Een grafiek maken

Een deel van de inhoud in dit onderwerp is mogelijk niet op alle talen van toepassing.

Welk Office-programma gebruikt u?


Word

In grafieken worden gegevens weergegeven in een grafische indeling. Zo kunnen u en uw publiek de relaties tussen gegevens beter visualiseren. Wanneer u een grafiek maakt, kunt u kiezen uit veel grafiektypen (bijvoorbeeld een gestapelde kolomgrafiek of een 3D-cirkeldiagram met uitgelichte segmenten). Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u deze aanpassen door het toepassen van snelle grafiekindelingen of -stijlen.

 Belangrijk   Als u een grafiek wilt maken of wijzigen, moet Excel zijn geïnstalleerd. U kunt een kopie van Excel bestellen op de Microsoft-website.

WeergevenDe elementen van een grafiek

Grafieken bevatten diverse elementen, zoals een titel, aslabels, een legenda en rasterlijnen. U kunt deze elementen verbergen of weergeven en u kunt ook hun locatie en opmaak wijzigen.

Een Office-grafiek met toelichtingen

Toelichting 1 Grafiektitel

Toelichting 2 Tekengebied

Toelichting 3 Legenda

Toelichting 4 Astitels

Toelichting 5 Aslabels

Toelichting 6 Maatstreepjes

Toelichting 7 Rasterlijnen

WeergevenEen grafiek maken

U kunt een grafiek maken in Excel, Word en PowerPoint. De grafiekgegevens worden echter ingevoerd en opgeslagen in een Excel-blad. Als u een grafiek invoegt in Word of PowerPoint, wordt er een nieuw blad geopend in Excel. Wanneer u een Word-document of een PowerPoint-presentatie opslaat die een grafiek bevat, worden de onderliggende Excel-gegevens van de grafiek automatisch opgeslagen in het Word-document of de PowerPoint-presentatie.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.
 2. Klik op het tabblad Grafieken onder Grafiek invoegen op een grafiektype en vervolgens op het type dat u wilt toevoegen.

Tabblad Grafieken, groep Grafiek invoegen

Wanneer u een grafiek invoegt in Word of PowerPoint, wordt een Excel-blad geopend dat een tabel met voorbeeldgegevens bevat.

 1. Vervang in Excel de voorbeeldgegevens door de gegevens die u wilt weergeven in de grafiek. Als u al een andere tabel met gegevens hebt, kunt u de gegevens in die tabel kopiëren en over de voorbeeldgegevens plakken. Zie de volgende tabel met richtlijnen voor het rangschikken van de gegevens voor het gewenste grafiektype.
Voor dit grafiektype Schikt u de gegevens
Vlak-, staaf-, kolom-, ring-, lijn-, radar- of oppervlakdiagram

In kolommen of rijen, bijvoorbeeld:

  Reeks 1 Reeks 2
Categorie A 10 12
Categorie B 11 14
Categorie C 9 15

of

  Categorie A Categorie B
Reeks 1 10 11
Reeks 2 12 14
Bellendiagram

In kolommen, waarbij X-waarden in de eerste kolom worden geplaatst en corresponderende Y-waarden en waarden voor de belgrootte in aangrenzende kolommen, bijvoorbeeld:

X-waarden Y-waarde 1 Formaat 1
0,7 2,7 4
1,8 3,2 5
2,6 0,08 6
Cirkeldiagram

In één kolom of rij met gegevens en één kolom of rij met gegevenslabels, bijvoorbeeld:

  Verkoop
1e kwrt 25
2e kwrt 30
3e kwrt 45

of

  1e kwrt 2e kwrt 3e kwrt
Verkoop 25 30 45
Hoog/laag/slot-diagram

In kolommen of rijen in de volgende volgorde, waarbij namen of datums als labels worden gebruikt, bijvoorbeeld:

