Terugloop toepassen in een cel

Als u tekst wilt weergeven over meerdere regels in een cel, kunt u de cel zo opmaken dat de tekst automatisch terugloopt of kunt u een handmatig regeleinde invoegen.

WeergevenTekst automatisch laten teruglopen

  1. Selecteer de cellen die u wilt opmaken.
  2. Klik op Cellen in het menu Opmaak en klik op het tabblad Uitlijning.
  3. Schakel onder Tekstconfiguratie het selectievakje Terugloop in en klik op OK.

 Opmerking   De gegevens in de cel lopen terug zodat ze binnen de kolombreedte passen. Zodra u de breedte van de kolom wijzigt, wordt de terugloop automatisch aangepast.

WeergevenEen regeleinde invoeren

  • Als u een nieuwe tekstregel wilt beginnen op een specifiek punt in een cel, klikt u op het punt waar u een nieuwe regel wilt beginnen en drukt u op ALT+ENTER.

 Opmerking   Als niet alle tekst zichtbaar is, kan dit komen doordat de rij een specifieke hoogte heeft. Als de rijhoogte automatisch moet worden aangepast zodat alle tekst wordt weergegeven, wijst u Rij aan in het menu Opmaak en klikt u op AutoAanpassen.

 
 
Van toepassing op:
Excel 2003