Verklarende woordenlijst bij FrontPageA


absolute URL

Het volledige internetadres van een pagina of andere bron op het World Wide Web. Een absolute URL omvat een protocol, bijvoorbeeld 'http', een netwerklocatie en eventueel een pad en bestandsnaam. Een voorbeeld van een absolute URL is http://www.microsoft.com/netherlands/.

achtergrondgeluid

Een geluidsbestand dat aan een webpagina is gekoppeld. Als een sitebezoeker de pagina opent in een webbrowser, wordt het geluidsbestand constant afgespeeld of het aantal malen dat wordt aangegeven in de code in de webpagina.

actieve hyperlink

Een hyperlink waarop een sitebezoeker klikt in een webbrowser. Een hyperlink is bijvoorbeeld actief gedurende de tijd waarop de sitebezoeker de muisknop indrukt en weer loslaat.

actieve webpagina

De webpagina die nu in FrontPage is geopend.

actieve website

De website die nu in FrontPage is geopend.

Active Server Pages (ASP)

Een scripttechnologie voor scripts die op de server worden uitgevoerd waarmee dynamische interactieve webtoepassingen kunnen worden gemaakt. Een ASP-bestand is een document dat scripts bevat die door een ASP-compatibele webserver kunnen worden uitgevoerd. Nadat deze scripts zijn uitgevoerd, stuurt de webserver de resulterende pagina's en bestanden naar de webbrowser.

ActiveX

Een set technologieën waarmee softwareonderdelen kunnen samenwerken in een netwerkomgeving, onafhankelijk van de taal waarin de onderdelen zijn gemaakt. ActiveX wordt voornamelijk gebruikt om interactieve inhoud voor het World Wide Web te ontwikkelen. ActiveX kan echter ook worden gebruikt voor bureaubladtoepassingen en andere programma's.

ActiveX Data Objects (ADO)

Een interface voor gegevenstoegang waarmee clientprogramma's gegevens in een bestands- of servergebaseerde database kunnen openen en manipuleren.

ActiveX-besturingselementen

Herbruikbare softwareonderdelen waarin ActiveX-technologie is verwerkt. ActiveX-besturingselementen kunnen worden ingesloten in webpagina's. U kunt zo animatie- en andere multimedia-effecten, interactieve objecten en zeer geavanceerde programma's maken. U kunt ActiveX-besturingselementen schrijven in allerlei programmeertalen, inclusief C, C++, Java, en Visual Basic.

ADO

Zie ActiveX Data Objects

Advanced Streaming Format (ASF)

Een streaming-bestandsindeling die kan worden gebruikt met Windows Media Player. Deze bestandsindeling kan audio, scripts, ActiveX-besturingselementen en HTML-documenten bevatten. ASF-bestanden hebben de bestandsnaamextensie .asf.

afbeelding

Een afbeeldingsbestand dat in een webpagina kan worden ingevoegd.

afbeelding

Zie afbeelding

afbeelding met hyperlinks

Een afbeelding met een of meer onzichtbare gebieden, hotspots genaamd, die als hyperlink naar een pagina of bestand fungeren.

afbeelding met hyperlinks op de client

Een afbeelding met hyperlinks waarbij de doel-URL van elke hotspot rechtstreeks in de afbeelding gecodeerd is. Voor afbeeldingen met hyperlinks op de client zijn geen bewerkingen op de server nodig als een sitebezoeker de hyperlinks in de afbeelding volgt.

afbeelding met hyperlinks op de server

Een afbeelding met hyperlinks die de coördinaten van de muisaanwijzer doorgeeft aan een CGI-handlerroutine op de server. Bij het gebruik van afbeeldingen met hyperlinks op de server moet de webserver de doel-URL van de hyperlink uitrekenen op basis van de coördinaten van de muisaanwijzer. Zie ook afbeelding met hyperlinks.

afbeelding overtrekken

In FrontPage is dit het gebruik van een grafische afbeelding van een webpagina als een visuele ondersteuning om het webpagina-ontwerp na te maken of over te trekken

afschuinen

Een driedimensionaal effect dat wordt toegepast op de rand van een afbeelding.

American Standard Code for Information Interchange (ASCII)

Een coderingsschema dat gebruikmaakt van 7 of 8 bits en waarmee numerieke waarden worden toegewezen aan 255 tekens inclusief letters, cijfers, leestekens, besturingstekens en andere symbolen. ASCII is een standaard voor het overbrengen van gegevens tussen verschillende typen hardware- en softwaresystemen. ASCII is ingebouwd in alle pc's.

anonieme FTP

De mogelijkheid om via het FTP-protocol (File Transfer Protocol) toegang te krijgen tot een extern computersysteem waarop men geen account heeft. Gebruikers hebben met anonieme FTP beperkte toegangsrechten en kunnen meestal alleen een lijst van de bestanden in een openbare map op het externe systeem weergeven, de bestanden openen of bestanden van en naar de openbare map kopiëren. Ten behoeve van de beveiliging is anonieme FTP-toegang op veel FTP-sites niet toegestaan

anti-aliasing

Het gladstrijken van rafelige randen in grafische elementen en tekst. Bij anti-aliasing worden rafelige lijnen of krommen verzacht doordat naast elkaar gelegen pixels worden gelijkgetrokken.

Apple QuickTime

Zie QuickTime

applet

Zie Java-applet

artikel

Een bericht of item dat in een discussiegroep of internetnieuwsgroep is gepost. Een artikel kan een reactie op een ander artikel zijn.

ASCII

Zie American Standard Code for Information Interchange.

ASF

Zie Advanced Streaming Format

ASP

Zie Active Server Page

ASP.NET

Een set technologieën binnen het raamwerk van Microsoft .NET waarmee webprogramma's en XML-webservices kunnen worden ontwikkeld. Webservers die compatibel zijn met ASP.NET kunnen als host fungeren voor webservices en webprogramma's uitvoeren. Omdat ASP.NET bij de verwerking van programma's en services HTML-, XML- en andere documenten kan maken, kunnen sitebezoekers de resultaten in een webbrowser weergeven. ASP.NET-programma's en -services kunnen worden geschreven in elke .NET-compatibele taal, inclusief Visual C# .NET.

ASP.NET-besturingselementen

Onderdelen die worden uitgevoerd op een ASP.NET-compatibele server en waarin functionaliteit voor gebruikersinterfaces en verwante functies is opgenomen. Deze onderdelen worden gebruikt in ASP.NET-pagina's en ASP.NET-codeklassen.

Audio Video Interleave (AVI)

Een multimediabestandsindeling die kan worden gebruikt met Windows Media Player. Deze bestandsindeling kan geluid en video bevatten en voldoet aan de RIFF-specificaties (Resource Interchange File Format). AVI-bestanden hebben de bestandsnaamextensie .avi.

automatisch uitrekken

In FrontPage is dit een optie om een indelingstabel geheel of gedeeltelijk in te stellen op een vaste breedte. De rest van de indelingstabel wordt dan uitgerekt zodat deze past binnen het browservenster. Zie ook indelingstabel, indelingscel.

