Een regel maken

Een regel is een actie die automatisch wordt uitgevoerd voor binnenkomende of uitgaande berichten, op basis van voorwaarden die u opgeeft. U kunt regels maken om uw berichten te ordenen. U kunt bijvoorbeeld regels maken om bestanden automatisch in mappen op te slaan of om berichten toe te wijzen aan categorieën.

Voer een van de volgende bewerkingen uit:

WeergevenSnel een regel maken op basis van de afzender of de geadresseerde van een bericht

Een type regel dat veel voorkomt, wordt gebruikt om berichten naar een map te verplaatsen op basis van de afzender of de geadresseerde. U kunt bijvoorbeeld een regel maken om alle berichten van Koos Splinter te verplaatsen naar een map met de naam E-mail van Koos. In Outlook bestaat er een snelkoppeling om dit type regel te maken vanuit een bestaand bericht.

 Tip   Als u berichten ontvangt van een groep contactpersonen (ook distributielijst genoemd), kunt u een regel maken om berichten die naar de groep zijn verzonden automatisch naar een map te verplaatsen.

 1. Klik in de berichtenlijst op een bericht met de afzender of de geadresseerde voor wie u een regel wilt maken.
 2. Klik op het tabblad Start op Regels en klik vervolgens op Berichten van (naam van afzender) verplaatsen of Berichten aan (naam van geadresseerde) verplaatsen.

Tabblad Start, groep 4

 1. Begin in het zoekvak voor mappen de naam te typen van de map waarnaar u berichten wilt verplaatsen.
 2. Wanneer de gewenste map wordt weergegeven, klikt u op de mapnaam, klikt u op Kiezen en klikt u vervolgens op OK.

 Opmerking   

WeergevenEen regel maken op basis van een bestaand bericht

Wanneer u een regel maakt vanuit een bestaand bericht, worden de afzender, de geadresseerde en het onderwerp automatisch ingevuld in de regelinstructies.

 1. Klik in de berichtenlijst op het bericht van waaruit u een regel wilt maken.
 2. Klik op het tabblad Start op Regels en klik vervolgens op Regel maken.

Tabblad Start, groep 4

 1. Pas onder Wanneer een nieuw bericht binnenkomt de criteria aan uw behoeften aan.

Als u een van de criteria wilt verwijderen, klikt u op Knop Zoekcriteria verwijderen. Als u criteria wilt toevoegen, klikt u op Knop Zoekcriteria toevoegen.

 1. Geef onder Voer de volgende actie uit de acties op die moeten worden uitgevoerd.
 2. Klik op OK .

 Opmerking   

WeergevenEen aangepaste regel maken

In plaats van een regel te maken vanuit een bestaand bericht, kunt u een aangepaste regel maken op basis van alle criteria die u wenst. U dient een aangepaste regel te maken als u een account hebt dat wordt beheerd door Microsoft Exchange Server 2010 of later en u de regel op uw computer wilt opslaan. (Als u een regel maakt op basis van een bestaand bericht, wordt de regel voor een account dat wordt beheerd door Microsoft Exchange Server 2010 of later, opgeslagen op de Exchange-server en niet op uw computer.)

 1. Klik in het menu Extra op Regels.
 2. Voer in het linkerdeelvenster van het dialoogvenster Regels een van de volgende handelingen uit:
Handeling Actie
Een regel maken die op uw computer wordt uitgevoerd terwijl Outlook is geopend Klik onder OP MIJN COMPUTER op het accounttype.
Een regel maken die op de Exchange-server wordt uitgevoerd (deze optie is alleen beschikbaar voor accounts die worden beheerd door Microsoft Exchange Server 2010 of later) Klik onder EXCHANGE-SERVERS op de accountnaam.

WeergevenAls u niet weet welk type account u hebt

 1. Klik in het dialoogvenster Regels op Alles weergeven en klik vervolgens onder Persoonlijke instellingen op Accounts.
 2. Klik in het linkerdeelvenster van het dialoogvenster Accounts op het account. Het accounttype wordt weergegeven onder de accountbeschrijving. In dit voorbeeld is het account een POP-account.Indicator voor accounttype
 3. Als u wilt terugkeren naar het dialoogvenster Regels, klikt u op Alles weergeven en klikt u vervolgens onder E-mail op Regels.

 1. Klik op Toevoegen Toevoegen.
 2. Typ in het vak Regelnaam een naam voor de regel.
 3. Klik onder Wanneer een nieuw bericht binnenkomt, in het pop-upmenu aan de linkerkant, op het type gegevens dat u wilt identificeren.

Voor de meeste criteria gaat u van links naar rechts om meer pop-upmenu's of tekstvakken te gebruiken. Als u bijvoorbeeld alle berichten wilt identificeren die zijn verzonden door collega's, is het criterium bijvoorbeeld VanBevat@alpineskihouse.com.

WeergevenAls u meerdere criteria wilt gebruiken die zijn gescheiden door 'of'

Voor regels die zijn opgeslagen op de Exchange-server, volgt u deze procedure:

 1. Selecteer in het meest linkse pop-upmenu van de criteria een veld dat tekst bevat, zoals Van, Geadresseerden of Onderwerp.
 2. Ga naar rechts naar het tweede pop-upmenu en selecteer Bevat.
 3. Klik op Zoektermen toevoegen en klik in de zoeklijst op Toevoegen Toevoegen voor elke term die u wilt toevoegen.

 Opmerking   Voor regels die zijn opgeslagen op uw computer kunt u het pop-upmenu boven de criteria gebruiken om Als aan een of meer criteria is voldaan of andere opties te selecteren.

 1. Als u een van de criteria wilt verwijderen, klikt u op Knop Zoekcriteria verwijderen. Als u criteria wilt toevoegen, klikt u op Knop Zoekcriteria toevoegen.
 2. Geef onder Voer de volgende actie uit de acties op die moeten worden uitgevoerd.
 3. Klik op OK .


 Opmerkingen 

Zie ook

Antwoord bij afwezigheid in- of uitschakelen

Een regel bewerken

Extra mappen maken in het navigatievenster

De regel die ik heb gemaakt, werkt niet

Regels op de server en regels op mijn computer

 
 
Van toepassing op:
Outlook voor Mac 2011