RANG

Bepaalt de rang van een getal in een lijst met getallen. De rang van een getal is de grootte van het getal ten opzichte van de andere getallen in de lijst. Als u de lijst sorteert, is de rang van een getal gelijk aan de positie van het getal.

Syntaxis

RANG(getal;verw;volgorde)

getal     is het getal waarvan u de rang wilt bepalen.

verw     is een matrix met of een verwijzing naar een lijst met getallen. Niet-numerieke waarden in verw worden genegeerd.

volgorde     is een getal dat aangeeft hoe de rang van getal moet worden bepaald.

  • Als volgorde gelijk is aan 0 (nul) of is weggelaten, wordt de rang berekend alsof verw in aflopende volgorde gesorteerd is.
  • Als volgorde een andere waarde is dan 0, wordt de rang berekend alsof verw in oplopende volgorde gesorteerd is.

Aanvullende informatie

  • RANG geeft identieke getallen dezelfde rang. De aanwezigheid van identieke getallen heeft echter wel invloed op de rang van de daaropvolgende getallen. Als bijvoorbeeld het getal 10 twee keer voorkomt in een lijst met gehele getallen die in oplopende volgorde zijn geselecteerd, en rang 5 heeft, krijgt het getal 11 rang 7 (er is geen getal met rang 6).
  • Voor sommige doeleinden kan het handig zijn om een definitie van rang te gebruiken waarbij rekening wordt gehouden met identieke getallen. In het voorgaande voorbeeld zou een gewijzigde rang van 5,5 voor getal 10 gewenst zijn. U kunt hiervoor de volgende correctiefactor optellen bij de waarde uit RANG. Deze correctiefactor is geschikt als de rang wordt berekend in aflopende volgorde (volgorde = 0 of is weggelaten) of oplopende volgorde (volgorde = andere waarde dan 0).

Correctiefactor voor identieke rangen=[AANTAL(verw) + 1 – RANG(getal, verw, 0) – RANG(getal, verw, 1)]/2.

In het volgende voorbeeld is RANG(A2,A1:A5,1) gelijk aan 3. De correctiefactor is (5 + 1 – 2 – 3)/2 = 0,5 en de gewijzigde rang waarbij rekening wordt gehouden met identieke getallen is 3 + 0,5 = 3,5. Als getal slechts eenmaal voorkomt in verw, is de correctiefactor 0, omdat RANG niet hoeft te worden gewijzigd voor een identiek getal.

Voorbeeld

Het voorbeeld is mogelijk beter te begrijpen als u het naar een leeg werkblad kopieert.

WeergevenWerkwijze

  1. Maak een lege werkmap of een leeg werkblad.
  2. Selecteer het voorbeeld in het Help-onderwerp. Selecteer geen rij- of kolomkoppen. 

Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp

Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp
  1. Druk op CTRL+C.
  2. Selecteer cel A1 in het werkblad en druk op CTRL+V.
  3. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven, drukt u op CTRL+` (accent grave). U kunt ook de optie Formules controleren aanwijzen in het menu Extra en vervolgens op Controlemodus voor formules klikken.
 
1
2
3
4
5
6
A
Gegevens
7
3,5
3,5
1
2
Formule Beschrijving (resultaat)
=RANG(A3;A2:A6;1) Rang van 3,5 in de bovenstaande lijst (3)
=RANG(A2;A2:A6;1) Rang van 7 in de bovenstaande lijst (5)
 
 
Van toepassing op:
Excel 2003