Het Outlook-venster aanpassen

U bent veel tijd bezig in Outlook. U zult de toepassing dus willen instellen voor een werkwijze die u prettig vindt. Als u bijvoorbeeld meer ruimte wilt creëren om uw e-mail en agenda-items weer te geven, kunt u bepaalde onderdelen verbergen. Binnen elke weergave kunt u ook kolommen verplaatsen, toevoegen en verwijderen of de grootte ervan aanpassen zodat gegevens op de gewenste manier worden weergegeven.

Deze illustratie bevat de belangrijkste onderdelen van het Outlook-venster.

Outlook-venster

Bijschrift 1 Werkbalk

Bijschrift 2 Lint

Bijschrift 3 Navigatiedeelvenster

Bijschrift 4 Weergave-overschakeling

Bijschrift 5 Lijst met items

Bijschrift 6 Leesvenster

WeergevenDe werkbalk en het lint aanpassen

De werkbalk aanpassen

U kunt de werkbalk aanpassen zodat u pictogrammen en tekst, alleen pictogrammen of alleen tekst weergeeft.

 1. Klik in het menu Beeld op Werkbalk aanpassen.
 2. Klik in het pop-upvenster Weergeven op de gewenste optie.

 Opmerking   Klik in het menu Beeld op Werkbalk verbergen als u de werkbalk wilt verbergen.

Het lint minimaliseren of uitvouwen

U kunt het lint minimaliseren zodat alleen tabbladen worden weergegeven.

 • Klik rechts op het lint op Knop op lint minimaliseren.

 Tip   U kunt ook het lint minimaliseren door op het actieve tabblad te klikken.

WeergevenHet navigatiedeelvenster en de weergave-omschakeling aanpassen

Het navigatiedeelvenster verbergen

 • Klik in het menu Beeld op Navigatiedeelvenster.

 Tip   Als u het navigatiedeelvenster verbergt, wordt ook de weergave-omschakeling verborgen. Wijs in het menu Beeld de optie Ga naar aan en klik op een weergave als u weergaven wilt wijzigen terwijl de weergave-overschakeling wordt verborgen.

De weergave-overschakeling minimaliseren

U kunt de weergave-omschakeling minimaliseren als u meer ruimte in het navigatiedeelvenster wilt creëren.

 • Houd de muisaanwijzer boven in de weergave-omschakeling en sleep de rand omlaag.

Het gemeenschappelijke postvak IN uitschakelen

Standaard worden in de Outlook-mappenlijst (mappenlijst: De lijst met uw e-mailmappen die zichtbaar is in het navigatievenster aan de linkerzijde van het hoofdvenster van Outlook. De mappenlijst is alleen zichtbaar in de e-mailweergave.) soortgelijke mappen, zoals postvakken IN, gegroepeerd uit al uw e-mail- en Microsoft Exchange-accounts. Dankzij deze functie kunt u eenvoudiger alle berichten tegelijkertijd lezen zonder dat u hoeft te navigeren tussen e-mailmappen. Desgewenst kunt u deze functie uitschakelen zodat elk account en alle bijbehorende mappen worden gescheiden in de mappenlijst.

 1. Klik in het Outlook-menu op Voorkeuren.
 2. Klik onder Persoonlijke instellingen op AlgemeenKnop Algemene voorkeuren.
 3. Schakel onder Mappenlijst het selectievakje Soortgelijke mappen van verschillende accounts, zoals Postvakken IN, groeperen uit.

WeergevenDe lijst met items aanpassen

In het hoofdvenster van Outlook is de lijst met items de lijst met berichten, contactpersonen, taken of notities. Standaard wordt de lijst met items verticaal weergegeven tussen het navigatiedeelvenster en het leesvenster.

 Opmerking   De lijst met items is niet beschikbaar in de agendaweergave.

De tekengrootte wijzigen voor de lijst met items

 1. Klik in het Outlook-menu op Voorkeuren.
 2. Klik onder Persoonlijke instellingen op LettertypenKnop Lettertypevoorkeuren.
 3. Klik onder Lijsten met items in het pop-upmenu Tekengrootte op een optie.

De sorteervolgorde wijzigen in de lijst met items

 • Klik op het tabblad Indelen op Rangschikken op en klik op een optie.

Tabblad Indelen, groep 2

Kolommen kiezen voor de lijst met items

Als het leesvenster is verborgen of onder de lijst met items is gepositioneerd, kunt u de gewenste kolommen voor de lijst met items kiezen. De beschikbare kolommen variëren, afhankelijk van het type items in de lijst.

 1. Klik op het tabblad Indelen op Leesvenster en controleer of Onder of Verborgen is geselecteerd.

Tabblad Indelen, groep 2

 1. Wijs in het menu Beeld de optie Kolommen aan en klik op een kolomnaam. Kolommen in de huidige weergave worden aangeduid met een vinkje.

 Tip   

 • In de lijst met items kunt u op een kolomkop klikken om op de betreffende kolom te klikken.
 • Als u de kolommen opnieuw wilt rangschikken, klikt u op een kolomkop en sleept u deze naar een nieuwe positie.
 • Als u de grootte van een kolom wilt wijzigen, houdt u de muisaanwijzer aan de rechterzijde van de kolomkop totdat de aanwijzer verandert. Vervolgens sleept u de rand.

WeergevenHet leesvenster aanpassen

In het leesvenster, dat soms het voorbeeldvenster wordt genoemd, kunt u items (items: Gegevenseenheden in Outlook, zoals e-mailberichten, kalendergebeurtenissen, contactpersonen, taken en notities.) lezen zonder deze te openen. U kunt het leesvenster aanpassen aan uw voorkeuren.

Het leesvenster verplaatsen of verbergen

U kunt het leesvenster rechts in het Outlook-venster plaatsen, onder de lijst met items, of verbergen.

 • Klik op het tabblad Indelen op Leesvenster en klik op een optie.

Tabblad Indelen, groep 2


 Opmerkingen 

 • Als u de grootte van het leesvenster wilt wijzigen, houdt u de muisaanwijzer boven de rand tussen het leesvenster en de lijst met items. Vervolgens sleept u de rand.
 • Het leesvenster is niet beschikbaar in de agendaweergave.

De tekengrootte voor berichten in het leesvenster wijzigen

 1. Klik onder aan het navigatievenster (navigatievenster: Het deelvenster aan de linkerzijde van het hoofdvenster van Outlook. In de e-mailweergave wordt in het navigatievenster de mappenlijst weergegeven. In de weergaven Agenda, Contactpersonen, Taken en Notities kunt u in het navigatievenster items weergeven en verbergen vanuit de categorielijst.) op E-mail Knop E-mailweergave.
 2. Klik op een bericht en klik in het menu Opmaak op Tekengrootte vergroten of Tekengrootte verkleinen.

Zie ook

Items indelen in Outlook

Een standaardlettertype voor uitgaande berichten kiezen

De agendaweergave wijzigen

Berichten of taken filteren

Items rangschikken en groeperen

 
 
Van toepassing op:
Outlook voor Mac 2011