Bekende problemen in Outlook 2011

Een deel van de inhoud in dit onderwerp is mogelijk niet op alle talen van toepassing.

Laatst bijgewerkt: september 2013

Weergeven U kunt de productcode niet gebruiken met Outlook

Als dezelfde productcode werkt voor Word, Excel en PowerPoint, hebt u waarschijnlijk de editie Office voor Mac voor Thuisgebruik en Studenten. Deze versie van Office bevat geen Outlook.

Als u Outlook wilt gebruiken, hebt u Office voor Mac voor Thuisgebruik en Zelfstandigen 2011 of Office 365 voor Thuisgebruik nodig. Voor een van deze versies gaat u naar de site Office voor Mac.

Weergeven Outlook-gegevens kunnen niet worden gesynchroniseerd met mobiele apparaten wanneer OS X Mountain Lion wordt gebruikt.

Met OS X Mountain Lion wordt door Apple geen actieve ondersteuning meer geboden voor Sync Services. U ondervindt mogelijk problemen als u Sync Services gebruikt om uw Outlook-gegevens (agenda, contactpersonen, taken en notities) te synchroniseren met lokale toepassingen en smartphones, zoals iPhone, iCal en RIM.

Weergeven Er wordt een identiteitsfout weergegeven wanneer u Outlook probeert te openen

Wanneer u Outlook voor Mac probeert te openen, wordt het volgende foutbericht weergegeven: ‘Identiteit kan niet worden geopend met deze versie van Outlook voor Mac’. Zie voor meer informatie, waaronder mogelijke tijdelijke oplossingen: Fout in Outlook voor Mac 2011: ‘Identiteit kan niet worden geopend met deze versie van Outlook voor Mac’

Weergeven E-mail blijft hangen in het Postvak UIT

Wanneer u een e-mailbericht probeert te verzenden, blijft dit soms hangen in het Postvak UIT. Zie voor meer informatie, waaronder mogelijke tijdelijke oplossingen: E-mail blijft hangen in het Postvak UIT in Outlook voor Mac 2011

Weergeven Er worden dubbele e-mailberichten weergegeven in de map Verzonden items voor IMAP-accounts

Dit gebeurt wanneer zowel Outlook als de e-mailserver kopieën van de berichten toevoegen aan de map Verzonden items nadat de berichten zijn verzonden. Los dit als volgt op: ga naar Outlook > Voorkeuren > Accounts > selecteer het IMAP-account > Geavanceerd > Mappen en selecteer Geen kopie van verzonden berichten opslaan.

Weergeven Er worden dubbele e-mailberichten weergegeven voor Gmail-accounts

De oorzaak is een conflict met de map Alle e-mail van Gmail. Als er regels worden uitgevoerd voor uw Gmail-account, is het raadzaam deze te verwijderen uit Outlook en de regels te maken via de webinterface van Gmail. U kunt u ook afmelden bij de map Alle e-mail: ga naar Extra > IMAP-mappen > [Gmail] / Alle e-mail en klik op Afmelden.

Weergeven Het e-mailaccount voor MobileMe wordt niet automatisch geconfigureerd in Outlook voor Mac 2011 na de Office voor Mac 2011 SP2-update.

Gebruik voor MobileMe-accounts de volgende instellingen voor de servers voor inkomende e-mail en uitgaande e-mail:

Server voor inkomende e-mail: mail.me.com

Server voor uitgaande e-mail: smtp.me.com

Gebruik voor iCloud-accounts de volgende instellingen voor de servers voor inkomende e-mail en uitgaande e-mail:

Server voor inkomende e-mail: imap.mail.me.com

Server voor uitgaande e-mail: smtp.mail.me.com

Weergeven Outlook voor Mac kan niet worden gesynchroniseerd met agenda's en contactpersonen in een iCloud-account

Outlook voor Mac 2011 biedt momenteel geen ondersteuning voor CalDAV en CardDAV. Dit houdt in dat het niet mogelijk is om uw iCloud-agenda of -contactpersonen te synchroniseren met Outlook voor Mac. Outlook voor Mac 2011 biedt echter wel ondersteuning voor iCloud Mail. Zie Compatibiliteit van Microsoft Outlook voor Mac 2011 met Apple iCloud voor meer informatie.

Weergeven U kunt Outlook voor Mac niet synchroniseren met Outlook.com-mappen

Met POP- en IMAP-e-mailaccounts zijn e-mailberichten de enige items die worden gesynchroniseerd tussen Outlook en de e-mailserver. Andere items die u in Outlook maakt, zoals contactpersonen, agenda-items, taken en notities, worden op uw computer opgeslagen, niet op de e-mailserver.

Weergeven U kunt Outlook voor Mac niet synchroniseren met agenda’s in Gmail

Outlook voor Mac 2011 biedt momenteel geen ondersteuning voor CalDAV. Dit houdt in dat het niet mogelijk is om uw Gmail-agenda te synchroniseren met Outlook voor Mac.

Weergeven U kunt geen e-mail importeren uit Apple Mail in Mac OS X v10.7 (Lion)

Als u Mac OS X v10.7 (Lion) gebruikt, kunt u geen items van Apple Mail importeren in Outlook voor Mac 2011.

Weergeven Outlook voor Mac biedt geen ondersteuning voor het vervangen van handtekeningen

Outlook voor Mac biedt niet automatisch ondersteuning voor het vervangen van een handtekening door een andere handtekening in een e-mailbericht. Wanneer u een nieuwe handtekening toevoegt om een oude handtekening te vervangen, wordt de nieuwe handtekening toegevoegd in plaats van dat deze de oude vervangt. Als u de handtekening wilt vervangen, moet u de oorspronkelijke handtekening handmatig uit het e-mailbericht verwijderen.

Weergeven U kunt de kleur van gedeelde agenda’s in Outlook voor Mac niet wijzigen

Het is niet mogelijk om de kleur van gedeelde agenda’s in Outlook voor Mac te wijzigen.

Weergeven U kunt het formaat niet wijzigen van afbeeldingen die zijn bijgevoegd bij berichten

U moet het formaat van afbeeldingen wijzigen voordat u deze aan Outlook toevoegt.

Weergeven In Outlook kunnen geen hyperlinks worden geopend die geen volledige URL bevatten

Een hyperlink die in een e-mailbericht is ingevoegd, moet een volledig URL-adres zijn dat http:// bevat, anders kan de geadresseerde de koppeling niet openen.

Weergeven E-mailberichten verdwijnen

Als u de map Microsoft User Data of een van de bijbehorende submappen verwijdert of de naam van een van deze mappen wijzigt, kan Outlook uw identity (identiteit: In een identiteit worden een set e-mailberichten, contactpersonen, taken, agenda's, accountinstellingen en meer opgeslagen. U kunt verschillende identiteiten instellen voor thuis- en werkgegevens of afzonderlijke accounts gebruiken voor meerdere gebruikers.) niet vinden en wordt een nieuwe, lege identiteit gemaakt.

Zie ook

Bekende problemen in Office 2011

 
 
Van toepassing op:
Outlook voor Mac 2011