WORTEL

Berekent de positieve vierkantswortel van een getal.

Syntaxis

WORTEL(getal)

getal     is het getal waarvan u de vierkantswortel wilt berekenen.

Opmerking

Als getal een negatief getal is, geeft WORTEL de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

Voorbeeld

Het voorbeeld is mogelijk beter te begrijpen als u het naar een leeg werkblad kopieert.

WeergevenWerkwijze

  1. Maak een lege werkmap of een leeg werkblad.
  2. Selecteer het voorbeeld in het Help-onderwerp. Selecteer geen rij- of kolomkoppen. 

Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp

Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp
  1. Druk op CTRL+C.
  2. Selecteer cel A1 in het werkblad en druk op CTRL+V.
  3. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven, drukt u op CTRL+` (accent grave). U kunt ook de optie Formules controleren aanwijzen in het menu Extra en vervolgens op Controlemodus voor formules klikken.
 
1
2
A
Gegevens
-16
Formule Beschrijving (resultaat)
=WORTEL(16) Vierkantswortel van 16 (4)
=WORTEL(A2) Vierkantswortel van het bovenstaande getal. Omdat het getal negatief is, is het resultaat een foutwaarde (#GETAL!)
=WORTEL(ABS(A2)) Vierkantswortel van de absolute waarde van het bovenstaande getal (4)
 
 
Van toepassing op:
Excel 2003