  Open Hoog Laag Slot
1/5/02 44 55 11 25
1/6/02 25 57 12 38

of

  1/5/02 1/6/02
Open 44 25
Hoog 55 57
Laag 11 12
Slot 25 38
Spreidingsdiagram

In kolommen, met de X-waarden in de eerste kolom en de bijbehorende Y-waarden in aangrenzende kolommen, bijvoorbeeld:

X-waarden Y-waarde 1
0,7 2,7
1,8 3,2
2.6 0,08

of

X-waarden 0,7 1,8 2,6
Y-waarde 1 2,7 3,2 0,08
 1. Als u het aantal rijen en kolommen in de grafiek wilt wijzigen, plaatst u de aanwijzer op de rechterbenedenhoek van de geselecteerde gegevens en sleept u om extra gegevens te selecteren. In het volgende voorbeeld wordt de tabel uitgebreid met extra categorieën en gegevensreeksen.

Meer gegevens selecteren voor een Office-grafiek

 1. Schakel over naar Word om de resultaten van uw wijzigen te zien.

 Opmerking   Wanneer u het Word-document dat de grafiek bevat sluit, wordt de Excel-gegevenstabel automatisch gesloten.

WeergevenWijzigen welke grafiekas wordt benadrukt

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u de manier wijzigen waarop de tabelrijen en -kolommen in de grafiek worden weergegeven.  In uw eerste versie van een grafiek worden de rijen met gegevens uit de tabel bijvoorbeeld weergegeven op de verticale as (waardeas) van de grafiek en de kolommen met gegevens op de horizontale as (categorieas). In het volgende voorbeeld ligt de nadruk in de grafiek op de verkopen per categorie.

Grafiek met verkopen per categorie

Als u echter in de grafiek de nadruk wilt leggen op de verkopen per maand, kunt u de manier wijzigen waarop de grafiek wordt weergegeven.

Grafiek met verkopen per maand

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.
 2. Klik op de grafiek.
 3. Klik op het tabblad Grafieken onder Gegevens op Reeks tekenen op rij Reeks tekenen op rij of Reeks tekenen op kolom Reeks tekenen op kolom.

Tabblad Grafieken, groep Gegevens

WeergevenAls Overschakelen tussen tekeningen niet beschikbaar is

Overschakelen tussen tekeningen is alleen beschikbaar wanneer de Excel-gegevenstabel van de grafiek is geopend en alleen voor bepaalde grafiektypen.

 1. Klik op de grafiek.
 2. Klik op het tabblad Grafieken onder Gegevens op de pijl naast Bewerken en klik vervolgens op Gegevens bewerken in Excel.Tabblad Grafieken, groep Gegevens

WeergevenEen vooraf gedefinieerde grafiekindeling toepassen

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.
 2. Klik op de grafiek.
 3. Klik op het tabblad Grafieken onder Snelle indelingen voor grafieken op de gewenste indeling.

Tabblad Grafieken, groep Snelle indelingen voor grafieken

Als u meer indelingen wilt zien, wijst u een indeling aan en klikt u vervolgens op Pijl omlaag Meer.

 Tip   Als u een snelle stijl die u hebt toegepast onmiddellijk ongedaan wilt maken, drukt u op COMMAND + Z .

WeergevenEen vooraf gedefinieerde grafiekstijl toepassen

Een grafiekstijl bestaat uit een verzameling aanvullende kleuren en effecten die u kunt toepassen op uw grafiek. Wanneer u een grafiekstijl selecteert, zijn uw wijzigingen van toepassing op de hele grafiek.

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.
 2. Klik op de grafiek.
 3. Klik op het tabblad Grafieken onder Grafiekstijlen op de gewenste stijl.

Tabblad Grafieken, groep Grafiekstijlen

Als u meer stijlen wilt zien, wijst u een stijl aan en klikt u op Pijl omlaag Meer.

 Tip   Als u een stijl die u hebt toegepast onmiddellijk ongedaan wilt maken, drukt u op COMMAND + Z .

