Leerschema voor Outlook voor Mac 2011

Volg dit leerschema met studie- en Help-onderwerpen om systematisch en stapsgewijs te leren werken met Microsoft Outlook voor Mac 2011.

1. Outlook leren kennen

Titel Beschrijving
Zelfstudie: Basiskennis van Outlook voor Mac 2011 Download dit PDF-bestand met een stapsgewijze zelfstudieles waarin dezelfde concepten worden behandeld als in de video met basiskennis van Outlook, maar dan in de vorm van tekst met afbeeldingen.
Video: Sneller werken met het lint van Office voor Mac Maak kennis met het lint van Outlook voor Mac 2011, dat u snel en gemakkelijk toegang geeft tot de functies en hulpmiddelen die u het vaakst gebruikt.

2. Uw accounts instellen

Titel Beschrijving
Een e-mailaccount toevoegen Leer hoe u POP- en IMAP-e-mailaccounts configureert van e-mailserviceproviders, zoals AOL, Gmail, MobileMe en Windows Live Hotmail.
Een Exchange-account toevoegen Maak verbinding met het Microsoft Exchange-account dat uw bedrijf of organisatie heeft verstrekt.
Video: Windows-items importeren in Outlook voor Mac 2011 Bekijk deze korte video waarin wordt getoond hoe u een gegevensbestand van Outlook voor Windows (.PST) kunt importeren.

3. Werken met e-mail, de agenda en het adresboek

Titel Beschrijving
Een afbeelding of achtergrond aan een bericht toevoegen Maak uw e-mailberichten interessanter door een afbeelding op te nemen als onderdeel van het bericht.
Een handtekening in een bericht invoegen Voeg handmatig of automatisch een handtekening toe aan elk bericht dat u verstuurt.
Een vergadering of afspraak maken Ontdek wat het verschil is tussen een vergadering en een afspraak en leer hoe u beide items kunt maken in uw agenda.
Video: Blijf erbij met Mijn dag Bekijk deze korte video waarin wordt getoond hoe u taken en gebeurtenissen kunt beheren op uw bureaublad, zelfs wanneer Outlook is gesloten.
De afzender van een bericht aan uw Outlook-contactpersonen toevoegen Voeg rechtstreeks vanuit het bericht een e-mailadres toe aan uw contactpersonen, zonder ook maar iets te typen.
Een groep contactpersonen maken (ook wel distributielijst genoemd) Leer hoe u een distributielijst maakt, zodat u naar iedereen in een groep een bericht kunt sturen zonder dat u de adressen van iedere ontvanger hoeft te typen.

4. Items ordenen en zoeken

Titel Beschrijving
Video: Berichten organiseren per gesprek Bekijk deze korte video waarin wordt getoond hoe u berichten die hetzelfde onderwerp hebben, samen kunt weergeven.
Video: Eén Postvak IN gebruiken Bekijk deze korte video waarin wordt getoond hoe u berichten van alle e-mailaccounts in één Postvak IN kunt weergeven.
Extra mappen maken in het navigatiedeelvenster Maak extra mappen om uw berichten, contactpersonen, taken en notities te ordenen.
Een item categoriseren Wijs categorieën met kleurcodes toe aan berichten, gebeurtenissen, contactpersonen en andere items, zodat u deze gemakkelijker kunt ordenen en terugvinden.
Zoeken naar items in Outlook met een basiszoekopdracht Doorzoek snel de huidige map en breid de zoekopdracht uit naar extra mappen of itemtypen.
Een regel maken Maak een regel om binnenkomende berichten automatisch in bepaalde mappen te plaatsen.

5. Synchroniseren en delen

Titel Beschrijving
Outlook synchroniseren met iCal en Apple Mail op uw Mac Leer hoe u uw Outlook-contactpersonen synchroniseert met het Apple-adresboek, MobileMe en iSync-compatibele apparaten.
Gedeelde agenda's, adresboeken of e-mailmappen openen Open een Microsoft Exchange-agenda, -adresboek of -e-mailmap waarvoor u de juiste machtiging hebt.
Gemachtigden toevoegen en beheren Geef een gemachtigde toegang tot uw agenda, Postvak IN of adresboek in Microsoft Exchange en stel hiervoor machtigingen in.

6. Ongewenste e-mail, de beveiliging en uw privacy beheren

Titel Beschrijving
Bescherming tegen ongewenste e-mail aanpassen Pas het filter voor ongewenste e-mail aan door meer of minder e-mailberichten aan te merken als 'ongewenst'.
Een certificaat voor een contactpersoon importeren, exporteren of verwijderen Lees meer over de verschillende beveiligingsfuncties in Outlook.
Een digitaal ondertekend of versleuteld bericht verzenden Beveilig uw berichten beter door digitale handtekeningen en versleuteling te gebruiken.
Een bericht met beperkte machtigingen maken Gebruik IRM (Information Rights Management) om de machtiging voor een bericht te beperken en zo bijvoorbeeld te voorkomen dat ontvangers het bericht doorsturen.

7. Andere nuttige Outlook-informatiebronnen verkennen

Titel Beschrijving
Van Outlook uw standaardtoepassing voor e-mail, agenda-afspraken en contactpersonen maken Stel Outlook zo in dat het programma automatisch wordt geopend wanneer u op een koppeling in een document of webpagina klikt om een e-mailbericht te verzenden (ook wel 'mailto-koppeling' genoemd).
Sneltoetsen van Outlook Bekijk de volledige lijst met sneltoetsen, die zijn onderverdeeld in logische categorieën.
Het Outlook-venster aanpassen Maak kennis met de belangrijkste onderdelen van het Outlook-venster en leer hoe u elk onderdeel kunt aanpassen.
Bekende problemen in Outlook 2011 Bekijk een lijst met bekende problemen en mogelijke (tijdelijke) oplossingen.

Zie ook

Nieuwe functies in Outlook voor Mac 2011

Outlook voor Mac 2011-training

Opties voor technische ondersteuning

 
 
Van toepassing op:
Outlook voor Mac 2011