Audio of geluid toevoegen aan de presentatie

U kunt alle typen audio toevoegen die zich op uw computer bevinden, waaronder audiobestanden, nummers uit uw muziekbibliotheek of zelfs geluid dat u zelf hebt opgenomen.

 Opmerking   In PowerPoint 2008 en oudere versies van PowerPoint worden audiobestanden gekoppeld aan de presentatie in plaats van ingesloten in de presentatie. Om deze reden zijn zowel de presentatie als de audiobestanden vereist om de audio af te kunnen spelen. Als u een oudere versie van PowerPoint gebruikt, zet u het presentatiebestand in een andere map dan het audiobestand. Als u de presentatie wilt verzenden via e-mail, gebruikt u eerst de ingebouwde functie van de Mac om een map met bestanden te comprimeren. Instructies hiervoor vindt u in Mac Help. Klik in de Finder op Help. Typ in het vak Zoeken de tekst ZIP en klik vervolgens op Bestanden en mappen comprimeren.

Ga op een van de volgende manieren te werk:

WeergevenAudio toevoegen aan een dia

Als u problemen met afspelen wilt vermijden, kunt u de audioclips insluiten in de presentatie. Als u een audiobestand insluit, hoeft u zich geen zorgen te maken over ontbrekende bestanden wanneer u de presentatie geeft, omdat het audiobestand deel uitmaakt van de presentatie.

 1. Klik in het navigatievenster op de dia waaraan u geluid wilt toevoegen.

WeergevenDia's selecteren in het navigatievenster

 1. Klik in het menu Beeld op Normaal.
 2. Klik boven in het navigatievenster op het tabblad Dia's   en klik op een dia.Tabblad Dia's.Afhankelijk van de breedte van het navigatievenster worden de tabbladen Benoemd tabblad Dia's en Benoemd tabblad Overzicht  met namen of de tabbladen Dia's  Tabblad Dia's en Overzicht  Tabblad Overzicht met pictogrammen weergegeven.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
Handeling Doe het volgende
Audio uit een bestand invoegen

Klik op het tabblad Start onder Invoegen op Media en klik vervolgens op Audio uit bestand.

Tabblad Start, groep Invoegen

Selecteer een audiobestand en klik op Invoegen.


 Opmerkingen 

 • Als u de bestandsgrootte van de presentatie wilt beperken, kunt u in plaats hiervan een koppeling maken met het audiobestand door het selectievakje Koppelen aan bestand in te schakelen.
 • Als u een geluidsbestand niet kunt selecteren dat op de computer wordt afgespeeld, klikt u in het snelmenu Inschakelen op Alle bestanden.
Audio van iTunes of GarageBand invoegen

Klik op het tabblad Start onder Invoegen op Media en klik vervolgens op Audiobrowser. Klik in het snelmenu op iTunes of GarageBand, klik vervolgens op een audiobestand en sleep dit naar de dia.

Tabblad Start, groep Invoegen

 Opmerking   Het pictogram GarageBand wordt weergegeven als er audio in de map GarageBand staat.

 Opmerking   Als u audio aan een die toevoegt, wordt het pictogram Audiopictogram op dia weergegeven waarmee het audiobestand wordt aangegeven.

WeergevenAudio in een dia beluisteren

 1. Klik op het audiopictogram in de dia dat u wilt beluisteren.
 2. Klik op Afspelen onder het pictogram.

Klik onder het audiopictogram op de afspeelknop

WeergevenDe afspeelopties voor audio instellen

 1. Klik in de dia op het pictogram voor de audio die u wilt wijzigen en klik op het tabblad Audio opmaken.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
Handeling Klik op
Het geluid automatisch afspelen als de dia met de audio wordt weergegeven tijdens de diavoorstelling

Klik onder Audio-opties in het snelmenu Start op Automatisch.

Tabblad Audio opmaken, groep Audio-opties

Instellen dat de audio wordt afgespeeld als u op de muis klikt

Klik onder Audio-opties in het snelmenu Start op Bij klikken.

Tabblad Audio opmaken, groep Audio-opties

De audio afspelen als u door meerdere dia's in de presentatie klikt

Klik onder Audio-opties in het snelmenu Start op Tijdens dia's afspelen.

Tabblad Audio opmaken, groep Audio-opties

Een audioclip continu afspelen totdat u deze onderbreekt

Klik onder Audio-opties in het menu Afspeelopties op Herhalen tot film of geluid wordt stopgezet.

