WERKDAG

Geeft een getal als resultaat dat een datum aanduidt die overeenkomt met het aantal werkdagen voor of na een datum (de begindatum). Weekeinden en datums die zijn gedefinieerd als vakantiedagen gelden niet als werkdagen. Gebruik WERKDAG om weekeinden en vakantiedagen te negeren bij het berekenen van vervaldagen voor facturen, verwachte leveringstijden of het aantal dagen dat werk is uitgevoerd.

Als deze functie niet beschikbaar is, en de foutwaarde #NAAM als resultaat wordt gegeven, moet u de invoegtoepassing Analysis ToolPak installeren en laden.

WeergevenWerkwijze

 1. Klik op Invoegtoepassingen in het menu Extra.
 2. Schakel in de lijst Beschikbare invoegtoepassingen het selectievakje Analysis ToolPak in en klik op OK.
 3. Volg indien nodig de aanwijzingen op in het installatieprogramma.

Syntaxis

WERKDAG(begindatum;aantal_dagen;vakantiedagen)

 Belangrijk   Datums moeten worden ingevoerd met de functie Datum of het resultaat zijn van andere formules of functies. Gebruik bijvoorbeeld DATUM(2008,5,23) voor 23 mei 2008. Er kunnen problemen optreden als datums als tekst worden ingevoerd.

begindatum     is een datum die de begindatum vertegenwoordigt.

aantal_dagen     is het aantal dagen voor of na begindatum dat niet in een weekeinde of vakantie valt. Geef een positieve waarde voor aantal_dagen op als u het seriële getal van een datum na begindatum wilt bepalen. Geef een negatieve waarde op als het u gaat om een datum die voor begindatum ligt.

vakantiedagen     is een optionele lijst van een of meer dagen die moeten worden uitgesloten van de werkkalender, zoals feestdagen en vakanties. De lijst kan een cellenbereik zijn dat de datums bevat, of een matrixconstante (matrix: wordt gebruikt om enkelvoudige formules te maken die meerdere resultaten geven of die worden toegepast op een groep argumenten die in rijen en kolommen zijn gerangschikt. Een matrixbereik heeft een gemeenschappelijke formule; een matrixconstante is een groep constanten die als argument wordt gebruikt.) met de seriële getallen die de datums vertegenwoordigen.

Aanvullende informatie

 • In Microsoft Excel worden datums opgeslagen als seriële getallen, zodat ze kunnen worden gebruikt in berekeningen. Standaard heeft 1 januari 1900 volgnummer 1, en 1 januari 2008 heeft volgnummer 39448 omdat deze datum 39.448 dagen na 1 januari 1900 valt. In Microsoft Excel voor Macintosh wordt standaard een ander datumsysteem gebruikt.
 • Als een van de argumenten een ongeldige datum is, geeft WERKDAG de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.
 • Als begindatum plus aantal_dagen een ongeldige datum oplevert, geeft WERKDAG de foutwaarde #GETAL! als resultaat.
 • Als aantal_dagen geen geheel getal is, wordt de waarde afgekapt.

Voorbeeld

Het voorbeeld is mogelijk beter te begrijpen als u het naar een leeg werkblad kopieert.

WeergevenWerkwijze

 1. Maak een lege werkmap of een leeg werkblad.
 2. Selecteer het voorbeeld in het Help-onderwerp. Selecteer geen rij- of kolomkoppen. 

Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp

Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp
 1. Druk op CTRL+C.
 2. Selecteer cel A1 in het werkblad en druk op CTRL+V.
 3. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven, drukt u op CTRL+` (accent grave). U kunt ook de optie Formules controleren aanwijzen in het menu Extra en vervolgens op Controlemodus voor formules klikken.
 
1
2
3
4
5
6
A B
Datum Beschrijving
01.10.08 Begindatum
151 Dagen tot voltooiing
26.11.08 Feestdag
04.12.08 Feestdag
21.01.09 Feestdag
Formule Beschrijving (resultaat)
=WERKDAG(A2,A3) Datum die 151 werkdagen van de begindatum is verwijderd (4/30/2009)
=WERKDAG(A2,A3,A4:A6) Datum die 151 werkdagen van de begindatum is verwijderd, met uitzondering van feestdagen (5/5/2009)

Opmerkingen

 • Als u het getal als een datum wilt weergeven, selecteert u de cel en klikt u in het menu Opmaak op Celeigenschappen. Klik daarna op het tabblad Getal en klik vervolgens in het vak Categorie op Datum.
 • Selecteer A4:A6 en druk op F9 als u het cellenbereik dat voor feestdagen wordt gebruikt in het vorige voorbeeld naar een matrixconstante wilt converteren.
 
 
Van toepassing op:
Excel 2003