Voorbeelden van veelgebruikte formules

Veelgebruikte voorwaardelijke formules

Controleren of een getal groter of kleiner is dan een ander getal

Voorwaardelijke formules maken met behulp van de ALS-functie

Nulwaarden weergeven of verbergen

Waarden zoeken in lijsten

Veelgebruikte datum- en tijdformules

Datums bij elkaar optellen

Tijden bij elkaar optellen

Het verschil tussen twee datums berekenen

Het verschil tussen twee tijden berekenen

Tijden converteren

Het aantal dagen tellen dat aan een datum voorafgaat

Juliaanse datums invoeren

De huidige datum en tijd in een cel invoeren

Datums weergeven als dagen van de week

Veelgebruikte financiële formules

Een voorlopig saldo berekenen

Vermenigvuldigingstabellen maken

Een samengesteld jaarlijks groeipercentage berekenen (Engelstalig)

Veelgebruikte wiskundige formules

Getallen toevoegen

Percentages berekenen

Het gemiddelde van getallen berekenen

De mediaan van een groep getallen berekenen

Het kleinste of grootste getal in een bereik berekenen

Maateenheden converteren

Het aantal cellen tellen dat een getal bevat

Het aantal getallen tellen dat groter of kleiner is dan een ander getal

Getallen delen

Foutwaarden en foutindicatoren in een cel verbergen

Getallen vermenigvuldigen

Getallen tot een macht verheffen

Getallen afronden

Getallen aftrekken

Waarden tellen op basis van meerdere criteria (Engelstalig)

Een lopend totaal berekenen (Engelstalig)

Veelgebruikte tekstformules

Het gebruik van hoofdletters en kleine letters in tekst wijzigen

Controleren of een cel tekst bevat

Voor- en achternamen combineren

Tekst en getallen samenvoegen

Tekst combineren met een datum of tijd

De inhoud van cellen vergelijken

Het aantal niet-lege cellen tellen

Tekens uit tekst verwijderen

Spaties aan het begin en einde van een cel verwijderen

Tekens in een cel herhalen

Het aantal unieke items in een lijst tellen

Alle cellen in een bereik tellen (Engelstalig)

 
 
Van toepassing op:
Excel 2003