AVI

Zie Audio Video InterleaveB


basislocatie, basis-URL

Een URL die u kunt opgeven voor een webpagina, waarna alle relatieve URL's op die pagina worden geconverteerd naar absolute URL's. Een basis-URL eindigt met een bestandsnaam, bijvoorbeeld http://www.example.com, of er staat een slash aan het einde, bijvoorbeeld http://www.example.com/submap/.

beginpagina

De pagina die in eerste instantie in een frame wordt weergegeven wanneer een sitebezoeker naar een framespagina met het frame bladert.

bestand

Een hoeveelheid informatie met een naam die op een computer is opgeslagen. De Engelse term voor bestand (file) geeft tevens een internetprotocol aan dat verwijst naar bestanden op een schijf of netwerk (file://).

bestandsnaamextensie

De tekens die volgen op de punt in de bestandsnaam en die de indeling of het type van het bestand aangeven. Zo maakt het bestand Afbeelding.gif gebruik van de bestandsnaamextensie .gif, die aangeeft dat het een afbeelding met de GIF-indeling betreft.

bestandsserver

Een computer in een netwerk waarop bestanden zijn opgeslagen en waarmee toegang tot deze bestanden wordt verleend. Wordt ook wel server genoemd. Zie ook webserver.

bestandstype

De indeling van het bestand, die meestal wordt aangegeven door de bestandsnaamextensie.

beveiligingscodering

Het coderen van gegevens om ongeautoriseerde toegang te voorkomen, vooral tijdens verzending via internet of een netwerk.

bevestigingspagina

Een webpagina waarin wordt bevestigd dat gegevens zijn verzonden die door een sitebezoeker in een formulier zijn ingevoerd.

bewegende GIF

Een bestand dat een reeks afbeeldingen in GIF-indeling bevindt die snel na elkaar worden weergegeven. Er kan zo een soort film worden afgespeeld.

bezochte hyperlink

Zie gevolgde hyperlink

bezoek

In gebruiksrapporten voor websites is dit een waarde die aangeeft dat een sitebezoeker uw site bezocht heeft en een of meer bestanden heeft weergegeven alvorens een hyperlink naar een andere site te volgen of de browser te sluiten.Zie ook bezoekersteller.

bezoekersteller

In websitegebruiksrapporten een waarde die aangeeft hoe vaak een webpagina of bestand bezocht is.Zie ook bezoek.

bitmap (BMP)

Een afbeelding die bestaat uit een reeks puntjes, vergelijkbaar met een raster waarbij bepaalde vierkantjes zijn ingevuld om vormen en lijnen te vormen. De bitmap is een standaard grafische bestandsindeling op Windows-computers. Deze indeling ondersteunt 24-bits kleuren en kan worden opgeslagen onder Windows- of OS/2-systemen. Bitmapbestanden hebben meestal de bestandsnaamextensie .bmp.

bladwijzer

Een benoemde locatie op een webpagina die het doel van een hyperlink kan zijn. Een bladwijzer kan worden toegepast op een reeks tekens, of kan onafhankelijk van tekst op een pagina staan. Via een bladwijzer kunt u een koppeling maken naar een bepaald gedeelte van een doelpagina.

bovenliggende pagina

In FrontPage is dit een pagina in een website die deel uitmaakt van de navigatiestructuur van het web en die is gekoppeld aan een of meer pagina’s op het onderliggende niveau. Zie ook koppelingsbalk, websitestructuur.

bovenliggende website

In een hiërarchische structuur is dit de website die de actieve site bevat.

browser

Zie webbrowserC


categorie

In FrontPage is dit een classificatie voor het labelen en groeperen van webpagina's en bestanden op gemeenschappelijke criteria zoals pagina-inhoud, bestandstype, enzovoort.

celopvulling

De hoeveelheid ruimte in pixels tussen de inhoud van een tabelcel en de binnenrand.

certificaat

Een digitaal ondertekend document dat wordt uitgegeven door een certificeringsinstantie ten behoeve van een gebruiker, een computer of een service. Met behulp van certificaten kunt u ervoor zorgen dat een andere website niet de identiteit van een bepaalde site kan aannemen. Gevoelige on line transacties zoals elektronisch winkelen kunnen zo veiliger worden uitgevoerd, omdat ongeautoriseerde toegang tot informatie die naar of van een website wordt verzonden, wordt verhinderd.

CGI

Zie Common Gateway Interface

client

Op een netwerk of internet is dit een computer die toegang krijgt tot gedeelde netwerkbronnen die worden geleverd door een andere computer.Zie ook server.

code

Zie HTML-code

codefragment

In FrontPage zijn dit een of meer regels HTML of andere code die u kunt opslaan om ze opnieuw te gebruiken.

codering

Zie tekencodering, beveiligingscodering

codeweergave

In FrontPage is dit een weergave waarin de HTML en andere code van een webpagina of bestand wordt weergegeven.

Common Gateway Interface (CGI)

Een standaardmethode om de functionaliteit van webservers uit te breiden door programma's of scripts op een webserver uit te voeren als reactie op aanvragen van webbrowsers. CGI wordt vaak gebruikt bij formulierverwerking. De webbrowser stuurt dan formuliergegevens naar een CGI-script op de server, waarna het script de gegevens in een database integreert en de resultaten als webpagina retourneert.

compressie

Het proces waarbij een bestand wordt verkleind door de indeling te wijzigen zodat het minder opslagruimte nodig heeft en sneller kan worden overgebracht.Zie ook decompressie.

correct opgemaakt XML-document

Een XML-bestand dat slechts één hoofdelement heeft en waarin alle elementen, die zijn afgebakend door begin- en eindcodes, op de juiste manier binnen elkaar zijn genest en een correcte syntaxis hebben.

CSS

Zie trapsgewijs opmaakmodelD


DAO

Zie Data Access Objects

Data Access Objects (DAO)

Een interface voor gegevenstoegang die communiceert met Microsoft Jet en ODBC-compatibele gegevensbronnen voor het maken van verbinding met, ophalen van, manipuleren van en bijwerken van gegevens en databasestructuren.

database

Een bestand of server die records met gegevens bevat die zijn georganiseerd en worden gepresenteerd in verband met een bepaald doel, bijvoorbeeld de mogelijkheid om gegevens gemakkelijk te kunnen zoeken, sorteren en combineren. Databases kunnen worden gepubliceerd op het World Wide Web zodat sitebezoekers gegevens kunnen zoeken of nieuwe informatie kunnen toevoegen aan de database.

DAV

Zie Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)

decompressie

Het proces waarbij de procedure die door compressiesoftware wordt uitgevoerd, wordt omgekeerd. Bij de decompressie worden de gecomprimeerde gegevens teruggezet op de oorspronkelijke bestandsgrootte en -indeling, zodat ze kunnen worden geopend of afgespeeld. Zie ook compressie.

DHTML

Zie Dynamic HTML

discussiegroep

Een website die interactieve discussies tussen sitebezoekers ondersteunt. Bezoekers verzenden onderwerpen of reacties door tekst in een formulier in te voeren en dit te verzenden. Bezoekers kunnen de groep doorzoeken met behulp van een zoekformulier of artikelen openen met behulp van een inhoudsopgave.

doelframe

De naam van een frame waarin het doel van een hyperlink wordt weergegeven. Een hyperlink van een frame op een framespagina heeft doorgaans als doelframe een ander frame op de framespagina.Zie ook frame, framespagina.

domeinnaam

Het adres van een netwerkverbinding waarmee de eigenaar van dat adres wordt geïdentificeerd, bijvoorbeeld server.organisatie.type. Zo identificeert www.microsoft.com/netherlands/ een webserver bij Microsoft Corporation, een commerciële organisatie. Zie ook netwerklocatie.

Dynamic HTML (DHTML)

Een uitbreiding van HTML waarmee u webpagina's interactief kunt maken en grafisch kunt verfraaien. Webpagina's waarin DHTML wordt gebruikt kunnen dynamisch worden gewijzigd en bijgewerkt als reactie op acties van sitebezoekers zonder dat de pagina's na elke actie opnieuw vanaf een server hoeven te worden gedownload.

dynamische websjabloon

Een HTML-bestand waaraan u andere HTML-bestanden kunt koppelen die gebruikmaken van dezelfde indeling. Als u een dynamische websjabloon bijwerkt, worden alle bestanden die gebaseerd zijn op deze sjabloon eveneens bijgewerkt. Dynamische websjablonen hebben de bestandsnaamextensie .dwt.E


e-mail

Dit staat voor elektronische post, dat wil zeggen het uitwisselen van tekstberichten en bestandsbijlagen tussen computers via een communicatienetwerk zoals een netwerk of internet.

