Getallen weergeven als breuken of percentages

  1. Selecteer de cellen die u wilt opmaken.
  2. Klik in het menu Opmaak op Celeigenschappen en klik op het tabblad Getal.
  3. Voer een van de volgende handelingen uit:

 Opmerking   getallen groter dan 1 worden automatisch opgegeven als percentages. Getallen kleiner dan 1 worden geconverteerd naar percentages door ze te vermenigvuldigen met 100. Als u bijvoorbeeld het getal 10 opgeeft, is het resultaat 10%. Als u het getal 0,1 opgeeft, is het resultaat eveneens 10%. Als u alle getallen wilt converteren door ze met 100 te vermenigvuldigen, klikt u op Opties in het menu Extra. Klik vervolgens op het tabblad Bewerken en schakel het selectievakje Automatische percentage-invoer inschakelen uit.

 
 
Van toepassing op:
Excel 2003