Tekstnotatie van getallen converteren naar getalnotatie

Soms worden getallen in cellen onbedoeld als tekst opgemaakt en als tekst opgeslagen. Dit kan later problemen met berekeningen veroorzaken of tot een verwarrende sorteervolgorde leiden. U hebt bijvoorbeeld een getal met tekstnotatie in een cel ingevoerd of u hebt gegevens uit een externe gegevensbron geïmporteerd of gekopieerd als tekst.

Getallen in een tekstopmaak worden links uitgelijnd in de cel (terwijl datums standaard rechts worden uitgelijnd.

Als getallen worden ingevoerd in cellen die zijn opgemaakt als tekst, kunt u foutcontrole gebruiken om de tekst om te zetten in getallen. Als getallen worden geïmporteerd als tekst of als zij zijn opgemaakt als tekst nadat zij zijn ingevoerd in cellen, kunt u geen gebruik maken van foutcontrole om de tekst om te zetten in getallen. U kunt in plaats daarvan echter wel een getalnotatie toepassen.

U kunt ook getallen in meerdere niet-aaneengesloten cellen of celbereiken die als tekst zijn opgemaakt snel omzetten in getallen.

Wat wilt u doen?


Foutcontrole gebruik om getallen die zijn opgeslagen als tekst om te zetten in getallen

Als Foutcontrole is ingeschakeld, worden getallen die zijn ingevoerd in cellen die zijn opgemaakt als tekst gemarkeerd met een foutindicator Cel met formuleprobleem.

 1. Ga als volgt te werk om Foutcontrole in te schakelen:
  1. Klik op de Microsoft Office-knop Afbeelding van knop en klik op Opties voor Excel.
 1. Klik op de categorie Formules.
 2. Schakel onder Foutcontrole het selectievakje Foutcontrole op de achtergrond inschakelen in.
 3. Schakel onder Regels voor foutcontrole het selectievakje De getallen zijn opgemaakt met de tekstnotatie of worden voorafgegaan door een apostrof in.
 4. Klik op OK.
 1. Selecteer een willekeurige enkele cel of cellenbereik van aangrenzende cellen in het werkblad met in de linkerbovenhoek de foutindicator Cel met fout in de formule.

 Opmerking   Alle cellen in de selectie moeten aangrenzend zijn.

WeergevenCellen, bereiken, rijen of kolommen selecteren

Selectie Procedure
Een afzonderlijke cel Klik op de cel of druk op de pijltoetsen om naar de cel te gaan.
Een bereik van cellen

Klik op de eerste cel van het bereik en sleep naar de laatste cel. Of klik op de eerste cel van het bereik en houd SHIFT ingedrukt terwijl u de selectie uitbreidt met behulp van de pijltoetsen.

U kunt ook de eerste cel in het bereik selecteren en op F8 drukken om de selectie verder uit te breiden met behulp van de pijltoetsen. Als u de selectie niet verder wilt uitbreiden, drukt u nogmaals op F8.

Een groot bereik van cellen Klik op de eerste cel in het bereik, houd SHIFT ingedrukt en klik op de laatste cel in het bereik. U kunt schuiven om de laatste cel zichtbaar te maken.
Alle cellen op een werkblad

Klik op de knop Alles selecteren.

Alles selecteren (knop)

Als u het hele werkblad wilt selecteren, kunt u ook op CTRL+A drukken.

 Opmerking   In een werkblad met gegevens wordt het huidige gebied geselecteerd wanneer u op CTRL+A drukt. Druk dan nogmaals op CTRL+A om het gehele werkblad te selecteren.

Niet-aangrenzende cellen of celbereiken

Selecteer de eerste cel of het eerste celbereik, houd CTRL ingedrukt en selecteer de overige cellen of bereiken.

U kunt ook de eerste cel of het begin van het celbereik selecteren en op SHIFT+F8 drukken om een of meer volgende niet-aaneengesloten cellen aan de selectie toe te voegen. Als u geen cellen of celbereiken meer aan de selectie wilt toevoegen, drukt u nogmaals op SHIFT+F8.

 Opmerking   Het is niet mogelijk om een cel of celbereik in een niet-aaneengesloten selectie te deselecteren zonder dat u de hele selectie opheft.

Een hele rij of kolom

Klik op de rij- of kolomkop.

Werkblad met rijkop en kolomkop

 Rijkop
 Kolomkop

U kunt de cellen ook rij- of kolomsgewijs selecteren door de eerste cel te selecteren en te drukken op CTRL+SHIFT+PIJLTOETS (PIJL-RECHTS of PIJL-LINKS voor rijen, PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG voor kolommen).

 Opmerking   Als de rij of kolom gegevens bevat, drukt u op CTRL+SHIFT+PIJLTOETS om de selectie in de rij of kolom uit te breiden tot de laatste cel met gegevens. Druk nogmaals op CTRL+SHIFT+PIJLTOETS om de volledige rij of kolom te selecteren.