Encapsulated PostScript (EPS)

Een uitbreiding van de grafische PostScript-bestandsindeling die ontwikkeld is door Adobe Systems Incorporated. EPS is een indeling met een zeer hoge resolutie, die is geoptimaliseerd voor afdrukken met PostScript-printers. Als een EPS-afbeelding wordt afgedrukt door een ander type printer, wordt een alternatieve versie van de afbeelding met een lagere resolutie afgedrukt. EPS-bestanden hebben de bestandsnaamextensie .eps.

EPS

Zie Encapsulated PostScript

Extensible Markup Language (XML)

Een subset van SGML (Standard Generalized Markup Language), een taal voor het maken van aangepaste datastructuren waarmee gegevens tussen programma's, servers en organisaties kunnen worden gedefinieerd, verzonden, gevalideerd en geïnterpreteerd.

Extensible Stylesheet Language (XSL)

Een op XML gebaseerde taal voor het maken van opmaakprofielen waarmee XML-documenten in andere soorten documenten worden omgezet, zoals HTML, en waarin de indeling of presentatie van de gegevens in het aldus gevormde document wordt gedefinieerd.

Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT)

Een taal waarmee XML-documenten in andere XML-documenten kunnen worden getransformeerd. Dit is een subset van XLS (Extensible Stylesheet Language).

extern opmaakmodel

Een trapsgewijs opmaakmodel (CSS) in een bestand met de bestandsnaamextensie .css. Het .css-bestand bestaat uitsluitend uit opmaakregels in geldige CSS-syntaxis, zonder omringende HTML-codes. Als u opmaakprofielen in een of meer externe opmaakmodellen definieert en aan pagina’s in uw website koppelt, zorgt u ervoor dat al deze pagina’s er consistent uitzien. Als u een opmaakprofiel in een extern opmaakmodel wijzigt, wordt deze wijziging in alle pagina’s doorgevoerd die aan dat opmaakmodel zijn gekoppeld.

externe hyperlink

Een hyperlink die naar een pagina of bestand wijst dat geen deel uitmaakt van de actieve website.

externe website

Bij het publiceren van bestanden van een bepaalde locatie naar een andere met behulp van FrontPage is dit de website op de doelserver.Zie ook lokale website.

externe websiteweergave

In FrontPage is dit een weergave voor het publiceren van mappen en bestanden in een website naar een webserver. U kunt bij het publiceren ook bestanden op twee of meer locaties synchroniseren, dat wil zeggen dat veranderingen in de bestanden worden samengevoegd.F


File Transfer Protocol (FTP)

Een protocol waarmee bestanden via een netwerk of internet van en naar externe computersystemen kunnen worden overgebracht. FTP-sites worden vaak op internet gebruikt om bestanden en mappen voor het publiek beschikbaar te stellen.

filter

Een set criteria die wordt toegepast op gegevens, zodat alleen een subset van de gegevens wordt weergegeven. De gegevens kunnen zo ook worden gesorteerd.

firewall

Een combinatie van hardware en software waarmee een netwerk of computersysteem kan worden beveiligd. Een firewall blokkeert ongewenste toegang tot een beveiligd netwerk, terwijl vanaf het beveiligde netwerk toegang wordt verleend tot netwerken buiten de firewall.

Flash

Een grafische vectoranimatietechnologie van Macromedia, Inc. waarmee films, animaties, presentaties en dergelijke kunnen worden gemaakt. Flash-inhoud kan op elk type computer worden afgespeeld als de invoegtoepassing Flash op die computer is geïnstalleerd. Zie ook invoegtoepassing.

formulier

Een verzameling gegevensinvoervelden op een webpagina. De gegevens worden naar de server verzonden wanneer een sitebezoeker het formulier invult en verzendt.

formulierhandler

Een programma op een webserver dat wordt uitgevoerd wanneer een sitebezoeker een formulier verzendt.

formulierveld

Een gegevensinvoerveld in een formulier. Een sitebezoeker geeft informatie in een veld op door tekst te typen of door een optie te selecteren.

frame

Een gebied van een webbrowservenster dat met een framespagina is gedefinieerd. Een frame wordt in een webbrowser weergegeven als een van de diverse gebieden waarin pagina’s kunnen worden weergegeven. Vaak kunt u door een frame schuiven of de grootte ervan wijzigen, en het frame kan een rand hebben.

frameset

Zie framespagina

framespagina

Een pagina waarmee het venster van een webbrowser wordt verdeeld in verschillende gebieden, ook wel frames genoemd, waarin los van elkaar diverse webpagina’s kunnen worden weergegeven. Een framespagina wordt ook wel een frameset genoemd.

FrontPage-serverextensies

Een set programma’s en scripts waardoor het schrijven van websites in FrontPage wordt ondersteund en waarmee de functionaliteit van een webserver wordt uitgebreid. De FrontPage-serverextensies zijn beschikbaar voor Internet Information Services (IIS) en andere Windows- en UNIX-webservers.

FTP

Zie File Transfer Protocol

functie

Een actie of bewerking die door een script wordt uitgevoerd. Een functie kan een waarde of ander resultaat retourneren.G


gatewayscript

Zie Common Gateway Interface

gebied met databaseresultaten

In FrontPage is dit een gebied op een webpagina dat dynamisch kan worden gevuld met de resultaten van een databasequery wanneer een sitebezoeker de pagina opent in een webbrowser.

gedrag

Scriptopties waarmee u tekst of andere elementen op een webpagina interactief kunt laten reageren of waarmee u andere functionaliteit kunt toevoegen.

gegevensbron

Een opgeslagen set gegevens. Een gegevensbron kan bestaan uit een database, een XML-bestand, een webservice of een lijst op een Windows SharePoint Services-website.

gegevensvalidatie

Een set regels die u kunt toepassen op formuliervelden en andere typen velden om het soort gegevens te beperken dat door sitebezoekers kan worden ingevuld in de desbetreffende velden.

gegevensverbinding

Een verbinding waarin de naam, het type, de locatie en eventueel andere informatie over een databasebestand of server wordt opgegeven.

gegevensweergave

In FrontPage is dit een aanpasbare weergave die kan worden gevuld met gegevens uit allerlei verschillende gegevensbronnen.

geïnterlinieerde GIF

Een afbeelding in de GIF-indeling (Graphics Interchange Format) die geleidelijk in een webbrowser wordt weergegeven, waarbij steeds gedetailleerdere versies van de afbeelding verschijnen totdat het gehele bestand is gedownload.

gemeenschappelijke rand

In FrontPage is dit een gebied op een webpagina dat gemeenschappelijk wordt gebruikt voor een of meer pagina's in een website. Een gemeenschappelijke rand kan een gebied onder- of bovenaan op de pagina (vergelijkbaar met een kop- of voettekst) of links of rechts op de pagina zijn. Gebruik gemeenschappelijke randen als u dezelfde inhoud in een keer op meerdere pagina's tegelijk wilt plaatsen, zodat u niet elke pagina afzonderlijk hoeft te bewerken.

geoptimaliseerde HTML

HTML-code die geen overbodige opmaak of codes bevat. Door middel van FrontPage kunt u de HTML in uw webpagina's optimaliseren wanneer u ze naar een website publiceert.

geregistreerde gebruiker

Een websitebezoeker waarvan de naam en het wachtwoord op de website zijn geregistreerd.

gesplitste weergave

In FrontPage is dit een weergave waarin de codeweergave en de ontwerpweergave gecombineerd worden. Beide worden weergegeven in een apart deelvenster van het documentvenster. Op een van de deelvensters wordt de broncode van de webpagina weergegeven, en op het andere deelvenster ziet u een redelijk WYSIWYG-beeld van die pagina.

gevolgde hyperlink

Een hyperlink op een webpagina die door een sitebezoeker is geactiveerd via een muisklik, het toetsenbord of een ander apparaat.

