Outlook synchroniseren met iCal en Apple Mail op uw Mac

U kunt uw agenda en taken synchroniseren met iCal en u kunt uw taken en notities ook synchroniseren met Apple Mail. Outlook maakt gebruik van Synchronisatieservices (Synchronisatieservices: Een centrale database op uw computer waarin toepassingen en apparaten gegevens, zoals agenda's, contactpersonen, taken en notities, kunnen delen.), een centrale database op uw computer, om deze items te synchroniseren.

 Opmerking   Vanaf OS X Mountain Lion biedt Apple niet langer actieve ondersteuning voor Synchronisatieservices. U kunt problemen ondervinden als u Synchronisatieservices gebruikt om uw Outlook-gegevens (agenda, contactpersonen, taken en notities) te synchroniseren met lokale toepassingen en smartphones, zoals iPhone, iCal en RIM.

Nadat uw Outlook-gegevens zijn gesynchroniseerd met Synchronisatieservices, worden de gegevens ook gesynchroniseerd met iCal en Apple Mail. Als u uw e-mail wilt synchroniseren tussen Outlook en een andere toepassing of een ander apparaat, voegt u het account toe in Outlook en in de andere toepassing. U hoeft Synchronisatieservices niet in te schakelen in Outlook.

 Opmerking   Outlook biedt momenteel geen ondersteuning voor CalDAV of CardDAV. Dit betekent dat het niet mogelijk is om uw iCloud-agenda of -contactpersonen te synchroniseren met Outlook voor Mac. Outlook biedt echter wel ondersteuning voor iCloud Mail. Zie Compatibiliteit van Microsoft Outlook voor Mac 2011 met Apple iCloud voor meer informatie.

  1. Klik in het menu Extra op Synchronisatieservices.

Tabblad Extra, groep 3

  1. Schakel in het linkerdeelvenster het selectievakje in voor het eerste itemtype (zoals Agenda of Contactpersonen) dat u wilt synchroniseren.

Dialoogvenster Synchronisatieservices

  1. Kies onder De accounts selecteren die moeten worden gesynchroniseerd het account of de accounts die u wilt synchroniseren voor het geselecteerde itemtype.

 Opmerking   Het account Op mijn computer bevat alle items (items: Eenheden met informatie in Outlook, zoals e-mailberichten, agenda-items, contactpersonen en notities.) van Outlook die niet zijn gesynchroniseerd met een Microsoft Exchange-account (Microsoft Exchange-account: Een account dat wordt beheerd door Microsoft Exchange Server. Microsoft Exchange-accounts worden gebruikt door organisaties met veel gebruikers. Hiermee is het mogelijk om e-mail, agenda's en contactpersonen te synchroniseren tussen meerdere computers.).

  1. Kies in het pop-upmenu Outlook-map waaraan u nieuwe items wilt toevoegen de locatie in Outlook waar u nieuwe items wilt opslaan. Nieuwe items zijn items die voor het eerst worden toegevoegd in een andere toepassing of een ander apparaat en vervolgens worden gesynchroniseerd met Outlook.
  2. Herhaal de stappen 2 tot en met 4 voor alle andere itemtypen die u wilt synchroniseren.

 Opmerking   Voor elk itemtype dat u wilt synchroniseren, moet u de accounts selecteren en de Outlook-map waaraan nieuwe items moeten worden toegevoegd.

  1. Sluit het dialoogvenster Synchronisatieservices en klik in het bevestigingsbericht op OK.

De duur van de synchronisatie is afhankelijk van de grootte van uw agenda. Als u Outlook sluit wordt de synchronisatie toch voltooid. Het duurt bijvoorbeeld enige tijd als u een agenda hebt die meer dan een jaar beslaat.


 Opmerkingen 

  • In Apple Mail worden taken en notities weergegeven in het navigatievenster (linkerdeelvenster) onder de kop HERINNERINGEN.
  • Alleen velden die zowel in Outlook als in de database van Synchronisatieservices bestaan, worden gesynchroniseerd.

Zie ook

Een Outlook-agenda synchroniseren met een iPhone, iPad of iPod

Basisprincipes van synchroniseren - wat u wel en wat u niet kunt synchroniseren

 
 
Van toepassing op:
Outlook voor Mac 2011