Excel Web App in een oogopslag

Excel Web App in een oogopslag

 In de browserweergave van een werkmap kunt u door de werkmap navigeren, draaitabellen sorteren, filteren, uitvouwen en samenvouwen en zelfs de werkmap opnieuw berekenen.
 De weergegeven gegevens zijn dynamisch. U kunt een draaitabel of de volledige werkmap vernieuwen.
 Klik op Bewerken in browser als u de werkmap in de browser wilt bewerken; klik op Openen in Excel als u de werkmap wilt openen in de bureaubladtoepassing Excel.
 Wanneer u de werkmap bewerkt in de browser, kunt u gegevens en formules invoeren, tabellen en grafieken maken, en bepaalde opmaak toepassen. Als u formules wilt invoeren, typt u het gelijkteken (=) en vervolgens de formule of functie. Zie de referentie voor Excel-functies voor hulp bij Excel-functies.
  Excel Web App heeft het uiterlijk van Excel.
  • Klik op het tabblad Bestand als u een kopie van werkmap wilt opslaan of een momentopname wilt downloaden die alleen waarden en opmaak bevat en geen dynamische gegevens.
  • Het tabblad Start bevat de opdrachten voor het opmaken van tekst en cellen, het toevoegen van rijen en kolommen en het opnieuw berekenen van gegevens.
  • Gebruik het tabblad Invoegen als u grafieken, tabellen en hyperlinks toevoegt aan werkbladen.
  • In Excel Web App wordt uw werk automatisch opgeslagen. Gebruik Ongedaan maken als u ongewenste wijzigingen ongedaan wilt maken.
 Als andere personen de werkmap bewerken, kunt u bekijken wie deze zijn door rechtsonder in het browservenster te klikken.

Voor meer informatie

Office.com wordt doorlopend bijgewerkt met nieuwe Help-informatie, zoals uitgebreide Aan de slag-gegevens, artikelen met procedures, video's en koppelingen naar forums met vragen en antwoorden. Ga naar de Help en procedures op Office.com.

 
 
Van toepassing op:
Excel Web App