GIF

Zie Graphics Interchange Format

Graphics Interchange Format (GIF)

Een rasterafbeeldingsbestandsindeling die veel gebruikt wordt om geïndexeerde-kleurafbeeldingen op het World Wide Web weer te geven. GIF is een gecomprimeerde indeling die is ontwikkeld om de bestandsoverdrachttijd via internet te minimaliseren. GIF-bestanden hebben de bestandsnaamextensie .gif. Zie ook geïnterlinieerde GIF.H


herhalen

Een geluid een vast aantal malen laten herhalen of constant laten afspelen.

hexadecimaal

Een 16-tallig nummerstelsel dat wordt vertegenwoordigd door de cijfers 0 tot en met 9 en de hoofdletters A (equivalent met het decimale getal 10) tot en met F (equivalent met het decimale getal 15). Hexadecimale waarden worden veel in HTML-code gebruikt om kleuren te identificeren.

host

Zie server

hotspot

Een gebied in een afbeelding dat een hyperlink bevat. Een afbeelding met een of meer hotspots wordt een afbeelding met hyperlinks genoemd. Zie ook afbeelding met hyperlinks.

HTML

Zie Hypertext Markup Language

HTML-code

Een tekenreeks tussen punthaken (<>) die in HTML wordt gebruikt om het type, de opmaak en het uiterlijk van een pagina-element aan te geven.

HTML-kenmerk

Een waarde die in een HTML-code wordt gebruikt om aanvullende kenmerken toe te kennen aan het element dat wordt gedefinieerd.

HTTP

Zie Hypertext Transfer Protocol

HTTPS

Zie Hypertext Transfer Protocol Secure

hyperlink

Een verwijzing in de vorm van tekst, een afbeelding of een ander pagina--element naar een webpagina of bestand. Hyperlinks vormen op het World Wide Web de belangrijkste manier om tussen webpagina’s en websites te navigeren.Een hyperlink wordt ook wel een koppeling genoemd.

hyperlinkweergave

Een weergave in FrontPage waarin de status van de hyperlinks in een website wordt weergegeven. De lijst bevat zowel interne als externe hyperlinks en geeft grafisch aan of de hyperlinks zijn gecontroleerd of verbroken.

Hypertext Markup Language (HTML)

De standaardopmaaktaal voor documenten op het World Wide Web. HTML is een subset van Standard Generalized Markup Language (SGML). HTML maakt gebruik van codes om aan te geven hoe pagina-elementen zoals tekst en afbeeldingen in webbrowsers moeten worden weergegeven en hoe webbrowsers moeten reageren op handelingen van de gebruiker zoals het activeren van een hyperlink door op een toets te drukken of met de muis te klikken.

Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

Een protocol waarmee webbrowsers webpagina's en informatie van servers op het World Wide Web kunnen ophalen.

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)

Een protocol waarmee webbrowsers webpagina's en informatie op een veiliger manier van servers op het World Wide Web kunnen ophalen. HTTPS biedt de mogelijkheid om gegevens te coderen en te verzenden via een speciale poort.I


id-selector

In een opmaakprofieldefinitie (of opmaakprofielregel) van een trapsgewijs opmaakmodel is dit een selector waarmee een opmaakprofiel voor een afzonderlijk pagina--element wordt gedefinieerd, gewoonlijk als in line opmaakprofiel.

in line opmaakprofiel

Een trapsgewijs-opmaakmodelregel waarvan de eigenschappen en waarden alleen van toepassing zijn op een bepaald element op een pagina, bijvoorbeeld een tabel of een afbeelding. De opmaakmodelregel is een onderdeel van de HTML-code van dat element.

indelingscel

Een cel in een indelingstabel.

indelingstabel

Een vooraf gedefinieerde indeling waarmee de structuur van een webpagina als tabel wordt gedefinieerd. Een indelingstabel kan ook opmaak bevatten zoals afgeronde hoeken, randen en visuele effecten. Zie ook automatisch uitrekken.

ingesloten bestanden

In FrontPage zijn dit afbeeldingen, geluiden en andere soorten multimediabestanden die op een webpagina zijn ingevoegd. Wanneer u de pagina opslaat, wordt u gevraagd de ingesloten bestanden met de pagina op te slaan.

ingesloten opmaakmodel

Een trapsgewijs opmaakmodel dat deel uitmaakt van een webpagina. Opmaakprofielen in een ingesloten opmaakmodel kunnen uitsluitend op de pagina met het opmaakmodel worden toegepast en vormen een uitbreiding of vervanging van opmaakprofielen die in een extern opmaakmodel zijn gedefinieerd dat aan de pagina is gekoppeld. Een ingesloten opmaakmodel wordt opgeslagen in de code STYLE op een webpagina.

interne hyperlink

In FrontPage een hyperlink die verwijst naar een willekeurige webpagina of een bestand in de huidige website.

interne website

Een website die in een organisatie is gemaakt en die alleen toegankelijk is voor leden van die organisatie via een intranet.

internet

De wereldwijde verzameling van computers, netwerken en gateways die via TCP/IP-protocollen met elkaar communiceren.

Internet Protocol (IP)

Een TCP/IP-protocol waarmee gegevens in pakketten worden verdeeld die van de afzender naar de bestemming worden verzonden waar ze weer worden samengevoegd tot de oorspronkelijke gegevens.

Internet Server Application Programming Interface (ISAPI)

Een toepassingsprogrammeerinterface die speciaal is ontworpen voor webservers waarop IIS (Internet Information Server) wordt uitgevoerd. Als een webbrowser gegevens naar een webserver verzendt of bij een server opvraagt, verwerkt ISAPI deze gegevens door scripts en andere processen uit te voeren, waarna de gegevens naar de webserver worden verzonden. ISAPI haalt de resultaten dan bij de webserver op en stuurt ze in de vorm van een webpagina naar de browser.

internetadres

Een uniek adres dat de locatie van een pagina, bestand of andere bron op internet identificeert. Een internetadres bestaat meestal uit vier delen: het protocol waarmee toegang gezocht wordt tot de bron, bijvoorbeeld http://, het servertype, de servernaam, die vaak de naam is van de organisatie die de bron onderhoudt, en een achtervoegsel dat meestal het type organisatie definieert dat de bron onderhoudt. Een internetadres wordt ook wel URL (Uniform Resource Locator) genoemd.

internetprovider (ISP)

Een bedrijf dat services voor internetaansluitingen aanbiedt aan privé-personen, bedrijven en andere organisaties.

intranet

Een netwerk binnen een organisatie waarvoor internettechnologieën en -protocollen worden gebruikt, maar dat alleen beschikbaar is voor bepaalde mensen, bijvoorbeeld de werknemers van een bedrijf.

introductiepagina

De pagina die toegang biedt tot een aantal webpagina’s en andere bestanden op een website. De introductiepagina wordt standaard weergegeven wanneer een bezoeker de site met een webbrowser bezoekt.

invoegtoepassing

Een programma waarmee webbrowsers bestanden kunnen openen en uitvoeren die zijn ingesloten in HTML-documenten en die een indeling hebben die browsers meestal niet herkennen, zoals veel video- en audio-indelingen. Met behulp van de invoegtoepassing Windows Media Player kan Internet Explorer bijvoorbeeld films afspelen in het browservenster.