Aangrenzende rijen of kolommen Sleep de aanwijzer over de rij- of kolomkoppen. Of selecteer de eerste rij of kolom, houd SHIFT ingedrukt en selecteer de laatste rij of kolom.
Niet-aangrenzende rijen of kolommen Klik op de kolom- of rijkop van de eerste rij of kolom in de selectie en houd CTRL ingedrukt terwijl u klikt op de kop van de andere kolommen en rijen die u aan de selectie wilt toevoegen.
De eerste of laatste cel in een rij of kolom Selecteer een cel in de rij of kolom en druk op CTRL+PIJLTOETS (PIJL-RECHTS of PIJL-LINKS voor rijen, PIJL-OMHOOG OF PIJL-OMLAAG voor kolommen).
De eerste of laatste rij in een Microsoft Office Excel-tabel

Druk op CTRL+HOME om de eerste cel van het werkblad of in een Excel-lijst te selecteren.

Druk op CTRL+END om de laatste cel van het werkblad of in een Excel-lijst te selecteren die gegevens of opmaakinformatie bevat.

Cellen tot de laatst gebruikte cel in het werkblad (in de rechterbenedenhoek) Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op CTRL+SHIFT+END om de geselecteerde cellen uit te breiden tot de laatste gebruikte cel van het werkblad (rechterbenedenhoek).
Cellen tot het begin van het werkblad Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op CTRL+SHIFT+HOME om de geselecteerde cellen uit te breiden tot het begin van het werkblad.
Meer of minder cellen dan de actieve selectie Houd SHIFT ingedrukt en klik op de laatste cel die u in de nieuwe selectie wilt opnemen. Het rechthoekige bereik tussen de actieve cel (actieve cel: de geselecteerde cel waarin gegevens worden ingevoerd wanneer u typt. Er is slechts één cel tegelijkertijd actief. De actieve cel wordt met een dikke rand gemarkeerd.) en de cel waarop u klikt, wordt de nieuwe selectie.

 Tip   Als u de celselectie wilt annuleren, klikt u op een willekeurige cel op het werkblad.


 1. Klik op de foutknop die naast de geselecteerde cel of het cellenbereik verschijnt Knopafbeelding en klik vervolgens op Converteren naar getal.

Terug naar boven Terug naar boven

Een getalnotatie toepasen op getallen die zijn opgeslagen als tekst

Deze procedure kan alleen met succes worden uitgevoerd als de getallen die zijn opgeslagen als tekst geen extra spaties bevatten in en rond de getallen.

U kunt de functie SPATIES.WISSEN gebruiken om extra spaties te verwijderen uit meerdere getallen die zijn opgeslagen als tekst.

 1. Selecteer de cellen die de getallen bevatten die zijn opgeslagen als tekst.

WeergevenCellen, bereiken, rijen of kolommen selecteren

Selectie Procedure
Een afzonderlijke cel Klik op de cel of druk op de pijltoetsen om naar de cel te gaan.
Een bereik van cellen

Klik op de eerste cel van het bereik en sleep naar de laatste cel. Of klik op de eerste cel van het bereik en houd SHIFT ingedrukt terwijl u de selectie uitbreidt met behulp van de pijltoetsen.

U kunt ook de eerste cel in het bereik selecteren en op F8 drukken om de selectie verder uit te breiden met behulp van de pijltoetsen. Als u de selectie niet verder wilt uitbreiden, drukt u nogmaals op F8.

Een groot bereik van cellen Klik op de eerste cel in het bereik, houd SHIFT ingedrukt en klik op de laatste cel in het bereik. U kunt schuiven om de laatste cel zichtbaar te maken.
Alle cellen op een werkblad

Klik op de knop Alles selecteren.

Alles selecteren (knop)

Als u het hele werkblad wilt selecteren, kunt u ook op CTRL+A drukken.

 Opmerking   In een werkblad met gegevens wordt het huidige gebied geselecteerd wanneer u op CTRL+A drukt. Druk dan nogmaals op CTRL+A om het gehele werkblad te selecteren.

Niet-aangrenzende cellen of celbereiken

Selecteer de eerste cel of het eerste celbereik, houd CTRL ingedrukt en selecteer de overige cellen of bereiken.

U kunt ook de eerste cel of het begin van het celbereik selecteren en op SHIFT+F8 drukken om een of meer volgende niet-aaneengesloten cellen aan de selectie toe te voegen. Als u geen cellen of celbereiken meer aan de selectie wilt toevoegen, drukt u nogmaals op SHIFT+F8.

 Opmerking   Het is niet mogelijk om een cel of celbereik in een niet-aaneengesloten selectie te deselecteren zonder dat u de hele selectie opheft.

