TOEK.WAARDE2, functie

Berekent de toekomstige waarde van een bepaalde hoofdsom op basis van een samengestelde rente en een reeks verschillende rentepercentages. Met TOEK.WAARDE2 berekent u de toekomstige waarde van een investering met een variabel of aanpasbaar rentepercentage.

Syntaxis

TOEK.WAARDE2(hoofdsom;rente_waarden)

hoofdsom     is de huidige waarde.

rente_waarden     is een matrix met de rentepercentages die moeten worden toegepast.

Opmerking

Geldige waarden in rente_waarden zijn getallen of lege cellen; andere waarden resulteren in de foutwaarde #WAARDE!. Voor lege cellen wordt de waarde nul (geen rente) aangehouden.

Voorbeeld

De voorbeelden zijn mogelijk beter te begrijpen als u deze naar een leeg werkblad kopieert.

WeergevenEen voorbeeld kopiëren

  1. Maak een lege werkmap of een leeg werkblad.
  2. Selecteer het voorbeeld in het Help-onderwerp.

 Opmerking   Selecteer geen rij- of kolomkoppen.

Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp

Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp
  1. Druk op CTRL+C.
  2. SeIecteer cel A1 in het werkblad en druk op CTRL+V.
  3. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven, drukt u op CTRL+` (accent grave). U kunt ook op het tabblad Formules in de groep Formules controleren op de knop Formules weergeven klikken.
 
1
2
A B
Formule Beschrijving (resultaat)
=TOEK.WAARDE2(1;{0,09;0,11;0,1}) De toekomstige waarde van 1 met de samengestelde rentepercentages 0,09;0,11;0,1 (1,33089)
 
 
Van toepassing op:
Excel 2007