IP

Zie Internet Protocol

IP-adres

Een afkorting voor Internet Protocol Address, internetprotocoladres. Een standaard voor het identificeren van computers die zijn aangesloten op internet. Een IP-adres bestaat uit vier groepen cijfers van 0 tot en met 255, gescheiden door een punt, bijvoorbeeld 123.432.154.12

ISAPI

ZieInternet Server Application Programming Interface

ISP

Zie Internet Service ProviderJ


Java

Een objectgeoriënteerde programmeertaal die is ontwikkeld door Sun Microsystems, Incorporated. Programma's die in Java zijn geschreven zijn onafhankelijk van het platform en kunnen dus worden uitgevoerd op elk type computer.

Java Virtual Machine

Een programma dat Java-applets en -programma's uitvoert. Java Virtual Machine is opgenomen in de meeste webbrowsers.

Java-applet

Een programma dat in de programmeertaal Java is geschreven en dat kan worden opgenomen in een HTML-pagina. Java-applets kunnen worden gedownload en uitgevoerd door een webbrowser die Java kan interpreteren, zoals Internet Explorer of Netscape Navigator.

JavaScript

Een scripttaal die kan worden gebruikt om functionaliteit aan een webpagina toe te voegen of een webpagina of website te verfraaien. JavaScript-scripts kunnen worden uitgevoerd op elke type client- of servercomputer.

Joint Photographic Experts Group (JPEG)

Een rasterafbeeldingsbestandsindeling waarmee kleurenafbeeldingen met een hoge resolutie worden weergegeven op het World Wide Web. Bij JPEG-afbeeldingen wordt een compressieschema toegepast dat door de gebruiker wordt opgegeven en waarmee de enorme bestandsgrootte van kleurenafbeeldingen met fotokwaliteit aanzienlijk wordt verkleind. Een hoger compressieniveau levert een slechtere kwaliteit, terwijl een lager compressieniveau voor een betere kwaliteit zorgt. JPEG-bestanden hebben de bestandsnaamextensie .jpg. Zie ook progressieve JPEG.

JPEG

Zie Joint Photographic Experts GroupK


klasseselector

In trapsgewijze opmaakmodellen is dit een naam waarmee een door de gebruiker gedefinieerd opmaakprofiel wordt geïdentificeerd. Afhankelijk van de definitie kan een klasseselector worden gebruikt met een bepaald type code of met elke HTML-code binnen het element BODY.

koppeling

Zie hyperlink

koppelingsbalk

In FrontPage is dit een verzameling grafische knoppen of tekstknoppen met hyperlinks naar webpagina's.

koptekst

Een alinea-opmaakprofiel dat wordt weergegeven in een groter lettertype dan dat van de gewone tekst. De grootte van een kop hangt af van het niveau: Kop 1 is het grootst, Kop 2 is iets kleiner, enzovoort.L


laag

Een container in een webpagina die pagina-elementen bevat zoals tekst en afbeeldingen. U kunt de lagen op een pagina laten overlappen, nesten, weergeven en verbergen. U kunt ook animatie aan lagen toevoegen met behulp van gedrag, waardoor script wordt toegevoegd aan elke code in een pagina.

langzame pagina

Een webpagina die in een webbrowser heel langzaam wordt geopend.

leden van een lijst

Geldige code-elementen zoals eigenschappen, methoden en gebeurtenissen voor een bepaalde objectverwijzing.

live website

Een website die naar een webserver is gepubliceerd en die kan worden bezocht door sitebezoekers.Zie ook testwebsite.

lokale website

Als u met behulp van FrontPage bestanden publiceert van een bepaalde locatie naar een andere, is dit de website die nu actief of open is in FrontPage. Zie ook externe website.M


Macromedia Flash

Zie Flash

mailto

Het internetprotocol voor het verzenden van e-mail.

map

Een opslaggebied op een computer dat een naam heeft en bestanden en andere mappen bevat.

mapweergave

De FrontPage-weergave van een website waarin de structuur van de webinhoud te zien is. Net als in de Windows Verkenner kunt u in de mapweergave mappen maken, verwijderen, kopiëren en verplaatsen.

META-code

Een HTML-code die in het deel HEAD van een webpagina wordt gebruikt. META-codes bevatten informatie over een pagina, bijvoorbeeld de tekencodering voor de pagina.

MIME-type (Multipurpose Internet Mail Extensions)

Een methode die in webbrowsers wordt gebruikt om bestanden van een bepaald type te koppelen aan toepassingen waarin bestanden van dit type worden weergegeven.

miniatuur

Een kleine afbeelding van een afbeelding op een website die meestal een hyperlink naar de volledige versie van de afbeelding bevat.

Moving Picture Experts Group (MPEG)

Een verzameling standaarden voor het coderen van audiovisuele informatie zoals films, video en muziek in een digitaal gecomprimeerde indeling. MPEG-bestanden zijn meestal veel kleiner dan de meeste video-indelingen, maar bieden dezelfde kwaliteit. MPEG-bestanden hebben de bestandsnaamextensie .mpeg of .mpg.

MPEG

Zie Moving Pictures Experts Group

multi-hosting

De mogelijkheid van een webserver om meer dan een internetadres en meer dan een introductiepagina te ondersteunen. Ook wel multi-homing genoemd.N


naam/waarde-paar

De naam van een formulierveld en de waarde van het veld op het moment dat het formulier wordt verzonden. Elk veld in een formulier kan een of meer naam/waarde-paren hebben, en het formulier zelf kan ook een of meer naam/waarde-paren hebben

navigatiebalk

Zie koppelingsbalk

navigatieweergave

De weergave in FrontPage waarmee u de navigatiestructuur van een website kunt maken, weergeven, afdrukken en wijzigen. De navigatieweergave bevat een mapachtige weergave waarin u pagina’s naar de webstructuur van een website kunt slepen en neerzetten.

netwerklocatie

In een URL is dit een unieke naam die een internetserver identificeert. Een netwerklocatie bestaat uit twee of meer delen, gescheiden door punten, zoals bijvoorbeeld www.example.com. Ook wel hostnaam en internetadres genoemd.

news

Het internetprotocol (news://) waarmee bestanden uit een internetnieuwsgroep worden opgehaald.

NTLM

(NT LanMan) Het Windows NT-verificatieprotocol Vraag/Antwoord. In dit protocol wordt gebruikgemaakt van codering voor een veilige overdracht van wachtwoorden tijdens de verzending van gegevens.O


ODBC

Zie Open Database Connectivity

OLE

Een technologie voor de integratie tussen programma's, waarmee informatie tussen toepassingen kan worden overgedragen en gedeeld. Met OLE kan een auteur verschillende editoronderdelen aanroepen om een document te maken waarin een ander document is ingesloten of dat is gekoppeld aan een ander document.

onderdeel

In FrontPage is dit een ingebouwd object dat wordt geëvalueerd en uitgevoerd wanneer u een webpagina opslaat of, in bepaalde gevallen, wanneer een sitebezoeker de pagina bezoekt. Onderdelen in FrontPage omvatten zoekformulieren waarmee sitebezoekers tekst in een website kunnen zoeken, en formulierhandlers die gegevens in een formulier verzamelen.

onderliggende website

Zie subsite

ontwerptijdbesturingselement

Een ActiveX-besturingselement dat wordt gebruikt bij het ontwerpen of bewerken van een webpagina. Ontwerptijdbesturingselementen worden geïnstalleerd op de clientcomputer. Zie ook ActiveX.

ontwerpweergave

In FrontPage is dit een weergave die een redelijk WYSIWYG-beeld van een webpagina geeft. U kunt de ontwerpweergave gebruiken om tekst, formulieren, afbeeldingen, onderdelen en andere items op een pagina in te voegen.

