Ik kan geen verbinding maken met de Windows-computer

Oorzaak: De Windows-computer accepteert geen externe verbindingen.

Oplossing:    Schakel de instelling voor Extern bureaublad in op de computer waarmee u verbinding wilt maken.

De instelling voor Extern bureaublad inschakelen in Windows 7

 Belangrijk   Als u instellingen voor externe bureaubladen wilt wijzigen, moet u een beheerder zijn op de Windows-computer.

 1. Klik op de Windows-computer op Start Knop Start van Windows Vista en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Klik op Systeem en beveiliging en klik vervolgens onder Systeem op Externe toegang toestaan.
 3. Klik onder Extern bureaublad op de gewenste optie.

Als om een beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of geeft u een bevestiging.

 Opmerking   Verificatie op netwerkniveau verbetert de beveiliging omdat u uw aanmeldingsgegevens voor Windows op de Mac moet invoeren voordat de externe verbinding tot stand wordt gebracht. Zie de Help van Windows voor meer informatie over verificatie op netwerkniveau.

 1. Klik op Gebruikers selecteren.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
Handeling Doe het volgende
Controleren of u toegang hebt Controleer of uw gebruikersaccount onder het vak wordt weergegeven. Als u een beheerder van de computer bent, wordt uw account automatisch weergegeven.
Een ander gebruikersaccount toevoegen Klik op Toevoegen en typ in het vak de naam van het gewenste gebruikersaccount.

De instelling voor Extern bureaublad inschakelen in Windows Vista

 Belangrijk   Als u instellingen voor externe bureaubladen wilt wijzigen, moet u een beheerder zijn op de Windows-computer.

 1. Klik op de Windows-computer op Start Knop Start van Windows Vista en klik vervolgens op Configuratiescherm.

In de klassieke weergave klikt u in het navigatiedeelvenster op Configuratiescherm.

 1. Klik op Systeem en onderhoud en vervolgens op Systeem.
 2. Klik in het navigatiedeelvenster op Externe instellingen en klik onder Extern bureaublad op de gewenste optie.

Als om een beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of geeft u een bevestiging.

 Opmerking   Bij verificatie op netwerkniveau wordt gebruik gemaakt van verbeterde beveiligingsfuncties in Windows Vista en dit is veiliger dan de andere twee verificatieopties.

 1. Klik op Gebruikers selecteren.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
Handeling Doe het volgende
Controleren of u toegang hebt Controleer of uw gebruikersaccount onder het vak wordt weergegeven. Als u een beheerder van de computer bent, wordt uw account automatisch weergegeven.
Een ander gebruikersaccount toevoegen Klik op Toevoegen en typ in het vak de naam van het gewenste gebruikersaccount.

De instelling voor Extern bureaublad inschakelen in Windows XP

 Belangrijk   Als u instellingen voor externe bureaubladen wilt wijzigen, moet u een beheerder zijn op de Windows-computer.

 1. Klik op de Windows-computer op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

In de klassieke weergave klikt u in het navigatiedeelvenster op Categorieweergave.

 1. Klik op Prestaties en onderhoud en vervolgens op Systeem.
 2. Schakel op het tabblad Verbindingen van buitenaf het selectievakje Externe gebruikers mogen verbinding met deze computer maken in.
 3. Klik op Externe gebruikers selecteren.
 4. Voer een van de volgende handelingen uit:
Handeling Doe het volgende
Controleren of u toegang hebt Controleer of uw gebruikersaccount onder het vak wordt weergegeven. Als u een beheerder van de computer bent, wordt uw account automatisch weergegeven.
Een ander gebruikersaccount toevoegen Klik op Toevoegen en typ in het vak de naam van het gewenste gebruikersaccount.

Oplossing:    Zorg ervoor dat Windows Firewall uitzonderingen voor Extern bureaublad toestaat.

Uitzonderingen voor Windows Firewall toestaan op een computer waarop Windows 7 wordt uitgevoerd

 Belangrijk   Als u firewallinstellingen wilt wijzigen, moet u een beheerder zijn op de Windows-computer.

 1. Klik op de Windows-computer op Start Knop Start van Windows Vista en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Klik op Systeem en beveiliging en klik vervolgens onder Windows Firewall op Een programma via Windows Firewall toestaan.
 3. Controleer of in de lijst Toegestane programma's en onderdelen het selectievakje Extern bureaublad is ingeschakeld.

Uitzonderingen voor Windows Firewall toestaan op een computer waarop Windows Vista wordt uitgevoerd

 Belangrijk   Als u firewallinstellingen wilt wijzigen, moet u een beheerder zijn op de Windows-computer.

 1. Klik op de Windows-computer op Start Knop Start van Windows Vista en klik vervolgens op Configuratiescherm.

In de klassieke weergave klikt u in het navigatiedeelvenster op Configuratiescherm.

 1. Klik op Beveiliging en klik vervolgens onder Windows Firewall op Een programma via Windows Firewall toestaan.

Als om een beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of geeft u een bevestiging.

 1. Controleer in de lijst Programma of poort of het selectievakje Extern bureaublad is ingeschakeld.

Uitzonderingen voor Windows Firewall toestaan op een computer waarop Windows XP wordt uitgevoerd

 Belangrijk   Als u firewallinstellingen wilt wijzigen, moet u een beheerder zijn op de Windows-computer.

