HERHALING

Herhaalt een tekst een aantal malen. Gebruik HERHALING om een cel te vullen met een aantal herhalingen van een tekenreeks.

Syntaxis

HERHALING(tekst;aantal-malen)

tekst     is de tekst die u wilt herhalen.

aantal-malen     is een positief getal dat aangeeft hoe vaak tekst moet worden herhaald.

Aanvullende informatie

  • Als aantal-malen gelijk aan 0 (nul) is, resulteert HERHALING in "" (lege tekst).
  • Als aantal-malen geen geheel getal is, wordt de waarde afgekapt.
  • Het resultaat van de functie HERHALING mag maximaal 255 tekens lang zijn. Als het resultaat langer is, resulteert HERHALING in de fout #WAARDE!.

Voorbeeld

Het voorbeeld is mogelijk beter te begrijpen als u het naar een leeg werkblad kopieert.

WeergevenWerkwijze

  1. Maak een lege werkmap of een leeg werkblad.
  2. Selecteer het voorbeeld in het Help-onderwerp. Selecteer geen rij- of kolomkoppen. 

Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp

Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp
  1. Druk op CTRL+C.
  2. Selecteer cel A1 in het werkblad en druk op CTRL+V.
  3. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven, drukt u op CTRL+` (accent grave). U kunt ook de optie Formules controleren aanwijzen in het menu Extra en vervolgens op Controlemodus voor formules klikken.
 
1
2
3
A B
Formule Beschrijving (resultaat)
=HERHALING("*-"; 3) Geeft de tekenreeks 3 maal weer (*-*-*-)
=HERHALING("-";10) Geeft een streepje 10 maal weer (----------)
 
 
Van toepassing op:
Excel 2003