WeergevenEen grafiektitel toevoegen

 1. Klik in het menu Beeld op Afdrukindeling.
 2. Klik op de grafiek en klik vervolgens op het tabblad Grafiekindeling.
 3. Klik onder Labels op Grafiektitel en klik vervolgens op de gewenste optie.

Tabblad Grafiekindeling, groep Labels

 1. Selecteer de tekst in het vak Grafiektitel en typ een grafiektitel.

Zie ook

Gegevens in een grafiek bewerken

Een grafiek wijzigen

Grafiektypen

PowerPoint

In grafieken worden gegevens weergegeven in een grafische indeling. Zo kunnen u en uw publiek de relaties tussen gegevens beter visualiseren. Wanneer u een grafiek maakt, kunt u kiezen uit veel grafiektypen (bijvoorbeeld een gestapelde kolomgrafiek of een 3D-cirkeldiagram met uitgelichte segmenten). Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u deze aanpassen door het toepassen van snelle grafiekindelingen of -stijlen.

 Belangrijk   Als u een grafiek wilt maken of wijzigen, moet Excel zijn geïnstalleerd. U kunt een kopie van Excel bestellen op de Microsoft-website.

WeergevenDe elementen van een grafiek

Grafieken bevatten diverse elementen, zoals een titel, aslabels, een legenda en rasterlijnen. U kunt deze elementen verbergen of weergeven en u kunt ook hun locatie en opmaak wijzigen.

Een Office-grafiek met toelichtingen

Toelichting 1 Grafiektitel

Toelichting 2 Tekengebied

Toelichting 3 Legenda

Toelichting 4 Astitels

Toelichting 5 Aslabels

Toelichting 6 Maatstreepjes

Toelichting 7 Rasterlijnen

WeergevenEen grafiek maken

U kunt een grafiek maken in Excel, Word en PowerPoint. De grafiekgegevens worden echter ingevoerd en opgeslagen in een Excel-blad. Als u een grafiek invoegt in Word of PowerPoint, wordt er een nieuw blad geopend in Excel. Wanneer u een Word-document of een PowerPoint-presentatie opslaat die een grafiek bevat, worden de onderliggende Excel-gegevens van de grafiek automatisch opgeslagen in het Word-document of de PowerPoint-presentatie.

 1. Klik op het tabblad Grafieken onder Grafiek invoegen op een grafiektype en vervolgens op het type dat u wilt toevoegen.

Tabblad Grafieken, groep Grafiek invoegen

Wanneer u een grafiek invoegt in Word of PowerPoint, wordt een Excel-blad geopend dat een tabel met voorbeeldgegevens bevat.

 1. Vervang in Excel de voorbeeldgegevens door de gegevens die u wilt weergeven in de grafiek. Als u al een andere tabel met gegevens hebt, kunt u de gegevens in die tabel kopiëren en over de voorbeeldgegevens plakken. Zie de volgende tabel met richtlijnen voor het rangschikken van de gegevens voor het gewenste grafiektype.
Voor dit grafiektype Schikt u de gegevens
Vlak-, staaf-, kolom-, ring-, lijn-, radar- of oppervlakdiagram

In kolommen of rijen, bijvoorbeeld:

  Reeks 1 Reeks 2
Categorie A 10 12
Categorie B 11 14
Categorie C 9 15

of

  Categorie A Categorie B
Reeks 1 10 11
Reeks 2 12 14
Bellendiagram

In kolommen, waarbij X-waarden in de eerste kolom worden geplaatst en corresponderende Y-waarden en waarden voor de belgrootte in aangrenzende kolommen, bijvoorbeeld:

X-waarden Y-Value 1 Formaat 1
0,7 2,7 4
1,8 3,2 5
2,6 0,08 6
Cirkeldiagram

In één kolom of rij met gegevens en één kolom of rij met gegevenslabels, bijvoorbeeld:

  Verkoop
1e kwrt 25
2e kwrt 30
3e kwrt 45

of

  1e kwrt 2e kwrt 3e kwrt
Verkoop 25 30 45
Hoog/laag/slot-diagram

In kolommen of rijen in de volgende volgorde, waarbij namen of datums als labels worden gebruikt, bijvoorbeeld:

