Een contactgroep (ook een distributielijst genoemd) maken

Een contactgroep, ook een distributielijst genoemd, is een groep e-mailadressen die zijn verzameld onder één naam. Een bericht dat u naar een contactgroep verzendt, wordt verzonden naar alle geadresseerden in de groep. U kunt contactgroepen opnemen in berichten, vergaderverzoeken en in andere contactgroepen.

 Opmerking   Als u een Microsoft Exchange-account (Microsoft Exchange-account: Een account dat wordt beheerd door Microsoft Exchange-server. Microsoft Exchange- accounts worden gebruikt door organisaties met veel gebruikers. Hiermee wordt synchronisatie van e-mail, agenda's en contactpersonen tussen meerdere computers mogelijk.), worden groepen met contactpersonen niet opgeslagen op de Exchange-server. Nieuwe groepen worden opgeslagen op uw computer en zijn alleen beschikbaar in Outlook voor Mac.

  1. Klik onder aan het navigatievenster (navigatievenster: Het deelvenster aan de linkerzijde van het hoofdvenster van Outlook. In de e-mailweergave wordt in het navigatievenster de mappenlijst weergegeven. In de weergaven Agenda, Contactpersonen, Taken en Notities kunt u in het navigatievenster items weergeven en verbergen vanuit de categorielijst.) op Contactpersonen Knop Contactpersonenweergave.
  2. Klik op het tabblad Start op Groep contactpersonen.

Tabblad Start van Contactpersoon, groep 1

WeergevenAls Groep contactpersonen niet beschikbaar is

Als u een groep met contactpersonen wilt maken, moet u in uw voorkeuren instellen dat u de mappen op Deze computer wilt weergeven.

  1. Klik in het Outlook-menu op Voorkeuren.
  2. Klik onder Persoonlijke instellingen op AlgemeenKnop Algemene voorkeuren.
  3. Schakel onder Mappenlijst het selectievakje Mappen op Deze computer verbergen uit.
  1. Geef een naam voor de groep met contactpersonen op.
  2. Voer een van de volgende handelingen uit:
Handeling Doe het volgende
Een persoon uit uw contactpersonen toevoegen of een persoon toevoegen met wie u onlangs e-mail hebt uitgewisseld Klik op Toevoegen Knop Toevoegen aan groep, typ enkele van de eerste letters van de naam van de persoon of groep, en klik op de toepasselijke vermelding in het pop-upmenu.
Een persoon toevoegen die niet in uw contactpersonen voorkomt of met wie u niet onlangs e-mail hebt uitgewisseld Klik op Toevoegen Knop Toevoegen aan groep en typ het e-mailadres van de persoon.
Voorkomen dat geadresseerden het e-mailadres van andere groepsleden zien Schakel het selectievakje BCC gebruiken om gegevens van lid te verbergen in.
Een lid verwijderen Klik op het lid en klik op Verwijderen Knop Verwijderen.
  1. Klik op Opslaan en sluiten.

Tabblad Groep, Opslaan & sluiten

De groep wordt in uw Outlook-contactpersonen weergegeven en u kunt berichten naar deze groep op dezelfde manier verzenden als berichten naar één persoon.


 Opmerkingen 

  • Als u een groep met contactpersonen wilt verwijderen, opent u de groep en klikt u op het tabblad Groep op Verwijderen. Als u een groep verwijderd, worden geen contactpersonen verwijderd die u al hebt opgeslagen in Outlook of contactpersonen uit de adreslijst van uw bedrijf.
  • U kunt de namen van de contactpersonen bekijken in de koptekst van een bericht of vergaderverzoek. Klik in het vak Aan op de pijl naast de naam van de contactgroep. Nadat de lijst is uitgevouwen, kunt u de lijst niet meer samenvouwen in dat bericht.

 Tip   U kunt contactpersonen importeren en exporteren uit andere toepassingen, zoals Outlook voor Windows, Apple Mail en Entourage. Zie Gegevens in Outlook importeren voor meer informatie.

Zie ook

Een adreslijstserviceaccount (LDAP) instellen

Mappen met het label Op Deze computer

 
 
Van toepassing op:
Outlook voor Mac 2011