginanummers en andere gegevens in een document invoegt. Met een datumveld voegt u bijvoorbeeld de huidige datum in en met een tijdveld voegt u de huidige tijd in. U kunt velden ook gebruiken om variabele gegevens in te voegen in samenvoegdocumenten, zoals standaardbrieven.) (indexvermelding) in de vorm van verborgen tekst. Als het XE-veld niet wordt weergegeven, klikt u op Weergeven/verbergen Knop Weergeven op de werkbalk Standaard.

WeergevenStap 2: indexvermeldingen bewerken of verwijderen (optioneel)

Als u de indexvermeldingen in de voltooide index aanpast, verwijdert Word de wijzigingen wanneer u de index opnieuw opbouwt. Als u opmaakwijzigingen permanent wilt behouden, moet u de velden voor de indexvermeldingen in het document opmaken.

Een indexvermelding bewerken

 • Bewerk de tekst tussen aanhalingstekens.

Indexvermelding

Bijschrift 1 Hoofdgegeven

Bijschrift 2 Kruisverwijzing

Als de XE-velden (indexvermeldingen) niet worden weergegeven, klikt u op Weergeven/verbergen Knop Weergeven op de werkbalk Standaard.

Een indexvermelding verwijderen

 • Selecteer het gehele veld van de indexvermelding, inclusief de accolades en druk op DELETE .

Indexvermelding

Bijschrift 1 Hoofdgegeven

Bijschrift 2 Kruisverwijzing

Als de XE-velden (indexvermeldingen) niet worden weergegeven, klikt u op Weergeven/verbergen Knop Weergeven op de werkbalk Standaard.

WeergevenStap 3: een index ontwerpen en maken

Nadat u de indexvermeldingen hebt gemaakt, kunt u een index maken in uw document. Een index wordt meestal aan het einde van een document geplaatst, maar u kunt de index invoegen op elke gewenste positie in het document.

 Let op   Verberg de veldcodes en verborgen tekst voordat u de index maakt om te zorgen dat de paginering van het document juist is. Als de XE-velden zichtbaar zijn, klikt u op de werkbalk Standaard op Weergeven/verbergenKnop Weergeven om de velden te verbergen.

Een index maken met een van de meegeleverde indexontwerpen

 1. Klik in uw document op de positie waar u de voltooide index wilt invoegen.
 2. Klik in het menu Invoegen op Index en inhoudsopgave en klik op het tabblad Index.
 3. Klik op een ontwerp in het vak Opmaak.
 4. Selecteer eventueel andere indexopties.

Een index maken met een aangepast indexontwerp

 1. Klik in uw document op de positie waar u de voltooide index wilt invoegen.
 2. Klik in het menu Invoegen op Index en inhoudsopgave en klik op het tabblad Index.
 3. Klik op Van sjabloon en klik vervolgens op Wijzigen in het vak Opmaak.
 4. Klik op een stijl in het vak Stijlen, klik op Wijzigen en pas de gewenste opmaak toe.
 5. Selecteer eventueel andere indexopties.

Zie ook

Een inhoudsopgave maken of bewerken

 
 
Van toepassing op:
Word voor Mac 2011