  Open Hoog Laag Slot
1/5/02 44 55 11 25
1/6/02 25 57 12 38

of

  1/5/02 1/6/02
Open 44 25
Hoog 55 57
Laag 11 12
Slot 25 38
Spreidingsdiagram

In kolommen, met de X-waarden in de eerste kolom en de bijbehorende Y-waarden in aangrenzende kolommen, bijvoorbeeld:

X-waarden Y-waarde 1
0,7 2,7
1,8 3,2
2,6 0,08

of

X-waarden 0,7 1,8 2,6
Y-waarde 1 2,7 3,2 0,08
 1. Als u het aantal rijen en kolommen in de grafiek wilt wijzigen, plaatst u de aanwijzer op de rechterbenedenhoek van de geselecteerde gegevens en sleept u om extra gegevens te selecteren. In het volgende voorbeeld wordt de tabel uitgebreid met extra categorieën en gegevensreeksen.

Meer gegevens selecteren voor een Office-grafiek

 1. Als u de wijzigingen wilt zien, schakelt u over naar PowerPoint.

 Opmerking   Wanneer u de PowerPoint-presentatie sluit die de grafiek bevat, wordt Excel-gegevenstabel automatisch gesloten.

WeergevenWijzigen welke grafiekas wordt benadrukt

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u de manier wijzigen waarop de tabelrijen en -kolommen in de grafiek worden weergegeven.  In uw eerste versie van een grafiek worden de rijen met gegevens uit de tabel bijvoorbeeld weergegeven op de verticale as (waardeas) van de grafiek en de kolommen met gegevens op de horizontale as (categorieas). In het volgende voorbeeld ligt de nadruk in de grafiek op de verkopen per categorie.

Grafiek met verkopen per categorie

Als u echter in de grafiek de nadruk wilt leggen op de verkopen per maand, kunt u de manier wijzigen waarop de grafiek wordt weergegeven.

Grafiek met verkopen per maand

 1. Klik op de grafiek.
 2. Klik op het tabblad Grafieken onder Gegevens op Reeks tekenen op rij Reeks tekenen op rij of Reeks tekenen op kolom Reeks tekenen op kolom.

Tabblad Grafieken, groep Gegevens

WeergevenAls Overschakelen tussen tekeningen niet beschikbaar is

Overschakelen tussen tekeningen is alleen beschikbaar wanneer de Excel-gegevenstabel van de grafiek is geopend en alleen voor bepaalde grafiektypen.

 1. Klik op de grafiek.
 2. Klik op het tabblad Grafieken onder Gegevens op de pijl naast Bewerken en klik vervolgens op Gegevens bewerken in Excel.Tabblad Grafieken, groep Gegevens

WeergevenEen vooraf gedefinieerde grafiekindeling toepassen

 1. Klik op de grafiek.
 2. Klik op het tabblad Grafieken onder Snelle indelingen voor grafieken op de gewenste indeling.

Tabblad Grafieken, groep Snelle indelingen voor grafieken

Als u meer indelingen wilt zien, wijst u een indeling aan en klikt u vervolgens op Pijl omlaag Meer.

 Tip   Als u een snelle stijl die u hebt toegepast onmiddellijk ongedaan wilt maken, drukt u op COMMAND + Z .

WeergevenEen vooraf gedefinieerde grafiekstijl toepassen

Een grafiekstijl bestaat uit een verzameling aanvullende kleuren en effecten die u kunt toepassen op uw grafiek. Wanneer u een grafiekstijl selecteert, zijn uw wijzigingen van toepassing op de hele grafiek.

 1. Klik op de grafiek.
 2. Klik op het tabblad Grafieken onder Grafiekstijlen op de gewenste stijl.

Tabblad Grafieken, groep Grafiekstijlen

Als u meer stijlen wilt zien, wijst u een stijl aan en klikt u op Pijl omlaag Meer.

