RANG.GELIJK, functie

Berekent de rang van een getal in een lijst getallen. De rang van een getal is de grootte van het getal ten opzichte van de andere getallen in de lijst. Als er meerdere waarden zijn met dezelfde rang, wordt de hoogste rang van die reeks waarden als resultaat gegeven.

Als u de lijst sorteert, is de rang van een getal gelijk aan de positie van het getal.

Syntaxis

RANG.GELIJK(getal,verw,[volgorde])

De syntaxis van de functie RANG.GELIJK heeft de volgende argumenten (argument: een waarde waarmee u informatie toevoegt aan een actie, gebeurtenis, methode, eigenschap, functie of procedure.):

  • getal     Vereist. Het getal waarvan u de rang wilt bepalen.
  • verw     Vereist. Een matrix met of een verwijzing naar een lijst met getallen. Niet-numerieke waarden in verw worden genegeerd.
  • volgorde     Optioneel. Een getal dat aangeeft hoe de rang van getal moet worden bepaald.

Als volgorde gelijk is aan 0 (nul) of is weggelaten, wordt de rang berekend alsof verw in aflopende volgorde gesorteerd is.

Als volgorde een andere waarde is dan 0, wordt de rang berekend alsof verw in oplopende volgorde gesorteerd is.

Opmerkingen

  • Met RANG.GELIJK krijgen identieke getallen dezelfde rang. De aanwezigheid van identieke getallen heeft echter wel invloed op de rang van de daaropvolgende getallen. Als bijvoorbeeld het getal 10 twee keer voorkomt in een lijst met gehele getallen die in oplopende volgorde zijn geselecteerd, en rang 5 heeft, krijgt het getal 11 rang 7 (er is geen getal met rang 6).
  • Voor sommige doeleinden kan het handig zijn om een definitie van rang te gebruiken waarbij rekening wordt gehouden met identieke getallen. In het voorgaande voorbeeld zou een gewijzigde rang van 5,5 voor getal 10 gewenst zijn. U kunt hiervoor de volgende correctiefactor optellen bij de waarde uit RANG.GELIJK. Deze correctiefactor is geschikt als de rang wordt berekend in aflopende volgorde (volgorde = 0 of is weggelaten) of oplopende volgorde (volgorde = andere waarde dan 0).

Correctiefactor voor identieke rangen=[AANTAL(verw) + 1 – RANG.GELIJK(getal, verw, 0) – RANG.GELIJK(getal, verw, 1)]/2.

In het volgende voorbeeld is RANG.GELIJK(A2,A1:A5,1) gelijk aan 3. De correctiefactor is (5 + 1 – 2 – 3)/2 = 0,5 en de gewijzigde rang waarbij rekening wordt gehouden met identieke getallen is 3 + 0,5 = 3,5. Als getal slechts eenmaal voorkomt in verw, is de correctiefactor 0, omdat RANG.GELIJK niet hoeft te worden gewijzigd voor een identiek getal.

Voorbeeld

De voorbeelden zijn mogelijk beter te begrijpen als u deze naar een leeg werkblad kopieert.

WeergevenHoe kopieer ik een voorbeeld?

  1. Selecteer het voorbeeld in dit artikel. Als u het voorbeeld naar Excel Web App kopieert, kopieert en plakt u één cel tegelijk.

 Belangrijk   Selecteer geen rij- of kolomkoppen.

Selecteer een voorbeeld in een Help-onderwerp

Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp
  1. Druk op Ctrl+C.
  2. Maak een lege werkmap of leeg werkblad.
  3. Selecteer cel A1 in het werkblad en druk op Ctrl+V. Als u in Excel Web App werkt, herhaalt u het kopiëren en plakken voor elke cel in het voorbeeld.

 Belangrijk   Het voorbeeld werkt alleen naar behoren, als u het in cel A1 van het werkblad plakt.

  1. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven, drukt u op Ctrl+` (accent grave). U kunt ook op het tabblad Formules in de groep Formules controleren op de knop Formules weergeven klikken.

Nadat u het voorbeeld naar een leeg werkblad hebt gekopieerd, kunt u het naar eigen inzicht aanpassen.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
Gegevens
7
3,5
3,5
1
2
Formule Beschrijving (resultaat)
=RANG.GELIJK(A3;A2:A6;1) Rang van 3,5 in de bovenstaande lijst (3)
=RANG.GELIJK(A2;A2:A6;1) Rang van 7 in de bovenstaande lijst (5)
 
 
Van toepassing op:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online voor ondernemingen, SharePoint Online voor zelfstandigen en kleine bedrijven