 1. Klik op de Windows-computer op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.

In de klassieke weergave klikt u in het navigatiedeelvenster op Categorieweergave.

 1. Klik op Beveiligingscentrum en klik onder Beveiligingsinstellingen beheren in op Windows Firewall.
 2. Zorg ervoor dat het selectievakje Geen uitzonderingen toestaan is uitgeschakeld.
 3. Klik op het tabblad Uitzonderingen en controleer of het selectievakje Extern bureaublad is ingeschakeld.

Oorzaak: De Mac kan geen verbinding maken met het netwerk.

Oplossing:    Zorg ervoor dat de Windows-computer is ingeschakeld en verbinding heeft met het netwerk.

Het is mogelijk dat er geen externe verbinding tot stand kan worden gebracht door problemen met het netwerk. Bijvoorbeeld als het netwerk niet actief is of als de Ethernet-kabel niet is aangesloten op de Windows-computer.

Oorzaak: Het netwerkbeleid blokkeert verbindingen.

Oplossing:    Neem contact op met de netwerkbeheerder over het beveiligingsbeleid van uw organisatie.

Het beveiligingsbeleid kan per organisatie verschillend zijn. Als u bijvoorbeeld verbinding wilt maken met een Windows-computer in een netwerk waarin IPSec wordt gebruikt om netwerkverkeer te beveiligen, moet er een boundary-uitzondering zijn voor die Windows-computer.

Oorzaak: Ik kan de Windows-computer niet vinden.

Oplossing:    Controleer of de netwerkinstellingen op de Mac juist zijn geconfigureerd voor het type verbinding dat u gebruikt.

De instellingen voor de Ethernet-verbinding of de draadloze verbinding op de Mac moeten zijn geconfigureerd voor het netwerk waarmee u verbinding wilt maken.

Oplossing:    Controleer of u de juiste computernaam hebt ingevoerd.

De computernaam controleren in Windows 7

 1. Klik op de Windows-computer op Start Knop Start van Windows Vista en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Klik op Systeem en beveiliging en klik vervolgens onder Systeem op De naam van deze computer weergeven.
 3. Noteer de computernaam, of de volledige computernaam als de Windows-computer lid is van een domein, die onder Instellingen voor computernaam, domein en werkgroep wordt weergegeven.

Wanneer u Client voor Verbinding met extern bureaublad op de Mac opent, moet u deze naam invoeren.

De computernaam controleren in Windows Vista

 1. Klik op de Windows-computer op Start Knop Start van Windows Vista en klik vervolgens op Configuratiescherm.

In de klassieke weergave klikt u in het navigatiedeelvenster op Configuratiescherm.

 1. Klik op Systeem en onderhoud en vervolgens op Systeem.
 2. Noteer de computernaam, of de volledige computernaam als de Windows-computer lid is van een domein, die onder Instellingen voor computernaam, domein en werkgroep wordt weergegeven.

Wanneer u Client voor Verbinding met extern bureaublad op de Mac opent, moet u deze naam invoeren.

De computernaam controleren in Windows XP

 1. Klik op de Windows-computer op Start, klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik vervolgens op Eigenschappen.
 2. Noteer de volledige computernaam die op het tabblad Computernaam wordt weergegeven.

Wanneer u Client voor Verbinding met extern bureaublad op de Mac opent, moet u deze naam invoeren.

Oplossing:    Gebruik het IP-adres van de computer als u geen verbinding kunt maken met de computernaam.

 1. Klik op de Windows-computer achtereenvolgens op Start, Alle programma's, Bureau-accessoires en Opdrachtprompt.
 2. Typ ipconfig achter de opdrachtprompt en druk vervolgens op ENTER .
 3. Noteer het IP-adres van de computer dat onder Ethernet-adapter LAN-verbinding wordt weergegeven.

Wanneer u Client voor Verbinding met extern bureaublad op de Mac opent, kunt u het IP-adres opgeven in plaats van de computernaam. Op computers met Windows Vista of Windows 7 wordt het IP-adres weergegeven als IPv4-adres.

Oplossing:    Controleer of de internetverbinding op de Mac werkt.

 • Open uw webbrowser (bijvoorbeeld Safari) en controleer of u een webpagina kunt weergeven.

Oorzaak: De identiteit van de Windows-computer kan niet worden geverifieerd.

Oplossing:    Controleer of de beveiligingsvoorkeur van Client voor Verbinding met extern bureaublad compatibel is met de versie van Windows op de Windows-computer.

Als op een Windows-computer Windows XP of ouder of Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) of ouder wordt uitgevoerd, kan de identiteit niet worden opgegeven voor verificatie. Als op de externe computer een van deze versies van Windows wordt uitgevoerd en volgens de beveiligingsvoorkeur op de Mac verificatie is vereist om verbinding te maken, kan de externe verbinding niet tot stand worden gebracht.

 1. Klik in het menu RDC op Voorkeuren en klik vervolgens op Beveiliging.
 2. Zorg ervoor dat Geen verbinding maken als verificatie mislukt niet is ingeschakeld.

Zie ook

Compatibele Windows-versies

 
 
Van toepassing op:
Verbindingsclient voor extern bureaublad voor Mac 2