Tabblad Audio opmaken, groep Audio-opties

 Opmerking   Wanneer u een geluid herhaalt, wordt dit continu afgespeeld totdat u naar de volgende dia gaat

WeergevenEen nummer afspelen tijdens meerdere dia's

Standaard wordt audio alleen afgespeeld tijdens de dia waarvoor de audio is ingesteld. U kunt er echter ook voor kiezen de audio gedurende meerdere dia's af te spelen.

 1. Klik op het luidsprekerpictogram dat het audiobestand voorstelt.
 2. Klik op het paarse tabblad Audio opmaken dat wordt weergegeven.
 3. Klik onder Audio-opties in het snelmenu Start op Doorlopend afspelen.

Tabblad Audio opmaken, groep Audio-opties

 Tip   Als de presentatie langer is dan het nummer, kunt u het nummer herhaald afspelen. Klik hiertoe onder Audio-opties op Afspeelopties en klik vervolgens op Herhalen tot film of geluid wordt stopgezet.

WeergevenMeerdere nummers aan een presentatie toevoegen

In PowerPoint kan een nummer worden afgespeeld tijdens een aantal opgegeven dia's en kan vervolgens een nieuw nummer worden afgespeeld bij een volgende dia.

 1. Voeg het eerste audiobestand in voor de dia waar het eerste nummer moet beginnen, bijvoorbeeld dia 1.
 2. Controleer of het audiopictogram voor de dia is geselecteerd en klik vervolgens op het tabblad Audio opmaken onder Audio-opties in het snelmenu Start op Doorlopend afspelen.

Tabblad Audio opmaken, groep Audio-opties

 1. Klik, terwijl het audiopictogram nog is geselecteerd, op het tabblad Animaties en klik vervolgens onder Animatie-opties op de knop Opnieuw ordenen.

Tabblad Animaties, groep Animatie-opties

 1. Selecteer het nummer in het dialoogvenster Aangepaste animatie en open onder in het dialoogvenster het paneel Mediaopties.

Aangepaste animatie met mediaopties

 1. Wijzig in het vak Na het getal 999 in het aantal dia's waarvoor het nummer moet worden afgespeeld.

Als het nummer bijvoorbeeld moet beginnen bij dia 1 en moet worden afgespeeld tot en met dia 4, waarna bij dia 5 een nieuw nummer wordt gestart, typt u 4 in het vak omdat de muziek tijdens vier dia's moet worden afgespeeld en daarna moet stoppen.

 1. Herhaal stap 1 tot en met 5 om meer nummers toe te voegen.

Als u bijvoorbeeld een nieuw nummer toevoegt aan dia 5 en deze muziek wilt afspelen tijdens dia's 5, 6 en 7, stelt u de optie Doorlopend afspelen in, opent u het dialoogvenster Aangepaste animatie en wijzigt u onder Mediaopties de waarde in het vak Na in 3 omdat de muziek voor drie dia's moet worden afgespeeld.

WeergevenHet audiopictogram verbergen tijdens de diavoorstelling

 Opmerking   Gebruik deze optie alleen als u het geluid op automatisch afspelen hebt ingesteld.

 1. Klik in de dia op het pictogram voor de audio die u wilt wijzigen en klik op het tabblad Audio opmaken.
 2. Klik onder Audio-opties in het menu Afspeelopties op Pictogram verbergen tijdens voorstelling.

Tabblad Audio opmaken, groep Audio-opties

WeergevenHet audiopictogram na het afspelen verbergen

 1. Klik in de dia op het audiopictogram dat u wilt wijzigen.
 2. Klik op het tabblad Animaties onder Nadrukeffecten op het nadrukeffect Afspelen.

Tabblad Animaties, groep Nadrukeffecten met geselecteerde media

 1. Klik op het tabblad Animaties onder Animatie-opties op Opnieuw ordenen.

Tabblad Animaties, groep Animatie-opties

 1. Klik in het deelvenster Aangepaste animatie onder Animatievolgorde op het audio-effect in de lijst.
 2. Klik in het deelvenster Aangepaste animatie onder Effectopties in het snelmenu Na animatie op Verbergen na animatie.

Zie ook

Audio opnemen

Een diavoorstelling opnemen

Ik kan een audiobestand niet horen

 
 
Van toepassing op:
PowerPoint voor Mac 2011