Open Database Connectivity (ODBC)

Een standaardmethode om gegevens uit te wisselen tussen databases en programma's. ODBC-stuurprogramma's gebruiken standaard-SQL (Structured Query Language) om toegang te krijgen tot externe gegevens.

opmaakprofiel

Een set opmaakkenmerken voor tekst of andere pagina-elementen. Zie ook trapsgewijs opmaakmodel

opmerking

In FrontPage is dit tekst die wordt weergegeven in de paginaweergave, maar die niet zichtbaar is in een webbrowser. Opmerkingen worden paars weergegeven in de paginaweergave en worden gebruikt om bij de ontwikkeling van pagina's notities voor auteurs en redacteurs in te voegen. Opmerkingen worden niet weergegeven in webbrowsers, maar sitebezoekers kunnen de opmerkingen inzien door de bron-HTML van de pagina weer te geven.P


pad

Het deel van een URL waarmee de mappen met een bestand worden aangeduid. In de voorbeeld-URL http://www.example.com/hallo/world/top.htm bestaat het pad uit /hallo/world/.

paginasjabloon

Een vooraf ontworpen webpagina die u kunt aanpassen. Paginasjablonen kunnen indelingstabellen, opmaakprofielen, opmaak, afbeeldingen of andere pagina-elementen bevatten.

paginatitel

Een beschrijvende tekst waarmee een pagina wordt aangeduid. Als een sitebezoeker een pagina opent, wordt de paginatitel weergegeven op de titelbalk van de webbrowser.

paginavaandel

Een sectie van een webpagina met een grafisch element en tekst, bijvoorbeeld een paginatitel. Paginavaandels worden gewoonlijk boven aan een webpagina weergegeven.

paginaweergave

In FrontPage is dit de weergave waarin webpagina's worden ontworpen en gemaakt.

palet met geschikte kleuren voor browser

Een kleurentabel die 216 van de 256 mogelijke kleuren bevat en die gebruikt wordt om kleuren in afbeeldingen precies af te stemmen en weer te geven. De overige 40 kleuren worden weggelaten omdat ze mogelijk niet correct worden weergegeven, afhankelijk van de kleurkwaliteitsinstellingen van de computer waarop ze worden weergegeven.

PC Paintbrush (PCX)

Een grafische bestandsindeling waarbij de grafische gegevens met behulp van RLE worden gecomprimeerd. Deze indeling wordt gebruikt door oudere versies van Windows Paintbrush. PCX-bestanden zijn bitmapafbeeldingen met de bestandsnaamextensie .pcx.

PCD

Zie Photo CD

PCX

Zie PC Paintbrush

Photo CD (PCD)

Een grafische bestandsindeling die is ontwikkeld door Eastman Kodak Company. Bestanden met de indeling Photo CD hebben de bestandsnaamextensie .pcd.

pixelafmetingen wijzigen

Het wijzigen van de pixelafmetingen van een afbeelding nadat de grootte ervan is gewijzigd. U kunt het aantal pixels verkleinen of vergroten. Wanneer u het aantal pixels van een afbeelding groter maakt, worden nieuwe pixelgegevens gemaakt op basis van overeenkomende kleurenwaarden van de bestaande pixels.

PNG

Zie Portable Network Graphics

Point-to-Point Protocol (PPP)

Een internetstandaard voor het verzenden van gegevens via seriële verbindingen tussen computers.

poort

Een van de kanalen voor netwerkinvoer/uitvoer van een computer met TCP/IP. Op het World Wide Web wordt met een poort meestal naar het poortnummer verwezen waarop een server actief is. Op één computer kunnen veel webservers actief zijn, maar op de afzonderlijke poorten kan slechts één webserver actief zijn. De standaardpoort voor webservers is 80.

Portable Network Graphics (PNG)

Een bestandsindeling voor gecomprimeerde bitmapafbeeldingen die vergelijkbaar is met de GIF-indeling. PNG ondersteunt afbeeldingen met variabele transparantie (alfakanalen) en regeling van de helderheid van afbeeldingen op verschillende computers (gammacorrectie). PNG-bestanden hebben de bestandsnaamextensie .png.

PPP

Zie Point-to-Point Protocol

programma op de client

Op internet een programma dat niet op een server wordt uitgevoerd maar op een clientcomputer.

progressieve JPEG

Een uitbreiding van de grafische bestandsindeling JPEG waarmee geleidelijk een fotorealistische afbeelding in een webbrowser wordt weergegeven. Daarbij wordt een steeds gedetailleerdere versie van de afbeelding weergegeven totdat het gehele bestand is gedownload. Hoewel deze bestandsindeling lijkt op geïnterlinieerde GIF, weten progressieve JPEG’s de voortreffelijke kwaliteit van 24-bits kleuren te behouden, en zijn ze bovendien in staat tot dezelfde efficiënte compressie als standaard-JPEG. Zie ook geïnterlinieerde GIF.

protocol

Een set regels en standaarden die computers in staat stellen om te communiceren.

proxyserver

Een internetserver die fungeert als gateway tussen een netwerk dat door een firewall wordt beveiligd en andere netwerken. Een proxyserver geeft bijvoorbeeld een aanvraag voor een internetadres van een webbrowser in het beveiligde netwerk door naar een server buiten de firewall, en retourneert het resultaat.

publiceren

Het proces waarbij een website openbaar wordt gemaakt op het World Wide Web of een intranet doordat alle bijbehorende pagina’s en bestanden worden gekopieerd naar de webserver die een verbinding heeft met internet of het netwerk.Q


QuickTime

Een multimediatechnologie die is ingebouwd in het Apple Macintosh-besturingssysteem. Macintosh-programma's die audio- en video-inhoud ondersteunen, maken gebruik van QuickTime-technologie om die inhoud af te spelen. Een Microsoft Windows-computer kan QuickTime-bestanden ook afspelen als de invoegtoepassing QuickTime op die computer is geïnstalleerd.R


rapportweergave

In FrontPage is dit een weergave voor het analyseren van de inhoud van een website. U kunt bijvoorbeeld de totale grootte van de bestanden op de site berekenen en langzame of verouderde pagina's identificeren.

rasterafbeeldingen

Afbeeldingen die bestaan uit een verzameling kleine onafhankelijke puntjes (pixels) die in rijen en kolommen gerangschikt zijn. Zie ook vectorafbeeldingen.

RDBMS

Zie relationeel databasebeheersysteem

record

In een database is dit een groep verwante velden met informatie die als eenheid wordt gezien. Records zijn de logische equivalenten van rijen in een tabel. In FrontPage wordt een groep records een recordset genoemd.

relatieve URL

Het internetadres van een pagina of een andere World Wide Web-bron ten opzichte van het internetadres van de actieve pagina. Een relatieve URL geeft het pad van de huidige pagina naar de doelpagina of –bron aan.

relationeel databasebeheersysteem (RDBMS)

Een databasebeheersysteem waarin gegevens in verwante rijen en kolommen worden geordend zoals in het relationele model is gedefinieerd. Microsoft SQL Server en Oracle zijn voorbeelden van relationele databasebeheersystemen.

ruimte tussen cellen

De hoeveelheid ruimte in pixels tussen de cellen in een tabel oftewel de dikte van de wanden om de cellen.S


scheidingsteken

Een teken dat aangeeft waar nieuwe rijen of kolommen beginnen als tekst wordt omgezet in een tabel.

script

Een type computercode waarmee een set instructies naar een programma zoals een webbrowser wordt gestuurd. Een script wordt rechtstreeks uitgevoerd door een programma waarmee de taal van het script kan worden gelezen. Scripts worden veel gebruikt op het World Wide Web om webpagina's aan te passen of interactief te maken.