Een hele rij of kolom

Klik op de rij- of kolomkop.

Werkblad met rijkop en kolomkop

 Rijkop
 Kolomkop

U kunt de cellen ook rij- of kolomsgewijs selecteren door de eerste cel te selecteren en te drukken op CTRL+SHIFT+PIJLTOETS (PIJL-RECHTS of PIJL-LINKS voor rijen, PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG voor kolommen).

 Opmerking   Als de rij of kolom gegevens bevat, drukt u op CTRL+SHIFT+PIJLTOETS om de selectie in de rij of kolom uit te breiden tot de laatste cel met gegevens. Druk nogmaals op CTRL+SHIFT+PIJLTOETS om de volledige rij of kolom te selecteren.

Aangrenzende rijen of kolommen Sleep de aanwijzer over de rij- of kolomkoppen. Of selecteer de eerste rij of kolom, houd SHIFT ingedrukt en selecteer de laatste rij of kolom.
Niet-aangrenzende rijen of kolommen Klik op de kolom- of rijkop van de eerste rij of kolom in de selectie en houd CTRL ingedrukt terwijl u klikt op de kop van de andere kolommen en rijen die u aan de selectie wilt toevoegen.
De eerste of laatste cel in een rij of kolom Selecteer een cel in de rij of kolom en druk op CTRL+PIJLTOETS (PIJL-RECHTS of PIJL-LINKS voor rijen, PIJL-OMHOOG OF PIJL-OMLAAG voor kolommen).
De eerste of laatste rij in een Microsoft Office Excel-tabel

Druk op CTRL+HOME om de eerste cel van het werkblad of in een Excel-lijst te selecteren.

Druk op CTRL+END om de laatste cel van het werkblad of in een Excel-lijst te selecteren die gegevens of opmaakinformatie bevat.

Cellen tot de laatst gebruikte cel in het werkblad (in de rechterbenedenhoek) Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op CTRL+SHIFT+END om de geselecteerde cellen uit te breiden tot de laatste gebruikte cel van het werkblad (rechterbenedenhoek).
Cellen tot het begin van het werkblad Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op CTRL+SHIFT+HOME om de geselecteerde cellen uit te breiden tot het begin van het werkblad.
Meer of minder cellen dan de actieve selectie Houd SHIFT ingedrukt en klik op de laatste cel die u in de nieuwe selectie wilt opnemen. Het rechthoekige bereik tussen de actieve cel (actieve cel: de geselecteerde cel waarin gegevens worden ingevoerd wanneer u typt. Er is slechts één cel tegelijkertijd actief. De actieve cel wordt met een dikke rand gemarkeerd.) en de cel waarop u klikt, wordt de nieuwe selectie.

 Tip   Als u de celselectie wilt annuleren, klikt u op een willekeurige cel op het werkblad.


 1. Klik op het tabblad Start, in de groep Getal op het startprogramma voor dialoogvensters Knopafbeelding naast Getal.

Excel-lintafbeelding

 1. Klik in het vak Categorie op de getalopmaak die u wilt gebruiken.

Terug naar boven Terug naar boven

Getallen in meerdere niet-aangrenzende cellen of cellenbereiken converteren

 1. Selecteer een lege cel en controleer of de getalnotatie Standaard is.

WeergevenDe getalnotatie weergeven

 • Klik op het tabblad Start, in de groep Getal, op de pijl naast het vak Getalnotatie en klik vervolgens op Algemeen.

Excel-lintafbeelding


 1. Typ 1 in de cel en druk op ENTER.
 2. Selecteer de cel en klik vervolgens op Kopiëren in de groep Klembord op het tabblad Start.

Afbeelding van Excel-lint

Sneltoets  U kunt ook op CTRL+C drukken.

 1. Selecteer de niet-aangrenzende cellen of cellenbereiken die de getallen met tekstnotatie bevatten die u wilt converteren.

WeergevenCellen, bereiken, rijen of kolommen selecteren

Selectie Procedure
Een afzonderlijke cel Klik op de cel of druk op de pijltoetsen om naar de cel te gaan.
Een bereik van cellen

Klik op de eerste cel van het bereik en sleep naar de laatste cel. Of klik op de eerste cel van het bereik en houd SHIFT ingedrukt terwijl u de selectie uitbreidt met behulp van de pijltoetsen.

U kunt ook de eerste cel in het bereik selecteren en op F8 drukken om de selectie verder uit te breiden met behulp van de pijltoetsen. Als u de selectie niet verder wilt uitbreiden, drukt u nogmaals op F8.

Een groot bereik van cellen Klik op de eerste cel in het bereik, houd SHIFT ingedrukt en klik op de laatste cel in het bereik. U kunt schuiven om de laatste cel zichtbaar te maken.
Alle cellen op een werkblad

Klik op de knop Alles selecteren.

