Documenten beveiligen met wachtwoorden

U kunt voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers een document kunnen openen of het kunnen wijzigen, zelfs als ze wel gemachtigd zijn het document te openen.

 Let op   Zorg dat u het wachtwoord opschrijft en op een veilige plaats bewaart als u een wachtwoord instelt voor een document. Als u het wachtwoord kwijtraakt, hebt u geen toegang meer tot het met een wachtwoord beveiligde document en kunt u het niet meer openenWachtwoorden in Excel voor Mac en Word voor Mac mogen uit maximaal vijftien tekens bestaan. U kunt een werkmap of document dat met een wachtwoord is beveiligd niet openen in de Windows-versie van Excel of Word als het wachtwoord langer is dan vijftien tekens. Als u het bestand wilt openen in Office voor Mac, vraagt u de maker om de lengte van het wachtwoord in Windows aan te passen.

In Word worden de gegevens die in een document zijn verborgen niet versleuteld. Met voldoende tijd en kennis kan een gebruiker gegevens wijzigen in elk document waartoe hij of zij toegang heeft. Om te voorkomen dat gegevens worden gewijzigd en om vertrouwelijke informatie beter te beveiligen, kunt u de toegang tot Word-documenten die dergelijke informatie bevatten beperken door deze op te slaan op locaties die alleen beschikbaar zijn voor geautoriseerde gebruikers.

Ga op een van de volgende manieren te werk:

WeergevenEen wachtwoord vereisen om een document te openen

 1. Open het document dat u wilt beveiligen.
 2. Klik in het Word-menu op Voorkeuren.
 3. Klik onder Persoonlijke instellingen op BeveiligingKnop Beveiligingsvoorkeuren.
 4. Typ een wachtwoord in het vak Wachtwoord voor openen en klik op OK.
 5. Typ in het dialoogvenster Wachtwoord bevestigen nogmaals het wachtwoord en klik op OK.
 6. Klik op OpslaanKnop Opslaan.

 Tip   Als u een wachtwoord wilt verwijderen, selecteert u alle inhoud in het vak Wachtwoord voor openen en drukt u op DELETE .

WeergevenVereisen dat anderen een wachtwoord invoeren om een document te wijzigen

U kunt een wachtwoord instellen, zodat alleen geautoriseerde gebruikers wijzigingen aan een document kunnen aanbrengen. Gebruikers die niet zijn geautoriseerd om een document te wijzigen, kunnen het nog steeds openen en vervolgens opslaan door een andere bestandsnaam te gebruiken.

 1. Open het document dat u wilt beveiligen.
 2. Klik in het Word-menu op Voorkeuren.
 3. Klik onder Persoonlijke instellingen op BeveiligingKnop Beveiligingsvoorkeuren.
 4. Typ een wachtwoord in het vak Wachtwoord voor schrijfbevoegdheid en klik op OK.
 5. Typ in het dialoogvenster Wachtwoord bevestigen nogmaals het wachtwoord en klik op OK.
 6. Klik op OpslaanKnop Opslaan.

 Tip   Als u een wachtwoord wilt verwijderen, selecteert u alle inhoud in het vak Wachtwoord voor schrijfbevoegdheid en drukt u op DELETE .

WeergevenEen document beveiligen tijdens revisie

Als onderdeel van het voorbereiden van een document voor revisie kunt u opgeven dan anderen het document alleen kunnen wijzigen door opmerkingen in te voegen, of door opmerkingen en bijgehouden wijzigingen in te voegen met revisiemarkeringen. Als extra beveiliging kunt u een wachtwoord instellen om ervoor te zorgen dat gebruikers dit type beveiliging niet kunnen verwijderen.

 1. Open het document dat u wilt beveiligen.
 2. op het tabblad Controleren, onder Beveiliging, klikt u op Document.

Tabblad Controleren in Word, groep Beveiliging

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
Handeling Doe het volgende
Waarborgen dat alle wijzigingen worden bijgehouden, zodat u deze kunt controleren. Gebruikers kunnen geen wijzigingen accepteren of afwijzen of het bijhouden van wijzigingen uitschakelen. Klik op Bijgehouden wijzigingen
Gebruikers toestaan opmerkingen te maken Klik op Opmerkingen
Wijzigingen beperken tot formulieren, zodat gebruikers de velden kunnen invullen zonder onopzettelijk wijzigingen aan het formulier zelf aan te brengen Klik op Formulieren
Voorkomen dat gebruikers wijzigingen kunnen aanbrengen Klik op Alleen-lezen

WeergevenHet wachtwoord voor een document wijzigen

 1. Open het document waarvoor u het wachtwoord wilt wijzigen.
 2. Klik in het Word-menu op Voorkeuren.
 3. Klik onder Persoonlijke instellingen op BeveiligingKnop Beveiligingsvoorkeuren.
 4. Selecteer alle inhoud in het vak Wachtwoord voor openen of het vak Wachtwoord voor schrijfbevoegdheid.
 5. Typ het nieuwe wachtwoord en klik op OK.
 6. Typ in het dialoogvenster Wachtwoord bevestigen nogmaals het wachtwoord en klik op OK.
 7. Klik op OpslaanKnop Opslaan.

 Tip   Als u een wachtwoord wilt verwijderen, selecteert u alle inhoud in het vak Wachtwoord voor openen of het vak Wachtwoord voor schrijfbevoegdheid en drukt u op DELETE .

Zie ook

Uw privacy beschermen

 
 
Van toepassing op:
Word voor Mac 2011