Pagina 9 van 20VORIGEVOLGENDE

Formules gebruiken om tekst te bewerken, te verbeteren en te controleren

Functie Gebruikt om
LENGTE het aantal tekens in een cel te tellen
TEKST.SAMENVOEGEN informatie uit twee cellen samen te combineren in één cel
GELIJK twee cellen met elkaar te vergelijken
Met functienamen kunt u lange formules beknopt weergeven.

In plaats van het aantal letters in een cel te tellen, gegevens opnieuw te typen om twee cellen te combineren tot één of de inhoud van cellen te vergelijken door middel van proeflezen, kunt u Excel voor u laten werken door gebruik te maken van formules. In de oefensessie gaat u zelf uitproberen wat u hebt geleerd.

Als u zelfstandig verder wilt gaan met deze les, klikt u op de knop Volgende.

Pagina 9 van 20VORIGEVOLGENDE