Verbinding maken met externe gegevens (externe gegevens importeren)

Het voornaamste voordeel van de mogelijkheid om verbinding te maken met externe gegevens is het feit dat u deze gegevens periodiek kunt analyseren in Microsoft Office Excel zonder de gegevens steeds te hoeven kopiëren, wat tijd in beslag neemt en tot fouten kan leiden. Nadat u de verbinding met externe gegevens hebt gemaakt, kunt u uw Excel-werkmappen ook automatisch vernieuwen (of bijwerken) uit de oorspronkelijke gegevensbron zodra deze gegevensbron wordt bijgewerkt met nieuwe informatie.

 Belangrijk   Verbindingen met externe gegevens zijn mogelijk uitgeschakeld op uw computer. Als u verbinding wilt maken met gegevens wanneer u een werkmap opent, moet u gegevensverbindingen inschakelen met behulp van de werkbalk Vertrouwenscentrum of door de werkmap op een vertrouwde locatie neer te zetten. Zie Een vertrouwde locatie voor bestanden maken, verwijderen of wijzigen, Een vertrouwde uitgever toevoegen, verwijderen of weergeven en Mijn beveiligingsinstellingen weergeven in het Vertrouwenscentrum voor meer informatie.

 1. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Externe gegevens ophalen op Bestaande verbindingen.

Afbeelding van Excel-lint

 1. Voer in het dialoogvenster Bestaande verbindingen in de vervolgkeuzelijst Weergeven een van de volgende handelingen uit:
  • Als u alle verbindingen wilt weergeven, klikt u op Alle verbindingen. Dit is de standaardinstelling.
  • Als u alleen de recent gebruikte lijst met verbindingen wilt weergeven, klikt u op Verbindingen in deze werkmap.

Deze lijst bestaat uit verbindingen die u eerder hebt gedefinieerd, verbindingen die u hebt gemaakt in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren van de wizard Gegevensverbinding, of verbindingen die u hebt geselecteerd in dit dialoogvenster.

 • Als u alleen de verbindingen wilt weergeven die op uw computer beschikbaar zijn, klikt u op Verbindingsbestanden op deze computer.

Deze lijst is gebaseerd op de map Mijn gegevensbronnen die doorgaans is opgeslagen in de map Mijn documenten.

 • Als u alleen de verbindingen wilt weergeven die beschikbaar zijn uit een verbindingsbestand dat toegankelijk is via een netwerk, klikt u op Verbindingsbestanden op het netwerk.

Deze lijst wordt gemaakt van een Excel Services-gegevensverbindingsbibliotheek (DCL) op een Microsoft Office SharePoint Server 2007-site. Een DCL is een documentbibliotheek op een Microsoft Office SharePoint Services 2007-site die een verzameling ODC-bestanden (Office Data Connection) bevat. Een DCL wordt doorgaans opgezet door een sitebeheerder, die ook de SharePoint-site kan instellen voor het weergeven van ODC-bestanden vanuit deze DCL in het dialoogvenster Externe verbindingen. Zie de Help van Centraal beheer van Office SharePoint Server 2007 voor meer informatie.

 1.  Tip   Als u de gewenste verbinding niet ziet, kunt u een verbinding. Klik op Bladeren naar meer en klik in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren op Nieuwe bron om de wizard Gegevensverbinding te starten, zodat u de gegevensbron kunt selecteren waarmee u verbinding wilt maken.

 2.  Opmerking   Als u een verbinding uit de categorie Verbindingsbestanden op het netwerk of Verbindingsbestanden op deze computer kiest, wordt het verbindingsbestand als een nieuwe werkmapverbinding naar de werkmap gekopieerd en vervolgens als de gegevens voor de nieuwe verbinding gebruikt.

 3. Selecteer de gewenste verbinding en klik op OK.
 4. Voer in het dialoogvenster Gegevens importeren een van de volgende handelingen uit onder Selecteer de manier waarop u deze gegevens in de werkmap wilt weergeven:

 Belangrijk   De sectie Selecteer de manier waarop u deze gegevens in de werkmap wilt weergeven en de bijbehorende opties, die in de volgende lijst zijn weergegeven, zijn niet beschikbaar voor tekst-, webquery- en XML-gegevensverbindingen. Als u verbinding maakt met dergelijke gegevens, gaat u verder met stap 5.

 • Als u een tabel wilt maken waarmee u eenvoudige sorteer- en filterbewerkingen kunt uitvoeren, klikt u op Tabel.
 • Als u een draaitabelrapport wilt maken voor het samenvatten van grote hoeveelheden gegevens door de gegevens te aggregeren en subtotalen te berekenen, klikt u op Draaitabelrapport.
 • Als u een draaitabelrapport wilt maken, en een draaigrafiekrapport voor een visuele samenvatting van de gegevens, klikt u op Draaigrafiek- en draaitabelrapport.
 • Als u de geselecteerde verbinding in de werkmap wilt opslaan voor later gebruik, klikt u op Alleen verbinding maken.

Gebruik de optie Alleen verbinding maken om de geselecteerde verbinding in de werkmap op te slaan, zodat u die verbinding naderhand weer kunt gebruiken. Als u bijvoorbeeld verbinding hebt gemaakt met de gegevensbron van de OLAP-kubus (Online Analytical Processing) en u wilt met behulp van de opdracht Converteren naar formules (het tabblad Opties, de groep Hulpmiddelen, de optie Hulpmiddelen voor OLAP) draaitabelcellen naar werkbladformules converteren, kunt u deze optie gebruiken omdat u dan het draaitabelrapport niet hoeft op te slaan.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit onder Waar wilt u de gegevens plaatsen?:
  • Als u het draaitabel- of draaigrafiekrapport in een bestaand werkblad wilt plaatsen, selecteert u Bestaand werkblad en typt u vervolgens de eerste cel in het cellenbereik waar u het draaitabelrapport wilt plaatsen.

Of u klikt op Dialoogvenster samenvouwen Knopafbeelding om het dialoogvenster tijdelijk te verbergen, selecteert de begincel op het werkblad en drukt vervolgens op Dialoogvenster uitvouwen Knopafbeelding.

 1. Als u het draaitabelrapport in een nieuw werkblad wilt plaatsen, beginnend bij cel A1, klikt u op Nieuw werkblad.
 2. U kunt desgewenst verbindingseigenschappen wijzigen door op Eigenschappen te klikken, de gewenste wijzigingen aan te brengen in het dialoogvenster Eigenschappen van de verbinding, Extern gegevensbereik of Eigenschappen van XML-toewijzing en vervolgens op OK te klikken.
 
 
Van toepassing op:
Excel 2007