Randen aan een pagina toevoegen

  1. Selecteer het celbereik op de pagina waaraan u een rand wilt toevoegen of waarvan u een rand wilt verwijderen.
  2. Voer een van de volgende handelingen uit:

WeergevenCelranden toevoegen

Klik op de knop Randen Knopvlak op de werkbalk (werkbalk: een balk met knoppen en opties die u kunt gebruiken om opdrachten uit te voeren. U kunt een werkbalk weergeven door op ALT en vervolgens op SHIFT+F10 te klikken.) Opmaak als u de laatst geselecteerde randstijl wilt toepassen.

Als u een andere randstijl wilt toepassen, klikt u op de pijl naast de knop Randen Knopvlak en klikt u vervolgens op de gewenste rand.

Opmerkingen

  • Meer randinstellingen      Als u meer randstijlen wilt toepassen, klikt u op Celeigenschappen in het menu Opmaak en vervolgens op het tabblad Rand. Op het tabblad klikt u op de gewenste lijnstijl en vervolgens op de knop voor de gewenste positie van de rand.
  • Randstijlen      Als u de lijnstijl van een bestaande rand wilt wijzigen, selecteert u de cellen met die rand. Klik op Cellen in het menu Opmaak en klik vervolgens op het tabblad Rand. Klik in het vak Stijl op een nieuwe lijnstijl en klik vervolgens onder Rand op de rand die u wilt wijzigen.

WeergevenCelranden verwijderen

 
 
Van toepassing op:
Excel 2003