 Tip   Als u een stijl die u hebt toegepast onmiddellijk ongedaan wilt maken, drukt u op COMMAND + Z .

WeergevenEen grafiektitel toevoegen

 1. Klik op de grafiek en klik vervolgens op het tabblad Grafiekindeling.
 2. Klik onder Labels op Grafiektitel en klik vervolgens op de gewenste optie.

Tabblad Grafiekindling, groep Labels

 1. Selecteer de tekst in het vak Grafiektitel en typ een grafiektitel.

Zie ook

Gegevens in een grafiek bewerken

Een grafiek wijzigen

Grafiektypen

Een grafiek van animatie voorzien

Excel

In grafieken worden gegevens weergegeven in een grafische indeling. Zo kunnen u en uw publiek de relaties tussen gegevens beter visualiseren. Wanneer u een grafiek maakt, kunt u kiezen uit veel grafiektypen (bijvoorbeeld een gestapelde kolomgrafiek of een 3D-cirkeldiagram met uitgelichte segmenten). Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u deze aanpassen door het toepassen van snelle grafiekindelingen of -stijlen.

 Opmerking   De galerie met Excel-werkmappen in Excel voor Mac 2011 vervangt de voormalige wizard Grafiek. De galerie met Excel-werkmappen wordt standaard geopend wanneer u Excel opent. In de galerie kunt u bladeren door sjablonen en een nieuwe werkmap maken op basis van een sjabloon. Als u de galerie met Excel-werkmappen niet ziet, klikt u in het menu Bestand op Nieuw van sjabloon.

WeergevenDe elementen van een grafiek

Grafieken bevatten diverse elementen, zoals een titel, aslabels, een legenda en rasterlijnen. U kunt deze elementen verbergen of weergeven en u kunt ook hun locatie en opmaak wijzigen.

Een Office-grafiek met toelichtingen

Toelichting 1 Grafiektitel

Toelichting 2 Tekengebied

Toelichting 3 Legenda

Toelichting 4 Astitels

Toelichting 5 Aslabels

Toelichting 6 Maatstreepjes

Toelichting 7 Rasterlijnen

WeergevenEen grafiek maken

 1. Rangschik op een blad de gegevens die u wilt weergeven in een grafiek. Zie de volgende tabel met richlijnen voor het rangschikken van gegevens voor een grafiektype.
Voor dit grafiektype Schikt u de gegevens
Vlak-, staaf-, kolom-, ring-, lijn-, radar- of oppervlakdiagram

In kolommen of rijen, bijvoorbeeld:

  Reeks 1 Reeks 2
Categorie A 10 12
Categorie B 11 14
Categorie C 9 15

of

  Categorie A Categorie B
Reeks 1 10 11
Reeks 2 12 14
Bellendiagram

In kolommen, waarbij X-waarden in de eerste kolom worden geplaatst en corresponderende Y-waarden en waarden voor de belgrootte in aangrenzende kolommen, bijvoorbeeld:

X-waarden Y-waarde 1 Formaat 1
0,7 2,7 4
1.8 3,2 5
2,6 0,08 6
Cirkeldiagram

In één kolom of rij met gegevens en één kolom of rij met gegevenslabels, bijvoorbeeld:

  Verkoop
1e kwrt 25
2e kwrt 30
3e kwrt 45

of

  1e kwrt 2e kwrt 3e kwrt
Verkoop 25 30 45
Hoog/laag/slot-diagram

In kolommen of rijen in de volgende volgorde, waarbij namen of datums als labels worden gebruikt, bijvoorbeeld:

  Open Hoog Laag Slot
1/5/02 44 55 11 25
1/6/02 25 57 12 38

of

  1/5/02 1/6/02
Openen 44 25
Hoog 55 57
Laag 11 12
Slot 25 38
Spreidingsdiagram

In kolommen, met de X-waarden in de eerste kolom en de bijbehorende Y-waarden in aangrenzende kolommen, bijvoorbeeld:

X-waarden Y-waarde 1
0.7 2.7
1,8 3.2
2,6 0,08

of

X-waarden 0,7 1,8 2,6
Y-waarde 1 2,7 3,2 0,08
 1. Selecteer de rijen en kolommen die u wilt weergeven in de grafiek.
 2. Klik op het tabblad Grafieken onder Grafiek invoegen op een grafiektype en vervolgens op het type dat u wilt toevoegen.