Secure Sockets Layer (SSL)

Een standaard die door Netscape Communications is ontwikkeld om gegevens te coderen en veilig over internet te verzenden.

selector

In de opmaakprofieldefinitie (of opmaakprofielregel) van een trapsgewijs opmaakmodel is dit het HTML-element dat aan een bepaalde set opmaakeigenschappen en -waarden is gekoppeld.

server

Een computer op een netwerk die toegang geeft tot bestanden en andere bronnen die ook deel uitmaken van het netwerk. Op het World Wide Web is een server een computer waarop webpagina's zijn ondergebracht en die reageert op aanvragen van webbrowsers.

SGML

Zie Standard Generalized Markup Language

sjabloon

Een set vooraf ontworpen tekstopmaakinstellingen, afbeeldingen en indelingen voor een webpagina of site. Nadat u een pagina of site met een sjabloon hebt gemaakt, kunt u deze pagina of site naar uw eigen smaak aanpassen. Zie ook dynamische websjabloon.

Snelle labeleditor

In FrontPage is dit een venster waarin u HTML-code kunt invoegen, bewerken en er terugloop voor kunt instellen.

Snelle labelkiezer

In FrontPage is dit een werkbalk in het documentvenster waarmee u specifieke sets HTML-code kunt selecteren.

SQL

Zie Structured Query Language

SSL

Zie Secure Sockets Layer

standaardhyperlink

In een afbeelding met hyperlinks is dit de hyperlink die door sitebezoekers wordt gevolgd als ze klikken op een gebied op de afbeelding waarin zich geen hotspots bevinden.

Standard Generalized Markup Language (SGML)

Een taal waarmee elementen en gegevens in een document kunnen worden georganiseerd en van code voorzien. SGML zelf geeft niet een bepaalde opmaak op, maar specificeert de regels waarmee elementen van code worden voorzien. De codes kunnen dan worden geïnterpreteerd om elementen op verschillende manieren op te maken.

Structured Query Language (SQL)

Een veelgebruikte query- en programmeertaal voor databases om toegang te krijgen tot gegevens in relationele databasesystemen, query’s op deze gegevens uit te voeren, en deze gegevens bij te werken en te onderhouden. Met SQL kunt u gegevens uit een database ophalen, databases en databaseobjecten maken, gegevens toevoegen, bestaande gegevens wijzigen en andere, complexere functies uitvoeren. U kunt met SQL bovendien de serverconfiguratie wijzigen, database- of sessie-instellingen aanpassen en gegevens- en toegangsinstructies beheren.

subsite

Een benoemde submap van een website die ook een volledige site vormt.

synchroniseren

Bij het publiceren van bestanden via FrontPage is dit het proces waarbij verschillen tussen twee of meer versies van een bestand worden geïdentificeerd, waarna de verschillen tussen deze bestanden worden opgelost door de inhoud samen te voegen tot één enkele versie van het bestand.T


taakweergave

In FrontPage is dit de weergave waarin de taken worden aangegeven die moeten worden uitgevoerd en de taken die u wilt bijhouden wanneer u een website voltooit of onderhoudt.

tabel

Een of meer kolommen en rijen met cellen waarmee de pagina een geordende indeling krijgt of gegevens systematisch worden gerangschikt.

Tagged Image File Format (TIFF)

Een grafische indeling met hoge resolutie op basis van codes die veel gebruikt wordt voor het scannen, de opslag en de uitwisseling van afbeeldingen met grijstinten. TIFF- bestanden hebben de bestandsnaamextensie .tiff of .tif.

Targa (TGA)

Een fotorealistische rasterafbeeldingsbestandsindeling die is ontwikkeld door Truevision Incorporated en die speciaal bedoeld is voor systemen met een Truevision-beeldschermadapter. TGA-bestanden hebben de bestandsnaamextensie .tga.

TCP

Zie Transmission Control Protocol

tekencodering

Een-op-een toewijzing tussen een set tekens en een set getallen. Met behulp van tekencodering kunnen webbrowsers de tekens op een webpagina interpreteren en correct weergeven.

tekenset

Een groep alfabetische, numerieke en andere tekens die nodig zijn om tekst in een bepaalde taal weer te geven.

testwebsite

Een website die wordt onderhouden op een persoonlijke bestands- of webserver. Met behulp van testsites kunnen auteurs en werkgroepen webpagina's of bestanden wijzigen en reviseren alvorens deze pagina's of bestanden worden gepubliceerd op het World Wide Web of een bedrijfsintranet.Zie ook live website.

TGA

Zie Targa

thema

In FrontPage is dit een set kleurenschema's, afbeeldingen en andere pagina-elementen die u kunt toepassen op een of meer pagina's in een website.

thread

In e-mail en internetnieuwsgroepen is dit een serie berichten en antwoorden die betrekking hebben op een bepaald onderwerp.

TIFF

Zie Tagged Image File Format

toegankelijkheid

Mogelijkheden van een systeem dat hardware of software omvat waardoor het bruikbaar is voor mensen met een of meer lichamelijke handicaps zoals beperkte bewegingsmogelijkheden, blindheid of doofheid.

Transmission Control Protocol (TCP)

Netwerksoftware waarmee de overdracht van gegevenspakketten via internet wordt geregeld. Tot de taken van TCP behoren de controle op verloren pakketten, het plaatsen van de gegevens van meerdere pakketten in de juiste volgorde en het aanvragen voor het opnieuw verzenden van ontbrekende of beschadigde pakketten. Computers kunnen alleen met webservers communiceren als TCP is geïnstalleerd.

trapsgewijs opmaakmodel (CSS)

Een HTML-specificatie die is ontwikkeld door het World Wide Web Consortium en waarin wordt gedefinieerd hoe auteurs van webpagina's opmaakmodellen kunnen koppelen aan webpagina's. Opmaakmodellen definiëren de weergave en de opmaak van inhoud van webpagina's. Met behulp van opmaakmodellen kunt u beter bepalen hoe inhoud wordt weergegeven in webbrowsers.

TWAIN

TWAIN is ontwikkeld door een consortium van producenten in beeldhardware en –software en biedt een interface die door verschillende platformen wordt ondersteund en waarmee afbeeldingen kunnen worden ingelezen die zijn vastgelegd door TWAIN-compatibele scanners, digitale camera’s en video-opnamekaarten met ondersteuning voor stilstaande beelden.U


uitvoerbare map

Een map in een website van waaruit scripts en uitvoerbare programma’s kunnen worden uitgevoerd. Het gebruik van uitvoerbare mappen kan door serverbeheerders worden verboden.

