De afzenders van een bericht aan uw Outlook-contactpersonen toevoegen

U kunt automatisch een Outlook-contactpersoon maken voor iedereen die u een bericht stuurt. Nadat u een afzender aan uw Outlook-contactpersonen hebt toegevoegd, worden toekomstige berichten van die afzender adres niet meer als ongewenste e-mail aangemerkt in Outlook.

  1. Klik in de lijst met berichten op een bericht.

 Tip   Als het bericht deel uitmaakt van een conversatie, vouwt u de conversatie uit en selecteert u het gewenste bericht.

  1. Wijs Afzender in het menu Bericht aan en klik op Toevoegen aan contactpersonen.

 Opmerking   Outlook haalt gegevens over de verzender op die zijn opgeslagen in de algemene adreslijst (GAL) van Exchange, zoals bedrijfsnaam, functie, afdeling, telefoonnummer en e-mailadres.

Zie ook

Een contactpersoon zoeken

Een contactpersoon opslaan of bijwerken vanuit een adreslijst

 
 
Van toepassing op:
Outlook voor Mac 2011