Tabblad Grafieken, groep Grafiek invoegen

 1. Als u het aantal rijen en kolommen in de grafiek wilt wijzigen, plaatst u de aanwijzer op de rechterbenedenhoek van de geselecteerde gegevens en sleept u om extra gegevens te selecteren. In het volgende voorbeeld wordt de tabel uitgebreid met extra categorieën en gegevensreeksen.

Meer gegevens selecteren voor een Excel-grafiek

 Tip   U kunt rijen en kolommen in de tabel verbergen om te voorkomen dat gegevens worden weergegeven in de grafiek.

WeergevenWijzigen welke grafiekas wordt benadrukt

Nadat u een grafiek hebt gemaakt, kunt u de manier wijzigen waarop de tabelrijen en -kolommen in de grafiek worden weergegeven.  In uw eerste versie van een grafiek worden de rijen met gegevens uit de tabel bijvoorbeeld weergegeven op de verticale as (waardeas) van de grafiek en de kolommen met gegevens op de horizontale as (categorieas). In het volgende voorbeeld ligt de nadruk in de grafiek op de verkopen per categorie.

Grafiek met verkopen per categorie

Als u echter in de grafiek de nadruk wilt leggen op de verkopen per maand, kunt u de manier wijzigen waarop de grafiek wordt weergegeven.

Grafiek met verkopen per maand

 1. Klik op de grafiek.
 2. Klik op het tabblad Grafieken onder Gegevens op Reeks tekenen op rij Reeks tekenen op rij of Reeks tekenen op kolom Reeks tekenen op kolom.

Tabblad Excel-grafieken, groep Gegevens

WeergevenEen vooraf gedefinieerde grafiekindeling toepassen

 1. Klik op de grafiek.
 2. Klik op het tabblad Grafieken onder Snelle indelingen voor grafieken op de gewenste indeling.

Tabblad Grafieken, groep Snelle indelingen voor grafieken

Als u meer indelingen wilt zien, wijst u een indeling aan en klikt u vervolgens op Pijl omlaag Meer.

 Tip   Als u een snelle stijl die u hebt toegepast onmiddellijk ongedaan wilt maken, drukt u op COMMAND + Z .

WeergevenEen vooraf gedefinieerde grafiekstijl toepassen

Een grafiekstijl bestaat uit een verzameling aanvullende kleuren en effecten die u kunt toepassen op uw grafiek. Wanneer u een grafiekstijl selecteert, zijn uw wijzigingen van toepassing op de hele grafiek.

 1. Klik op de grafiek.
 2. Klik op het tabblad Grafieken onder Grafiekstijlen op de gewenste stijl.

Tabblad Grafieken, groep Grafiekstijlen

Als u meer stijlen wilt zien, wijst u een stijl aan en klikt u op Pijl omlaag Meer.

 Tip   Als u een stijl die u hebt toegepast onmiddellijk ongedaan wilt maken, drukt u op COMMAND + Z .

WeergevenEen grafiektitel toevoegen

 1. Klik op de grafiek en klik vervolgens op het tabblad Grafiekindeling.
 2. Klik onder Labels op Grafiektitel en klik vervolgens op de gewenste optie.

Tabblad Grafiekindling, groep Labels

 1. Selecteer de tekst in het vak Grafiektitel en typ een grafiektitel.

Zie ook

Gegevens in een grafiek bewerken

Een grafiek wijzigen

Grafiektypen

 
 
Van toepassing op:
Excel voor Mac 2011, PowerPoint voor Mac 2011, Word voor Mac 2011