Nieuwe cellen, rijen of kolommen invoegen

Weergeven Cellen invoegen

Wanneer u lege cellen wilt invoegen, kunt u kiezen of u andere cellen naar beneden of naar rechts wilt verplaatsen om plaats te maken voor nieuwe cellen. celverwijzingen (celverwijzing: De coördinaten die een cel op een werkblad in beslag neemt. Bijvoorbeeld de verwijzing naar de cel die wordt weergegeven op het snijpunt van kolom B en rij 3 is B3.) wordt automatisch aangepast aan de locatie van de verplaatste cellen.

  1. Selecteer de cel of het cellenbereik rechts van of boven de locatie waar u extra cellen wilt invoegen.

 Opmerking    Selecteer precies evenveel cellen als u wilt invoegen. Selecteer bijvoorbeeld vijf cellen als u vijf lege cellen wilt invoegen.

  1. Houd Ctrl ingedrukt, klik op de geselecteerde cellen en klik vervolgens in het snelmenu op Invoegen.
  2. Selecteer in het menu Invoegen of de geselecteerde cellen onder of rechts van de nieuw ingevoegde cellen moeten worden geplaatst.
    Cellen naar rechts verplaatsen
De actie die optreedt wanneer u cellen naar rechts verplaatst.

Cellen naar beneden verplaatsen

De actie die optreedt wanneer u cellen naar beneden verplaatst.

 Tip    Zie Cellen, rijen of kolommen verplaatsen of kopiëren als u cellen met gegevens wilt invoegen

Weergeven Rijen of kolommen invoegen

Als u extra rijen of kolommen wilt invoegen, worden deze weergegeven boven of links van de geselecteerde cel op het blad. Cell references (celverwijzing: De coördinaten die een cel op een werkblad in beslag neemt. Bijvoorbeeld de verwijzing naar de cel die wordt weergegeven op het snijpunt van kolom B en rij 3 is B3.) wordt automatisch aangepast aan de locatie van de verplaatste cellen.

  1. Selecteer de kop van de rij boven de plaats waar u extra rijen wilt invoegen, of selecteer de kop van de kolom rechts van waar u extra kolommen wilt invoegen.

 Opmerking    Selecteer precies evenveel rijen of kolommen als het aantal dat u wilt invoegen. Selecteer bijvoorbeeld vijf rijen als u vijf lege rijen wilt invoegen. Het is geen probleem als de rijen gegevens bevatten, omdat de rijen boven deze rijen worden ingevoegd. Als u kolommen invoegt, worden deze links ingevoegd.

  1. Houd Ctrl ingerukt, klik op de geselecteerde rijen of kolommen en klik vervolgens in het snelmenu op Invoegen.

 Tip    Zie Cellen, rijen of kolommen verplaatsen of kopiëren als u rijen of kolommen met gegevens wilt invoegen.

Zie ook

Cellen, rijen of kolommen verwijderen

Bladen invoegen of verwijderen

 
 
Van toepassing op:
Excel voor Mac 2011