Alles selecteren (knop)

Als u het hele werkblad wilt selecteren, kunt u ook op CTRL+A drukken.

 Opmerking   In een werkblad met gegevens wordt het huidige gebied geselecteerd wanneer u op CTRL+A drukt. Druk dan nogmaals op CTRL+A om het gehele werkblad te selecteren.

Niet-aangrenzende cellen of celbereiken

Selecteer de eerste cel of het eerste celbereik, houd CTRL ingedrukt en selecteer de overige cellen of bereiken.

U kunt ook de eerste cel of het begin van het celbereik selecteren en op SHIFT+F8 drukken om een of meer volgende niet-aaneengesloten cellen aan de selectie toe te voegen. Als u geen cellen of celbereiken meer aan de selectie wilt toevoegen, drukt u nogmaals op SHIFT+F8.

 Opmerking   Het is niet mogelijk om een cel of celbereik in een niet-aaneengesloten selectie te deselecteren zonder dat u de hele selectie opheft.

Een hele rij of kolom

Klik op de rij- of kolomkop.

Werkblad met rijkop en kolomkop

 Rijkop
 Kolomkop

U kunt de cellen ook rij- of kolomsgewijs selecteren door de eerste cel te selecteren en te drukken op CTRL+SHIFT+PIJLTOETS (PIJL-RECHTS of PIJL-LINKS voor rijen, PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG voor kolommen).

 Opmerking   Als de rij of kolom gegevens bevat, drukt u op CTRL+SHIFT+PIJLTOETS om de selectie in de rij of kolom uit te breiden tot de laatste cel met gegevens. Druk nogmaals op CTRL+SHIFT+PIJLTOETS om de volledige rij of kolom te selecteren.

Aangrenzende rijen of kolommen Sleep de aanwijzer over de rij- of kolomkoppen. Of selecteer de eerste rij of kolom, houd SHIFT ingedrukt en selecteer de laatste rij of kolom.
Niet-aangrenzende rijen of kolommen Klik op de kolom- of rijkop van de eerste rij of kolom in de selectie en houd CTRL ingedrukt terwijl u klikt op de kop van de andere kolommen en rijen die u aan de selectie wilt toevoegen.
De eerste of laatste cel in een rij of kolom Selecteer een cel in de rij of kolom en druk op CTRL+PIJLTOETS (PIJL-RECHTS of PIJL-LINKS voor rijen, PIJL-OMHOOG OF PIJL-OMLAAG voor kolommen).
De eerste of laatste rij in een Microsoft Office Excel-tabel

Druk op CTRL+HOME om de eerste cel van het werkblad of in een Excel-lijst te selecteren.

Druk op CTRL+END om de laatste cel van het werkblad of in een Excel-lijst te selecteren die gegevens of opmaakinformatie bevat.

Cellen tot de laatst gebruikte cel in het werkblad (in de rechterbenedenhoek) Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op CTRL+SHIFT+END om de geselecteerde cellen uit te breiden tot de laatste gebruikte cel van het werkblad (rechterbenedenhoek).
Cellen tot het begin van het werkblad Selecteer de eerste cel en druk vervolgens op CTRL+SHIFT+HOME om de geselecteerde cellen uit te breiden tot het begin van het werkblad.
Meer of minder cellen dan de actieve selectie Houd SHIFT ingedrukt en klik op de laatste cel die u in de nieuwe selectie wilt opnemen. Het rechthoekige bereik tussen de actieve cel (actieve cel: de geselecteerde cel waarin gegevens worden ingevoerd wanneer u typt. Er is slechts één cel tegelijkertijd actief. De actieve cel wordt met een dikke rand gemarkeerd.) en de cel waarop u klikt, wordt de nieuwe selectie.

 Tip   Als u de celselectie wilt annuleren, klikt u op een willekeurige cel op het werkblad.


 1. Klik in de groep Klembord op het tabblad Start op de pijl onder Plakken en klik vervolgens op Plakken speciaal.
 2. Selecteer Vermenigvuldigen onder Bewerking en klik vervolgens op OK.
 3. Als u na conversie van alle getallen de inhoud van de cel uit stap 2 wilt verwijderen, selecteert u die cel en drukt u op DELETE.

 Opmerking   In sommige boekhoudprogramma's wordt rechts naast negatieve waarden een minteken () weergegeven. Als u de tekst naar een waarde wilt omzetten, moet u een formule gebruiken om alle tekens van de tekst, behalve het uiterst rechtse teken (het minteken) te retourneren en vervolgens het resultaat vermenigvuldigen met –1.

Als de waarde in cel A2 bijvoorbeeld 156– is, wordt de tekst met de volgende formule geconverteerd naar de waarde –156.

Gegevens Formule
156- =LINKS(A2;LENGTE(A2)-1)*-1

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Excel 2007