Percentages berekenen

Percentages worden berekend met behulp van deze vergelijking:

bedrag/totaal = percentage

Hierbij heeft het percentage een decimale notatie. In Excel kunt u deze variabelen eenvoudig berekenen. Ook kunt u snel het resultaat als een percentage weergeven door op Procentnotatie Knopvlak te klikken op de werkbalk Opmaak.

WeergevenHet bedrag berekenen als het totaal en het percentage bekend zijn

Als u bijvoorbeeld een computer koopt voor 800 euro en de BTW bedraagt 19,0%, kunt u berekenen wat het BTW-bedrag is. In dit voorbeeld wilt u weten wat 19% van 800 is.

U kunt het resultaat berekenen door een werkblad te maken zoals u hieronder ziet of door het voorbeeld naar een leeg werkblad te kopiëren.

WeergevenProcedure

 1. Maak een lege werkmap of een leeg werkblad.
 2. Selecteer het voorbeeld in het Help-onderwerp. Selecteer geen rij- of kolomkoppen.

Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp

Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp
 1. Druk op CTRL+C.
 2. Selecteer cel A1 in het werkblad en druk op CTRL+V.
 3. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven, drukt u op CTRL+` (accent grave). U kunt ook de opdracht Formules controleren aanwijzen in het menu Extra en vervolgens op Controlemodus voor formules klikken.
 
1
2
A B
Aankoopprijs BTW (in decimale notatie)
800 0,19
Formule Beschrijving (resultaat)
=A2*B2 Vermenigvuldigt 800 met 0,19 om het te betalen BTW-bedrag uit te rekenen (€ 152,00)

 Opmerking   Als u een getal in een procentnotatie wilt omzetten in een decimale notatie, deelt u het door 100. Zo wordt in dit voorbeeld de BTW (19,0) gedeeld door 100, met als resultaat 0,19.

WeergevenHet percentage berekenen als het totaal en het bedrag bekend zijn

Als u bijvoorbeeld 42 punten van de 50 correct hebt beantwoord, kunt u berekenen wat het percentage correcte antwoorden is.

U kunt het resultaat berekenen door een werkblad te maken zoals u hieronder ziet of door het voorbeeld naar een leeg werkblad te kopiëren.

WeergevenProcedure

 1. Maak een lege werkmap of een leeg werkblad.
 2. Selecteer het voorbeeld in het Help-onderwerp. Selecteer geen rij- of kolomkoppen.

Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp

Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp
 1. Druk op CTRL+C.
 2. Selecteer cel A1 in het werkblad en druk op CTRL+V.
 3. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven, drukt u op CTRL+` (accent grave). U kunt ook de opdracht Formules controleren aanwijzen in het menu Extra en vervolgens op Controlemodus voor formules klikken.
 
1
2
A B
Punten correct beantwoord Totaal aantal mogelijke punten
42 50
Formule Beschrijving (resultaat)
=A2/B2 Deelt 42 door 50 om het percentage juiste antwoorden te berekenen (0,84 of 84%)

 Opmerking   Als u het getal als een percentage wilt weergeven, selecteert u de cel en klikt u vervolgens op Procentnotatie Knopvlak op de werkbalk Opmaak.

WeergevenHet totaal berekenen als het bedrag en het percentage bekend zijn

Als bijvoorbeeld de verkoopprijs van een T-shirt € 15,00 bedraagt en dit is 25% van de oorspronkelijke prijs, kunt u berekenen wat de oorspronkelijke prijs van het T-shirt was. In dit voorbeeld wilt u berekenen van welk bedrag 75% gelijk is aan 15.

U kunt het resultaat berekenen door een werkblad te maken zoals u hieronder ziet of door het voorbeeld naar een leeg werkblad te kopiëren.

WeergevenProcedure

 1. Maak een lege werkmap of een leeg werkblad.
 2. Selecteer het voorbeeld in het Help-onderwerp. Selecteer geen rij- of kolomkoppen.

Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp

Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp
 1. Druk op CTRL+C.
 2. Selecteer cel A1 in het werkblad en druk op CTRL+V.
 3. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven, drukt u op CTRL+` (accent grave). U kunt ook de opdracht Formules controleren aanwijzen in het menu Extra en vervolgens op Controlemodus voor formules klikken.
 
1
2
A B
Verkoopprijs 100% minus de korting (in decimale notatie)
15 0,75
Formule Beschrijving (resultaat)
=A2/B2 Deel 15 door 0,75 om de oorspronkelijke prijs te berekenen (€ 20,00)

WeergevenHet verschil tussen twee getallen berekenen als percentage

Als bijvoorbeeld uw inkomsten € 2.342,00 waren in november en € 2.500,00 in december, kunt u het verschilpercentage berekenen tussen uw inkomsten in deze twee maanden. Gebruik voor deze taak de functie ABS en de operatoren voor aftrekken (-) en delen (/).

Als u het resultaat wilt berekenen, maakt u een werkblad zoals u hieronder ziet of kopieert u het voorbeeld naar een leeg werkblad.

WeergevenProcedure

 1. Maak een lege werkmap of een leeg werkblad.
 2. Selecteer het voorbeeld in het Help-onderwerp. Selecteer geen rij- of kolomkoppen.

Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp

Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp
 1. Druk op CTRL+C.
 2. Selecteer cel A1 in het werkblad en druk op CTRL+V.
 3. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven, drukt u op CTRL+` (accent grave). U kunt ook de opdracht Formules controleren aanwijzen in het menu Extra en vervolgens op Controlemodus voor formules klikken.
 
1
2
A B
Inkomsten november Inkomsten december
2342 2500
Formule Beschrijving (resultaat)
=(B2-A2)/ABS(A2) Deelt het verschil tussen het tweede en het eerste getal door de absolute waarde van het eerste getal om het verschilpercentage te berekenen (0,06746 of 6,75%)

 Opmerking   Als u het getal als een percentage wilt weergeven, selecteert u de cel en klikt u vervolgens op Procentnotatie Knopvlak op de werkbalk Opmaak.

Informatie over functies

Zie de functie ABS voor meer informatie.

WeergevenEen getal verhogen of verlagen met een percentage

Als u bijvoorbeeld gemiddeld € 50,00 aan levensmiddelen per week uitgeeft en u wilt deze uitgaven met 25% terugdringen, kunt u berekenen hoeveel u nog te besteden hebt. Ook kunt u, als u uw wekelijkse budget voor levensmiddelen van € 50,00 met 25% wilt verhogen, berekenen wat het nieuwe te besteden bedrag per week wordt.

Als u het resultaat wilt berekenen, maakt u een werkblad zoals u hieronder ziet of kopieert u het voorbeeld naar een leeg werkblad.

WeergevenProcedure

 1. Maak een lege werkmap of een leeg werkblad.
 2. Selecteer het voorbeeld in het Help-onderwerp. Selecteer geen rij- of kolomkoppen.

Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp

Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp
 1. Druk op CTRL+C.
 2. Selecteer cel A1 in het werkblad en druk op CTRL+V.
 3. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven, drukt u op CTRL+` (accent grave). U kunt ook de opdracht Formules controleren aanwijzen in het menu Extra en vervolgens op Controlemodus voor formules klikken.
 
1
2
A B
Getal Percentage
50 25%
Formule Beschrijving (resultaat)
=A2*(1-B2) Verlaagt 50 met 25% (37,50)
=A2*(1+B2) Verhoogt 50 met 25% (62,50)
=A2*(1+35%) Verhoogt 50 met 35% (67,50)

 Opmerking   Wanneer u achter een getal een procentteken (%) typt, wordt het getal geïnterpreteerd als één honderdste van de waarde. 5% wordt bijvoorbeeld gezien als 0,05.

 
 
Van toepassing op:
Excel 2003