Werkbladen passend afdrukken op een papierbreedte of een aantal pagina's

  1. Klik op het werkblad.
  2. Klik in het menu Bestand op Pagina-instelling en klik vervolgens op het tabblad Pagina.
  3. Klik onder Schaal op Aanpassen aan.
  4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

WeergevenWerkbladen passend afdrukken op een bepaalde papierbreedte

Typ 1 in het eerste vak naast Aanpassen aan (voor de breedte van één pagina).

Verwijder de waarde in het tweede vak naast Aanpassen aan, zodat niet wordt aangegeven hoeveel pagina's lang de afdruk moet worden.

WeergevenWerkbladen afdrukken op een bepaald aantal pagina's

Typ in de vakken naast Aanpassen aan het aantal pagina's waarop u wilt afdrukken.

 Opmerkingen 

  • Handmatige pagina-einden worden genegeerd als u de optie Aanpassen aan gebruikt.
  • Als u de waarden bij Aanpassen aan wijzigt, wordt de afdruk verkleind of tot 100 procent vergroot, afhankelijk van de opgegeven aanpassing. U kunt zien hoeveel de afdruk wordt aangepast op grond van de waarden die u hebt opgegeven door op OK te klikken en vervolgens opnieuw Pagina-instelling in het menu Bestand te kiezen. In het vak Verkleinen/vergroten tot op het tabblad Pagina ziet u het percentage waarmee het formaat van de afdruk wordt aangepast.
  • De gegevens worden nu afgedrukt op maximaal het door u opgegeven aantal pagina's. De gegevens worden overigens niet vergroot om de pagina's te vullen.
 
 
Van toepassing op:
Excel 2003