Lege cellen, rijen of kolommen invoegen

  1. Voer een van de volgende handelingen uit:

Nieuwe lege cellen invoegen    Selecteer een celbereik (bereik: twee of meer cellen op een werkblad. De cellen in een bereik kunnen aaneengesloten of niet-aaneengesloten zijn.) waarin u de nieuwe lege cellen wilt invoegen. Selecteer precies evenveel cellen als u wilt invoegen.

Eén rij invoegen  Klik op een cel direct onder de positie waar u de nieuwe rij wilt invoegen. Wanneer u bijvoorbeeld boven rij 5 een nieuwe rij wilt invoegen, klikt u op een cel in rij 5.

Meerdere rijen invoegen  Selecteer rijen die zich direct onder de positie bevinden waar u de nieuwe rijen wilt invoegen. Selecteer precies evenveel rijen als u wilt invoegen.

Eén kolom invoegen  Klik op een cel direct rechts van de positie waar u de nieuwe kolom wilt invoegen. Wanneer u bijvoorbeeld links van kolom B een nieuwe kolom wilt invoegen, klikt u op een cel in kolom B.

Meerdere kolommen invoegen  Selecteer kolommen die zich direct rechts van de positie bevinden waar u de nieuwe kolommen wilt invoegen. Selecteer precies evenveel kolommen als u wilt invoegen.

  1. Klik op Cellen, Rijen of Kolommen in het menu Invoegen.
  2. Als u geen rij of kolom, maar een celbereik verplaatst of kopieert, klikt u in het dialoogvenster Plakken invoegen op de richting waarin de omliggende cellen moeten worden verschoven.

WeergevenTip

Gebruik Invoegopties Knopvlak als u de ingevoegde cellen, rijen of kolommen wilt opmaken.

 
 
Van toepassing op:
Excel 2003