Certificaten van contactpersonen importeren, exporteren of verwijderen

Als u het certificaat van een contactpersoon in Outlook hebt opgeslagen, kunt u deze persoon een gecodeerd bericht versturen.

Ga op een van de volgende manieren te werk:

WeergevenCertificaten importeren

  1. Klik onder aan het navigatievenster (navigatievenster: Het deelvenster aan de linkerzijde van het hoofdvenster van Outlook. In de e-mailweergave wordt in het navigatievenster de mappenlijst weergegeven. In de weergaven Agenda, Contactpersonen, Taken en Notities kunt u in het navigatievenster items weergeven en verbergen vanuit de categorielijst.) op Contactpersonen Knop Contactpersonenweergave.
  2. Open de gewenste contactpersoon en klik op het tabblad Certificaten.
  3. Klik op Toevoegen, zoek het certificaat dat u wilt importeren en klik op Openen.

 Opmerking   Als u een standaardcertificaat voor een contactpersoon wilt instellen, selecteert u het certificaat, klikt u op Pop-upmenu Actie en vervolgens op Als standaard instellen.

WeergevenCertificaten exporteren

Certificaten kunnen in drie indelingen worden geëxporteerd: DER-gecodeerde X.509, PEM (Base-64 gecodeerde X.509) en PKCS #7. De indeling DER-gecodeerde X.509 is de meest gebruikelijke, maar het is misschien wenselijk te achterhalen welke indeling de ontvanger vereist.

  1. Klik onder aan het navigatievenster (navigatievenster: Het deelvenster aan de linkerzijde van het hoofdvenster van Outlook. In de e-mailweergave wordt in het navigatievenster de mappenlijst weergegeven. In de weergaven Agenda, Contactpersonen, Taken en Notities kunt u in het navigatievenster items weergeven en verbergen vanuit de categorielijst.) op Contactpersonen Knop Contactpersonenweergave.
  2. Open de gewenste contactpersoon en klik op het tabblad Certificaten.
  3. Selecteer het certificaat, klik op Pop-upmenu Actie en vervolgens op Exporteren.

Selecteer de gewenste opmaak voor het certificaat in het menu Opmaak.

WeergevenCertificaten verwijderen

Zie ook

Het certificaat van een afzender aan het adresboek toevoegen

Versleutelde berichten of berichten met een digitale handtekening versturen

Over digitale handtekeningen, codering en smartcards

 
 
Van toepassing op:
Outlook voor Mac 2011