Uniform Resource Locator (URL)

Zie internetadres

UNIX

Een multitasking-besturingssysteem voor meerdere gebruikers dat diverse vormen en implementaties kent en doorgaans op particuliere computerwerkstations wordt gebruikt. Op veel webservers draaien UNIX-systemen.V


vaandel

Zie paginavaandel

VB

Zie Visual Basic

VBA

Zie Visual Basic for Applications

VBScript

Zie Visual Basic Scripting Edition

Vector Markup Language (VML)

Een op XML gebaseerde taal waarmee tweedimensionale vectorafbeeldingen kunnen worden gemaakt in HTML- of XML-documenten. VML gebruikt XML-codes en trapsgewijze opmaakmodellen om afbeeldingen zoals vierkanten en cirkels te maken en te plaatsen in een document, bijvoorbeeld een webpagina. Deze afbeeldingen kunnen kleuren bevatten en kunnen worden bewerkt in verschillende grafische programma's.

vectorafbeeldingen

Afbeeldingen die worden gegenereerd aan de hand van wiskundige beschrijvingen die de positie, lengte en richting bepalen waarin lijnen worden getrokken. Vectorafbeeldingen zijn verzamelingen lijnen en dus geen patronen van individuele punten of pixels.Zie ook rasterafbeeldingen.

verankering

Zie bladwijzer

verborgen map

In FrontPage een map met een naam die begint met een onderstrepingsteken (_) zoals in _verborgen. Verborgen mappen bevatten meestal ondersteunende bestanden voor een website. U kunt aangeven of u verborgen mappen wilt weergeven of verbergen in de mappenlijst en in bepaalde weergaven.

verborgen veld

Een formulierveld dat verborgen is voor sitebezoekers maar dat gegevens aan een formulierhandler doorgeeft.

verbroken hyperlink

Een hyperlink die verwijst naar een onjuiste URL of een ontbrekende pagina of bestand.

verhouding tussen de breedte en de hoogte

Op computerschermen en in afbeeldingen is dit de verhouding tussen de breedte van een afbeelding of afbeeldingsgebied en de hoogte. Een verhouding van 2:1 geeft bijvoorbeeld aan dat de afbeelding twee keer zo breed als hoog is. Deze waarde is een belangrijke factor bij het handhaven van de juiste verhoudingen als een afbeelding wordt opgenomen in een ander document, zoals een webpagina.

verificatie

Het proces waarbij wordt gecontroleerd of een entiteit of object datgene is wat het voorgeeft te zijn. Zo kan een gebruiker worden geverifieerd aan de hand van de opgegeven gebruikersnaam en het wachtwoord.

verificatiedatabase

Een database op een server waarmee geverifieerd wordt of een entiteit of object datgene is wat het voorgeeft te zijn. Een verificatiedatabase kan bijvoorbeeld worden gebruikt om gebruikersnamen aan wachtwoorden te koppelen.

verwijzend domein

Op internet en intranets is dit het adres van een netwerklocatie van waaruit sitebezoekers een hyperlink naar een andere website volgen.

virtuele server

Een verzameling services die als host voor bestanden en andere zaken kan fungeren en die ogenschijnlijk een afzonderlijke server vormt, maar die niet is gekoppeld aan een specifieke server. Elke virtuele server heeft een eigen domeinnaam en IP-adres en doet zich voor als een afzonderlijke website. Een webserver met ondersteuning voor virtuele servers wordt een multi-hosting webserver genoemd.

Visual Basic

Een objectgeoriënteerde programmeertaal. Visual Basic is door Microsoft ontwikkeld voor het maken van Windows-toepassingen.

Visual Basic for Applications (VBA)

Een subset van de programmeertaal Microsoft Visual Basic. VBA wordt gebruikt om via een programma toegang te krijgen tot Windows-programma's en wordt ondersteund door diverse programma's van Microsoft Office, waaronder FrontPage.

Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

Een scripttaal die kan worden gebruikt om functionaliteit aan een webpagina of website toe te voegen of een webpagina of website te verfraaien. VBScript is speciaal geschikt voor programmeren voor het web. Het is een subset van de programmeertaal Microsoft Visual Basic.

VML

Zie Vector Markup Language

voorbeeldweergave

In FrontPage is dit een weergave waarin webpagina's er zo uitzien als in een webbrowser.W


W3C

Zie World Wide Web Consortium

wachtwoord

De tekenreeks die door een gebruiker wordt ingevoerd om zijn of haar identiteit voor het netwerk te verifiëren. Het systeem vergelijkt de code met een opgeslagen lijst met geautoriseerde wachtwoorden en gebruikers. Als de code correct is, geeft het systeem de gebruiker toegang op het beveiligingsniveau dat is goedgekeurd voor de eigenaar van het desbetreffende wachtwoord. Voor het wachtwoord kan het beste een combinatie van tekst, cijfers en leestekens worden gebruikt die niet gemakkelijk door indringers kan worden geraden of gekraakt.

watermerk

Een afbeelding die wordt weergegeven op de achtergrond van een webpagina. In tegenstelling tot achtergrondafbeeldingen schuiven watermerken niet mee met de andere elementen op een webpagina.

Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)

Een toepassingsprotocol dat verwant is met HTTP 1.1 en waarmee auteurs die gebruikmaken van verschillende computers bestanden op het World Wide Web kunnen publiceren en beheren. WebDAV biedt ondersteuning voor het opslaan van verschillende soorten informatie over een bestand, zoals de auteur ervan. Aan de hand van deze informatie kunt u de gegevens over de inhoud van een bestand en de eigenschappen ervan weergeven en wijzigen zonder de wijzigingen te overschrijven die iemand anders mogelijk in dat bestand heeft aangebracht

webbrowser

Een programma dat HTML-bestanden interpreteert, opmaakt als webpagina's en weergeeft. U kunt een webbrowser gebruiken om van de ene webpagina naar de andere te gaan door middel van hyperlinks, bestanden vanaf internet naar uw computer te downloaden en audio- en videobestanden af te spelen die zijn ingesloten in een webpagina.

WebDAV

Zie Web-based Distributed Authoring and Versioning

webonderdeel

Een modulaire eenheid met informatie die webinhoud bevat en die de bouwsteen vormt van een pagina met webonderdelen. Een webonderdeel bestaat uit verschillende bestanden waarin de gegevens zijn opgeslagen die nodig zijn om het webonderdeel toe te passen.

website

Een set gekoppelde webbestanden, afbeeldingen, documenten, multimedia en andere verwante bestanden die zijn opgeslagen in een gedeelde map op een webserver.

website van het hoogste niveau

De map van het hoogste niveau in een hiërarchie van websitemappen. Een website van het hoogste niveau kan worden ondergebracht op een webserver, een virtueel servernetwerk of de vaste schijf van een lokale computer. Een website van het hoogste niveau wordt ook wel een hoofdwebsite genoemd. Zie ook subsite.

websitestructuur

In FrontPage is dit de set relaties tussen de pagina's in een website. Zie ook koppelingsbalk, navigatieweergave.

Windows Metafile Format (WMF)

Een grafische bestandsindeling die is gebaseerd op vectoren en die bedoeld is voor Windows-computers. Deze indeling wordt veelal gebruikt voor grafische afbeeldingen in tekstverwerkingstoepassingen zoals Microsoft Word. WMF-bestanden hebben de bestandsnaamextensie .wmf.

WMF

Zie Windows Metafile Format

World Wide Web

Het grafische multimediagedeelte van internet. De meest gebruikelijke bestanden op het World Wide Web zijn HTML-documenten oftewel webpagina's. Elke webpagina heeft net zoals de andere bestanden op het World Wide Web een adres (URL of Uniform Resource Locator) die een unieke identificatie van het bestand vormt.

World Wide Web Consortium (W3C)

Een consortium van commerciële en educatieve instituten dat toezicht houdt op onderzoek en normen propageert voor alle gebieden die verband houden met het World Wide Web.

WYSIWYG

Staat voor 'What You See Is What You Get' (wat u ziet is wat u krijgt). Met een WYSIWYG-weergave ziet u hoe uw webpagina of document er in het uiteindelijke product zal uitzien. U kunt in een WYSIWYG-weergave ook de tekst, afbeeldingen en andere elementen in een document direct bewerken.X


XML

Zie Extensible Markup Language

XSL

Zie Extensible Stylesheet Language

XSLT

Zie Extensible Stylesheet Language Transformation

 
 
Van toepassing op:
FrontPage 2003